Pokaż menu

Firmy z okładek

Multiprojekt  Napędy i SterowanieFESTO 

Reklama

Współpraca

Węże gumowe DIESSE – włoska doskonałość

DIESSE Rubber Hoses S.p.A. to włoska firma rodzinna i uznany na całym świecie producent gumowych węży hydraulicznych przeznaczonych do użytku w warunkach wysokiego i bardzo wysokiego ciśnienia. Zakład produkcyjny znajduje się w Filago (Bergamo, północne Włochy).


Spółka DIESSE, zawsze zaangażowana w innowacje i rozwój rynkowy, nieustannie rozbudowywała działalność w oparciu o inwestycje w badania, technologię i zasoby ludzkie, osiągając w ten sposób ważną pozycję w świecie hydrauliki. Spółka oferuje szeroki wybór węży przeznaczonych do zastosowań w robotach ziemnych, rolnictwie i przemyśle ciężkim, w procesie wylesiania i innych branżach, np. w budownictwie, marynarce, instalacjach morskich i górnictwie.

Wydawnictwo Hose & Coupling World miało przyjemność przeprowadzenia wywiadu z dwoma przedstawicielami drugiego pokolenia, Giosianą i Heleanną de Stasio, pełniącymi funkcje odpowiednio Dyrektora ds. Sprzedaży i Dyrektora Działu Technicznego i Rozwoju Produktu w Spółce DIESSE Rubber Hoses.

Konkurencyjna, dynamiczna i międzynarodowa: za pomocą takich właśnie słów można najlepiej opisać kontekst, w którym Spółka DIESSE prowadzi działalność od niemal 40 lat, w którym to czasie wyróżniła się jako jedyny całkowicie włoski producent węży hydraulicznych.

– Nasz sukces ma kilka sekretów: od obsługi klienta po wdrażanie dyscypliny, która ma na celu utrzymanie wysokiej jakości, wraz z dogłębną znajomością rynku – mówi Giosiana de Stasio. – Głęboko zakorzeniona kultura dążenia do doskonałości i rzetelności stanowią kluczowe wartości, które przyświecały naszemu rodzinnemu przedsiębiorstwu od momentu rozpoczęcia działalności. Dla nas, drugiego pokolenia, stanowią filary wizerunku naszej firmy.

Na koniec dodaje:
– Dodatkowo nasza zdolność łączenia specjalistycznej wiedzy i unikalnych umiejętności z systematycznymi badaniami i rozwojem efektywnych produktów umożliwiła nam, z biegiem czasu, uzyskanie powodzenia na poziomie globalnym.


Węże gumowe DIESSE – moc ciągłości
Architektami tego całkowicie włoskiego sukcesu byli Raffaele, Giuseppe i Anna Maria de Stasio, którzy założyli Spółkę w 1979 r. i którzy dzięki swojej intuicji, determinacji i dalekowzroczności wspięli się na szczyt międzynarodowego biznesu.

– Optymistycznie nastawieni co do przyszłego sukcesu, trzej przedsiębiorcy wybrali anglojęzyczną nazwę marki zgodnie ze swoją wizją globalnej ekspansji. Nazwa marki stanowi połączenie inicjałów rodowego nazwiska włoskiego, DS, z anglojęzycznym określeniem Rubber Hoses, co stanowi doskonałe odzwierciedlenie dążeń Spółki do pozycji globalnego gracza i fundamentu, który do dzisiaj leży u podstaw jej strategii – mówi Heleanna de Stasio.

Doskonałość oparta jest na doświadczeniu i umiejętnościach przedsiębiorczych trzech założycieli. Współpracują w Spółce razem z drugim pokoleniem: takie podejście gwarantuje ciągłość zarządzania i stałe ukierunkowanie na innowacyjność.

Na początku Spółka działała na włoskim rynku montażu węży, osiągając w dwóch pierwszych latach swojego istnienia istotny wzrost do czasu, gdy oferowane produkty przestały zaspokajać zapotrzebowanie na rynku. Wyzwanie to okazało się szansą i zapewniło Spółce pozycję producenta markowych węży w 1982 r., wzbogaconych o węże spiralne w 1990 r. Staranny dobór materiałów oraz technologicznie zaawansowane systemy od samego początku były kluczowymi atutami Spółki, dzięki którym zyskała szerokie uznanie za jakość oferowanych wyrobów oraz profesjonalizm, zarówno na włoskim, jak i zagranicznych rynkach.

– Klienci stanowią punkt centralny działań Spółki i jej strategiczny atut: to, jacy jesteśmy, jak myślimy i produkujemy oraz doskonalimy wszystkie nasze działania, jest ukierunkowane na lepsze zaspokajanie potrzeb klientów, nagrodzenie zaufania, którym nas darzą – mówi Giosiana de Stasio, dodając również: – Energia i potencjał w zakresie innowacyjności, szerokie horyzonty oraz rygorystyczne zasady etyczne: nasz wzrost stanowi również wyraz naszej pełnej wigoru pasji, która codziennie inspiruje i dopinguje nasz zespół menedżerski.

Źródłem ciągłego wzrostu Spółki jest również jej program inwestycyjny oraz polityka hand­lowa, mająca na celu wzmacnianie działalności za granicą. Spółka DIESSE posiada zakład produkcyjny o całkowitej powierzchni 50 000 m2 i prowadzi działalność w 42 krajach, od Ameryki Północnej po Europę, Azję i Oceanię, 90% obrotów Spółki pochodzi z eksportu, a największym rynkiem zbytu jest Ameryka Północna.

Obecnie działalnością Spółki DIESSE Rubber Hoses kierują Anna Maria, Raffaele i Giuseppe de Stasio, we współpracy z drugim pokoleniem, Giosianą i Heleanną de Stasio oraz Stefano Santisem, pełniącym funkcję Inżyniera Produktu, i Alessandro Santisem, pełniącym funkcję Inżyniera Technologicznego.


Przekształcenie i innowacyjność na potrzeby globalnego współzawodnictwa
Przewaga konkurencyjna spółki DIESSE Rubber Hoses, która specjalizuje się w rozwiązaniach o wysokiej wartości dodanej, polega na wykorzystywaniu wyłącznie oryginalnie włoskich projektów, które odzwierciedlają parametry jakościowe charakterystyczne dla przemysłu włoskiego na świecie, w połączeniu z silną dążnością do innowacyjności. Model rozwoju biznesowego Spółki opiera się na trzech strategicznych wytycznych: głos klienta, niezależność i elastyczność. Po pierwsze, Spółka nieustannie śledzi sytuację na rynku, aby móc szybko reagować na zachodzące zmiany, oferując wysokiej jakości wyroby. Dodatkowo prowadzi działalności w oparciu o własne zasoby i posiada bezpośrednią kontrolę nad łańcuchem wartości. To zapewnia większą wydajność i elastyczność procesów, co pozwala skrócić czas do wprowadzenia na rynek.


DIESSE kształtuje jakość:
Program Kompleksowego Zarządzania JakościąJakość produktów
Projektowanie dla Jakości: każdy nowy produkt jest projektowany i oceniany w oparciu o szczegółowe badania, które umożliwiają połączenie technologii i wydajności. W ten sposób wartość innowacji można docenić w codziennym życiu. Surowe kryteria wyboru surowców i komponentów stanowią gwarancję zgodności ze standardami wysokiej jakości. Ponadto cele w zakresie doskonalenia są ustalane jako rezultat procesu ciągłej oceny wydajności. Na koniec Spółka DIESSE Rubber Hoses koncentruje się na wydajności i efektywności. Spółka stosuje podejście oparte na dążeniu do wysokiej jakości, niezmiennie odwołuje się do potrzeb klienta, wdraża procesy eliminacji odpadów i wad oraz postrzega zmianę jako sposób generowania wartości.


Jakość usług
Obsługa klienta stanowi dla DIESSE niewidoczny atut, który umożliwia Spółce identyfikowanie i interpretowanie sygnałów rynkowych w celu szybszego reagowania i bardziej elastycznego działania. W tym kontekście Zarząd i pracownicy zakładu produkcyjnego stanowią kluczowy element w nieprzerwanym wdrażaniu procesów ukierunkowanych na rozwój wiedzy i innowacyjności.


Wspólny cel: wysoki poziom satysfakcji klienta
W miarę upływu czasu pojęcie jakości zaczęło nabierać coraz większego znaczenia w DIESSE, a podejście oparte na jakości zaowocowało nowymi rezultatami biznesowymi, wychodząc poza tradycyjną wizję zgodności z charakterystyką i typowymi właściwościami produktów. Spółka postrzega jakość jako drogę ciągłego, ustrukturyzowanego, ukierunkowanego i mierzalnego wzrostu w dynamicznym kontekście podmiotu gospodarczego jako całości, zgodnie z podejściem opartym na Kompleksowym Zarządzaniu Jakością. Ten model organizacyjny opiera się na satysfakcji klienta, którego poziom stanowi kryterium pomiaru oraz oceny wyników i jakości w dążeniu do zapewnienia konkurencyjności i doskonałości biznesowej.

Trzy filary: wysoka wydajność, specjalizacja, personalizacja


Asortyment produktów
Spółka produkuje szeroki asortyment węży hydraulicznych spełniających specyfikacje SAE J517 i wymagania norm EN 853-856-857-854. Ambicją Spółki było zawsze oferowanie produktów przekraczających normy, co dało początek wężom z serii Fortius, Master oraz Overmaster. Doświadczenie zdobyte przy ich produkcji umożliwiło wprowadzenie na rynek jeszcze bardziej wydajnych węży, które łączą bardzo mały promień wygięcia z możliwością użytkowania pod bardzo wysokim ciśnieniem roboczym. W taki sposób powstały kompaktowe węże z serii Fighter i Stark. Podobnie jak w przypadku węży spiralnych, produkty z serii XFight również zostały opracowane w wyniku połączenia ultrawysokiej wydajności z kompaktowymi wymiarami, co pozwoliło osiągnąć wartości cyklu ciśnieniowego nawet na poziomie powyżej 1M. Ze względu na coraz większą obecność bioolejów na rynku wprowadzono wersję XBIO, która nie tylko jest kompatybilna z bioolejami, lecz również zapewnia doskonałą wydajność.

Aby zyskać zasięg międzynarodowy, Spółka rozszerzyła asortyment o wyroby odporne na działanie niskich temperatur, co dało początek produktom z serii Iceflex i ICE Fighter, dostępnym z oplotem oraz od niedawna w wersji spiralnej. Węże z tej kategorii są przeznaczone do użytku w temperaturach od –70°F do +212°F.

W ten sposób firma zdobyła bardzo bogate doświadczenie w dziedzinie węży Fahrenheit, opracowanych z myślą o zastosowaniach w temperaturze 302°F i szczególnych potrzebach najbardziej wymagających producentów sprzętu oryginalnego (OEM).

Dopełnieniem oferty są węże BOP, opracowane na bazie włókna szklanego z myślą o sektorze naftowo-gazowym i posiadające certyfikat zgodności ze specyfikacjami API 16D.


Certyfikaty
DIESSE Rubber Hoses jest Spółką, która posiada System Jakości akredytowany przez DNV w zakresie zgodności z normą UNI EN ISO 9001:2015. Oferowane przez nią węże i mocowania zostały zatwierdzone przez takie podmioty klasyfikacyjne, jak American Bureau of Shipping, Det Norske Veritas, Lloyd’s Register of Shipping, a także amerykańskie instytucje rządowe: Urząd ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Górnictwie (MSHA) i Departament Transportu. Dodatkowo Spółka DIESSE posiada akredytację w zakresie zgodności z dyrektywą 2014/90/UE w sprawie wyposażenia morskiego (MED).

Liczne certyfikaty i akredytacje posiadane przez Spółkę wpisują się w jej politykę dążenia do doskonałości poprzez jakość, przy zapewnieniu maksymalnie korzystnych warunków BHP dla swoich pracowników.

– Dzięki temu, że korzystamy z naszych osiągnięć i dochowujemy wierności wartościom, którym hołduje nasza organizacja, z optymizmem wyglądamy wyzwań, które może przynieść przyszłość, wiedząc, że czekają na nas nowe ważne cele – stwierdza na koniec Giosiana de Stasio. – Dziękujemy naszym Klientom za zaufanie, jakim nas darzą. Nadal będą stanowić kluczowy czynnik naszego sukcesu i część naszej historii.


DIESSE RUBBER HOSES S.p.A.
Via Provinciale 8
SP 155 – Filago (BG) – ITALY
tel.: +39 (035) 49 42 300
e-mail: sales@diesserubber.com
www.diesserubber.com
 

Reklama