Pokaż menu

Artykuły naukowe – 2019

12/2019

Zbigniew Hilary Żurek, Piotr Duka
Obciążalność termiczna kolejowej sieci jezdnej (zobacz pdf)

Piotr Patrosz, Paweł Załuski, Ryszard Jasiński
Metodologia badania zaworów hamulcowych (zobacz pdf)


11/2019

Łukasz Cyganik
Konstrukcja adaptera dielektrycznego do klucza nasadowego (zobacz pdf)

Bartłomiej Będkowski, Jerzy Madej
Wyznaczenie zalecanego minimalnego natężenia przepływu czynnika chłodzącego dla układu chłodzenia silnika elektrycznego do zabudowy w kole (zobacz pdf)

Adam Gozdowiak, Szymon Lipiński
Korzyści z zastosowania silnika synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim zamiast silnika asynchronicznego synchronizowanego (zobacz pdf)

Grzegorz Podskarbi, Mariusz Korkosz
Badania trójpasmowego silnika reluktancyjnego przełączalnego 6/4 (zobacz pdf)


10/2019

Grzegorz Mędrek, Karol Osowski, Artur Olszak
Obliczenia numeryczne cieczy elektroreologicznej do zastosowania w sterowanym sprzęgle wiskotycznym (zobacz pdf)

Piotr Zientek, Waleria Łukaszewicz-Szmytka, Grzegorz Czempik
Wykorzystanie napięcia stałego do badań izolacji głównej maszyn elektrycznych dużej mocy (zobacz pdf)

Janusz Petryna, Maciej Sułowicz, Arkadiusz Duda, Zbigniew Ławrowski, Krzysztof Guziec
Metoda wyznaczania momentu obciążenia silnika indukcyjnego na stanowisku pracy poprzez pomiar strumienia poosiowego (zobacz pdf)

Stanisław Maleczek, Marcin Szczepaniak, Wojciech Malicki
Hybrydowy system magazynowania energii podwójnego zastosowania (zobacz pdf)

Janusz Rak, Marek Gała, Kazimierz Jagieła
Ocena asymetrii napięć i prądów w instalacji zasilania pieca łukowego AC (zobacz pdf)


09/2019

Edmund Ciesielka, Paweł Dybowski, Jakub Wójcik, Zbigniew Hanzelka
Możliwości zastosowania agregatu prądotwórczego jako źródła rezerwowego do produkcji energii elektrycznej (zobacz pdf)

Tadeusz Glinka
Dławiki w filtrach kompensacyjnych pasywnych (zobacz pdf)

Zbigniew Goryca
Energooszczędne wentylatory promieniowe (zobacz pdf)

Zbigniew Szulc
Zmniejszenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń generowanych przez elektrownie węglowe poprzez modernizację napędów elektrycznych pomp i wentylatorów (zobacz pdf)

Emil Król
Charakterystyki mechaniczne napędów trakcyjnych – metody kształtowania (zobacz pdf)


07–08/2019

Nikodem Szlązak, Kazimierz Piergies
Wpływ intensywności przewietrzania ściany na skuteczność inertyzacji (zobacz pdf)

Roman Krok
Modele stosowane w systemach komputerowego wspomagania projektowania silników górniczych (zobacz pdf)

Jan Gil, Kazimierz Stoiński
Perspektywy zmechanizowanych obudów ścianowych w świetle doświadczeń własnych ZRP Bieruń PGG SA (zobacz pdf)

Andrzej Stobiecki, Roman Dudek
Układy napędowe wielosystemowych pojazdów trakcyjnych (zobacz pdf)

Marcin Barański
Wpływ zasilania silnika PM na wzrost poziomu wibracji maszyny – diagnostyka na podstawie analizy częstotliwościowej sygnałów własnych (zobacz pdf)

Adam Sołbut
Wybrane stany przejściowe silników indukcyjnych (zobacz pdf)


05/2019

Marcin Barański
Detekcja asymetrii szczeliny powietrznej w generatorze ze wzbudzeniem od magnesów trwałych, bazująca na analizie częstotliwościowej prądu (zobacz pdf)

Szymon Bednarz, Mateusz Dybkowski
Zastosowanie algorytmu identyfikacji rezystancji wirnika do diagnostyki silnika indukcyjnego w czasie rzeczywistym (zobacz pdf)

Piotr Paduch, Sławomir Szymaniec
Aparaturowe aspekty pomiaru wyładowań niezupełnych maszyn elektrycznych. Część 1 (zobacz pdf)

Piotr Dukalski, Tomasz Wolnik, Bartłomiej Będkowski, Tomasz Jarek, Andrzej Urbaś, Krzysztof Augustynek
Analiza pracy silnika zabudowanego w piaście koła samochodu osobowego dla wybranych parametrów jazdy (zobacz pdf)

Jan Dzida
Osiowe elektryczno-mechaniczne zespoły napędowe do pojazdów (zobacz pdf)

Tadeusz Glinka
Model dynamiczny silnika indukcyjnego klatkowego (zobacz pdf)


04/2019

Grzegorz Skorek
Dokładność określania sprawności energetycznej układów napędowych na przykładzie porównania napędów hydrostatycznych ze sterowaniem proporcjonalnym prędkości silnika (zobacz pdf)

Karol Tatar, Piotr Chudzik, Rafał Nowak, Grzegorz Lisowski
Projekt wielomodułowego sterownika elektrycznego napędu rowerowego – moduł komunikacyjny (zobacz pdf)

Krzysztof Grzywnowicz, Grzegorz Wiciak
Sterowanie przebiegiem procesu separacji membranowej z wykorzystaniem zjawiska termoakustycznego (zobacz pdf)

Stanisław Maleczek, Marcin Szczepaniak, Wojciech Malicki, Kazimierz Drabczyk
Zastosowanie polikrystalicznych ogniw krzemowych jako elastycznych pokryć fotowoltaicznych (zobacz pdf)


03/2019

Piotr Bogusz, Mariusz Korkosz, Jan Prokop
Badania maszyny reluktancyjnej przełączalnej, przeznaczonej do napędu lekkiego pojazdu elektrycznego (zobacz pdf)

Bartłomiej Będkowski, Jerzy Madej
Analiza wydajności różnych rozwiązań konstrukcyjnych układu chłodzenia silnika elektrycznego do zabudowy w kole (zobacz pdf)

Tomasz Biskup, Henryk Kołodziej, Jarosław Michalak, Aleksander Bodora
Stanowisko do badania filtrów dla napędów prądu przemiennego (zobacz pdf)

Karol Tatar, Piotr Chudzik, Rafał Nowak, Grzegorz Lisowski
Projekt wielomodułowego sterownika elektrycznego napędu rowerowego – układ napędowy (zobacz pdf)


02/2019

Krzysztof Pieńkowski
Optymizacja sprawności silnika indukcyjnego z zastosowaniem algorytmów sztucznej inteligencji (zobacz pdf)

Grzegorz Góra, Piotr Mars, Maciej Petko, Grzegorz Karpiel
Analiza mocy obliczeniowej platform sprzętowych dla wieloosiowego sterownika napędów bezpośrednich (zobacz pdf)

Jakub Bernatt, Stanisław Gawron, Tadeusz Glinka
Energooszczędne silniki indukcyjne (zobacz pdf)

Marcin Biernacki, Przemysław Majewski
Analiza pracy źródła zasilania elektrycznego autobusu miejskiego (zobacz pdf)


01/2019

Roman Krok
Model do obliczeń sprawności silnika indukcyjnego, uwzględniający wpływ temperatury otoczenia (zobacz pdf)

Agnieszka Jakubowska-Ciszek, Piotr Wąs
Urządzenie do monitorowania komutatora i pierścieni ślizgowych maszyn elektrycznych (zobacz pdf)

Zbigniew Hilary Żurek, Zbigniew Stokłosa, Bartosz Chmiela, Paweł Idziak, Krzysztof Kowalski
Czułość detekcji zmian struktury w stali ndt shm w transporcie (zobacz pdf)

Zbigniew Goryca, Artur Pakosz
Wolnoobrotowy bezszczotkowy silnik prądu stałego do napędu rogatkowego (zobacz pdf)

Jacek Pytel
Studium wykonania lokomotywy elektrycznej z silnikiem z magnesami trwałymi, z zastosowaniem w rekreacyjnej kolejce parkowej (zobacz pdf)

Andrzej Stobiecki, Roman Dudek
Układy napędowe pojazdów trakcyjnych z trójfazowymi silnikami prądu przemiennego (zobacz pdf)

 

Reklama