Pokaż menu

Artykuły naukowe – 2021

12/2021

Arkadiusz Duda, Maciej Sułowicz, Jarosław Tulicki, Tomasz Węgiel, Marcin Iwiński
Nowoczesne uniwersalne zabezpieczenia cyfrowe wyposażone w algorytmy do diagnostyki stanu klatki silników indukcyjnych

Emil Król, Tomasz Wolnik
Silniki PMSM do zastosowań trakcyjnych – właściwości układu zasilania ograniczające parametry silnika11/2021

Ryszard Nowicki
Systemy nadzoru: prerekwizyty wymagane na rzecz różnych strategii UR

Marian A. Partyka, Maria Natorska
Dyskretna optymalizacja dla strukturalnej klasyfikacji informacji za pomocą nakładkowych drzew logicznych

Jakub Zielonka, Maciej Sułowicz, Mirosław Czechowski
Analiza możliwości wykorzystania sensorów zabudowanych w smartfonach w systemach diagnostycznych


10/2021

Ryszard Tadeusiewicz
Jak zapewnić kontynuację rozwoju sztucznej inteligencji?

Mirosław Łukiewski, Agnieszka Łukiewska
Elementy indukcyjne i transformatory chłodzone wodą

Piotr Osiński, Michał Stosiak, Paweł Bury, Rafał Cieślicki, Krzysztof Towarnicki, Piotr Antoniak
Kompensacje promieniowe w pompach o zazębieniu wewnętrznym

Marek Dźwiarek
Cyberbezpieczeństwo maszyn w Przemyśle 4.0

Tomasz Mirosław, Marcin Mirosław
Koncepcja Przemysłu 4.0 dla małoseryjnej produkcji samochodów elektrycznych


9/2021

Tomasz Wolnik
Wpływ doboru liczby żłobków stojana do liczby biegunów magnetycznych na straty w wirniku w silnikach PMSM o cewkach skupionych

Bartłomiej Będkowski, Jerzy Madej
Wyznaczenie zalecanego minimalnego natężenia przepływu czynnika chłodzącego dla układu chłodzenia silnika elektrycznego do zabudowy w kole


7-8/2021

Bartłomiej Będkowski
Analiza konstrukcji modelowego eletrowibratora z magnesami trwałymi

Paweł Irzmański, Maciej Kwiatkowski, Bartłomiej Kras
Symulacja układu chłodzenia baterii trolejbusu. Innowacyjny system bateryjny dla trolejbusu o podwyższonych możliwościach jazdy ciągłej z użyciem dodatkowego magazynu energii


6/2021

Stanisław Lewandowski, Mariusz Lewandowski, Janusz Steller
Hydrozespoły odwracalne o zmiennej prędkości obrotowej – możliwości i korzyści techniczno-ekonomiczne

Agnieszka Choroszucho, Jakub Tymiński, Damian Orzechowski
Wpływ zastosowanej technologii i materiałów budowlanych na propagację fali elektromagnetycznej


5/2021

Jakub Bernatt, Stanisław Gawron, Tadeusz Glinka
Porównanie strat mocy i sprawności silników w różnych wariantach rozwiązania

Stanisław Gawron
Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne wirników maszyn z magnesami trwałymi


4/2021

Stanisław Gawron, Tadeusz Glinka
Wielobiegunowa prądnica synchroniczna ze wzbudzeniem hybrydowym

Jacek Przybyłka, Piotr Kuzera
Właściwości eksploatacyjne układów napędowych z nowoczesnymi silnikami asynchronicznymi zintegrowanymi z układem energoelektronicznym

Krystian Leonard Chrzan
Wentyl Gilesa-Mościckiego

Stefan Gierlotka
Dyspozytornie kopalniane


3/2021

Ryszard Tadeusiewicz
Archipelag sztucznej inteligencji. Część IV

Robert Rossa, Tomasz Biskup
Porównanie konstrukcji obwodów elektromagnetycznych przemysłowych trójfazowych elektrowibratorów, indukcyjnego i PMSM, o prędkości 1500 obr./min i mocy 2 kW


2/2021

Ryszard Tadeusiewicz
Archipelag sztucznej inteligencji. Część III

Andrzej Lechowicz, Adrian Młot, Piotr Skrobotowicz
Analiza parametrów silnika z magnesami umieszczonymi w rdzeniu wirnika i z uzwojeniem skupionym do napędu pojazdów elektrycznych

Jacek Pytel, Piotr Dukalski
Analiza wydatności układu chłodzenia kadłuba w projekcie silnika do napędu pojazdu dostawczego o masie do 3,5 t


1/2021

Ryszard Tadeusiewicz
Archipelag sztucznej inteligencji. Część II

Marian A. Partyka, Maria Natorska
Decyzyjna optymalizacja pompy zębatej z podciętą stopą zęba za pomocą nakładkowych drzew logicznych

Agnieszka Tiszbierek
Zastosowanie komputerowego wspomagania wyznaczania rangi ważności parametrów z funkcją zmienna zastępcza oraz warunkowość na rzeczywistym przykładzie ze zmiennymi zależnymi o podobnej ważności

Robert Rossa
Elektrowibratory z silnikami synchronicznymi wzbudzanymi magnesami trwałymi przeznaczone do przemysłowych napędów elektrowibracyjnych

 

Reklama