Pokaż menu

Firmy z okładek

Befared  Napędy i SterowaniePepperl+Fuchs  FESTO

Reklama

Współpraca

TwinCAT 3 Building Automation. Nowa generacja sterowania automatyką budynkowąPodczas Targów Light + Building 2018, które w marcu odbyły się we Frankfurcie nad Menem, firma Beckhoff zaprezentowała nową generację oprogramowania do sterowania automatyką budynkową. TwinCAT 3 Building Automation może zostać zintegrowany z modułami HMI, IoT, Analytics i Scope, tworząc tym samym uniwersalne narzędzie do obsługi wszystkich istotnych funkcji związanych z automatyką budynkową. Platforma oferuje szerokie możliwości projektowania i sterowania wszystkimi systemami, jak np. prostą komunikację IoT, analizę danych budynkowych w chmurze czy szybkie tworzenie indywidualnych interfejsów.


Dzięki oprogramowaniu TwinCAT 3 Building Automation użytkownicy mogą korzystać z szeregu zalet platformy automatyki TwinCAT 3 także w zakresie sterowania automatyką budynkową. Najważniejsze z nich to pełna integracja z Visual Studio®, zintegrowane środowisko inżynierskie, osiem języków programowania z interaktywnymi modułami w jednym środowisku uruchomieniowym, możliwość ponownego użycia kodu źródłowego oraz pełna skalowalność dla różnych platform sterowników. Dzięki połączeniu TwinCAT 3 Building Automation z różnorodnymi modułami systemu TwinCAT 3 integrator otrzymuje kompletną „skrzynkę narzędziową”, która zawiera wszystkie funkcje i systemy automatyki budynkowej, a co za tym idzie – poprawia jakość i ogranicza koszty projektowania.TwinCAT 3 Building Automation – nowa generacja oprogramowania do sterowania automatyką budynkową – w połączeniu z wtyczkami TwinCAT HMI, IoT, Analytics i Scope integruje w jednym narzędziu wszystkie moduły istotne z punktu widzenia automatyki budynkowej, a tym samym oferuje szereg nowych możliwości w zakresie projektowania i sterowania wszystkimi komponentami systemu
TwinCAT 3 Building Automation – nowa generacja oprogramowania do sterowania automatyką budynkową – w połączeniu z wtyczkami TwinCAT HMI, IoT, Analytics i Scope integruje w jednym narzędziu wszystkie moduły istotne z punktu widzenia automatyki budynkowej, a tym samym oferuje szereg nowych możliwości w zakresie projektowania i sterowania wszystkimi komponentami systemuKorzystając z modułu TwinCAT HMI, użytkownicy uzyskują szybki dostęp do indywidualnego interfejsu, a tym samym mogą czerpać korzyści z łatwej orientacji i intuicyjnej nawigacji przy obsłudze systemu. Wtyczka TwinCAT IoT pozwala w prosty sposób uzyskać połączenie z chmurą z poziomu systemu sterowania, dzięki czemu możliwe jest przeniesienie do niej poszczególnych elementów automatyki budynkowej lub korzystanie z usług w chmurze. Dzięki modułowi TwinCAT Analytics gromadzone w chmurze dane procesowe mogą być analizowane bezpośrednio w systemie sterowania. Takie rozwiązanie zapewnia maksymalną przejrzystość danych, ułatwia realizację koncepcji predykcyjnego utrzymania ruchu, a także ogranicza ryzyko awarii. Zaś moduł TwinCAT Scope, czyli zintegrowany z platformą TwinCAT oscyloskop dla Big Data, zapewnia przejrzystą wizualizację dużych zbiorów danych, a dzięki możliwości ich szybkiego porównania i analizy znacząco zwiększa ich transparentność.

Firma Beckhoff, oprócz oprogramowania TwinCAT, posiada w swojej ofercie gotowe rozwiązania dla inteligentej automatyki budynkowej. Systemy sterowania PC-based, od trzydziestu lat z powodzeniem stosowane we wszystkich sektorach automatyki przemysłowej, stały się dziś jej integralną częścią. W ostatnich latach wymagania stawiane tzw. inteligentnym budynkom stale rosną, przy czym na pierwsze miejsce wśród nich wysuwają się efektywność energetyczna oraz czas zwrotu z inwestycji (ROI).
Dzięki inteligentnej automatyce budynkowej o szerokim zakresie aplikacji możliwość urzeczywistnienia idei „zielonego budownictwa” – zrównoważonych, efektywnych energetycznie obiektów komercyjnych i mieszkalnych – nabiera realnych kształtów. W tej dziedzinie firma Beckhoff oferuje uniwersalny, wysoce skalowalny system sterowania, obejmujący pełen zakres komponentów – od sterowania typu PC-based i Ethernet-based po modułowy system I/O, umożliwiający gromadzenie danych ze wszystkich punktów pomiarowych budynku.


Beckhoff Automation Sp. z o.o.
Żabieniec, ul. Ruczajowa 15
05-500 Piaseczno
tel. 22-750 47 00
fax 22-757 24 27
info@beckhoff.pl
www.beckhoff.pl
 

Reklama