Pokaż menu

Firmy z okładek

Multiprojekt  RacontrolsNapędy i Sterowanie   APAGROUP

Reklama

Współpraca

Inteligentna Platforma Optymalizacji Energii (IPOE)

Inteligentna Platforma Optymalizacji Energii (IPOE) stanowi rozwiązanie wspierające procesy analityczne oraz decyzyjne mające na celu poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Platforma wizualizuje elementy systemu energetycznego, takie jak charakterystyki prądowe, zużycie energii elektrycznej czy generacja energii biernej, oraz związane z nimi statystyki ponoszonych kosztów. IPOE, stworzony przez inżynierów APA Group, działa w oparciu o schemat znany w zarządzaniu jakością jako cykl Deminga (PDCA): zaplanuj (plan) – wykonaj (do) – sprawdź (check) – popraw (act). Punktem wyjścia jest przygotowanie analizy technicznej wybranej fabryki czy budynku, a następnie podpięcie do systemu elektrycznego inteligentnych urządzeń do pomiaru. Po stosownej analizie generowane są szczegółowe wykresy, na podstawie których można wskazać słabe punkty w zarządzaniu prądem i zoptymalizować koszty. Praktycznie już po pierwszej analizie oszczędności na fakturach za prąd mogą sięgnąć nawet 40%. IPOE jest rozwiązaniem chmurowym, dostępnym 24 godziny na dobę z poziomu przeglądarki. A to oznacza, że możesz z platformy korzystać z dowolnego miejsca na świecie i sprawdzać w każdej chwili wszystkie swoje faktury za prąd, a nawet bieżące zużycie. Stanowi mocne wsparcie nie tylko dla menedżerów, ale i bezpośrednio dla energetyków poprzez liczne funkcjonalności, takie jak: prezentacja przebiegów poszczególnych parametrów, monitoring obciążenia faz w czasie rzeczywistym, planowanie czynności serwisowych, predykcja wykorzystania mocy zamówionej, alarmy w przypadku przekroczeń zadanych wartości.

APA Group
www.apagroup.pl

Reklama