Pokaż menu

Firmy z okładek

Multiprojekt  FESTONapędy i Sterowanie

Reklama

Współpraca

Czym to poruszyć? Urządzenia do pozycjonowania w ofercie firmy Multiprojekt. Serwonapędy ESTUN

Dominik Turczyński, Jarosław PawełekFirma Estun Automation Technology istnieje od 1994 roku. W jej centrali w Chinach pracuje aktualnie około 700 osób. Działalność skupiona jest na produkcji serwonapędów AC z bezszczotkowymi silnikami synchronicznymi na magnesach stałych. Od 5 lat Multiprojekt jest autoryzowanym przedstawicielem ESTUN Automation w Polsce, co oznacza, że obok gwarancji jakości i najlepszych cen stoi rzetelna pomoc techniczna dla naszych Klientów.


Produkowane serwonapędy posiadają prosty panel alfanumeryczny z przyciskami, który umożliwia między innymi: podgląd i edycję parametrów, joggowanie oraz podgląd kodów alarmu, co sprawia, że proces czy to programowania, czy ewentualnej diagnostyki przebiega zdecydowanie sprawniej. Bez trudu możemy stworzyć aplikacje autonomiczne bez nadrzędnego systemu sterowania. W serwonapędzie możemy zapisać do 16 pozycji odczytywanych inkrementalnie lub absolutnie. Zarówno wejścia, jak i wyjścia są konfigurowalne. Do danego wejścia/wyjścia możemy przypisać dowolny sygnał w zależności od potrzeb Klienta. Dodatkowo możemy ustawić, aby sygnały wejściowe były odczytywane z komunikacji. Serwonapęd pozwala na odwrócenie logiki wyjść, a wejścia możemy podłączyć zarówno jako NPN, jak i PNP.

Wszystkie sygnały wejściowe i wyjściowe wyprowadzone są na 1 złącze. Umożliwia to wyprowadzenie tych sygnałów jednym kablem wielożyłowym, wykorzystując fabryczną przejściówkę. Z jednej strony jest zakończona złączem 50-pinowym, odpowiadającym złączu na serwonapędzie, a z drugiej strony sygnały zostały wyprowadzone na złącze śrubowe. Złącze śrubowe jest przystosowane do mocowania na standardowej szynie TH 35.
 
Rys. 1. Moduł przejściowy śrubowo-taśmowy CV-50
Rys. 1. Moduł przejściowy śrubowo-taśmowy CV-50


Parametry pracy serwonapędu można zmieniać, używając darmowego oprogramowania ESView (rys. 2). Interfejs tego software’u jest intuicyjny, a przy każdym parametrze jest opis, za co dany parametr odpowiada. W każdej chwili serwonapęd można przywrócić do ustawień fabrycznych (domyślne wartości parametrów). Program umożliwia próbkowanie danych (prędkość, moment, błąd pozycji, pozycja rzeczywista itp.) i zaprezentowanie ich w postaci wykresu.

Nowością są innowacyjne serwonapędy serii ETS. Innowacyjność tej serii polega na tym, że jeden serwonapęd może sterować pracą do 3 serwosilników (każdy z silników może mieć moc znamionową maksymalnie 1000 W), co przynosi wiele korzyści, takich jak: znaczna redukcja zajmowanego miejsca i okablowania, wspólna szyna DC i redukcja kosztów o około 30%. Każda z osi działa niezależnie, natomiast możemy skonfigurować napęd tak, aby sygnał sterowania podawany na jedną oś był interpolowany liniowo na pozostałe dwie osie.

 
Rys. 2. Zrzut ekranu z programu ESView
Rys. 2. Zrzut ekranu z programu ESView


Sterownik PLC jako zaawansowany kontroler ruchu
Wyżej opisane serwonapędy można sterować między innymi przy użyciu sygnału kroku oraz sygnału kierunku.

 
Rys. 3.  Wybrane parametry sterowników FATEK serii MN, dedykowanej do pozycjonowania NC
Rys. 3. Wybrane parametry sterowników FATEK serii MN, dedykowanej do pozycjonowania NC


Do tego celu świetnie nadaje się sterownik FATEK, który również znajduje się w ofercie firmy Multiprojekt. Wejścia napędu możemy podłączyć jako NPN, PNP lub różnicowo. PLC FATEK posiada każdy z wyżej wymienionych typów wyjść, co powoduje, że urządzenia te można bezproblemowo ze sobą połączyć, a maksymalna częstotliwość wyjściowa to aż 200 kHz (rys. 3).

Seria MN sterowników FATEK jest dedykowana do pozycjonowania NC. Posiada wejścia i wyjścia różnicowe, które mogą pracować z częstotliwością aż 920 kHz – tak wysoka częstotliwość wyjściowa pozwala wyróżnić sterownik PLC FATEK na tle urządzeń innych producentów. Wystarczą dosłownie 4 linie programu, aby móc zaimplementować do 250 komend ruchu, włącznie z interpolacją liniową dla dwóch osi (rys. 4). Oprócz oczywistych parametrów prędkości i pozycji możemy wybrać, czy ruch ma się wykonywać inkrementalnie, czy też absolutnie, bądź użyć gotowych komend, np.: do procedury bazowania.

 
Rys. 4. Program odpowiedzialny za wieloosiowe pozycjonowanie NC: krótki, ale z wielkimi możliwościami
Rys. 4. Program odpowiedzialny za wieloosiowe pozycjonowanie NC: krótki, ale z wielkimi możliwościami


Jeśli natomiast użyjemy dwukanałowego modułu wyjść analogowych (np. FBs-2DA), możemy w ten sposób kontrolować prędkość i moment silnika. Zaledwie 8 linii kodu programu jest wystarczające, aby w pełni kontrolować prędkość i moment, podając sterownikowi bezpośrednio żądaną wartość prędkości [obr./min] oraz moment [%]. W tych 8 liniach programu sterownik sam przeliczy wartość podaną w jednostce inżynierskiej na odpowiednią wartość napięcia, jaką należy podać na napęd, aby osiągnąć żądany efekt. W programie ESView możemy szybko zobaczyć, jak podaną wartość napięcia interpretuje napęd (rys. 5).

 
Rys. 5. Podgląd z programów ESView oraz WinProladder podczas sterowania analogowego
Rys. 5. Podgląd z programów ESView oraz WinProladder podczas sterowania analogowego

 
Na rysunku 6 można zobaczyć kod programu realizujący funkcję zewnętrznego enkodera. Program nie jest obszerny, sprowadza się do 1 linii kodu w programie głównym i 3 linii kodu w podprogramie. Sama obsługa enkodera możliwa jest dzięki sprzętowym szybkim licznikom, które mogą zliczać impulsy z częstotliwością nawet 920 kHz! Sterownik ma możliwość przeskalowania przechwyconych impulsów, dzięki czemu możemy uzyskać efekt przekładni: 1 obrót enkodera zewnętrznego to 100 obrotów serwosilnika.

 
Rys. 6. Kod programu realizujący obsługę enkodera zewnętrznego
Rys. 6. Kod programu realizujący obsługę enkodera zewnętrznego


HMI Weintek – zaawansowany interfejs typu człowiek – maszyna
Jednak najwygodniejszą opcją jest korzystanie z dotykowego panelu operatorskiego firmy Weintek (również w ofercie Multiprojektu) i komunikacją poprzez protokół Modbus bądź CANopen. Możemy wtedy niejako na żywo zmieniać parametry serwonapędu, takie jak: sztywność, czas przyspieszania i zwalniania, jak również edytować i dodawać nowe wartości zapisanych w napędzie komend ruchu (rys. 7). Panel wraz ze sterownikiem PLC FATEK pozwala na całkowitą integrację i otwiera przed użytkownikiem bądź operatorem maszyny całkiem nowe możliwości.

 
Rys. 7. Panel HMI Weintek z programem pokazującym parametry pracy serwonapędu
Rys. 7. Panel HMI Weintek z programem pokazującym parametry pracy serwonapędu
 

Zadanie panelu nie musi ograniczać się do kilku przycisków typu włącz/wyłącz. Można na nim edytować parametry pracy wg potrzeb i na tyle, na ile pozwala mu osoba pisząca program na sterownik/panel HMI. Dobrze napisany program, zawierający opcję wyświetlania alarmów, pozwala na szybką diagnostykę drobnych usterek, bez konieczności wzywania pomocy technicznej.
Panele Weintek pozwalają na próbkowanie takich parametrów, jak np.: temperatura, moment czy pozycja. Wymienione zostało bardzo wąskie spektrum, ale możliwości próbkowania jest znacznie więcej, i zależą one od producenta danego urządzenia, z którym panel się komunikuje. Możemy te wartości przedstawiać wprost na panelu w postaci wykresu od czasu (rys. 7) i/lub kopiować na pendrive, a następnie analizować w formie tabeli w programach typu Excel.

Wyżej wymienione funkcjonalności, w połączeniu z urządzeniem CloudHMI cMT-SVR od Weinteka, dają możliwość bezprzewodowego podglądu i kontroli parametrów pracy danej maszyny z poziomu tabletu z systemem Android bądź Apple iOS (rys. 8).

 
Rys. 8. Idea działania CloudHMI i urządzenia cMT-SVR – bezprzewodowa kontrola nad maszyną
Rys. 8. Idea działania CloudHMI i urządzenia cMT-SVR – bezprzewodowa kontrola nad maszyną
 

Kontroler ruchu ABB NextMove ESB-2
W ofercie firmy Multiprojekt dostępny jest również wieloosiowy kontroler ruchu firmy ABB (dawniej Baldor). Umożliwia on sterowanie do 8 osi silników, z czego 4 sterowane sygnałem krok/kierunek i 4 sterowane sygnałem analogowym ±10 V. Dostępnych jest 5 wejść enkoderowych, czyli takich, do których można podłączyć enkoder zewnętrzny bądź sprzężenie zwrotne z napędu (dotyczy tych serwonapędów, które taką opcję umożliwiają, np.: ESTUN, ABB MicroFlex). Kontroler posiada również funkcje serownika PLC – dysponuje 20 wejściami i 12 wyjściami cyfrowymi, które można dowolnie programować, oraz 2 wejściami analogowymi.

Kontroler możemy zaprogramować, używając programu Mint WorkBench, który już na pierwszy rzut oka wydaje się być programem intuicyjnym, przyjaznym dla użytkownika. W istocie tak jest, program prowadzi nas krok po kroku w konfigurowaniu parametrów pracy. Główny program możemy napisać w języku Mint Basic, który jest podobny w swojej składni do języka BASIC. Jest jednak nieco zmieniony na potrzeby specjalnych komend dedykowanych do kontroli ruchu. Automatykom, którzy mieli styczność z C++ lub językiem podobnym, obsługa Mint Basic przyjdzie z łatwością. Ponadto program Mint WorkBench oferuje pomoc, w której opisane są wszystkie elementy składni kodu, jakich można użyć, z wieloma działającymi przykładami, które można po prostu skopiować i wkleić wprost do kompilatora.

Dzięki temu w krótkim czasie można napisać pierwszy kod, odpowiedzialny na przykład za: wysterowanie wyjścia analogowego/cyfrowego lub proste ruchy serwosilnikiem. Na rysunku 9 przedstawiono kod programu, który steruje prędkością serwosilnika ESTUN poprzez sygnał analogowy ±10 V, a sterowanie realizowane jest w pętli otwartej. Natomiast na rysunku 10 zobaczyć możemy przykładowy kod, który steruje w pętli otwartej tym samym silnikiem firmy ESTUN, ale przy użyciu sygnału kroku oraz sygnału kierunku. Warto podkreślić tutaj, że tylko zaznaczony fragment kodu został napisany przez programistę, a reszta kodu została wygenerowana przez Mint WorkBench. W wygenerowanej części kodu zawierają się wszelakie parametry, które najpierw ustawia się w intuicyjnych kreatorach, a następnie generowany jest kod. Takie rozwiązanie znacząco usprawnia proces pisania nawet bardzo skomplikowanych programów.

 
Rys. 9. Przykładowy kod programu sterującego serwonapędem przy użyciu sygnału analogowego oraz wizualizacja próbkowanych danych na HMI Weintek
Rys. 9. Przykładowy kod programu sterującego serwonapędem przy użyciu sygnału analogowego oraz wizualizacja próbkowanych danych na HMI Weintek


Rys. 10. Przykładowy kod programu realizujący sterowanie serwonapędem (krok/kierunek)
Rys. 10. Przykładowy kod programu realizujący sterowanie serwonapędem (krok/kierunek)
 

Program pozwala na wykonywanie wielu wątków naraz, tak zwany Multi-Tasking, co jest wręcz niezbędne w sytuacji sterowania wieloma osiami w tym samym czasie. Bardzo pomocne podczas programowania jest okno, w którym wyświetlana jest informacja o tym, który wątek obecnie jest w trakcie wykonywania, co ułatwia pisanie skomplikowanego kodu programu.

Oprogramowanie SmartCNC polskiej produkcji służy do kontroli wszelkiego rodzaju maszyn CNC. Idea oprogramowania polega na tym, że wszelkie operacje obliczania trajektorii ruchu narzędzia są wykonywane bezpośrednio w kontrolerze ABB, a komputer PC służy jako interfejs typu człowiek – maszyna. Eliminuje to wady komputera PC i sprawia, że całość jest bardziej niezawodna.

Sterownik wieloosiowy – innowacyjna technologia własnej produkcji
Firma Multiprojekt prowadzi obecnie prace nad własnym urządzeniem – wieloosiowym kontrolerem ruchu, który przeznaczony jest do sterowania urządzeniami automatyki przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które wykorzystują napędy. Wieloletnie doświadczenie związane z automatyką przemysłową pozwoli na wyprodukowanie urządzenia dalece przemyślanego w swojej funkcjonalności i kompatybilnego ze sprzętem obecnym w naszej ofercie (rys. 11).

 
Rys. 11. Prototyp sterownika wieloosiowego prezentowany na Targach Automaticon 2016 (urządzenie po lewej stronie zdjęcia)
Rys. 11. Prototyp sterownika wieloosiowego prezentowany na Targach Automaticon 2016 (urządzenie po lewej stronie zdjęcia)Autorzy:  Dominik Turczyński, Jarosław Pawełek – doradcy techniczni firmy Multiprojekt

Multiprojekt
ul. Fabryczna 20 A
31-553 Kraków
tel. 12-413 90 58
e-mail: info@multiprojekt.pl
www.multiprojekt.pl

Reklama