Pokaż menu

Firmy z okładek

Multiprojekt  FESTONapędy i Sterowanie

Reklama

Współpraca

Optymalizacja planów konserwacji układów pomiarowych pH dzięki Heartbeat Technology
Zbyt częsta obsługa to nie tylko koszty pracy ludzkiej, ale również konieczność zatrzymania całej instalacji na czas przeglądu, a co za tym idzie – straty finansowe. Rzadsze prace serwisowe to z kolei większe ryzyko awarii pętli pomiarowej i utraty ważnych informacji o procesie. Czy istnieje tzw. złoty środek?

Endress+Hauser znalazł rozwiązanie tego problemu, tworząc Heartbeat Technology. Technologia ta składa się z trzech modułów:
  • Heartbeat Diagnostyki zapewniającej kompleksową autodiagnostykę wraz z instrukcjami o środkach zaradczych;
  • Heartbeat Weryfikacji odpowiadającej za łatwe sprawdzenie urządzenia w czasie jego pracy;
  • Heartbeat Monitoringu analizującego trendy w działaniu czujnika i uruchamiającego alarm w przypadku wykrycia odchyleń.

Moduły Heartbeat Diagnostyka i Heartbeat Weryfikacja określają stan urządzenia w danym momencie. Z kolei moduł Heartbeat Monitoring pozwala na długoterminową analizę kondycji czujnika. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają określić trendy i na ich podstawie stwierdzić, czy konserwacja punktów pomiarowych jest wykonywana za rzadko czy zbyt często. Heartbeat Monitoring pozwala więc na znalezienie właściwej równowagi pomiędzy nakładem prac konserwacyjnych a dyspozycyjnością instalacji.

Dzięki Heartbeat Technology można minimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia awarii lub uszkodzenia instalacji, a jednocześ­nie uniknąć zbędnych działań konserwacyjnych i prac w terenie.

Istotnym elementem Heartbeat Technology jest również weryfikacja w formie sprawdzenia i poświadczenia unikalnym raportem w formie pliku PDF, np. na potrzeby audytów.

Endress+Hauser Polska Sp. z o.o.
https://eh.digital/heartbeat_PH_pl

Reklama