Pokaż menu

Artykuły naukowe – 2011

12/2011
Agnieszka Choroszucho, Bogusław Butryło
Analiza wpływu zbrojenia wewnątrz betonowego słupa oraz lokalizacji nadajnika systemu komunikacji bezprzewodowej na rozkład pola elektromagnetycznego wewnątrz budynku


Andrzej Przytulski
Z historii rosyjskiej elektrotechniki. Władimir Kosma Zworykin – amerykański pionier telewizji


Mariusz Korkosz, Adrian Młot, Marian Łukaniszyn
Wpływ kąta przesunięcia segmentów magnesów trwałych na parametry silnika BLDC małej mocy


Mariusz Nowak, Adam Szymczak
Wykorzystanie technologii mobilnych do sterowania instalacjami w inteligentnym budynku


Piotr Bogusz, Mariusz Korkosz, Adam Mazurkiewicz, Jan Prokop
Studium zastosowania silników reluktancyjnych przełączalnych do napędów lekkich pojazdów elektrycznych


Piotr Wojtas, Stanisław Trenczek
Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach w działaniach Instytutu EMAG


Tadeusz Glinka, Tomasz Wolnik
Silnik tarczowy z wirnikiem wewnętrznym


Tomasz Jarmuda
Zdecentralizowane systemy automatyzacji w energooszczędnym „budynku inteligentnym”


 
11/2011
Bogusław Hupa, Krzysztof Nieśpiałowski
Predykcyjny system monitoringu i diagnostyki pomp wirowych średniociśnieniowych


Dariusz Czerwiński, Sławomir Przyłucki, Daniel Sawicki
Porównanie systemów przetwarzania w chmurze oraz wirtualizacji sprzętowej


Przemysław Cichoń, Michał Stosiak
Symulator liniowego napędu hydrostatycznego w laboratorium hydraulicznym


Sławomir Przyłucki, Daniel Sawicki, Dariusz Czerwiński
Środowisko do szybkiego wdrażania i testowania sieci chmurowych


Zbigniew Goryca, Artur Pakosz
Eliminacja naciągu magnetycznego w wielobiegunowej prądnicy z magnesami trwałymi


 
10/2011
Adam Sołbut
Wybrane problemy diagnostyki układów napędowych z falownikami napięcia


Andrzej Drwięga, Zdzisław Budzyński, Dariusz Czerniak, Bartosz Polnik
Pakiet innowacyjności w ciągniku podwieszonym GAD-1


Jan Mróz
Diagnozowanie ekscentryczności wirnika silnika indukcyjnego metodą aury magnetycznej


Mirosław Dąbrowski
Zależność strat mechanicznych maszyny elektrycznej od napięcia i jej wpływ na dokładność ich pomiaru


Piotr Biczel, Mariusz Kłos, Józef Paska
Mikrosieci prądu stałego sposobem na integrację źródeł rozproszonych z systemem elektroenergetycznym


Tomasz Zając
Wibroakustyczna diagnostyka łożysk tocznych


Zygmunt Paszota
Modele teoretyczne i matematyczne momentu strat mechanicznych w pompie stosowanej w napędzie hydrostatycznym


 
09/2011
Andrzej Przytulski
Z historii rosyjskiej elektrotechniki. Aleksander Stefanowicz Popow – konstruktor „prototypu radia”


Bartosz Ceran
Modelowanie właściwości ogniw paliwowych typu PEM z wykorzystaniem środowiska Matlab/Simulink


Jan Koralewski
Wpływ lepkości oleju hydraulicznego na straty objętościowe w pompie tłokowej o zmiennej wydajności


Józef Paska
O potrzebie wykonywania analiz niezawodności systemu elektroenergetycznego


Michał Zeńczak
Analiza pola elektrycznego i magnetycznego wokół linii elektroenergetycznych i wybranych urządzeń elektroenergetycznych


Ryszard Dindorf, Piotr Woś
Zintegrowane napędy elektrohydrauliczne


Włodzimierz Koczara, Dominik Górski, Grzegorz Iwański, Jarosław Tępiński, Janusz Wiśniewski
Kompensacja mocy biernej generatorów indukcyjnych (asynchronicznych) w małych elektrowniach wodnych


 
7-8/2011
Andrzej Kęsy, Pablo De La Fuente, Marcin Migus
Wywoływanie obciążeń dynamicznych w badaniach stanowiskowych podzespołów hydrokinetycznych


Andrzej Wieczorek
Badanie wpływu dodania preparatu MOTOR-LIFE PROFESSIONAL do olejów na ubytek masy współpracujących elementów


Antoni Kalukiewicz, Jan Marianowski
Nowe rozwiązanie zabezpieczeń funkcjonowania upodatnionej obudowy zmechanizowanej


Dariusz Jasiulek, Joanna Rogala-Rojek, Krzysztof Stankiewicz
Możliwości implementacji technik sztucznej inteligencji w układach sterowania kombajnów chodnikowych


Jan Gil, Ryszard Kubisa, Kazimierz Stoiński
Wykorzystanie unifikacji konstrukcji zmechanizowanej obudowy ścianowej dla poprawy bezpieczeństwa


Jerzy Alenowicz, Marian Wygoda
Modernizacja mechanizmu napędu układu urabiania koparek wielonaczyniowych kołowych


Maciej Korczyński, Joachim Zlotos
Układy sterowania i napędowe kombajnów chodnikowych produkowanych przez WAMAG SA


Marek Trajdos
Wybrane zagadnienia bezpiecznego układu sterowania maszyn górnictwa odkrywkowego


Przemysław Wiszniowski, Dariusz Babecki, Krzysztof Zych
Bezprzewodowy system wspomagania logistyki WLSS™ jako element poprawy bezpieczeństwa transportu kopalnianego


Stefan Gierlotka
Rozwój górniczych maszyn wyciągowych – od pary po elektryczność


 
06/2011
Andrzej Bytnar, Roman Krok
System diagnostyki online uszkodzeń termicznych stojana dużego turbogeneratora

Andrzej Przytulski
Z historii rosyjskiej elektrotechniki. Mikołaj Nikołajewicz Bienardos – wynalazca spawania elektrycznego


Bogdan Broel-Plater, Paweł Waszczuk, Artur Kobyłkiewicz
System diagnostyki procesu mikroskrawania


Bronisław Drak
Zagadnienia elektromechaniczne uzwojeń stojanów maszyn indukcyjnych dużej mocy


Piotr Bogusz, Mariusz Korkosz, Jan Prokop
Wpływ grubości szczeliny powietrznej na charakterystyki statyczne silnika SRM


Rafał Setlak, Marcin Fice, Przemysław Kuś
Badania cieplne silnika spalinowego samochodu osobowego z napędem Mild Hybrid


Roman Miksiewicz
Właściwości silnika bezszczotkowego prądu stałego z magnesami trwałymi o różnych rozpiętościach uzwojeń stojana


Sławomir Szymaniec
Diagnostyka eksploatacyjna uszkodzeń napędów elektrycznych w przemyśle


 
05/2011
Andrzej Korczak, Wołodimir A. Marcinkowski, Grzegorz Peczkis, Andriej W. Zagorulko
Badania uszczelnień czołowych ze szczeliwem elastoplastycznym


Andrzej Przytulski
Z historii rosyjskiej elektrotechniki. Paweł Nikołajewicz Jabłoczkow – konstruktor „rosyjskiego światła”


Florian G. Piechurski
Próba oceny metod i urządzeń do pomiaru przepływu ścieków


Piotr Giera
Nowoczesne sensory i czujniki


Rafał Setlak, Marcin Fice, Przemysław Kuś
Regulacja temperatury cieczy chłodzącej w układzie napędowym Mild Hybrid


Robert Szulim, Tadeusz Zborowski
Rozproszony system pomiarowo-rejestracyjny z komunikacją przewodową i bezprzewodową


Sławomir Szymaniec
Pomiary wyładowań niezupełnych maszyn elektrycznych przy użyciu czujników antenowych


Stefan Gierlotka
Porażenia prądem elektrycznym o częstotliwościach wyższych niż częstotliwość przemysłowa


Zbigniew Pawelski
Korzyści wynikające z mechatronicznego sterowania układów napędowych pojazdów


 
04/2011
Andrzej Przytulski
Bezpieczeństwo pracy i przebywania w polach elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości


Bogdan Żółtowski
Bezpieczeństwo systemów w ujęciu diagnostyki


Bronisław Tomczuk, Andrzej Waindok, Dawid Wajnert
Analiza pola magnetycznego w silniku liniowym oscylacyjnym oraz obliczanie jego parametrów elektromagnetycznych


Grzegorz Skorek
Interpretacja graficzna mocy strat energetycznych oraz mocy rozwijanych w elementach układu napędu i sterowania hydrostatycznego


Rafał Setlak, Marcin Fice, Arnold Gałązka
System Stop & Go w układzie napędowym mild hybrid


Tadeusz Glinka
Historia i dzień dzisiejszy trakcji elektrycznej


 
03/2011
Andrzej Przytulski
Poczet wrocławskich elektryków. Leo Graetz – wynalazca używanego do dzisiaj mostka prostowniczego


Barbara Kulesz, Marcin Fice, Rafał Setlak
Modułowy hybrydowy układ napędowy samochodu


Jarosław Guziński
Zastosowanie dławika składowej zerowej w falownikowym napędzie silnika indukcyjnego


Marian Łukaniszyn, Marcin Kowol, Janusz Kołodziej
Optymalizacja obwodu magnetycznego dwumodułowego silnika reluktancyjnego ze strumieniem poprzecznym


Przemysław Cichoń, Michał Stosiak
Hydrauliczny wzbudnik drgań mechanicznych w technice proporcjonalnej


 
02/2011
Andrzej Przytulski
Poczet wrocławskich elektryków. Oskar Oliven – prekursor wspólnej energetycznej Europy


Krzysztof Kolano
Układ napędowy zasilany z baterii ogniw fotowoltaicznych współpracujący z siecią elektroenergetyczną


Marian A. Partyka, Grzegorz Zima, Rafał Łuszczyna
Analiza porównawcza funkcjonalności przedsiębiorstw według Katalogu Branżowego „Napędy i Sterowanie” z zakresu lat 2007–2010


Robert Piotrowski
Napowietrzanie w oczyszczalni ścieków – od modelu do sterowania


Ryszard Sikora, Michał Zeńczak
Magazynowanie energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym


Zbigniew Goryca, Mariusz Malinowski
Generator do elektrowni wiatrowej małej mocy


 
01/2011
Andrzej Kosiara
Analiza możliwości zmniejszenia intensywności oscylacji wzdłużnych ładowarek łyżkowych przy pomocy pasywnych stabilizatorów drgań


Andrzej Przytulski
Poczet wrocławskich elektryków. Karl Steinmetz – twórca teorii prądów przemiennych


Jan Zawada, Konstanty Chochoł
Uwagi o mocy kruszenia i mocy napędu maszyn rozdrabniających (na przykładzie kruszarki modelowej Blake’a)


Jan Zwolak, Marek Martyna
Badania numeryczne warunków smarowania w zazębieniach kół przekładni maszyn roboczych o dużym zakresie zmienności obciążeń


Zygmunt Paszota
Napędy hydrostatyczne jako maszyny bezpieczne i energooszczędne

 

Reklama