Pokaż menu

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”


Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” (9 – 10 września 2024 r.) to jedno z najważniejszych w kraju spotkań branży energetycznej, miejsce prezentacji koncepcji, a także dyskusji naukowych i eksperckich. Organizatorem Konferencji jest Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza (IPE) we współpracy z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza (PRz) oraz ze wsparciem Zakładu Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.



Celem wydarzenia jest wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii. Wierzymy, że utworzenie płaszczyzny dla przeprowadzenia dyskusji z udziałem naukowców, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, spółek energetycznych, organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy gospodarczych i studentów, przyczynia się do rozwoju dorobku naukowego w tym obszarze wiedzy.

Tradycyjnie podczas Konferencji zostaną wręczone Nagrody im. Ignacego Łukasiewicza dla osób i instytucji zaangażowanych w kreowanie bezpieczeństwa energetycznego.

W VIII edycji Konferencji 2023 uczestniczyło ponad 320 osób. W 25 panelach wystąpiło ponad 150 prelegentów, w tym wielu gości z zagranicy. Uczestnicy reprezentowali 46 ośrodków naukowych oraz 116 instytucji i firm. Wydarzenie wsparło 26 partnerów, 18 patronów honorowych oraz 22 patronów medialnych.

www.instytutpe.pl/konferencja2024

Reklama