Pokaż menu

Firmy z okładek

Multiprojekt  FANUCNapędy i Sterowanie  FESTO

Reklama

Współpraca

XXII Konferencja Automatyków – RYTRO


Jak co roku, szerokie grono automatyków spotkało się w dniach 22–23 maja 2018 na XXII Konferencji Automatyków w Rytrze pod hasłem „Automatyka w Inżynierii Środowiska”. Patronat honorowy objęły: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Patronat medialny objęły: „Automatyka”, „Control Engineering”, „Napędy i Sterowanie”, „Pomiary Automatyka Kontrola”, „Pomiary Automatyka Robotyka”, automatyka.pl, automatykaOnline.pl. Celem Konferencji było: przedstawienie tendencji w systemach pomiarów i automatyki, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania ich w inżynierii środowiska. Przygotowane referaty przybliżyły tematykę, a zaprezentowane przez firmy organizujące Konferencję rozwiązania pomogą w realizacji zadań związanych z ochroną środowiska. Organizatorami Konferencji było Towarzystwo Na Rzecz Ochrony Środowiska w Krakowie oraz  firmy: ABB, AUMA, DANFOSS, EMERSON, HELUKABEL, JUMO, LIMATHERM, LUMEL, PEPPERL+FUCHS,SIEMENS, TURCK, WEIDMULLER, WIKA, oraz jej inicjator SKAMER-ACM.W Konferencji udział wzięli przedstawiciele: nauki (AGH, Politechniki: Warszawska, Rzeszowska i Śląska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z Tarnowa i Oświęcimia); zakładów przemysłowych i biur projektowych; prasy technicznej i portali internetowych; organizacji (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Towarzystwo na Rzecz Ochrony Środowiska); organizatorów.
Łącznie w spotkaniu wzięło udział ok. 260 osób.

Obrady w dniu 22.05.2018 r. rozpoczął pan Andrzej Turak – Wiceprezes Zarządu firmy SKAMER-ACM. Przywitał wszystkich uczestników i omówił program.Tradycyjnie część naukową Konferencji rozpoczął Profesor Ryszard Tadeusiewicz. Podczas kolejnych Konferencji Automatyków w Rytrze starał się zawsze znajdować nowości, żeby je wskazać i opisać jako kolejne obszary potencjalnej ekspansji automatyki. Tytuł tegorocznej prezentacji to „Czwarta rewolucja techniczna”.Część naukową zapewnili panowie profesorowie z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechnik Warszawskiej, Rzeszowskiej i Śląskiej oraz Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z Oświęcimia i Tarnowa, którzy w swoich referatach poruszali problematykę automatyki i ochrony środowiska z punktu widzenia badań naukowych. Mgr inż. Jarosław Gracel, reprezentujący Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, omówił Platformę Przemysłu Przyszłości.Następnie prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny przedstawił prace prowadzone w Instytucie Automatyki Politechniki Warszawskiej, dotyczące automatyki w inżynierii środowiska.W 3-minutowym wystąpieniu prof. dr hab. inż. Leszek Trybus zaprezentował zarys swojego wykładu „Sterowniki, regulatory i oprogramowanie opracowane w Politechnice Rzeszowskiej”, w którym można było w pełni uczestniczyć w dniu 23.05.Również w kilkuminutowym wystąpieniu prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis z Politechniki Śląskiej zaprezentował zarys swojego wykładu „Nowe technologie w obszarze kształtowania popytu i podaży energii elektrycznej”, przedstawionego w całości w dniu
23.05.2018 r.Prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński, reprezentujący Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii, zaprezentował koncepcje „zielonych stref energetycznych” w Polsce.Na pytanie „Jak w technice i biznesie opanować nadmiar informacji i wydobyć z niego istotną wiedzę?” w swojej prelekcji odpowiedział Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH w Krakowie dr inż. Andrzej Izworski.Dr Rafał Solecki, reprezentujący Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, przedstawił „Możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa w  zakresie OZE i B+R”.Z kolei inną ścieżkę dofinasowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie zaprezentował dr inż. Paweł Korczak.Pierwszą część wykładu tematycznego „Automatyka w inżynierii środowiska” wygłosił przedstawiciel firmy SKAMER-ACM z Tarnowa, mgr inż. Paweł Tomaszewski, i zaprosił na kontynuację w dniu 23.05.2018 r.Na zakończenie profesorowie z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Oświęcimia, panowie Igor Kurytnik i Witold Stankowski, w krótkich wystąpieniach odnieśli się do tematyki Konferencji.

Druga część została przeznaczona dla producentów systemów automatyki, którzy prezentowali nowości w swojej ofercie, rozwiązania mające swoje zastosowanie w  inżynierii środowiska. Każda firma miała do dyspozycji 12 minut w jednym bloku.Na zakończenie obrad pan prezes Andrzej Turak podziękował wszystkim uczestnikom pierwszego dnia Konferencji. Dwie godziny czasu wolnego,  większość uczestników przeznaczyła na wizytę na stoiskach firm i rozmowy techniczno-handlowe.Punktualnie o godz. 19:00 uroczysty bankiet otworzył prezes firmy SKAMER-ACM, pan Zygmunt Jarosz.

Z okazji jubileuszu 25-lecia oddziału krakowskiego Firmy Prezesi Zygmunt Jarosz i Andrzej Turak złożyli na ręce Dyrektora Andrzeja Frasia najserdeczniejsze życzenia.23 maja od godz. 10:00 na głównej sali konferencyjnej zostały zorganizowane targi branżowe. Odwiedzający stoiska mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami firm organizatorów oraz pobrać materiały katalogowe.Przez cały dzień funkcjonowały dodatkowe dwie sale konferencyjne, na których w  ściśle określonych ramach czasowych odbywały się wykłady kadry naukowej oraz prezentacje firm organizatorów.

Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że nowa ramówka drugiego dnia Konferencji jest właściwa i należy to kontynuować w kolejnych latach. Każdy uczestnik posiadał precyzyjny harmonogram wykładów i mógł uczestniczyć tylko w tych, które go szczególnie interesują.
Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 

Reklama