Pokaż menu

Artykuły naukowe – 2015

12/2015
Krzysztof Duszczyk, Monika Jakubowska
Tendencje rozwojowe systemów inteligentnego budynku w obszarze oprogramowań narzędziowych (pobierz pdf)

Ryszard Tadeusiewicz
Inteligentny budynek-laboratorium jako element formujący więź między badaniami naukowymi a wdrożeniem wyników do praktycznych realizacji (pobierz pdf)

Marek Bolesław Horyński
Zastosowanie metodologii zarządzania Kaizen w Laboratorium Energooszczędnych Systemów Budynkowych (pobierz pdf)

Agnieszka Choroszucho
Wpływ zastosowanej technologii budowlanej na propagację fali elektromagnetycznej (pobierz pdf)

Jarogniew Rykowski, Mateusz Nomańczuk
Boje lokalizacyjne – nowy sposób określania położenia wewnątrz budynków (pobierz pdf)

Andrzej Ożadowicz, Jakub Grela
Analiza technologii monitoringu i sterowania w budynkach – Prosumenckie Mikroinstalacje Energetyczne (pobierz pdf)

Krzysztof Oset, Jacek Juzwa
Bezpieczeństwo pracy urządzeń hydraulicznej obudowy zmechanizowanej i osób w rejonie ściany wydobywczej na przykładzie innowacyjnego systemu X-MAN (pobierz pdf)

Andrzej Przytulski
Pionierzy elektrycznych napędów zegarów. Cz. 2 (pobierz pdf)

11/2015
Paweł Skruch, Marek Długosz, Antoni Cieśla
Kluczowe elementy jazdy autonomicznej na przykładzie elektrycznego pojazdu demonstracyjnego EVE (pobierz pdf)

Andrzej Przytulski
Pionierzy elektrycznych napędów zegarów. Cz. 1 (pobierz pdf)

Robert Wójcicki
Internet Rzeczy jako narzędzie wspomagające poprawę efektywności energetycznej w fotowoltaicznych instalacjach prosumenckich (pobierz pdf)

Jarosław Smyła, Tomasz Molenda, Piotr Szymała, Piotr Loska
Bezkontaktowa rejestracja zsunięcia taśmy na przenośniku taśmowym – KARO-t (pobierz pdf)

Krzysztof Pietrusewicz
Projektowanie mechatroniczne. Projektowanie bazujące na modelach (pobierz pdf)

Piotr Osiński, Janusz Rutański, Ryszard Różycki
Analiza widmowa drgań korpusu pompy zębatej o zazębieniu zewnętrznym (pobierz pdf)

10/2015
Ryszard Nowicki
Nadobroty: skutki, systemy detekcji i zabezpieczenia (pobierz pdf)

Grzegorz Kamiński, Karol Bielecki
Badanie silnika indukcyjnego tubowego zasilanego z przetwornicy częstotliwości (pobierz pdf)

Marian A. Partyka, Agnieszka Tiszbierek
Analiza porównawcza występowania na rynku przedsiębiorstw według Katalogu Branżowego „Napędy i Sterowanie”, Międzynarodowych Targów Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napędów HPS w Katowicach oraz kwartalnika „Ważenie, Dozowanie, Pakowanie” (pobierz pdf)

9/2015
Marian A. Partyka, Agnieszka Tiszbierek
Zastosowanie logicznych algorytmów minimalizacyjnych do komputerowego wspomagania wyznaczania rangi ważności parametrów w układach automatyki i sterowania (pobierz pdf)

Waldemar Dołęga
Standardy i protokoły komunikacyjne systemów sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych (pobierz pdf)

Agnieszka Maczyszyn
Metoda sumy mocy strat jako sposób określania współczynników ki strat energetycznych występujących w silniku hydraulicznym (pobierz pdf)

7–8/2015
Stefan Gierlotka
Górnicze lampy osobiste (pobierz pdf)

Piotr Dukalski, Emil Król, Robert Rossa
Zalety elektrycznych silników górniczych wzbudzanych magnesami trwałymi (pobierz pdf)

Grzegorz Standziak, Ryszard Nowicki, Stanisław Strzelecki
Monitorowanie stanu technicznego wolnoobrotowych łożysk ślizgowych maszyny wyciągowej (pobierz pdf)

Grzegorz Brudny, Krzysztof Filipowicz, Arkadiusz Frymarkiewicz
Modułowy system wiertniczy VLI drilling seria 1000 – cele i zadania (pobierz pdf)

Adam Decner, Lesław Iskierski
Pomiar momentu obrotowego w warunkach przemysłowych (pobierz pdf)

Piotr Szymała, Piotr Loska, Tomasz Molenda, Jarosław Smyła
RSKID – system radiowego sterowania dla kombajnów chodnikowych typu KID-220MP (pobierz pdf)

6/2015
Kadri Allaf
Ważne kryteria do obniżenia kosztu systemów ochrony długich linii transportu wody (pobierz pdf)

Marek Skowroński, Waldemar Sradomski, Paweł Borkowski
Modelowanie numeryczne transportu chłodu w sieci centralnej klimatyzacji kopalni głębinowej (pobierz pdf)

Jarogniew Rykowski
Modelowanie (dys)komfortu w domach inteligentnych (pobierz pdf)

Józef Gierasimiuk
Obowiązki producentów i użytkowników maszyn w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Cz III. Obowiązki dotyczące użytkowania maszyn (pobierz pdf)

5/2015
Attila Kiss, Ryszard Nowicki
Monitorowanie i diagnostyka stanu technicznego pomp krytycznych napędzanych silnikami elektrycznymi (pobierz pdf)

Patryk Strankowski, Jarosław Guziński
Bezczujnikowa diagnostyka uszkodzeń mechanicznych w przekształtnikowym napędzie elektrycznym (pobierz pdf)

Witold Krieser
Metodyka doboru przepływomierzy próbkujących z czujnikami powierzchniowymi prostokątnymi umieszczonymi w średnicy rurociągu (pobierz pdf)

Józef Gierasimiuk
Obowiązki producentów i użytkowników maszyn w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Cz II. Obowiązki producentów maszyn dotyczące ich projektowania, wytwarzania, oceny zgodności oraz wprowadzania do obrotu lub użytku (pobierz pdf)

4/2015
Józef Gierasimiuk – Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy
Obowiązki producentów i użytkowników maszyn w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Cz. I (pobierz pdf)

Andrzej Przytulski
Własności elektryczne wybranych tkanek, narządów i płynów ustrojowych w zakresie długich i ultrakrótkich fal radiowych (pobierz pdf)

Marek Przygoda, Paweł Sarnowski, Robert Piotrowski
Wykonanie i sterowanie układem stabilizacji obiektu na równi pochyłej (pobierz pdf)

Czesław Dymarski
Żuraw pokładowy z kompensacją nurzania (pobierz pdf)

Antoni Kozieł, Dariusz Prostański
Nowoczesne technologie w inteligentnych maszynach do transportu materiałów i przewozu ludzi (pobierz pdf)

Krzysztof Kotwica
Nowe rozwiązania narzędzi urabiających oraz uchwytów noży dla organów kombajnów chodnikowych (pobierz pdf)

3/2015
Tadeusz Missala
Środowisko współistnienia ludzi i robotów – jak zapewnić bezpieczeństwo? (pobierz pdf)

Wojciech Poprawski, Tomasz Wolnik
Wpływ konstrukcji wirnika na właściwości dwubiegunowego silnika indukcyjnego (pobierz pdf)

Rafał Piotuch, Ryszard Pałka
Optymalizacja maszyny synchronicznej z segmentowymi magnesami zagnieżdżonymi (pobierz pdf)

Paweł Pistelok
Generator wzbudzany magnesami trwałymi jako elektromechaniczna przetwornica częstotliwości (pobierz pdf)

2/2015
Dariusz Rzepisko, Maciej Sułowicz
Optymalizacja cyklu pracy napędu sprężarek śrubowych (pobierz pdf)

Roman Krok, Marian Pasko
Współczesne trendy doskonalenia konstrukcji turbogeneratorów (pobierz pdf)

Sebastian Berhausen, Andrzej Boboń, Roman Miksiewicz
Weryfikacja pomiarowa modelu polowo-obwodowego hydrogeneratora zainstalowanego w elektrowni szczytowo-pompowej w Żydowie (pobierz pdf)

Marek Dźwiarek
Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach. Cz. I. Skala zjawiska (pobierz pdf)

Marek Dźwiarek
Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach. Cz. II. Zapobieganie (pobierz pdf)

1/2015
Wacław Kollek, Piotr Osiński, Janusz Rutański
Wpływ luzu bocznego w zazębieniu na właściwości hydrauliczne i akustyczne pomp zębatych o zazębieniu zewnętrznym (pobierz pdf)

Ewelina Kilian
Nowe technologie w diagnostyce sieci wodociągowej (pobierz pdf)

Piotr Dudek, Jerzy Jonkisz, Edward Kochowski, Piotr Majdak, Kazimierz Oboza
Urządzenia kogeneracyjne zasilane biogazem i pompy ciepła. Doświadczenia użytkownika w utrzymaniu sprawności technicznej i eksploatacyjnej instalacji (pobierz pdf)

Anna Olejnik
Nowe technologie w MPWiK w m.st. Warszawie SA (pobierz pdf)

Piotr Gospodarczyk, Paweł Mendyka, Grzegorz Stopka, Andrzej Mazurczyk
Innowacyjny ścianowy przenośnik zgrzebłowy z płynną regulacją prędkości (pobierz pdf)

Krzysztof Bieńkowski
Wczesne maszyny reluktancyjne (pobierz pdf)
 

Reklama