Pokaż menu

Firmy z okładek

Multiprojekt  FESTONapędy i Sterowanie

Reklama

Współpraca

PRODUKT ROKU 2020Konkurs PRODUKT ROKU 2020
 

Organizator:
Miesięcznik „Napędy i Sterowanie”

Patronat:
Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
 
AGH
 

Pliki do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

1. Do konkursu mogą być zgłoszone produkty firm i instytutów badawczych publikujących artykuły/reklamy na łamach miesięcznika „Napędy i Sterowanie” w roku 2020/2021, spełniające kryteria innowacyjności zawarte w definicji podanej przez Ministerstwo Gospodarki.

2. Kryteria: innowacje o możliwie krótkim okresie stosowania na świecie, największy potencjał rozprzestrzeniania.

3. Nagrody (medale i wyróżnienia) zostaną przyznane w niżej wymienionych kategoriach:
 • nowe maszyny i technologie 
 • poprawa bezpieczeństwa
 • napędy i silniki
 • systemy sterowania procesami i układami
 • urządzenia pomiarowe i czujniki

4. Producent lub upoważniony przez niego przedstawiciel handlowy zgłasza produkt na przygotowanej przez organizatora karcie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 16.04.2021 r.

5. Do karty zgłoszenia należy dołączyć niezbędne informacje w formie elektronicznej (np. WeTransfer, CD, DVD, pendrive):
 • dokumentację zawierającą dane techniczne, zakres stosowania i opis rozwiązania;
 • dokument potwierdzający termin wprowadzenia rozwiązania do obrotu lub zaznaczenie, że jest to nowość na rynku;
 • deklaracje zgodności lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymogów bezpieczeństwa;
 • zwięzłą charakterystykę rozwiązania ze szczególnym uwzględnieniem jego cech noszących znamiona innowacyjności
 • listy referencyjne (opcjonalnie).

6. Zwięzłą charakterystykę rozwiązania ze szczególnym uwzględnieniem jego cech noszących znamiona innowacyjności należy przesłać jako plik Word (do 500 znaków ze spacjami) oraz zdjęcie (rozdzielczość 300 ppi) na adres redakcja.nis@drukart.pl w celu zamieszczenia informacji o zgłoszonych produktach lub rozwiązaniach na stronie internetowej www.nis.com.pl w zakładce konkursy.

§ 2

1. Rozwiązania oceniane są przez niezależne jury składające się z przedstawicieli Katedry Automatyki AGH.
2. Do oceny jury przedstawiane są tylko rozwiązania spełniające wymogi formalne zawarte w § 2.
3. Ocenę rozwiązań przeprowadza się na podstawie:
 • Karty zgłoszenia i wymaganych załączników (§ 1 ust. 5)
 • Oględzin wyrobu na podstawie prospektu przedstawiającego dane techniczne wyrobu oraz dodatkowych informacji zawartych w karcie zgłoszenia firmy.
4. Obrady jury są tajne.

§ 3

1. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów AUTOMATICON 2021, w Warszawskim Centrum EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14.
2. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana w numerze miesięcznika „Napędy i Sterowanie”, który pojawi się po Targach AUTOMATICON.

 

Reklama