Pokaż menu

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo ebm papst  

Reklama

Współpraca

Uniwersalna platforma wyświetlaczy i komputerów pokładowych


Wyświetlacze i komputery CrossControl są stosowane w szerokim zakresie aplikacji, między innymi w systemach HMI maszyn budowlanych, terminalach ISOBUS w ciągnikach rolniczych, jako główne wyświetlacze w samobieżnym sprzęcie do kontroli procesów oraz specjalistycznych rozwiązań interfejsu HMI dla podsystemów i systemów dodatkowych, takich jak mieszalniki płynów i wagi.
Na targach Agritechnica 2023 firma zaprezentowała wiele nowych rozwiązań swojej platformy, ukierunkowanych na wsparcie wizji, że rozwiązania dla Przemysłu 4.0 są najlepiej osiągalne w ekosystemie, w którym można łączyć mocne strony specjalistycznych dostawców. Interoperacyjność i podejście oparte na otwartej platformie to kluczowe koncepcje dla tego rozwoju. 

Przemysł i Rolnictwo 4.0 obejmują wykorzystanie zaawansowanej detekcji, w tym komunikacji, pozycjonowania, pomiaru odległości i kamer wideo. Aby pomóc w redukcji kosztów rozwoju, CrossControl oferuje moduły aplikacyjne umożliwiające realizację powszechnie pożądanych funkcjonalności. W celu wsparcia łatwej implementacji systemów wizyjnych, CrossControl opracował elastyczny moduł kamery Ethernet. Moduł ten jest niezależny od marki i producenta kamery, a na targach Agritechnica firma zaprezentowała system wizyjny z wieloma strumieniami wyświetlanymi jednocześnie, wykorzystujący kamery od 4 różnych dostawców.

Cyfrowe rozpoznawanie obrazu to jeden z obszarów obsługiwanych przez platformę obliczeniową CrossControl. Integracja kamery i aplikacje oprogramowania wizyjnego zostały z powodzeniem wdrożone na platformie przez kilku dostawców. Przykłady funkcjonalności obejmują wsparcie dla pokładowych systemów detekcji obiektów i łączenia obrazów w celu tworzenia implementacji widoku z lotu ptaka w zakresie 360°. Wraz z nową serią terminali opartych na procesorze iMX8, wydajność graficzna została znacząco udoskonalona w porównaniu z wcześniejszymi generacjami, pozwalając zapewnić bardziej płynne doświadczenia użytkownika.Platforma produktowa obsługuje systemy wyświetlania wielofunkcyjnego, na przykład łączące funkcjonalność kontroli procesu i systemu wizyjnego z dodatkowymi funkcjami, takimi jak systemy ważenia i automatyzacji zadań. Wraz ze wzrostem funkcjonalności systemu rośnie zapotrzebowanie na powierzchnię ekranu. Najnowszą koncepcją produktową CrossControl jest rozwiązanie komputera pokładowego typu black box, obsługującego wiele aplikacji oprogramowania, a interfejsy graficzne użytkownika są wyświetlane na kilku fizycznych ekranach, dynamicznie. Włączone w to są również inne elementy.

Aby zapewnić platformę do łatwej implementacji szerokiego zakresu aplikacji, wymagane jest narzędzie zarządzania aplikacjami. Platforma jest wyposażona w rozwiązanie do zarządzania oknami zbudowane z nowoczesnego narzędzia okienkowego dla systemu Linux. Oferuje zespołom programistycznym wsparcie potrzebne do tworzenia jednego systemu HMI, który wykorzystuje wiele dynamicznych aplikacji. Aplikacje można budować z wykorzystaniem preferowanych narzędzi, w tym Qt, CODESYS i HTML5. Każda aplikacja może być utrzymywana oddzielnie, co zapewnia elastyczne zarządzanie cyklem życia, dzięki czemu można dodawać i aktualizować aplikacje w trakcie wdrażania produktu, bez konieczności tworzenia nowych wersji każdej aplikacji.

Deweloperzy mogą zaprojektować system HMI i GUI tak, aby aplikacje mogły dostosowywać się do wymagań zadania, przełączając się między predefiniowanymi układami graficznymi, gdy pojazdy zmieniają wykonywane czynności. Użytkownicy końcowi mogą mieć możliwość ustawienia swojego układu graficznego, aby dostosować go do indywidualnych wymagań. Solidna platforma programistyczna obejmuje wyświetlacze we wszystkich rozmiarach i obsługuje rozwiązania wieloekranowe. Zawiera wbudowane moduły dla powszechnie używanych funkcjonalności, w tym przeglądarkę internetową HTML5 z dostępem do treści online i offline (np. instrukcji obsługi) oraz wdrażania aplikacji opartych na HTML5 i moduł optymalizacji rozruchu, zredukowanego do 3 sekund.

Kolejnym aspektem zarządzania aplikacjami jest licencjonowanie. W listopadzie zeszłego roku wprowadziliśmy menadżera licencji, proste i gotowe do użycia narzędzie do obsługi licencji dla wyświetlaczy i komputerów pokładowych CrossControl, ułatwiające kontrolowanie oprogramowania w maszynach. Menadżer licencji zajmuje się całym łańcuchem, generowaniem żądań licencji, tworzeniem kluczy licencyjnych oraz włączaniem lub wyłączaniem funkcji aplikacji. Przykłady wykorzystania tego narzędzia obejmują autoryzację uruchamiania aplikacji lub funkcji podczas uruchamiania i udostępnianie licencji czasowych do odblokowania funkcji na określony czas. Deweloperzy mogą używać modułu w całości lub jego części i włączać go do swoich własnych platform biznesowych, aby dodać dodatkowe wsparcie, na przykład przetwarzanie płatności i przechowywanie danych użytkowników.

Otwarta platforma wyświetlaczy i komputerów pokładowych CrossControl, zaprojektowana tak, aby współdziałać z dostępnymi zasobami, a nie przeciwko nim, przewodzi w branży pomagając w tworzeniu inteligentniejszych, bezpieczniejszych i bardziej wydajnych pojazdów przemysłowych.


CrossControl 
e-mail: sales@crosscontrol.com 
www.crosscontrol.com

Reklama