Pokaż menu

Artykuły naukowe – 2016

12/2016
Krzysztof Duszczyk, Monika Jakubowska
Instalacje inteligentne – nowoczesne technologie informacyjne w laboratorium dydaktycznym (pobierz pdf)

Monika Jakubowska
Instalacja inteligentna – realny wpływ na koszty eksploatacji budynku (pobierz pdf)

Jerzy Mikulik, Piotr Bartkiewicz
Możliwość poprawy efektywności energetycznej inteligentnego budynku przez jego współpracę z wirtualną elektrownią (pobierz pdf)

Andrzej Ożadowicz, Jakub Grela
Elementy aktywnego zarządzania popytem na energię w budynkach inteligentnych i mikroinstalacjach prosumenckich (pobierz pdf)

Jakub Grela, Andrzej Ożadowicz, Michał Kluska, Krzysztof Smok
Przykładowa aplikacja urządzeń elektroniki konsumenckiej wykorzystujących technologię Internetu Rzeczy (IoT) (pobierz pdf)

Robert Marcinkowski
Przyszłość inteligentnego środowiska (pobierz pdf)

Łukasz Klimek
Dlaczego warto wybrać technologię LED w strefach EX? (pobierz pdf)

11/2016
Grzegorz Skorek
Hydropneumatyczne zawieszenie w samochodach osobowych – zasada działania (pobierz pdf)

Zygmunt Paszota
O strumieniu mocy w silniku lub w układzie napędowym (pobierz pdf)

Łukasz Herb
Metody realizacji operacji bitowych języka LD w urządzeniach sterujących opartych o architekturę AVR (pobierz pdf)

Piotr Osiński, Piotr Patrosz
Badania dynamicznych przebiegów ciśnienia w pompach wyporowych z wykorzystaniem czujników piezoelektrycznych (pobierz pdf)

10/2016
Paweł Śliwiński
Rozrząd silnika satelitowego z obracającym się korpusem (pobierz pdf)

Piotr Osiński, Paweł Bury, Artur Klucznik
Analiza porównawcza analitycznych i numerycznych metod wyznaczania wytężenia kół stosowanych w pompach zębatych (pobierz pdf)

Zygmunt Kudźma, Michał Stosiak
Badania doświadczalne zminiaturyzowanych elementów hydraulicznych (pobierz pdf)

Marian A. Partyka, Agnieszka Tiszbierek, Maria Natorska
Analiza porównawcza funkcjonalności przedsiębiorstw według Katalogu Branżowego Napędy i Sterowanie w latach 2007 i 2013–2015 (pobierz pdf)

09/2016
Andrzej Korczak, Mirosław Majkut, Grzegorz Peczkis, Michał Strozik
Komputeryzacja pomiarów charakterystyk pomp wirowych (pobierz pdf)

Tadeusz Glinka, Bronisław Drak, Jan Kapinos
Uszkodzenia izolatora przepustowego i awaria transformatora (pobierz pdf)

Piotr Gajewski, Krzysztof Pieńkowski
Przekształtnikowe układy elektrowni wiatrowych z generatorami PMSG (pobierz pdf)

Ryszard Rut, Jan Mróz, Jadwiga Płoszyńska, Ryszard Schab
Problem badań konstruktorskich trwałości eksploatacyjnej wysokonapięciowych silników klatkowych (pobierz pdf)

7–8/2016
Piotr Dukalski, Robert Rossa, Andrzej Dzikowski
Wysoko wydajny napęd posuwu górniczego kombajnu ścianowego, wyposażony w silnik synchroniczny z magnesami trwałymi – symulacje pracy (pobierz pdf)

Piotr Dukalski, Robert Rossa, Andrzej Dzikowski
Trakcyjny silnik synchroniczny z magnesami trwałymi w napędzie akumulatorowej lokomotywy dołowej Lea BM-12 – symulacje pracy (pobierz pdf)

Leszek Kasprzyczak, Maciej Cader
Ocena ryzyka, analiza funkcji bezpieczeństwa i dobór napędów dla górniczego robota inspekcyjnego (pobierz pdf)

Ryszard Nowicki
Problemy bezpieczeństwa cybernetycznego w zakresie stosowania systemów nadzoru stanu technicznego majątku produkcyjnego (pobierz pdf)

Agata Kutyba, Jerzy Mikulik
Sterowanie zapasami, czyli logistyka w branży kwiatowej (pobierz pdf)

Agnieszka Choroszucho, Adam Steckiewicz
Skład i wilgotność betonu komórkowego jako czynniki wpływające na skuteczność systemów komunikacji bezprzewodowej
w budynkach
(pobierz pdf)

Agnieszka Choroszucho, Adam Steckiewicz
Numeryczna analiza wpływu kąta padania fali elektromagnetycznej względem ściany wykonanej z cegieł na jakość komunikacji bezprzewodowej wewnątrz inteligentnych budynków (pobierz pdf)

06/2016
Krzysztof Pietrusewicz, Michael Scopchanov
Projektowanie mechatroniczne. Graficzna specyfikacja systemów (pobierz pdf)

Ryszard Tadeusiewicz
Potrzeba sięgania do techniki automatycznego rozumienia jako bazy systemów zabezpieczania inteligentnych budynków (pobierz pdf)

Monika Klaś, Jerzy Mikulik
Ekspercka metoda oceny bezpieczeństwa systemów technicznych w inteligentnym budynku (pobierz pdf)

Jakub Grela, Andrzej Ożadowicz
Uniwersalne moduły technologii Internetu Rzeczy (IoT) dla systemów automatyki budynkowej i zarządzania energią w budynkach (pobierz pdf)

Andrzej Ożadowicz, Jakub Grela
Interaktywne sterowanie i spersonalizowana obsługa użytkowników budynków – mikrolokalizacja w systemach automatyki (pobierz pdf)

Bartosz Koperski, Mariusz Nowak, Agnieszka Szymborska
Wykorzystanie standardu LoRaWAN do budowy bezprzewodowych sieci sensorowych w inteligentnych budynkach (pobierz pdf)

05/2016
Michał Rad
Diagnostyka klatki we współczesnych zabezpieczeniach silników indukcyjnych (pobierz pdf)

Marcin Barański, Adam Decner
Diagnostyka maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi – wybrane metody (pobierz pdf)

Jacek Listwan, Krzysztof Pieńkowski
Sterowanie ślizgowe wielofazowym silnikiem indukcyjnym klatkowym (pobierz pdf)

Piotr Bogusz, Mariusz Korkosz, Jan Prokop, Piotr Wygonik
Metoda sterowania z korektą kąta załączania silnika bldc bezzałogowego aparatu latającego (pobierz pdf)

Jarosław Starczyński, Maciej Sułowicz
Wykrywanie uszkodzeń łożysk tocznych i klatek wirników silników indukcyjnych w oparciu o sygnały akustyczne (pobierz pdf)

04/2016
Radosław Gonet
Ryzyko poważnych urazów podczas eksploatacji maszyn w aspekcie skuteczności zabezpieczeń uniemożliwiających dostęp do stref niebezpiecznych (pobierz pdf)

Tomasz Strawiński
Formułowanie wymagań dotyczących wyposażenia bezpieczeństwa wykorzystującego technikę RFID (pobierz pdf)

Krzysztof Pietrusewicz
Projektowanie mechatroniczne. Technika Hardware-in-the-loop a założenia Industry 4.0 (pobierz pdf)

Mirosław Wnuk
Wyznaczanie optymalnych parametrów pojazdu trakcyjnego w warunkach zakłócenia ruchu pociągów (pobierz pdf)

Adam Ilnicki, Mariusz Rząsa
Nowe rozwiązanie konstrukcyjne silnika pneumatycznego (pobierz pdf)

Monika Czop
Zintegrowany system zagospodarowania tworzyw sztucznych ze strumienia odpadów komunalnych (pobierz pdf)

Krzysztof Pikoń, Magdalena Bogacka
Gospodarowanie odpadami a odzysk energii (pobierz pdf)

Michał Krystkowiak, Michał Gwóźdź
Prototyp energoelektronicznego przekształtnika solarnego współpracującego z siecią energetyczną prądu przemiennego (pobierz pdf)

03/2016
Andrzej Dzikowski, Piotr Dukalski, Robert Rossa
Badania symulacyjne rozruchu i pracy silnika LSPMSM w napędzie przenośnika taśmowego (pobierz pdf)

Piotr Dukalski, Robert Rossa, Andrzej Dzikowski
Obliczenia obwodu elektromagnetycznego silnika wzbudzanego magnesami trwałymi i z klatką rozruchową, do zastosowania w napędzie przenośnika taśmowego (pobierz pdf)

Marek Dźwiarek
Analiza możliwości zastosowań systemów lokalizacji w czasie rzeczywistym do zapobiegania wypadkom przy obsłudze maszyn (pobierz pdf)

Leszek Kasprzyczak
Algorytm wyznaczania Poziomu Zapewnienia Bezpieczeństwa na przykładzie funkcji zatrzymania awaryjnego inspekcyjnego robota górniczego (pobierz pdf)

02/2016
Mateusz Szymiec, Wiktor Kubiński, Andrzej Kotarba
Wykorzystanie systemu monitoringu maszyn w kopalniach odkrywkowych do rejestracji zużycia paliwa (pobierz pdf)

Piotr Osiński, Paweł Bury, Rafał Cieślicki, Wojciech Noworolnik
Opracowanie metody wyznaczenia zastępczych charakterystyk sprawnościowych dla pomp wyporowych (pobierz pdf)

Dominik Bałaga, Danuta Cebula, Marek Kalita, Michał Siegmund
Zawór sterujący zraszaniem przenośnika taśmowego (pobierz pdf)

01/2016
Krzysztof Barbusiński
Innowacyjne technologie oczyszczania ścieków komunalnych – kierunki rozwoju (pobierz pdf)

Krzysztof Barbusiński
Innowacyjna technologia oczyszczania odcieków pofermentacyjnych (pobierz pdf)

Tomasz Herczyk, Emil Kuliński
Monitoring sieci wodociągowej w aspekcie redukcji strat wody oraz optymalizacji energochłonności układu zasilania na podstawie doświadczeń PWiK O. Cz. SA w Częstochowie (pobierz pdf)

Grzegorz Ścieranka
Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowych – wybrane aspekty (pobierz pdf)

Rafał Konsek, Arkadiusz Mężyk
Bilans energetyczny hybrydowego układu napędowego lokomotywy górniczej (pobierz pdf)

Sławomir Szymaniec
Monitoring stanu technicznego zespołów maszynowych w przemyśle – doświadczenia własne (pobierz pdf)

Wiesław Krasoń, Tadeusz Niezgoda
Prototypowy wagon i system do transportu intermodalnego naczep samochodów ciężarowych (pobierz pdf)


 

Reklama