Pokaż menu

Artykuły naukowe – 2020


12/2020

Ryszard Tadeusiewicz
Archipelag sztucznej inteligencji. Część I (zobacz pdf)

Tomasz Jarek, Sebastian Berhausen
Zastosowanie uzwojenia pomocniczego do tłumienia napięć wałowych (zobacz pdf)

Zbigniew Goryca, Grzegorz Peczkis
Hydrogenerator do mikroelektrowni wodnej (zobacz pdf)


11/2020

Karol Tatar
Implementacja algorytmów regulacji silnika PMSM rowerowego napędu elektrycznego (zobacz pdf)

Michał Sierszyński, Łukasz Chełchowski, Michał Pikuła, Dariusz Michalak, Franciszek Sidorski
Projektowanie i eksploatacja systemów przeznaczonych do autobusów z napędem alternatywnym (zobacz pdf)

Marcin Bąk, Piotr Patrosz
Metodologia badania skrzyni biegów z wykorzystaniem układu hydraulicznego jako hamowni (zobacz pdf)


10/2020

Bartłomiej Mazan, Tomasz Detka
Eksperymentalne badanie wpływu temperatury ogniwa litowo-jonowego na pojemność i dokładność obliczeń stopnia naładowania (zobacz pdf)

Jacek Dziura
Nowoczesne warianty dławików kompensacyjnych w sieciach średnich napięć (zobacz pdf)


9/2020

Agnieszka Choroszucho, Gabriela Druć, Damian Orzechowski
Wpływ materiałów budowlanych oraz ich konduktywności na wartości natężenia pola elektrycznego (zobacz pdf)

Paulina Turek, Paweł Bogacz, Artur Buła
Synergia technologii Blockchain i Low-code próbą zwiększenia elastyczności proklienckiej procesów biznesowych przy zachowaniu ich efektywności kosztowej (zobacz pdf)


7-8/2020

Przemysław Deja
Trakcyjno-akumulatorowy układ napędu górniczej lokomotywy elektrycznej (zobacz pdf)

Przemysław Deja, Dariusz Kapuściński, Andrzej Niedworok, Bartosz Polnik
Badania innowacyjnego układu zasilająco-sterującego spągoładowarki górniczej (zobacz pdf)

Przemysław Deja, Krzysztof Okrent, Bartosz Polnik
Akumulatorowy zespół zasilający samojezdnego wozu strzelniczego (zobacz pdf)

Roman Krok, Janusz Wróblewski
Model matematyczny do badań cieplnych dwubiegowych silników górniczych (zobacz pdf)

Tomasz Wolnik,  Emil Król
Silniki pmsm do zastosowań trakcyjnych. Czy moc znamionowa silnika decyduje o jego gabarycie i masie? (zobacz pdf)


6/2020

Adam Decner, Artur Polak
Nowoczesne stanowiska badawcze i hamownie wyposażone w wirtualne i tradycyjne przyrządy pomiarowe (zobacz pdf)

Marcin Barański, Adam Decner, Tomasz Jarek, Artur Polak
Autonomiczny, telemetryczny, wielokanałowy system akwizycji danych do monitorowania trakcyjnych maszyn elektrycznych (zobacz pdf)

Urszula Kałużna
Kryteria wymiany transformatora na transformator nowy (zobacz pdf)


5/2020

Piotr Paduch, Sławomir Szymaniec
Aparaturowe aspekty pomiaru wyładowań niezupełnych maszyn elektrycznych. Część 1 (zobacz pdf)

Piotr Paduch, Sławomir Szymaniec
Aparaturowe aspekty pomiaru wyładowań niezupełnych maszyn elektrycznych. Część 2 (zobacz pdf)

Marcin Barański
Diagnostyka drganiowa trakcyjnych maszyn elektrycznych – przykład niewywagi (zobacz pdf)


3/2020

Jakub Bernatt, Stanisław Gawron, Tadeusz Glinka, Emil Król
Przekładnia magnetyczna prędkości obrotowej (zobacz pdf)

Jakub Bernatt, Stanisław Gawron, Tadeusz Glinka
Trakcyjny układ napędowy z silnikami indukcyjnymi (zobacz pdf)


2/2020

Jakub Bernatt, Stanisław Gawron, Tadeusz Glinka, Robert Rossa
Prądnica wzbudzana magnesami trwałymi z dzielonym uzwojeniem twornika (zobacz pdf)
 
Jakub Bernatt, Tadeusz Glinka
Maszyna elektryczna z dwoma twornikami wzbudzanymi magnesami trwałymi (zobacz pdf)

Jakub Bernatt, Stanisław Gawron, Tadeusz Glinka, Artur Polak
Uzwojenie wirnika silnika indukcyjnego trakcyjnego (zobacz pdf)

Jakub Bernatt, Tadeusz Glinka, Artur Polak
Magnesowanie obwodu magnetycznego nasyconego w silnikach indukcyjnych (zobacz pdf)


1/2020

Krzysztof Ochałek, Damian Durał
Modernizacja konstrukcji ramy pojazdu startującego w zawodach Shell Eco-marathon (zobacz pdf)

Stanisław Duży
Geomechaniczne aspekty projektowania przecinek ścianowych w warunkach eksploatacji pokładów grubych z podziałem na warstwy (zobacz pdf)

Karol Firek, Janusz Rusek, Aleksander Wodyński
Analiza zmian zakresu uszkodzeń murowanych budynków wielokondygnacyjnych w okresie 10 lat oddziaływań górniczych (zobacz pdf)

Adam Decner
Telemetria w diagnostyce silników asynchronicznych (zobacz pdf)

Krystian Woźniak, Maciej Andrzejewski, Paweł Daszkiewicz, Łukasz Rymaniak
Badania zużycia energii przez pojazdy w warunkach rzeczywistych (zobacz pdf)

Reklama