Pokaż menu

Artykuły naukowe – 2017

12/2017
Mirosław Dechnik, Karina Grzywocz
Efektywność energetyczna sterowania oświetleniem wnętrz (pobierz pdf)

Mirosław Dechnik, Karina Grzywocz, Anna Romańska-Zapała
Współpraca centrali wentylacyjnej z regulatorami zmiennego przepływu powietrza VAV (pobierz pdf)

Zbigniew Hilary Żurek, Dominik Kukla
Przetwornik LDC 1000 m w zastosowaniu do defektoskopii i badań parametrów materiału (pobierz pdf)

Michał Stosiak, Piotr Szmolke
Wybrane metody redukcji pulsacji ciśnienia w układach hydraulicznych (pobierz pdf)

Agnieszka Maczyszyn
Metodyka badań i model matematyczny strat ciśnieniowych w silniku hydraulicznym obrotowym (pobierz pdf)

Michał Domek
Opory ruchu pojazdu oraz minimalizacja oporów toczenia (pobierz pdf)

Robert Piwowarczyk, Krzysztof Krykowski, Janusz Hetmańczyk
Metoda wyznaczania komutacyjnych tętnień momentu silnika PM BLDC (pobierz pdf)

Joanna Świątkowska
Bezpieczeństwo fundamentem sukcesu czwartej rewolucji przemysłowej (pobierz pdf)


11/2017
Tadeusiewicz R., Klocek J., Piłat A., Jabłoński M., Tylek P., Walczyk J., Adamczyk F., Szaroleta M.
Sterowanie napędem zespołu chwytno-pozycjonującego w automacie skaryfikującym nasiona dębu (pobierz pdf)

Andrzej Łebkowski
Badania eksploatacyjne elektrycznego układu napędowego z falownikiem IGBT samochodu Fiat Panda 2 (pobierz pdf)

René Noack, Jörg Arloth, Paweł Mendyka
Przykłady modelowania własności mechanicznych i dynamiki napędów przenośników taśmowych z wykorzystaniem oprogramowania SimulationX (pobierz pdf)

Stanisław Gawron
Praktyczne zastosowania innowacyjnych projektów maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi (pobierz pdf)

Grzegorz Karpiel, Daniel Prusak, Grzegorz Góra
Elektroniczny dyferencjał w samochodzie elektrycznym (pobierz pdf)

Paweł Mendyka    
Inżynierskie zastosowania metody elementów dyskretnych (pobierz pdf)


10/2017
Michał Górny
Ocena zagrożenia zapłonem części nieelektrycznej układu napędowego (pobierz pdf)

Marek Lubecki, Michał Stosiak, Krzysztof Towarnicki
Koncepcja oraz badania wstępne stanowiska badania odporności na drgania mikrozaworów hydraulicznych (pobierz pdf)

Szymon Lipiński, Jan Zawilak
Wpływ wyższych harmonicznych napięcia zasilającego na rozkład temperatury silnika synchronicznego z magnesami trwałymi (pobierz pdf)

Marian A. Partyka, Alfred Paszek
Możliwości zastosowania tablic decyzyjnych w inżynierii projektowania konstrukcyjnego i technologicznego (pobierz pdf)

Tomasz Biskup, Henryk Kołodziej, Dariusz Paluszczak, Jacek Sontowski, Jarosław Michalak, Marcin Zygmanowski, Krzysztof Kwaśniewski, Jacek Przybyłka
Przekształtnikowy napęd na napięcie 3,3 kV zintegrowany z silnikiem dużej mocy (pobierz pdf)

Magdalena Kunicka, Wojciech Litwin
Projekt małego promu pasażerskiego z napędem hybrydowym – koncepcja napędu i wybrane problemy gospodarowania energią (pobierz pdf)


9/2017
Grażyna Dąbrowska-Kauf
Efektywność energetyczna podsystemów napędzanych silnikami elektrycznymi w instalacjach przemysłowych w świetle dyrektywy IED (pobierz pdf)

Marcin Szczepaniak, Andrzej Wojciechowski, Jacek Chmielowiec
Hybrydowy system zasilania wykorzystujący technologie wodorowe i źródła energii odnawialnej (pobierz pdf)

Marcin Szczepaniak, Stanisław Maleczek
Militarne systemy fotowoltaiczne (pobierz pdf)

Piotr Osiński, Kacper Leszczyński
Wpływ materiału zastosowanego na wkładkę w sprzęgle podatnym na hałas generowany przez pompę zębatą (pobierz pdf)

Zbigniew Hilary Żurek, Tomasz Jasiński
Identyfikacja zakresu rozrzutu fizycznych parametrów eksploatacyjnych łopatek wirnika turbiny stopnia WP ze stali X22CrMoV12-1+QT2 (pobierz pdf)

Artur Polak, Adam Decner
Hamownie badawcze nowej generacji (pobierz pdf)


7–8/2017
Zbigniew Kasztelewicz, Antoni Tajduś, Tadeusz Słomka
Węgiel brunatny to paliwo przyszłościczy przeszłości? (pobierz pdf)

Dawid Szurgacz
Budowa uniwersalnego stanowiska do badań elementów hydrauliki sterowniczej maszyn górniczych (pobierz pdf)

Rafał Konsek
Wyznaczanie drogi hamowania lokomotywy górniczej na podstawie badań symulacyjnych (pobierz pdf)

Janusz Hetmańczyk, Maciej Sajkowski, Tomasz Stenzel
Manipulator równoległy jako element systemu sterowania symulatora wybranych środków transportu (pobierz pdf)

Karol Chyła, Stanisław Rawicki, Marcin Urbański
Koordynacja przejazdów tramwajów dla minimalizacji zużycia energii (pobierz pdf)

Emil Król
Porównanie emisji zanieczyszczeń pojazdów z napędem elektrycznym i spalinowym (pobierz pdf)

Janusz Petryna, Zbigniew Ławrowski, Maciej Sułowicz, Krzysztof Guziec
Diagnozowanie i weryfikacja termowizyjna silników indukcyjnych z  asymetrią elektromagnetyczną (pobierz pdf)

Marian A. Partyka, Maria Natorska
Dyskretna optymalizacja pompy zębatej z podciętą stopą zęba za pomocą nakładkowych drzew logicznych (pobierz pdf)


6/2017
Łukasz Kubik
Wielofunkcyjne zestawy napędowe (pobierz pdf)

Tomasz Zawilak, Jan Zawilak
Energooszczędny napęd młyna kulowego (pobierz pdf)

Zbigniew Ławrowski
Termograficzna ocena stanu technicznego wirników silników indukcyjnych (pobierz pdf)

Jerzy Mikulik
Wizja bezpiecznego smart city (pobierz pdf)


5/2017
Marcin Barański
Bezczujnikowa diagnostyka wibracyjna maszyn z magnesami trwałymi, bazująca na sygnałach własnych (pobierz pdf)

Wojciech Litwin, Wojciech Leśniewski, Jakub Kowalski
Propozycja modernizacji układu napędowego pasażerskiego statku śródlądowego z konwencjonalnego na hybrydowy (pobierz pdf)

Andrzej Łebkowski
Badania eksploatacyjne elektrycznego układu napędowego motocykla (pobierz pdf)

Henryk Chrostowski, Zygmunt Popczyk, Jolanta Szadkowska
Rynek maszyn i urządzeń – globalny, europejski i krajowy – u progu zmian w UE (pobierz pdf)


4/2017
Michał Hirsz
Dyrektywy ATEX (2014/34/UE) – deklaracja zgodności dla maszyn i napędów elektrycznych (pobierz pdf)

Kinga Skrzek, Karol Musiałek, Grzegorz Mędrek, Artur Olszak
Badania heterogenicznej cieczy elektroreologicznej przeznaczonej do zastosowania w sprzęgle hydraulicznym (pobierz pdf)

Sławomir Szymaniec
Statystyka uszkodzeń w elektrowniach zawodowych (pobierz pdf)

Zdzisław Budzyński
Techniczne aspekty związane z produkcją na wielką skalę samochodów elektrycznych (pobierz pdf)


3/2017
Piotr Zientek
Metody badań nieniszczących wybranych elementów konstrukcji turbozespołu małej mocy (pobierz pdf)

Jarogniew Rykowski
Internet Rzeczy – czy mamy zacząć się bać? (pobierz pdf)

Karol Tatar, Piotr Chudzik
Modelowanie wpływu niezależnego sterowania kół lewych i prawych na zachowanie dynamiczne pojazdu (pobierz pdf)


2/2017
Jan Dzida
Porównanie różnych sposobów kierunkowego napędzania pojazdów silnikami elektrycznymi (pobierz pdf)

Tadeusz Glinka
Energooszczędne układy napędowe dwubiegowe (pobierz pdf)

Adam Gozdowiak, Piotr Kisielewski, Ludwik Antal
Nieprawidłowa synchronizacja turbogeneratora (pobierz pdf)

Zbigniew Goryca
Przydomowa elektrownia z wielołopatową turbiną wiatrową (pobierz pdf)


1/2017
Bartosz Polnik
Bezpieczeństwo stosowania ogniw litowych w maszynach i urządzeniach górniczych, pracujących w przestrzeniach potencjalnie zagrożonych wybuchem (pobierz pdf)

Tomasz Herczyk, Emil Kuliński
Rozwój monitoringu sieci wodociągowej – działania w zakresie optymalizacji pracy układu dystrybucji wody na przykładzie PWiK Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie (pobierz pdf)

Klaudiusz Klarecki
Filtracja a czystość cieczy hydraulicznych (pobierz pdf)

Andrzej Korczak, Grzegorz Peczkis, Tomasz Synowiec
Prace nad konstrukcjami pomp zatapialnych z silnikiem chłodzonym płaszczem wodnym (pobierz pdf)

Maciej Bałkowiec, Bartosz Jachacy
Stanowisko laboratoryjne do badania generatora synchronicznego w stanach dynamicznych z zastosowaniem przyrządu wirtualnego (pobierz pdf)

Marian A. Partyka, Maria Natorska
Analiza porównawcza funkcjonalności przedsiębiorstw według Katalogu Branżowego Napędy i Sterowanie w latach 2015–2016 (pobierz pdf) 

Reklama