Pokaż menu

Artykuły naukowe – 2018

12/2018

Krzysztof Kotwica
Zagrożenia generowane podczas mechanicznego urabiania skał zwięzłych – możliwości ich eliminacji lub ograniczenia (zobacz pdf)

Leszek Osiecki
Rozwój konstrukcji pomp satelitowych (zobacz pdf)

Robert Rossa
Analiza polowo-obwodowa płaskich liniowych silników synchronicznych z magnesami trwałymi (zobacz pdf)11/2018

Marcin Barański
Asymetria obciążenia generatora wzbudzanego magnesami trwałymi źródłem drgań (zobacz pdf)

Tadeusz Mączka, Bartłomiej Borkowski
Model instalacji do transportu materiałów erozyjnych i korozyjnych (zobacz pdf)

Zbigniew Hilary Żurek, Paweł Idziak, Krzysztof Kowalski, Grzegorz Peruń
Miniaturowy defektoskop rezonansowy dla diagnostyki wstępnej w transporcie szynowym. Pomiary magnetyczne i magnetoindukcyjne (zobacz pdf)

Piotr Osiński, Paweł Bury, Rafał Cieślicki, Leon Lorek
Badania trwałościowe niskopulsacyjnej pompy zębatej (zobacz pdf)10/2018

Grzegorz Mędrek, Karol Osowski, Artur Olszak
Optymalizacja tarczowego sprzęgła wiskotycznego z cieczą elektroreologiczną (zobacz pdf)

Dariusz Pastwa, Mateusz Kosek
Automatyzacja pracy powietrzno-olejowych zbiorników ciśnieniowych w elektrowniach wodnych (zobacz pdf)

Krzysztof Grzywnowicz, Grzegorz Wiciak
Wykorzystanie zjawisk akustycznych w pomiarze składu mieszanin gazu (zobacz pdf)09/2018

Andrzej Dzikowski
Metody wyznaczania charakterystyki maksymalnego momentu i maksymalnej mocy mechanicznej w pracy ciągłej S1 silnika synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi (zobacz pdf)

Witold Kobos, Piotr Chudzik
Zarządzanie przepływem energii w pojeździe elektrycznym wyposażonym w pokładową baterię trakcyjną (zobacz pdf)

Piotr Bogusz, Mariusz Korkosz, Bartłomiej Pakla, Jan Prokop
Analiza wpływu konfiguracji uzwojeń na właściwości bezszczotkowego silnika z magnesami trwałymi (zobacz pdf)07-08/2018

Dominik Bałaga, Marek Kalita, Michał Siegmund, Andrzej Urbanek, Arkadiusz Waloszczyk
Projekt i próby doświadczalne automatycznego systemu gaszenia mgłowego pożarów napędów przenośników taśmowych (zobacz pdf)

Jarosław Tokarczyk, Andrzej Turewicz, Marek Dudek, Kamil Szewerda, Edward Pieczora
Komputerowe wspomaganie procesu konfiguracji i oceny środków pomocniczego transportu górniczego (zobacz pdf)

Andrzej Dzikowski, Tomasz Gąsior, Jacek Przybyłka, Piotr Dukalski, Tomasz Jarek
Platforma badawcza napędów górniczych z silnikiem synchronicznym wzbudzanym magnesami trwałymi (zobacz pdf)

Mirosław Czechowski, Maciej Sułowicz
Propozycja metod diagnostyki układów napędowych wagonów tramwajowych (zobacz pdf)

Andrzej Bień, Paweł Dybowski, Michał Rad
Badanie skuteczności ochrony łożysk przed skutkami przepływu prądów łożyskowych z zastosowaniem pierścieni zwierających (zobacz pdf)

Mariusz Korkosz, Mariusz Pilecki
Analiza wpływu klasycznych metod sterowania na zakres pracy ze stałą mocą czteropasmowego silnika reluktancyjnego przełączalnego 16/12 (zobacz pdf)

Waldemar Fedak, Wojciech Gancarski, Stanisław Anweiler, Adam Niesłony, Roman Ulbrich
Turbina wiatrowa vawt – komputerowe badania symulacyjne (zobacz pdf)06/2018

Rafał Nowak
Wybrane algorytmy sterowania silnikami z magnesami trwałymi (zobacz pdf)05/2018

Maciej Sułowicz, Arkadiusz Duda, Janusz Petryna, Krzysztof Guziec
System pomiarowo-diagnostyczny do bezinwazyjnej diagnostyki stanu wirnika i wyznaczania parametrów pracy silników indukcyjnych (zobacz pdf)

Adam Sołbut
Wieloetapowy proces diagnostyki układów napędowych (zobacz pdf)

Tomasz Bednarczyk
Badania zakłóceniowe algorytmu pomiarowego oraz decyzyjnego cyfrowych i analogowych zabezpieczeń odległościowych linii (zobacz pdf)

Piotr Osiński, Kacper Leszczyński
Ocena pomp zębatych z cienkowarstwowymi powłokami PTFE (zobacz pdf)

Zbigniew Szulc
Efektywność układów napędowych dużej mocy i średniego napięcia do pomp i wentylatorów (zobacz pdf)

Zbigniew H. Żurek, Barbara Solecka, Zbigniew Stokłosa, Piotr Wolnik, Bartosz Chmiela
Selekcjonowanie mocy strat blach transformatorowych w obwodach magnetycznych zamkniętych i otwartych (zobacz pdf)

Waldemar Fedak, Wojciech Gancarski, Stanisław Anweiler, Adam Niesłony, Roman Ulbrich
Turbina wiatrowa vawt – pomiar sił naporu łopaty w tunelu aerodynamicznym (zobacz pdf)

Zbigniew Hilary Żurek, Gerd Dobmann, Bernd Rockstroh, Dominik Kukla
Diagnostyka stanu technicznego i badania nieniszczące dla energetyki (zobacz pdf)04/2018

Piotr Miałkowski, Ryszard Nowicki
Drgania spiralne w maszynach elektrycznych – efekt Newkirka (zobacz pdf)

Stanisław Anweiler, Waldemar Fedak, Wojciech Gancarski, Roman Ulbrich
Turbina wiatrowa vawt do produkcji energii w układzie hybrydowym (zobacz pdf)

Grzegorz Olszyna, Andrzej Tytko, Jerzy Tobys
Eksploatacja lin prowadniczych i odbojowych (zobacz pdf)03/2018

Karol Osowski, Manuel A. Fernández,  Artur Olszak, Chih-Yung Huang, Andrzej Kęsy, Jen-Yuan Chang, Zbigniew Kęsy
Zastosowanie nowoczesnych cieczy roboczych w chwytakach robotów (zobacz pdf)

Piotr Osiński, Weronika Huss, Paweł Bury, Krzysztof Kiec
Badania mocy cieplnej w pompie zębatej 3PZ4 (zobacz pdf)

Dominik Jambor, Andrzej Tytko
Wytrzymałościowa ocena stopnia zużycia lin stalowych mechanizmów zwodzenia organów urabiających koparek kołowych w świetle kryteriów odkładania (zobacz pdf)

Wojciech Iwanicki, Karol Musiałek, Grzegorz Mędrek, Adam Taraś, Artur Olszak, Andrzej Kęsy
Stanowisko do badania nowych konstrukcji podzespołów hydrokinetycznych (zobacz pdf)02/2018

Jerzy R. Szymański
Wspomaganie zasilania „zieloną” energią przenośników taśmowych o regulowanej prędkości taśmy i innych napędów przekształtnikowych sektora transportowego (zobacz pdf)

Andrzej Grabowski
Projekt dwuramiennego robota sterowanego przez teleoperatora z wykorzystaniem technik rzeczywistości wirtualnej (zobacz więcej)

Robert Wójcicki
Spółdzielnia energetyczna – generacja rozproszona metodą na zwiększenie efektywności energetycznej na obszarach miejskich (zobacz pdf)

Mariusz Kulczyk
Zastosowanie ultrawytrzymałych materiałów po procesie wyciskania hydrostatycznego w nowoczesnych rozwiązaniach przemysłowych (zobacz pdf)01/2018

Andrzej Wieczorek
Analiza warunków smarowania przekładni zębatych do napędu górniczych przenośników taśmowych (zobacz pdf)

Alfred Carbogno, Michał Stawowiak, Tomasz Jasiński
Problematyka górniczego wyciągu szybowego szybu 2.1 zakładu górniczego LW „Bogdanka” SA (zobacz pdf)

Stanisław Wolny, Filip Matachowski
Analiza naprężeń w przekrojach poprzecznych segmentowych kolan stopowych rurociągów stosowanych w technologiach górniczych (zobacz pdf)

Łukasz Bołoz
Pomiar parametrów wiertarki hydraulicznej i procesu wiercenia obrotowego (zobacz pdf)

Antoni Skoć, Maciej Kwaśny
Wpływ sposobu smarowania na międzyzębne siły dynamiczne w przekładni zębatej stożkowej (zobacz pdf)

Jarosław Molenda
Rola procesów tribochemicznych w kształtowaniu właściwości przeciwzużyciowych środków smarowych (zobacz pdf)

 

Reklama