Pokaż menu

Artykuły naukowe – 2014

12/2014
Hubert Andrzejewski, Mariusz Nowak
Otwarty protokół komunikacji bezprzewodowej dla dedykowanego systemu automatyki domowej


Krzysztof Duszczyk, Monika Jakubowska
Ewolucja inteligentnego budynku – budynek ekologiczny w Polsce


Ryszard Tadeusiewicz
Inteligencja „inteligentnego budynku” i możliwości jej weryfikacji


Jakub Grela
Koncepcja organizacji systemów zarządzania energią w sieciach automatyki budynkowej


Andrzej Ożadowicz
Internet Rzeczy w systemach automatyki budynkowej


Tomasz Kisilewicz
O związkach między szczelnością budynków a mikroklimatem, komfortem wewnętrznym i zużyciem energii w budynkach niskoenergetycznych


Marek Horyński
Wykorzystanie technologii VoIP w sterowaniu instalacjami inteligentnego budynku


Jakub Jurasz, Jerzy Mikulik
Symulacja wpływu zmienności nasłonecznienia na zasilanie odbiornika z instalacji fotowoltaicznej


Robert Marcinkowski
Pułapki inteligencji


Andrzej Kwiecień, Michał Maćkowski
Bezpieczeństwo elektromagnetyczne węzłów wieloprotokołowych w systemach rozproszonych czasu rzeczywistego


Marek Dźwiarek
Zastosowanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania oceny ryzyka prowadzonej przez projektantów maszyn


Zbigniew Szulc
Zmiana punktu pracy wentylatorów dużej mocy z regulowaną prędkością obrotową w obiektach wytwarzających energię cieplną lub elektryczną


 
11/2014
Zbigniew Plutecki, Janusz Smykała, Sławomir Szymaniec
Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych


Andrzej Białas, Emil Król
Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi w napędzie pojazdu hybrydowego


Emil Król
Hamowanie odzyskowe jako efektywny sposób zwiększenia zasięgu pojazdu hybrydowego


Piotr Dukalski
Koncepcja silnika z magnesami trwałymi dla napędów górniczych


Michał Sawicki
Architektura interfejsu szeregowego Thunderbolt


Łukasz Herb
Metody cyfrowej regeneracji transmisji w sieciach polowych stosujących protokół Modbus RTU


Zygmunt Paszota
Porównanie mocy strat energetycznych w pompie wyporowej o zmiennej wydajności, określonych bez uwzględnienia bądź z uwzględnieniem mocy ściskania oleju hydraulicznego


 
10/2014
Stefan Gierlotka
Rażenie człowieka prądem stałym i jego skutki


Michał Górny
Silniki przeciwwybuchowe zasilane z przetwornic częstotliwości


Tomasz Strawiński
Projektowanie funkcji bezpieczeństwa z wykorzystaniem podsystemu transmisji danych bezpieczeństwa


Andrzej Banaszek
Hydrauliczny układ napędu i zdalnego sterowania zaworami na współczesnych uniwersalnych masowcach m/s „Star Ikebana” i m/s „Star Indiana”


Zygmunt Paszota
Model matematyczny strat objętościowych ściskania oleju hydraulicznego w pompie wyporowej o zmiennej wydajności


Marian A. Partyka, Agnieszka Tiszbierek
Aktualna analiza porównawcza funkcjonalności przedsiębiorstw według Katalogu Branżowego „Napędy i Sterowanie” w latach 2013–2014


 
09/2014
Sławomir Wiśniewski, Radomir Kaczmarek
Analiza porównawcza efektywności pracy układów ORC i parowego zasilanych energią cieplną spalin z turbiny gazowej


Sławomir Wiśniewski
Chłodzenie ogniwa paliwowego typu PAFC z wykorzystaniem układu ORC z mokrymi i suchymi czynnikami obiegowymi


Andrzej Modzelewski
Konkurencyjność energetyki rozproszonej oraz możliwy jej wpływ na krzywe Krajowego Systemu Elektroenergetycznego


Tomasz Jarmuda, Grzegorz Trzmiel, Dorota Typańska
Pomiary elektryczne modeli laboratoryjnych turbiny wiatrowej i ogniwa PV


Andrzej Białas, Robert Rossa
Napęd elektryczny „E-KIT” dla miejskiego samochodu osobowego


 
07-08/2014
Jacek Feliks, Antoni Kalukiewicz
Badania grudkowania odpadowych mułów węglowych


Jerzy Jura, Sławomir Bartoszek, Jerzy Jagoda, Dariusz Jasiulek, Krzysztof Stankiewicz, Łukasz Krzak
Innowacyjny system sterowania KOGASTER


Piotr Gospodarczyk, Antoni Kalukiewicz, Paweł Mendyka, Grzegorz Stopka, Sławomir Mikuła, Marek Wojtas, Michał Skrabaka
Możliwości automatyzacji kompleksu ścianowego przy wykorzystaniu systemu sterowania obudową DOH-matic


Zygmunt Domagała, Jan Marianowski
Modelowanie zjawisk dynamicznych zachodzących w dwustopniowych stojakach hydraulicznych


Paweł Mendyka
Układy rozruchowe ścianowych przenośników zgrzebłowych


Stefan Wojciech Szepietowski
Procedura optymalizacji ustawienia transportera gąsienicowego pod przemieszczaną stacją przenośnikową na przykładzie transportera TUR 6001


 
06/2014
Agnieszka Choroszucho, Bogusław Butryło
Wpływ struktury cegieł klinkierowych oraz ich konduktywności na wartości pola elektrycznego


Andrzej Ożadowicz, Jakub Grela
Street Lighting – nowoczesne oświetlenie przestrzeni publicznych. Automatyka budynkowa w infrastrukturze inteligentnych miast – Smart Cities


Andrzej Ożadowicz, Zbigniew Mikoś, Jakub Grela
Zintegrowane zdalne systemy pomiaru zużycia i jakości energii elektrycznej – technologiczne case study platformy Smart Metering


Jarogniew Rykowski
Metody i narzędzia rozpoznawania mowy w zastosowaniach niekomercyjnych


Krzysztof Duszczyk
Wykorzystanie nowoczesnych technologii ICT w racjonalizacji zużycia energii w budownictwie socjalnym w Europie – program E3SoHo


Marek Horyński
Model energooszczędnej instalacji HDL-Bus Pro


Monika Jakubowska
Wizualizacja i zdalne sterowanie systemem inteligentnego domu


Ryszard Nowicki
Rola znacznika fazy w systemach nadzoru stanu technicznego


Ryszard Tadeusiewicz
Sterowanie systemami inteligentnego budynku z wykorzystaniem komunikacji głosowej                
 
 
05/2014
Janusz Petryna, Maciej Sułowicz, Arkadiusz Duda, Krzysztof Guziec
Możliwości wykorzystania strumienia unipolarnego w diagnostyce maszyn prądu przemiennego


Marek Kacperak, Sławomir Szymaniec
Diagnostyka eksploatacyjna napędów elektrycznych w przemyśle cementowym. Zagadnienia wybrane. Część I


Marek Michalczuk, Piotr Rumniak, Piotr Biernat, Andrzej Gałecki, Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski,
System sterowania dla przekształtnikowego układu napędowego miejskiego pojazdu elektrycznego z hybrydowym magazynem energii


Roman Miksiewicz
Modelowanie samowzbudnych prądnic indukcyjnych


Ryszard Nowicki
Monitorowanie online stanu technicznego izolacji silników indukcyjnych


Wiesław Fiebig, Piotr Cependa
Lokalizacja źródeł hałasu w koparko-ładowarce przy pomocy kamery akustycznej

 
 
04/2014
Andrzej Sikora, Adam Zielonka, Tomasz Rudnicki
Porównanie nagrzewania silnika BLDC w zależności od sposobu zasilania


Artur Kozłowski, Tomasz Gąsior, Jerzy Zdrzałek
Układ sterowania i monitorowania pracy przekształtników układu napędowego maszyny wyciągowej prądu stałego


Maciej Gwoździewicz, Jan Zawilak
Czterobiegunowy jednofazowy silnik synchroniczny z magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim


Rafał Nowak, Piotr Chudzik, Tomasz Sobieraj
Wektorowy falownik napięciowy z pomiarem rzeczywistego napięcia wyjściowego


Tomasz Węgiel, Dariusz Borkowski, Stanisław Łopata
Modelowy układ odzysku nadwyżek energii wody sieciowej


Zbigniew Goryca
Wolnoobrotowe prądnice z magnesami trwałymi


Zygmunt Kudźma, Krzysztof Kułakowski, Michał Stosiak
Wybrane problemy w eksploatacji układów mikrohydraulicznych

 
 
03/2014
Arkadiusz Domoracki
Materiały z izolowanym podłożem metalowym


Marian A. Partyka, Agnieszka Tiszbierek
Analiza zmiennej zastępczej w układach automatyki i sterowania z interakcyjnymi parametrami konstrukcyjno-eksploatacyjnymi


Michał Rad, Witold Rams, Wojciech Kandora
Kontrola zwarć w rdzeniach dużych maszyn synchronicznych z wykorzystaniem wielu czujników magnetycznych


Piotr Chudzik, Andrzej Radecki, Rafał Nowak
Modelowanie pracy sieci trakcyjnej na potrzeby budowy stanowiska badawczego z superkondensatorowym zasobnikiem energii


 
02/2014
Antoni Kalukiewicz, Piotr Gospodarczyk, Grzegorz Stopka
Badania innowacyjnego rozwiązania kabiny operatora dla dołowych maszyn samojezdnych


Artur Kozłowski, Janusz Brol, Tomasz Gąsior, Radosław Sadowski, Zbigniew Krawczyk
Implementacja przemienników częstotliwości w napędach górniczych wentylatorów lutniowych typoszeregu WLE


Bronisław Drak, Piotr Zientek
Analiza uszkodzeń silników wysokonapięciowych prądu przemiennego w elektrowniach zawodowych


Jan Zawilak, Tomasz Zawilak
Energooszczędne silniki synchroniczne z magnesami trwałymi


Jarosław Guziński, Patryk Strankowski
Sterowanie falownikami napięcia ograniczające prądy łożyskowe


Józef Chmiel
Analiza ryzyka kombajnu (ścianowego lub chodnikowego) dla określenia poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL. Zagadnienia wybrane


Krzysztof Ujczak
Walidacja układów sterowania związanych z bezpieczeństwem z wykorzystaniem normy PN-EN ISO 13849-2. Problemy z praktycznym wyznaczaniem Performance Level różnych funkcji bezpieczeństwa maszyn


Marek Trajdos
Rola osłon stałych w zapewnieniu bezpieczeństwa maszyn


Mieczysław Struś, Mariusz Rewolte
Estryfikacja etanolowa i metanolowa w wytwarzaniu biokomponentów i biopaliw do silników o zapłonie samoczynnym


Włodzimierz Łabanowski
Europejska koncepcja bezpieczeństwa maszyn

 
 
01/2014
Andrzej Korczak, Przemysław Sobek, Tomasz Synowiec
Zabezpieczenia górniczego zatapialnego agregatu pompowego


Florian Piechurski
Działania zmierzające do ograniczania strat wody w systemach jej dystrybucji


James Song, Ryszard Nowicki, Ahmet Duyar
Sprzętowe rozpoznawanie anomalii pracy agregatów napędzanych silnikami elektrycznymi


Jurij Owczynnikow, Dominik Wojtaszczyk
Bezrdzeniowa prądnica tarczowa z uzwojeniem typu SEMA


Krzysztof Konopka
Hartownia do badań precyzyjnego sterowania procesem hartowania indukcyjnego


Marek Bergander
Współczesne trendy w górnictwie światowym


Remigiusz Olesiński, Zbigniew Szulc
System sterowania pompownią wodociągową


Zbigniew Szulc
Zastosowanie układów regulacji prędkości obrotowej pomp wodociągowych z silnikiem i  przemiennikiem częstotliwości średniego lub niskiego napięcia

Reklama