Pokaż menu

Firmy z okładek

Multiprojekt  FESTONapędy i Sterowanie

Reklama

Współpraca

INNOWACYJNY PRODUKT – KATOWICE 2013Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego
„KATOWICE 2013”

Organizatorzy: PTG SA, miesięcznik „Napędy i Sterowanie”

Patronat honorowy: PARP, GIPH, WUG, GIG, KGHM POLSKA MIEDŹ SA, JSW SA, Lubelski Węgiel "BOGDANKA" SA, KHW SA, Kompanię Węglowa SA.

KONKURS INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W BUDOWIE MASZYN I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH: INNOWACYJNY PRODUKT – KATOWICE 2013, został rozstrzygnięty podczas Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „Katowice 2013”.

W kategoriach:
 • DEBIUTY NA RYNKU
 • NOWE MASZYNY
 • INNOWACYJNE TECHNOLOGIE
 • NAPĘDY I STEROWANIE
 • POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA
 • INNOWACYJNE MATERIAŁY

Wyniki:
DEBIUTY NA RYNKU
1 miejsce
ELSTA ELEKTRONIKA Sp. z o.o. S.K.A
Terminal mobilny typu ET-01

Zakład górniczy stanowi wysoce zautomatyzowany system składający się z kompleksu maszyn, zasobów ludzkich oraz ogromnej wiedzy związanej z eksploatacją górotworu. Rosnąca konkurencja na globalnym rynku surowców energetycznych wymusza działania w zakresie optymalizacji kosztów operacyjnych oraz zwiększania wiedzy na temat infrastruktury wewnętrznej zakładu górniczego. Komunikacja z obszarami eksploatacyjnymi jest niezbędna do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Jednoznacznie pojawia się potrzeba łatwej dostępności do danych gromadzonych w systemach informatycznych przedsiębiorstwa podczas pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Rozwiązanie firmy Elsta Elektronika stanowi kompleksową odpowiedź na takie wymagania. Terminal mobilny typu ET-01 jest urządzeniem iskrobezpiecznym przeznaczonym do pracy:
 • w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych (grupa urządzeń I), w pomieszczeniach o dowolnej koncentracji metanu (kategoria M1, EPL Ma),
 • w przestrzeniach zagrożonych wybuchem mieszanin substancji palnych w postaci gazu, pary lub mgły z powietrzem (grupa urządzeń II), w których atmosfera wybuchowa występuje stale lub przez długi okres czasu (kategoria 1G, EPL Ga),
 • w przestrzeniach zagrożonych wybuchem mieszanin substancji palnych w postaci obłoku palnego pyłu z powietrzem (grupa urządzeń II), w których atmosfera wybuchowa występuje stale lub przez długi okres czasu (kategoria 1D, EPL Da).

2 miejsce
FAMUR SA
Napęd kompaktowy EB315-Ø1030,B=1200

Ów napęd składa się z jednostkowych zespołów napędowych z przekładnią planetarną. Cały zespół napędowy wraz z bębnem jest montowany w ścianach napędu po rozkręceniu ich w podziale poziomym.

3 miejsce
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Zespół sterowania US/M

Układy sterowania, kontroli i monitorowania pracy napędów przekształtnikowych są stosowane m.in. w maszynach wyciągowych, wentylatorach głównego przewietrzania, sprężarkach itp. Zespół sterowania US/M przeznaczony jest dla napędów z silnikami asynchronicznymi pierścieniowymi.

NOWE MASZYNY
1 miejsce
Nafra Polska Sp z o.o.
Ciągnik akumulatorowy GAD-1 kolei podwieszonej

Bezemisyjny ciągnik akumulatorowy jest innowacyjnym rozwiązaniem, które powinno znacząco przyczynić się do zwiększenia efektywności, bezpieczeństwa i komfortu pracy przy przewozie ludzi oraz przy transportowaniu ciężkich i wielkogabarytowych urządzeń.

2 miejsce
ELMECH KAZETEN Sp. z o.o.
Wentylator ELMECH-WLE-12132E

Wentylator przeznaczony jest do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, w których wstępuje zagrożenie wybuchem metanu oraz wybuchem pyłu węglowego (wyrobiska klasy „A”i „B” zagrożenia wybuchem pyły węglowego, wyrobiska z stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu) i zaliczany jest do urządzeń grupy I ze stopniem bezpieczeństwa kategorii M2. Wentylator może być stosowane w systemach wentylacji tłoczącej i ssącej.

3 miejsce
Kopex SA
Koparka KWK 1500.1

Przy budowie koparki wykorzystano ponad 55-letnie doświadczenie spółki Kopex-Famago należącej do grupy KOPEX. W marcu 2013 roku nastąpiło oficjalne przekazanie koparki dla kopalni Turów. Na koparce zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne dla kluczowych mechanizmów decydujących o wydajności, bezpieczeństwie i niezawodności pracy urządzenia. Ponadto zastosowano również szereg rozwiązań i różnego rodzaju zabezpieczeń elektrycznych i innych spełniających najwyższe standardy w zakresie BHP.

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE
1 miejsce
Kopex SA
Kompleks Mikrus

Kompleks Mikrus to nowa technologia wybierania pokładów niskich. To rozwiązanie niespotykane w skali światowej, pozwalające na prowadzenie opłacalnej i bezpiecznej eksploatacji pokładów niskich, a innowacyjne rozwiązania zawarte w projekcie otwierają nowe możliwości wybierania tego typu pokładów przy zachowaniu efektywnej wydajności nawet w trudnych warunkach górniczo-geologicznych, wpływają na wydatne zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa załogi górniczej, a przez automatyzację poprawiają komfort pracy ludzi obsługujących ścianę. Mikrus, mimo małych rozmiarów i wagi (waży tylko kilkanaście ton), ma moc porównywalną z dużym kombajnem, czyli 500 kW.

2 miejsce
Grupa Powen-Wafapomp SA
Pompa typoszeregu H 25H47

Pompy wielostopniowe 25H47, o ilości stopni od 3 do 11, przeznaczone są do pracy w przemyśle wydobywczym, w podziemnych zakładach górniczych, w układach głównego odwadniania, do pompowania wód kopalnianych zawierających zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości do 2 mm. Pompy mogą pompować wodę zasoloną, której gęstość dochodzi do 1200 kg/m3. Są przewidziane do pracy w wyrobiskach zakładów górniczych o zagrożeniu wybuchem metanu i pyłu węglowego, jako urządzenie grupy I kategorii M2.

3 miejsce
GASKET Sp. z o.o.

Krążnik z tworzywa sztucznego nowej generacji
Krążnik z tworzywa sztucznego stosowany w przenośnikach transportujących materiały sypkie w wyrobiskach podziemnych i na powierzchni. W krążniku zastąpiono stalowy płaszcz, nowym płaszczem z tworzywa o wysokich walorach eksploatacyjnych, tworzywa ciernego na bazie poliuretanów/kompozytów poliuretanowych o znakomitych parametrach wytrzymałościowych i odporności na ściernie.

4 miejsce
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.
Hamulec tarczowy do przenośników taśmowych

Hamulce tarczowe stosowane są powszechnie w maszynach wyciągowych oraz coraz częściej w przenośnikach taśmowych. Ten hamulec wyposażony jest w system sterowania SOBO, co powinno poprawić bezpieczeństwo urządzeń transportowych pod ziemią. Istotne jest to, że układ realizuje zmienną siłę hamowania, zapewniając stałe opóźnienie lub stały czas hamowania bez względu na masą transportowanego ładunku.

NAPĘDY I STEROWANIE
1 miejsce
Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych “DAMEL” SA
Silnik indukcyjny, przeciwwybuchowy typu 2SGPL 315S-4

Silniki jednobiegowe typu 2SGP(L) wielkości mechanicznej 315 i 355 są przeznaczone do napędu maszyn i urządzeń górniczych, w szczególności przenośników taśmowych i zgrzebłowych oraz strugów węglowych. Silniki mogą być stosowane w podziemnych częściach kopalń i instalacjach powierzchniowych tych kopalń, w których prawdopodobne jest wystąpienie zagrożenia wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Możliwa jest również eksploatacja silników w otoczeniu nie wymagającym wyposażenia przeciwwybuchowego.

2 miejsce
Bosch Rexroth AG

Nowa rodzina pomp tłokowych osiowych o zmiennej objętości roboczej A15VSO do aplikacji przemysłowych
Nowa konstrukcja opracowana w ramach filozofii zero defektów pozwoliła na uzyskanie niższego poziomu hałasu, bardziej zwartej budowy, zmniejszenia gabarytów, zwiększenia maksymalnego ciśnienia, uniwersalnej możliwości zabudowy kolejnej pompy. Zakres geometrycznych objętości roboczych został dostosowany do zapotrzebowania producentów maszyn i urządzeń. Pompa posiada do wyboru pełen zakres urządzeń regulacyjnych i nastawczych.

3 miejsce
PPHU ATUT Sp. z o.o.
Iskrobezpieczny modułowy sterownik programowalny ATUT-IMPS

Iskrobezpieczny modułowy sterownik programowalny do sterowania i wizualizacji pracy maszyn i urządzeń eksploatowanych w podziemnych zakładach górniczych w strefach zagrożonych wybuchem metany i/lub pyłu węglowego. Iskrobezpieczny modułowy sterownik programowalny ATUT-IMPS przystosowany jest do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, może być wykorzystywany do:
 • sterowania pojedynczego przenośnika lub ciągami przenośników do odstawy urobku
 • sterowania maszynami i agregatami do chłodzenia i klimatyzacji podziemi kopalń oraz urządzeniami pomocniczymi wraz z siecią rozpływową wody lodowej
 • sterowania pracą pompowni głównego odwadniania
 • sterowania pracą pomp wysokościowych
 • sterowania i kontroli każdej maszyny, urządzenia lub innego procesu wymagającego stosowania iskrobezpiecznego sterownika programowalnego

4 miejsce
SEVITEL Sp. z o.o.
Elektroniczny system ewidencji środków strzałowych TRYTON

System Tryton zapewnia kompleksową obsługę w zakresie zarządzania środkami strzałowymi począwszy od przyjęcia i zaksięgowania dostawy do obrotu materiałem wybuchowym w składzie MW. Oparty jest o urządzenia o budowie przeciwwybuchowej , co zapewnia wysokie bezpieczeństwo pracy w bezpośrednim kontakcie z materiałami wybuchowymi. System zezwala również na pracę w warunkach braku zasilania. Dzięki terminalowi przenośnemu, bieżący obrót zapisywany jest w pamięci wewnętrznej, a następnie przy zlikwidowaniu awarii dane synchronizowane są z serwerem.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA
1 miejsce
Becker-Warkop Sp.z o.o.
Symulator

Symulator służy do celów szkoleniowych operatorów kolejek podwieszonych. Ma za zadanie nauczyć podejmowania właściwych decyzji w czasie prowadzenia transportu. Urządzenie wyposażone jest w układ hydraulicznego sterowania, symulujące zachowanie się zestawu w warunkach podziemnych kopalń. Wprowadzone oprogramowanie 3D doskonale odzwierciedla przestrzeń wyrobisk, w której prowadzony jest transport. Niezaprzeczalną nowością jest możliwość ingerencji na każdym etapie przez prowadzącego szkolenie, omówienia popełnionego błędu w celu nabycia właściwych zachowań i decyzji podczas wykonywania transportu

2 miejsce
CFT Polska Sp. z o.o.
Odpylacz suchy typu HBKO1/320-400

CFT jako jedyna firma na świecie gwarantuje skuteczność odpylania dla pyłów o średnicy ziarna <10μm na poziomie 99,997%, co oznacza, iż przy obciążeniu pyłem rzędu 2000mg/m³, jest w stanie zagwarantować wartość poniżej 0,2mg/m³ w powietrzu wylotowym. Oznacza to, że przy prawidłowo funkcjonującej wentylacji praktycznie eliminujemy konieczność używania środków ochrony indywidualnej, typu maski, półmaski itd., co daje wymierne oszczędności. Urządzenie filtrujące typu HBKO1/320-400 składa się z przystosowanej do górniczych warunków konstrukcji stalowej wyposażonej w specjalne filtracyjne elementy kompaktowe, które w połączeniu ze specjalnym system oczyszczania, umożliwiają osiągnięcie optymalnego efektu czyszczenia, przy czym powierzchnia filtracyjna brutto równa się powierzchni filtracyjnej netto.

3 miejsce
Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki „Carboautomatyka” SA
System bezpieczeństwa KSP-bis

Centrala telemetryczna KSP-bis odpowiedzialna jest za akwizację, przetwarzanie, wizualizację i archiwizację sygnałów z czujników i urządzeń końcowych pracujących w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Centrala zasilana jest gwarantowanego bezprzerwowego źródła zasilania, co jest bardzo istotne ze względu na zapewnienie ciągłości zbierania i rejestrowania danych pomiarowych.

4 miejsce
SIGMA SA
Urządzenie stojakowo podporowe USP-PEGAZ

Urządzenie stojakowo podporowe PEGAZ stosowane jest w celu zapewnienia poprawnych warunków utrzymania stropu w obszarze skrzyżowania ścian z chodnikiem przyścianowym. Jest obudową specjalną, przeznaczoną do mechanizacji zabudowy wnęki pomiędzy sekcją skrajną obudowy ścianowej a chodnikiem przyścianowym. Urządzenie to może być stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niemetanowych i metanowych, zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

INNOWACYJNE MATERIAŁY
1 miejsce
Conbelts Bytom SA
Trudno palna taśma kompozytowa Safecon®Extreme

Taśma SafeCon®Extreme przeznaczona jest do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w polach nie metanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Zastosowana konstrukcja tkaniny i kombinacja włókien nylonowych i bawełnianych gwarantuje dużą wytrzymałość taśmy na zerwanie (nie mniejszą niż 3200 kN/m), odporność na przebicia i przegięcia, dużą elastyczność przy przechodzeniu przez bębny o małych średnicach. Rdzeń taśmy w procesie powlekania jest całkowicie przesączony plastizolem PVC. Proces ten wzmacnia odporność i zabezpiecza rdzeń taśmy przed szkodliwym działaniem wilgoci, wody, brudu i innych substancji chemicznych.

2 miejsce
Kopex SA
Powłoka ochronna Durachrom

Powłoka ochronna Durachrom jest stosowana jako zabezpieczenie antykorozyjne na tłoczyskach i rdzennikach siłowników i podpór hydraulicznych (stojakowych). Powłoka jest polecana w hydraulice siłowej zwłaszcza pracującej w silnie korozjotwórczych środowiskach (wysoka wilgotność, silne zasolenie). Ważnym aspektem jest jej ekologiczność, gdyż podczas produkcji powłoki nie powstają żadne toksyczne odpady. W porównaniu z typowymi galwanicznymi powłokami miedzianymi, powłoki Durachrom wykazują wielokrotnie większą odporność antykorozyjną, a także mechaniczną, w obszarze odporności na „wycieranie”.

3 miejsce
Henkel Polska Sp. z o.o.
Anaerobowe kleje/uszczelniacze do montażu maszyn i urządzeń mechanicznych Loctite:6300, 5400, 2400, 2700, 5800

Pierwsza na świecie kompletna linia anaerobowych klejów/uszczelniaczy anaerobowych do montażu maszyn i urządzeń mechanicznych oferowana w technologii całkowicie bezpiecznej pod wzglądem BHP tzn. bez zawartości jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, tym samym zwiększając bezpieczeństwo w pracy i gwarantując doskonałe działanie. Kleje stosowane są do zabezpieczenia połączeń gwintowych, mocowania części współosiowych, uszczelniania powierzchni oraz uszczelniania połączeń gwintowych.

Reklama