Pokaż menu

Firmy z okładek

Multiprojekt  RacontrolsNapędy i Sterowanie   APAGROUP

Reklama

Współpraca

Efektywniejsze maszyny pakujące dzięki Trio Motion TechnologyZmieniające się potrzeby konsumentów i presja środowiskowa zmuszają przemysł opakowań do adaptacji. Szybkie reagowanie i tworzenie nowych innowacyjnych rozwiązań wymaga kreatywnego podejścia do projektowania maszyn oraz polegania na sprawdzonych rozwiązaniach problemów kontroli ruchu. Firma Trio Motion Technology opracowuje takowe rozwiązania dla maszyn pakujących już od ponad 30 lat, dostarczając na rynek takie urządzenia automatyki przemysłowej, jak:
 
 • sterowniki ruchu;
 • systemy rozproszonych wejść/wyjść;
 • serwonapędy (serwowzmacniacze i serwosilniki).

Jednym z głównych celów każdego konstruktora jest tworzenie maszyn o większych możliwościach z jednoczesnym skróceniem czasu ich produkcji i modernizacji, co w konsekwencji pomaga podnieść wydajność całej produkcji. Trio Motion wyciąga pomocną dłoń do konstruktorów i wraz ze swoimi globalnymi partnerami proponuje tzw. rozwiązania szyte na miarę, które są odpowiednie dla każdego rodzaju maszyny pakującej. Na szczególną uwagę zasługują tutaj jednak takie maszyny pakujące, jak:
 
 • maszyny do napełniania;
 • maszyny do zakręcania;
 • pionowe maszyny pakujące;
 • kartoniarki.


Szybkość oraz dokładność synchronizacji ruchów i sterowania
Szybkość oraz dokładność synchronizacji ruchów i sterowania


Poniżej prezentujemy kilka przykładów tego, jak komponenty od Trio pomogły zwiększyć wydajność produkcji i przyspieszyły proces projektowania.


Poprawa produktywności dzięki podejściu „zorientowanemu na ruch”
Cykl ruchu ma znaczący wpływ na wydajność Twojej maszyny pakującej. Aby osiągnąć wysoką produktywność procesu produkcji, kluczowe jest właściwe sterowanie ruchem.

64-bitowa precyzja obliczeń trajektorii ruchu oraz rdzeń kontroli ruchu obejmujący kinematykę, w tym kinematykę robotów.

Precyzyjna kontrola dzięki skróceniu cyklu EtherCAT do 125 us.

Potencjał obliczania trajektorii ruchu do 128 kontrolowanych osi zapewnia skalowalność układu sterowania od prostych do złożonych maszyn.


Większa niezawodność dla skrócenia czasu przestojów
Aby ograniczyć czas rozruchu maszyn oraz minimalizować czas ich przezbrajania, zastosowano enkodery absolutne zapewniające wysoką precyzję pomiaru pozycji oraz eliminujące konieczność wykonywania procedur bazowania.

Kompleksowe wsparcie w obszarze projektowania aplikacji i w serwisie u klienta.


Rozwiązania dla maszyn pakujących
Rozwiązania dla maszyn pakującychSkrócenie czasu i zmniejszenie kosztów projektowania maszyn

Szybsza i prostsza konfiguracja
 • Jedno środowisko do konfiguracji i programowania, które obejmuje programowanie IEC61131 i PLCopen.
 • Krótszy czas projektowania dzięki opartemu na szablonach podejściu do tworzenia aplikacji kontroli maszyn.
 • Eliminacja ryzyka i szybsze projektowanie dzięki symulacji 3D przemieszczeń mechanicznych.
 • Sterowanie ruchem, które koordynuje ruch osi robota, traktowane jako jedno z osi maszyny, dla zapewnienia zaawansowanej interakcji.

Niższe koszty maszyn
 • Skalowalne kontrolery ruchu, z obszernym potencjałem realizacji logiki programowej, pozwalają na redukcję kosztów w porównaniu do rozwiązań bazujących na sterownikach PLC, a to dzięki optymalizacji wydajności rdzenia kontroli ruchu.
 • Możliwość wyboru sterowników kontrolujących osie w EtherCAT, sterowników z bezpośrednim sterowaniem silników krokowych lub serwo. Pozwala to na wybranie rozwiązania najlepiej odpowiadającego pod względem kosztów i wydajności.

Technologie Motion-ix zapewniają zestaw zaawansowanych oraz intuicyjnych narzędzi programistycznych w jednym interfejsie użytkownika. Narzędzia te idealnie sprawdzą się do wizualizacji, symulacji, tworzenia, testowania i wdrażania rozwiązań w maszynach pakujących.

Trio zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do sterowania ruchem. Od prostych, ekonomicznych maszyn pakujących, kontrolowanych sygnałami analogowymi lub kroku i kierunku, po aplikacje dedykowane dla linii produkcyjnych, kontrolowanych w protokole szybkiej wymiany danych (EtherCAT).
Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o.
ul. Cystersów 20 A, I piętro
31-553 Kraków
tel. 12 413 90 58
fax 12 376 48 94
e-mail: info@multiprojekt.pl
www.multiprojekt.plReklama