Pokaż menu

Artykuły naukowe – 2022

12/2022

Agnieszka Choroszucho, Jakub Tymiński, Damian Orzechowski, Alan Kondrusik, Szymon Piotr Duchnowski
Wpływ konstrukcji budowlanej na propagację fal elektromagnetycznych

Grzegorz Stefański, Łukasz Michta, Mirosław Krzowski, Marcin Kaniewski
Silnik komutatorowy do napędu rogatkowego

Edward Pajączkowski
Procesy pomocnicze w systemach produkcyjnych

Zbigniew Hilary Żurek
Podstawy fizyczne i materiałowe badań magnetycznych stali konstrukcyjnych niskowęglowych i stopowych magnetycznych oraz paramagnetycznych. Uwagi ogólne – skala laboratoryjna

Alfred Paszek
Analiza porównawcza funkcjonalności przedsiębiorstw według „Katalogu Branżowego Napędy i Sterowanie” w latach 2019 – 2022

Bartłomiej Gładysz, Michał Grabia, Krzysztof Santarek
Standardy dla technologii RFID​


11/2022

Ryszard Nowicki
PRĄDY BŁĄDZĄCE A UTRZYMANIE RUCHU

Zbigniew Hilary Żurek
Wybrane metody diagnostyczne spoza obszaru klasyki badań niszczących i nieniszczących. Stale dla transportu i energetyki. Degradacja materiału elementu i jego struktury początkowej w zakresie SHM, NDT


10/2022

Nick Bostrom
Strategiczne implikacje otwartości w rozwoju sztucznej inteligencji

Urszula Kałużna, Michał Koch
Porównanie transformatorów​

Jan Górzyński
Pozyskiwanie i przetwarzanie energii odnawialnej

Anna Kucharska
Transformacja energetyczna


9/2022

Michał Stosiak, Mykola Karpenko
Wybrane przyczyny pulsacji ciśnienia w układach hydrostatycznych

Jakub Bernatt, Stanisław Gawron, Tadeusz Glinka
Prądnica wzbudzana magnesami trwałymi z przełącznikiem zaczepów


7-8/2022

Piotr Dukalski, Bartłomiej Będkowski, Roman Krok
Obliczenia cieplne silnika elektrycznego do zabudowy w piaście koła samochodu


6/2022

Tomasz Lerch, Michał Rad, Witold Rams
Układ i program do badania charakterystyki magnetycznej i stratności blach (SST-H)

Błażej Wiśniewski, Katarzyna Śledzińska
Struktury włókiennicze chroniące przed działaniem pola elektromagnetycznego (PEM)


5/2022

Marcin Barański
Możliwość wykorzystania SEM maszyny ze wzbudzeniem od magnesów trwałych do diagnostyki wibracyjnej

Aleksander Hornik
Wyznaczanie rozkładów temperatury, gradientów temperatury oraz naprężeń termicznych w zaworze wylotowym pokrytym warstwą nagaru


4/2022
Jacek Dziura
Właściwe zabezpieczanie dławików kompensacyjnych kluczem do ich niezawodnej eksploatacji

Tomasz Biskup, Henryk Kołodziej, Mariusz Lorenc, Dariusz Paluszczak, Jacek Sontowski, Maciej Haltof
Stanowisko do badania elementów magnetycznych podwyższonej częstotliwości

Kaj Sotala
Rozłączne scenariusze katastrofalnego ryzyka SI

Bartłomiej Gładysz, Michał Grabia, Krzysztof Santarek
Przykłady wdrożenia RFID

Aleksander Nicał, Elżbieta Szmigiera, Kostiantyn Protchenko, Krzysztof Kaczorek
Niezawodność linii produkcyjnych

Tadeusz Glinka, Sławomir Szymaniec
Diagnostyka transformatorów


3/2022

Dawid Skórzak, Wojciech Gawron
Analiza wpływu charakterystyki hamowania odzyskowego na komfort jazdy, zużycie energii oraz zasięg pojazdu elektrycznego na podstawie testów WLTC

Bartłomiej Będkowski, Łukasz Cyganik, Piotr Dukalski, Tomasz Jarek
Założenia projektu elektrycznego zespołu napędowego do pojazdów użytkowych

Jan Mikoś
Przegląd technologii druku 3D do wykonywania prototypów małych maszyn elektrycznych


2/2022

Emil Król, Marcin Maciążek, Tadeusz Glinka
Bateria trakcyjna z podwyższonym poziomem ochrony przeciwporażeniowej

Jakub Bernatt, Stanisław Gawron, Tadeusz Glinka, Artur Polak
Stacja szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych

Zbigniew Goryca, Grzegorz Peczkis
Przepływowa mikroelektrownia wodna


1/2022

Waldemar Frankiewicz, Zbigniew Lewandowski, Michał Kuc
Wpływ środowiska elektromagnetycznego na pracę napędu BLCD

Jakub Bernatt, Tadeusz Glinka, Artur Polak
Energooszczędny układ napędowy

 

Reklama