Pokaż menu

Artykuły naukowe – 2021


62021

Stanisław Lewandowski, Mariusz Lewandowski, Janusz Steller
Hydrozespoły odwracalne o zmiennej prędkości obrotowej – możliwości i korzyści techniczno-ekonomiczne

Agnieszka Choroszucho, Jakub Tymiński, Damian Orzechowski
Wpływ zastosowanej technologii i materiałów budowlanych na propagację fali elektromagnetycznej


52021

Jakub Bernatt, Stanisław Gawron, Tadeusz Glinka
Porównanie strat mocy i sprawności silników w różnych wariantach rozwiązania

Stanisław Gawron
Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne wirników maszyn z magnesami trwałymi


4/2021

Stanisław Gawron, Tadeusz Glinka
Wielobiegunowa prądnica synchroniczna ze wzbudzeniem hybrydowym

Jacek Przybyłka, Piotr Kuzera
Właściwości eksploatacyjne układów napędowych z nowoczesnymi silnikami asynchronicznymi zintegrowanymi z układem energoelektronicznym

Krystian Leonard Chrzan
Wentyl Gilesa-Mościckiego

Stefan Gierlotka
Dyspozytornie kopalniane


3/2021

Ryszard Tadeusiewicz
Archipelag sztucznej inteligencji. Część IV

Robert Rossa, Tomasz Biskup
Porównanie konstrukcji obwodów elektromagnetycznych przemysłowych trójfazowych elektrowibratorów, indukcyjnego i PMSM, o prędkości 1500 obr./min i mocy 2 kW


2/2021

Ryszard Tadeusiewicz
Archipelag sztucznej inteligencji. Część III

Andrzej Lechowicz, Adrian Młot, Piotr Skrobotowicz
Analiza parametrów silnika z magnesami umieszczonymi w rdzeniu wirnika i z uzwojeniem skupionym do napędu pojazdów elektrycznych

Jacek Pytel, Piotr Dukalski
Analiza wydatności układu chłodzenia kadłuba w projekcie silnika do napędu pojazdu dostawczego o masie do 3,5 t


1/2021

Ryszard Tadeusiewicz
Archipelag sztucznej inteligencji. Część II

Marian A. Partyka, Maria Natorska
Decyzyjna optymalizacja pompy zębatej z podciętą stopą zęba za pomocą nakładkowych drzew logicznych

Agnieszka Tiszbierek
Zastosowanie komputerowego wspomagania wyznaczania rangi ważności parametrów z funkcją zmienna zastępcza oraz warunkowość na rzeczywistym przykładzie ze zmiennymi zależnymi o podobnej ważności

Robert Rossa
Elektrowibratory z silnikami synchronicznymi wzbudzanymi magnesami trwałymi przeznaczone do przemysłowych napędów elektrowibracyjnych

 

Reklama