Pokaż menu

Firmy z okładek

Polaris Engineering  RS ComponentsNapędy i Sterowanie  PARTEX MARKING SYSTEMS Sp. z o.o.

Reklama

Współpraca

Vartech® Industry System Cleaner – czyszczenie bez kompromisów

Wysokie temperatury pracy układów olejowych powodują stopniową degradację dodatków uszlachetniających pochodzących z oleju. W wyniku procesu utleniania zazwyczaj następuje wydzielanie produktów starzenia oleju. Produkty powstałe w wyniku reakcji utleniania oleju, niezatrzymane podczas filtracji bocznikowej, prowadzą do powstania zarówno osadów twardych (lakiery, ang. varnish), jak i miękkich (szlamy, ang. sludge). Osady te, odkładając się na powierzchniach układu, tworzą powierzchnię lakieru, która jest w stanie skutecznie uniemożliwić przepływ oleju do łożysk, regulatorów, spowodować obniżenie wydajności wymienników ciepła, jak również może mieć negatywny wpływ na uszczelnienia układu. Problemy te prowadzą również do skrócenia żywotności oleju i utraty wydajności pracującego układu.

Rozwiązaniem pozwalającym na skuteczne usunięcie lakierów z układu jest zastosowanie Vartech ISC. Odpowiednio dobrany skład chemiczny, czas, temperatura i przepływ mają wpływ na skuteczny proces czyszczenia układu olejowego turbin, kompresorów i układów obiegowych.

Zalety preparatu VARTECH™ firmy Chevron:
  • przeznaczony jest do rozpuszczania osadów, takich jak lakiery,  z powierzchni wewnętrznych, a następnie stabilizowania ich w celu usunięcia zużytym olejem;
  • lepkość 53 cSt sprawia, że preparat nie wpływa znacząco na zmianę lepkości eksploatowanego oleju w zakresie ISO 32-68;
  • jest kompatybilny z wieloma eksploatowanymi olejami w zalecanych stężeniach 5–20% objętościowo i przez zalecany okres czyszczenia (co pozwala na dłuższy czas penetracji i eliminuje potrzebę płukania układu);
  • wysoka kompatybilność Vartech Industrial System Cleaner oznacza, że po wymianie posiada minimalny wpływ na wydajność pracy świeżego oleju;
  • posiada minimalny wpływ na właściwości separacji wody;
  • liczne testy polowe potwierdzają jego zdolność do usuwania lakierów z powierzchni bez wpływu na zapychanie filtrów.

Generalny importer produktów Texaco:
Synergy Oil Polska Sp. z o.o.
synergyoil.pl

Reklama