Pokaż menu

Artykuły naukowe – 2023

12/2023

Alan Kondrusik, Agnieszka Choroszucho, Damian Orzechowski
Projekt stacji pomiarowej z wykorzystaniem Arduino i czujników do monitorowania parametrów powietrza

Fragment pochodzi z książki: „Inteligentny Budynek”, Wydawnictwo PWN
Instalacje inteligentnego budynku​

Zbigniew Hilary Żurek
Wprowadzenie do elektromagnetycznej diagnostyki degradacji stali

Stefan Gierlotka
Tajemnicze budowle Mezoameryki

Andrzej Dębowski
Porównanie efektywności energetycznej trakcyjnych napędów z silnikami asynchronicznymi i synchronicznymi

Autorzy raportu: ING Bank Śląski i Europejski Kongres Gospodarczy
Porwane łańcuchy dostaw. Odbudowa i nowe ogniwa​

Tomasz Rokita
Wspomnienie o prof. dr. hab. inż. Krzysztofie Kotwicy11/2023

Sławomir Szymaniec, Marek Kacperak
Badania stanu izolacji uzwojeń silników elektrycznych

David Portugal, Miguel A. Santos, Samuel Pereira i Micael S. Couceiro
Bezpieczeństwo aplikacji robotów z wykorzystaniem ROS

Fragment raportu „Produkcja 4.0. Praktyki firm w Polsce” przygotowanego przez dziennikarzy mediów Grupy PTWP
Produkcja 4.0. Praktyki firm w Polsce

Andrzej Augusiak, Remigiusz Izbaner, Jakub Labudda
Realizacja układu SZR na bazie sterownika PLC WAGO PFC200

Helena Dodziuk
Kierunki rozwoju druku 3D10/2023

Stefan Gierlotka
Kolumbia, szmaragdy i elektryka

Ryszard Tadeusiewicz
Refleksje nad sztuczną inteligencją

dr hab. inż. Piotr Osiński, prof. uczelni, inż. Julia Marko, mgr inż. Paweł Bury, mgr inż. Piotr Marko
Wpływ lepkości oleju na właściwości akustyczne pompy zębatej

dr inż. Andrzej Firlit, dr inż. Grzegorz Hołdyński
RAPORT SPECJALISTYCZNY. Elastyczność energetyczna


9/2023

S. Gierlotka
Kopalnictwo złota i jego historia

P. Rataj, J. Hickiewicz
Czy system oświetlenia elektrycznego Gülchera z Białej był konkurencyjny z systemem Edisona?

J. Plimmer
Wzbogacanie doświadczeń konsumentów związanych z marką oraz jej bezpieczeństwem poprzez sprytne i inteligentne opakowania żywności, napojów i innych produktów konsumpcyjnych przeznaczonych do szybkiego obrotu

Ewa Klugmann-Radziemska, Katarzyna Januszewicz
Metody generowania energii

Wojciech Mitkowski, Krzysztof Oprzędkiewicz
Modelowanie procesów przewodnictwa ciepła i sterowanie nimi


7 – 8/2023

S. Gierlotka
Wydobycie boliwijskiego litu do produkcji akumulatorów samochodowych

A. Łopata, V. Kyryliuk, R. Duszewski
Technologia pirolizy i jej znaczenie dla rozwoju energetyki lokalnej w gminach i ochrony środowiska – projekt uniwersalnego gazyfikatora

A. Latos, J. Mikulik
Sterowanie miejscem i ruchem na parkingu przy wykorzystaniu siatki LED

R. Konsek, R. Walisko, A. Krawczyk
Układ zasilania i sterowania podwieszonego ciągnika akumulatorowego typu CA-190

Materiał naukowy
Praktyczne aspekty fotowoltaiki

P. Sierodzki, L. Remiorz, M. Ćwiękała, K. Krawiec
Iskrobezpieczne pneumatyczne źródło sejsmiczne do monitorowania i obrazowania górotworu w górnictwie podziemnym

P. Bogatyrev, S. Gawron, R. Rosa
Obliczenia elektromagnetyczne separatora drobnych cząstek magnetycznych ze wzbudnikiem o cewkach skupionych

6/2023

Zbigniew Hilary Żurek, Gerd Dobmann, Bartosz Chmiela
Kierunkowość magneto-mechaniczna w stalach krzemowych – teoria i przykłady

Zbigniew Goryca, Grzegorz Stefański, Mirosław Krzowski, Łukasz Michta, Marcin Kaniewski
Bezszczotkowy silnik prądu stałego do napędu rogatkowego

Streszczenie raportu
Rynek fotowoltaiki w Polsce

Fragment pochodzi z książki: „Bezprzewodowe Sieci Czujników w Internecie Rzeczy” Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, Michał Marks, Piotr Arabas, Andrzej Sikora. Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
Bezprzewodowe sieci czujników

Robert Rossa, Petr Bogatyrev – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, Katowice
Wpływ podwojenia liczby faz uzwojenia na wybrane parametry 3-fazowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi, na przykładzie silnika napędu eKIT dla pojazdów elektrycznych

Krzysztof Kotwica
Od Katedry Maszyn Górniczych do Katedry Inżynierii Maszyn i Transportu – 100 lat historii


5/2023

Fragment raportu „Produkcja 4.0. Praktyki firm w Polsce” przygotowanego przez dziennikarzy mediów Grupy PTWP
Ludzie i maszyny. Ludzie i bity

Tomasz Biskup, Andrzej Cieniuch, Henryk Kołodziej, Dariusz Paluszczak, Jacek Sontowski - ENEL-PC Sp. z o.o., Przyszowice
Przekształtnik typu DAB w systemie magazynowania energii z akumulatorem niskonapięciowym

Stefan Gierlotka – Polski Komitet Bezpieczeństwa w Elektryce SEP
Ślązacy zasłużeni w rozwoju elektrotechniki [Silesians merited for the development of electrical engineering]


4/2023

Tadeusz Glinka, Artur Polak
Narażenie maszyn elektrycznych w czasie postojów

Jan Golec
Woda jako odnawialne źródło energii, energetyka wodna rozproszona w Polsce

Przemysław Sadłowski, Jerzy Hickiewicz
Gabriel Narutowicz jako hydroenergetyk

Ewa Kałużna, Urszula Kałużna
Doświadczenia z okresowych badań dielektrycznych sprzętu BHP na przykładzie rozdzielni na lotnisku

Fragment raportu "Produkcja 4.0. Praktyki firm w Polsce" przygotowanego przez dziennikarzy mediów Grupy PTWP
Robotyzacja i automatyzacja. Tak się zaczyna 4.0

Janusz Smoliło, Andrzej Morawski, Marta Gajdzik, Andrzej Chmiela
Projekt pilotażowego rozwiązania samowystarczalności energetycznej pompowni zabezpieczającej przed zalaniem sąsiednie zakłady górnicze


3/2023

Ireneusz Musiałek, Andrzej Kęsy
Podzespoły hydrokinetyczne w dobie pojazdów elektrycznych

Krystian Mitka
Zastosowanie druku 3D przy produkcji maszyn elektrycznych z wykorzystaniem metody FDM

Helena Dodziuk
Drukowana w 3D broń w niepowołanych rękach

Christine Hoffman, Samuel Orozco
Przyszłość branży opakowaniowej

Jacek Ziarno
Produkcja 4.0. Praktyki firm w Polsce

Fragment raportu "Produkcja 4.0. Praktyki firm w Polsce" przygotowanego przez dziennikarzy mediów Grupy PTWP
Rozdział I. Sygnały. Produkcja 4.0 w niestabilnym czasie

Stefan Gierlotka
Początki szkolnictwa górniczego


2/2023

Zbigniew Zienowicz, Stanisław Gawron
Autonomiczne kosiarki przemysłowe dziś i jutro

M. Dźwiarek
Bezpieczeństwo utrzymania ruchu w Przemyśle 4.0 – procedury LOTO

Andrzej Chmiela, Janusz Smoliło
Systemy magazynowania energii szansą transformacji terenów pogórniczych

Stefan Gierlotka
Elektrownie wodne w Sudetach

Z. Żurek, B. Solecka, B. Chmiela, T. Jasiński
Walidacja metody spektroskopii impedancji (MSID2/3) dla badań NDT i SHM w energetyce

Mariusz Ruszel, Przemysław Ogarek
Bezpieczeństwo paliwowe Polski w roku 2023 i latach następnych. Analiza Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza


1/2023

Tomasz Wolnik
LEMoK – silnik o dużej gęstości mocy

Jan Górzyński
Problemy określania kosztów i efektów w działalności gospodarczej

Zbigniew Hilary Żurek
Spektroskopia impedancji i zastosowania przemysłowe

Stephen M. Omohundro
Podstawowe pobudki SI 1

Ryszard Tadeusiewicz
Śmierć prof. Henryka Góreckiego, pioniera automatyki

Reklama