Pokaż menu

Firmy z okładek

Befared  Napędy i SterowaniePepperl+Fuchs  FESTO

Reklama

Współpraca

Przesyłanie sygnałów drogą radiową a wymagania dyrektywy radiowej (RED)
Mariusz ŁukaszyńskiW szerokiej gamie produktów elektronicznych oferowanych na rynku wyraźnie zauważalną grupę stanowią urządzenia radiowe. Wśród nich możemy znaleźć zarówno te przeznaczone do powszechnego użytku, bardzo proste konstrukcje, jak np. „piloty” do sterowania bramą garażu czy dzwonki „bezprzewodowe”, jak i znacznie bardziej zaawansowane konstrukcje – np. systemy telemetryczne lub systemy alarmowe. Smartfonów, które stały się w zasadzie nieodzownym elementem wyposażenia osobistego (takim, jakim dawniej był zegarek), używamy spontanicznie, w zasadzie nie zastanawiając się, że rzeczywiście mamy do czynienia z terminalem wyposażonym w tak liczne interfejsy radiowe: GSM, UMTS, LTE, BT, BLE, WiFi, NFC, GPS. Istnieją także urządzenia radiowe wykonane w formie modułów, przeznaczone do wbudowania do urządzeń nadrzędnych, które rozszerzają funkcjonalność o zupełnie nowe cechy. Praktyka pokazuje, że moduły radiowe są aplikowane nawet w tak skomplikowanych zastosowaniach, jakimi są różnego rodzaju maszyny. Warto zauważyć, że w najbliższej przyszłości czekają nas niesamowite zmiany, wręcz na miarę rewolucji, związane z dynamicznym rozwojem IoT i budową sieci 5G, która całkowicie zmieni możliwości transmisji danych i wprowadzi nowoczesne techniki, takie jak Massive MIMO lub 3D Beamforming.

Jak widać, „radio” już w zasadzie jest wszędzie wokół nas – a będzie obecne jeszcze bardziej.

Przy całym dobrodziejstwie, jakie niesie ze sobą stosowanie interfejsu radiowego, nie wolno zapominać, że warunkiem koniecznym, jaki musi spełniać każdy produkt przed tym, zanim trafi do sprzedaży na terenie UE lub zanim zostanie oddany do użytkowania, jest wykazanie zgodności jego wykonania z wymaganiami wynikającymi ze wszystkich obowiązujących dyrektyw, które do tego produktu się odnoszą. W przypadku urządzeń radiowych zastosowanie ma dyrektywa 2014/53/UE, tzw. dyrektywa RED, która definiuje wymagania zasadnicze, określa obowiązki stawiane podmiotom gospodarczym, precyzyjnie opisuje dostępne moduły oceny zgodności itp. Niby właściwie wszystko mamy podane jak na dłoni. Ale czy w rzeczywistości jest tak prosto, aż tak prosto? Prawdę mówiąc, temat zaliczyć należy raczej do bardziej niż do mniej skomplikowanych. Prawidłowe zrozumienie zapisów dyrektywy RED, obowiązujących np. producentów urządzeń radiowych, nie jest zadaniem trywialnym. Jak się okazuje, w obszarze dyrektywy RED istnieje wiele niedomówień, wątpliwości, niejasności i nieprawidłowych interpretacji, które wymagają gruntownego wyjaśnienia i usystematyzowania.

Producenci urządzeń radiowych powinni nie tylko znać, ale przede wszystkim właściwie rozumieć i spełniać swoje obowiązki, tym bardziej, że możliwe konsekwencje mogą być bardzo kosztowne.

Konstruktorzy powinni znać podstawowe aspekty techniczne i wymagania dotyczące konstrukcji urządzeń radiowych, wynikające z dyrektywy RED i powiązanych z nią norm.

Kierownictwu (firmy/technicznemu) zagadnienia techniczne także nie powinny być zupełnie obce. Dzięki temu konstruktorzy, skutecznie i prawidłowo projektując urządzenia, będą mogli liczyć na zrozumienie swoich szefów. Nie będą się już musieli sprzeczać, czy faktycznie ten kondensator w obwodzie zasilania jest potrzebny, skoro i tak bez niego urządzenie działa.

Aby móc spać spokojnie, producenci, integratorzy, a także użytkownicy urządzeń/systemów radiowych powinni znać odpowiedzi na poniższe pytania związane z praktycznym zastosowaniem dyrektywy RED:
 • Czy wiesz, które dyrektywy musi spełniać produkt wykorzystujący komunikację radiową?
 • Czy zastosowanie gotowego modułu, oznakowanego CE, załatwia temat zgodności z dyrektywą RED?
 • Jakie są konsekwencje wbudowania modułu radiowego do urządzenia „nieradiowego”, jak zmieni się kwalifikacja takiego „nowego” urządzenia w kontekście wymagań formalnych kierowanych do producenta oraz wymagań technicznych, z którymi musi zmierzyć się konstruktor?
 • Czy wiesz, z jakich komponentów i jak skonstruować, wyprodukować, zamontować i zweryfikować urządzenie w oparciu o gotowy moduł radiowy, aby wykorzystać istniejące dowody zgodności?
 • Kiedy, być może zupełnie dla Ciebie niespodziewanie, stajesz się producentem urządzenia radiowego, ze wszystkimi towarzyszącymi temu konsekwencjami?
 • Kiedy należy przeprowadzić ponowną ocenę zgodności i wystawić nową deklarację zgodności z RED?
 • Czy i z jakich powodów, równolegle do dyrektywy RED, można/należy stosować wymagania dyrektywy EMC?
 • Czy faktycznie do oceny urządzenia radiowego zasilanego z baterii mają zastosowanie wymagania związane z szeroko pojętymi aspektami bezpieczeństwa użytkowania?
 • Jak udokumentować ocenę urządzenia, by zaoszczędzić na drogich badaniach?
 • Czy wiesz, jakie informacje powinieneś umieścić na projektowanej tabliczce znamionowej, jakie w instrukcji obsługi, a jakie w dokumentacji technicznej?
 • Ile deklaracji zgodności w związku z tym musisz wystawić oraz komu i jak je udostępnić?
 • Czy wiesz, czym jest uproszczona deklaracja zgodności i co musi zawierać?

Pytań w zakresie dyrektywy RED jest wiele, a jak to w życiu bywa – każda odpowiedź rodzi kolejne znaki zapytania. W praktyce zrozumienie wielu aspektów mających kluczowy wpływ na to, czy i jak wykonywać ocenę zgodności, jakie normy stosować, jak ułożyć właściwy program badań i jak w tym zakresie skutecznie rozmawiać z laboratorium – nie jest prostym zadaniem. Dokładne poznanie zagadnień radiowych da producentowi i konstruktorowi wystarczającą pewność, że będą świadomie poruszali się w gąszczu wymagań, będą prawidłowo wybierali właściwe dokumenty normalizacyjne, poprawnie wypełniali swoje obowiązki od zaprojektowania urządzenia począwszy, poprzez odpowiednie przygotowanie pakietu dokumentacji technicznej, a na oznakowaniu CE – skończywszy.


Cert Partner Sp. z o.o.   
www.certpartner.pl

 

Reklama