Pokaż menu

Firmy z okładek

Multiprojekt  FANUCNapędy i Sterowanie  FESTO

Reklama

Współpraca

Lean Sm@rt Factory SEW-EURODRIVE. Inteligentna kompilacja człowieka i technologii


SEW-Eurodrive


Nasza wizja Lean Sm@rt Factory w SEW-Eurodrive
Inteligentna fabryka SEW-Eurodrive z przyszłości charakteryzuje się modułową budową. Jest fabryką składającą się z segmentów – zoptymalizowanych pod kątem Lean elastycznie połączonych Small Factory Units (fabryki w fabryce). Poszczególne stacje robocze stanowią moduły procesowe, które dzięki asystentom (systemy CPS) są inteligentnie połączone ze sobą, tworząc sieć. Ludzie, rzeczy, procesy, usługi i dane – wszystko jest osieciowane.

Celem jest osiągnięcie wyższego poziomu produktywności w zakresie współpracy ludzi i techniki. Inteligentne produkty/obiekty wyposażone w zintegrowane systemy, kody QR oraz chipy RFID sterują sobą samodzielnie. Dzięki standardowym interfejsom oraz nowoczesnej technologii informacyjnej możliwa jest wysoce elastyczna i zautomatyzowana produkcja typu Plug & Play.
W SEW-Eurodrive sprzedajemy tylko sprawdzone rozwiązania – w tym celu powstała wzorcowa fabryka w Niemczech w Graben-Neudorf. Testujemy w niej w realnych warunkach nasze nowe rozwiązania.

Industry 4.0 oznacza ewolucję w zakresie procesów produkcyjnych i logistycznych. SEW-Eurodrive również opracowuje, rozwija i testuje technologie, systemy i procesy istotne w sieciowaniu, ale w pierwszej kolejności wykonywane jest to w ramach własnych procesów. Podstawą skutecznego wdrożenia założeń Industry 4.0 w firmie SEW-Eurodrive jest filozofia Lean.


Nowe mobilne koncepcje logistyczne. Testowanie oraz zastosowanie w zakładzie SEW-EURODRIVE
Efektem optymalnego połączenia poszczególnych etapów produkcji w wydajny proces całościowy jest mierzalny potencjał oszczędnościowy. Oznacza do oszczędzenie wartościowego czasu produkcyjnego. Wydatki na zasoby z obszaru techniki produkcji ulegają zmniejszeniu, a dzięki całościowemu procesowi oraz technice możliwe jest optymalne wspieranie ludzi podczas wykonywanej przez nich pracy.
  • Drogi przejazdu (symulacja i rzeczywistość). Na tym etapie istnieje możliwość testowania i optymalizacji dróg przejazdu, a następnie przeniesienie ich ze świata wirtualnego do rzeczywistego za pomocą jednego kliknięcia myszki. W fabryce SEW-Eurodrive połączenie poszczególnych procesów pracy w obszarze montażu przekładni przejmują różne mobilne systemy asystenckie opracowane przez SEW.
  • Asystenci logistyki (transport komponentów) – zaopatrują w odpowiednim momencie wyspy montażowe we właściwe komponenty.
  • Asystenci logistyki (tryb jazdy swobodnej) – transportują przedmioty o łącznej wadze sięgającej do 1,5 tony i potrafią swobodnie się poruszać i nawigować w obiekcie.
  • Asystenci montażu (system cyber-fizyczny) – wspierają montażystów podczas pracy. Zgodnie z filozofią Industry 4.0 są one systemami cyber-fizycznymi, które mają zapisane w sobie wszystkie niezbędne dane dotyczące produktu oraz klienta.
  • Asystenci logistyki (transport gotowych produktów) – transportują gotowe motoreduktory z działu montażu do stacji napełniania olejem, kontroli, a następnie do lakierni.
  • Asystenci obsługi w dziale produkcji – mobilny asystent obsługi przejmuje monotonne prace w zakresie wyposażenia maszyny i usprawnia pracę operatora.

Industry 4.0 w ramach całkowitego procesu zmienia rolę człowieka w funkcję nadrzędną w całym łańcuchu wartości. Powstają nowe obszary pracy, w których do głównych zadań należą kwestie związane ze sterowaniem, monitorowaniem oraz optymalizacją procesów.

Pracownik przestaje być asystentem i staje się decydującym „dyrygentem”, który łączy ze sobą różne pojedyncze etapy zgodnie ze specyficznymi wymaganiami. Tego typu odciążenie pracownika produkcyjnego oznacza, że będzie on mógł zrealizować się w nowo zdefiniowanym obszarze.


Inteligentna kompilacja człowieka i technologii. Pracownik jako „dyrygent” łańcucha wartości
Lean Industry 4.0 stawia na współdziałanie ludzi i maszyn – człowiek i robot pracują razem ramię w ramię. W przyszłości świat realny i wirtualny zostaną ze sobą w takim stopniu połączone, że możliwe będzie ich całkowite osieciowanie. W ramach Industry 4.0 wszystkie systemy są inteligentnie połączone w sieć i wymieniają informacje z wytwarzanymi produktami w czasie zbliżonym do rzeczywistego (oczywiście dotyczy to również ludzi!).

W ramach „Lean Industry 4.0” koncepcje Industry 4.0 łączone są ze znanymi zasadami Lean Management i umożliwiają tym samym nowe możliwości współpracy ludzi, maszyn oraz produktów, w których człowiek i tworzona przez niego wartość dodana znajdują się w centrum.
Podobnie jak w przeszłości, przedsiębiorstwa w przyszłości będą potrzebowały stabilnej podstawy. Realizacja założeń Industry 4.0. możliwa jest wtedy, gdy w zakresie wszystkich procesów osiągnięty zostanie bezbłędny oraz bezawaryjny poziom automatyzacji, a tym samym wysoka dostępność maszyn.

Ze względu na wiele różnych zależności, które zachodzą w inteligentnej fabryce, ważne jest wzmacnianie sprawdzonych głównych filarów, takich jak tworzenie wartości, optymalizacja procesów, bezawaryjność i bezbłędność, jak również wydajne zarządzanie oraz wspieranie tych obszarów inteligentnymi rozwiązaniami automatyzacji.

Szczegółowe informacje dotyczące produktów i rozwiązań firmy SEW-Eurodrive dostępne są na stronie internetowej www.sew-eurodrive.pl.


SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o.
ul. Techniczna 5
92-518 Łódź
tel. 42-293 00 00
e-mail: sew@sew-eurodrive.pl
www.sew-eurodrive.pl

Reklama