Pokaż menu

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Pilz Polska. System identyfikacji i zarządzania uprawnieniami dostępu IAM


System IAM (Identification and Access Management) to najnowsze rozwiązanie firmy Pilz, które pozwala realizować indywidualne wymagania w zakresie bezpieczeństwa maszyn i bezpieczeństwa przemysłowego za pomocą szerokiej gamy komponentów sprzętowych i programowych. Wszystko zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia UE w sprawie maszyn 2023/1230. System opiera się na znanych już urządzeniach PITreader (czytnik kluczy) czy PIT 4SEU (jednostka analizująca dla trybu pracy), a także współpracujących z nimi kluczy RFID.

Zabezpieczenie dostępu dla osób nieuprawnionych

Rozwiązanie zapewniające bezpieczny dostęp do maszyny bazuje na systemie PITreader wraz z urządzeniem do ryglowania PSENmlock (w wersji autonomicznej lub ze zintegrowanym czytnikiem w kasetce PITgatebox) oraz przekaźnikiem bezpieczeństwa. Operator w celu dokonania ingerencji w strefę pracy maszyny musi ją zatrzymać i odblokować rygiel. Aby to zrobić najpierw musi użyć czytnika klucza RFID. Jeżeli dane zapisane na kluczu umożliwiają wejście w strefę, czytnik potwierdzi zielonym światłem prawidłowość klucza, a operator po wciśnięciu żądania zatrzymania może odblokować rygiel. Jeżeli system nie rozpozna u operatora odpowiednich uprawnień do obsługi danej strefy, odblokowanie rygla nie będzie możliwe.

Rozwiązanie to pozwala zapewnić kontrolę nad tym, kto może odryglować / zaryglować zamek, wejść w strefę pracy maszyny, zatrzymać proces czy zresetować maszynę. Uprawnienia do obsługi takiego obszaru nadawane są pracownikowi po odpowiednim przeszkoleniu, a następnie przypisywane są do klucza RFID i weryfikowane są w stacji PITreader. Uprawnienia można zapisywać na kluczu RFID przypisanym do danego pracownika. Można również nadawać im terminowość. Czytnik PITreader wykrywa wszelkie nieprawidłowości przy próbie podjęcia pracy na maszynie lub wejścia w obszar chroniony.

Funkcje systemu IAM
Wykorzystanie klucza elektronicznego w systemie IAM zabezpiecza przed niekontrolowanym startem maszyny. Operator wchodząc w poszczególne strefy loguje się do systemu i chowa klucz do kieszeni. Do momentu, kiedy nie opuści strefy i nie wyloguje się z systemu, nie ma możliwości zresetowania czy uruchomienia maszyny. Do takiej strefy może zalogować się maksymalnie 20 użytkowników uprawnionych do pracy w danej strefie. Wykorzystanie klucza elektronicznego niesie ze sobą wiele zalet w stosunku do standardowego klucza. Zagubiony klucz można w szybki sposób odtworzyć. Istnieje też możliwość łatwego kodowania różnych uprawnień przy wymaganiach dla różnych stref (czego nie zapewnia klucz mechaniczny). Operator nie musi też wychodzić ze strefy tymi samymi drzwiami, którymi wszedł, co w przypadku rozległych obszarów (np: magazyny) jest dużą oszczędnością czasu.

Wykorzystanie systemu IAM wpływa również na poprawę produktywności i wydajności – pracownicy z przypisanymi personalnie kluczami RFID stają się bardziej identyfikowalni, a co za tym idzie bardziej odpowiedzialni i świadomi działań wykonywanych na maszynie. Zaletą dla kadry menadżerskiej z kolei jest informacja o tym, kto i w jakim czasie był w danej strefie i jakie czynności wykonywał na maszynie. Przekłada się to na pracę zgodnie ze standardami danej maszyny, co zwiększa nie tylko bezpieczeństwo, ale także zmniejsza liczbę nieplanowanych zatrzymań.

Nowością systemu jest możliwość zarządzania uprawnieniami i zmianami w formie sieciowej, co zdecydowanie skraca czas potrzebny na obsługę (dotychczas wprowadzanie zmian wymagało ingerencji w każdy pojedynczy czytnik PITreader). Zmiany są załadowane do bazy danych, która w sposób ciągły komunikuje się z czytnikami pozwalając uwzględnić nowe ustawienia bez zbędnego programowania czytnik po czytniku. System IAM ma również możliwość obsługi kart identyfikacyjnych czy znaczników w formie naklejki oraz doposażono go w klucze o różnej kolorystyce, co ułatwia podział na grupy wśród personelu.

Dzięki systemowi wyboru trybu pracy i kontroli uprawnień dostępu można realizować indywidualne wymagania w zakresie bezpieczeństwa maszyn i bezpieczeństwa przemysłowego za pomocą szerokiej gamy komponentów sprzętowych i programowych. Wszystko zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia UE w sprawie maszyn 2023/1230.

Więcej o rozwiązaniu

Reklama