Pokaż menu

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Uroczystość nadania tytułu Profesora Honorowego AGH prof. Ryszardowi Tadeusiewiczowi


5 lipca 2024 r. o godz. 12.00 w auli AGH odbędzie się uroczystość nadania tytułu Profesora Honorowego AGH prof. Ryszardowi Tadeusiewiczowi – byłemu rektorowi AGH, wybitnemu specjaliście w dziedzinie biocybernetyki, automatyki i informatyki.

Program uroczystości:

  • „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu chóru Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”
  • Przemówienie Rektora AGH prof. Jerzego Lisa
  • Wystąpienie Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej prof. Ryszarda Sroki
  • Wystąpienie promotora
  • Wręczenie dyplomu
  • Wykład mistrzowski
  • „Gaudeamus igitur” w wykonaniu chóru Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”


Biogram prof. Ryszarda Tadeusiewicza

Urodził się 5 maja 1947 r. w Środzie Śląskiej. Studia na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej Akademii Górniczo‑Hutniczej ukończył z wyróżnieniem w 1971 r. Dodatkowo studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie. Ponadto przeszedł studia w zakresie metod matematycznych i informatycznych w ekonomii, uzyskując pełne prawa profesora Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie.

Od 1971 r. skupił się na pracy naukowej związanej z biocybernetyką, automatyką i informatyką, osiągając kolejno: w 1975 r. stopień naukowy doktora, w 1981 r. doktora habilitowanego, w 1986 r. tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1991 r. profesora zwyczajnego nauk technicznych – wszystkie w AGH.

W 1990 r. wybrany na członka Komitetu Badań Naukowych I kadencji, po upływie której wybrany ponownie w skład II kadencji. Po wyczerpaniu możliwości kandydowania do KBN prof. Tadeusiewicz został mianowany przez kierownictwo KBN Przewodniczącym Sekcji Informatyki Komisji Badań Stosowanych KBN, a następnie Minister Nauki i Informatyzacji powołał go na pierwszego Przewodniczącego Rady Informatyzacji.

W 1996 r. został wybrany na stanowisko Prorektora AGH ds. Nauki, a w styczniu 1998 r. na Rektora AGH. Funkcję tę piastował przez kolejne kadencje (1999 – 2002, 2002 – 2005).

W 1998 r. został powołany na członka Polskiej Akademii Umiejętności, w 2002 r. na członka Polskiej Akademii Nauk, a w roku 2013 na Członka Rzeczywistego PAN. Trzykrotnie był też wybrany do pełnienia funkcji prezesa Krakowskiego Oddziału PAN.

Sprawował wiele innych funkcji kierowniczych: kierownika Samodzielnej Pracowni Biocybernetyki AGH (1974 – 1982), zastępcy dyrektora Instytutu Automatyki, Inżynierii Systemów i Telekomunikacji AGH (1980 – 1988), kierownika Zakładu Biocybernetyki AGH (1980 – 1992), kierownika Katedry Automatyki AGH (od 1997), p.o. kierownika Zakładu Biocybernetyki CM UJ (od 2001), p.o. kierownika Zakładu Biostatystyki i Informatyki Medycznej CM UJ (2001 – 2002), przewodniczącego Rady ds. Informatyzacji Akademii Ekonomicznej, przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i wiele innych.

Trzykrotnie był wybrany na członka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (organu pełniącego podobne funkcje jak obecna Rada Doskonałości Naukowej).

W 2019 r. Prezydent RP nadał prof. Tadeusiewiczowi Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał także Krzyż Komandorski i Krzyż Oficerski tego orderu.

Do kwietnia 2024 r. opublikował 126 książek jako autor, 67 książek jako edytor, 1375 artykułów lub referatów umieszczonych w materiałach konferencji naukowych oraz 1427 artkułów popularnonaukowych. W zakresie kształcenia kadr naukowych był promotorem 75 obronionych doktoratów, pracował jako recenzent 354 prac doktorskich, 179 habilitacji i 167 wniosków profesorskich.

Więcej informacji o prof. Ryszardzie Tadeusiewiczu

Reklama