Pokaż menu

Artykuły naukowe – 2013

12/2013
Andrzej Ożadowicz
Systemy automatyki budynkowej jako element inteligentnych sieci elektroenergetycznych – Smart Metering i aktywny odbiorca


Jakub Jurasz, Magdalena Krzywda, Jerzy Mikulik
Wykorzystanie fotowoltaiki w warunkach solarnych miasta Krakowa – wstępne studium wykonalności dla budynku użyteczności publicznej – budynek wydziału uczelni wyższej


Jarogniew Rykowski
Interakcja ludzi z „inteligentnymi” instalacjami i budynkami – główne problemy i kierunki rozwoju


Marcin Nowak, Mariusz Nowak
Komputerowe systemy wspomagania utrzymania AUTOMATYKI BUDYNKOWEJ


Marek Horyński
Inteligentne instalacje budynkowe a sprawa polska


Robert Marcinkowski
Postęp technologiczny a skuteczność komunikacji werbalnej


Ryszard Nowicki, Mark Bate
Programowe rozpoznawanie anomalii pracy agregatów napędzanych silnikami elektrycznymi


Ryszard Tadeusiewicz
Electronic Observation and Computer Monitoring of Human Behavior in Public Space


Tomasz Kisilewicz
Przegrzewanie budynków niskoenergetycznych


Witold Krieser
Podstawy obliczeń inżynierskich/przemysłowych z obszaru przepływomierzy próbkujących

 
 
11/2013
Jan Koralewski
Wpływ lepkości i ściśliwości zapowietrzonego oleju na wyznaczanie strat objętościowych w pompie tłokowej o zmiennej wydajności


Łukasz Herb
Zależność czasu trwania cyklu sieci od budowy wewnętrznej koncentratora danych protokołu Modbus


Michał Sawicki
Zmiana długości cyklu izochronicznego w szeregowych interfejsach komunikacyjnych USB 2.0 I IEEE 1394A


Roman Mielcarek
Wprowadzanie nadmiaru informacyjnego dla transmitowanych szeregowo danych w kompaktowych sterownikach PLC firmy Mitsubishi Electric


Ryszard Nowicki
Klasyczne metody nadzoru stanu technicznego agregatów napędzanych silnikami elektrycznymi


Zygmunt Paszota
Metoda określania stopnia zapowietrzenia cieczy w pompie wyporowej o zmiennej wydajności    

 
10/2013
Janusz Petryna, Maciej Sułowicz, Krzysztof Guziec
Nowe doświadczenia w diagnostyce izolacji silników i generatorów metodą wyładowań niezupełnych


Marcin Pawlak, Zdzisław Żarczyński
Rozproszony system pomiarowy do diagnostyki przemysłowych napędów elektrycznych


Marek Klimowski
Diagnostyka online silników elektrycznych z zastosowaniem pomiaru drgań względnych


Ryszard Nowicki
Nadzór stanu technicznego agregatów z napędami elektrycznymi: wprowadzenie do tematyki


Sławomir Szymaniec
Technologia diagnozowania oraz organizacja diagnostyki w przedsiębiorstwie energetycznym      
 
 
09/2013
Andrzej Stobiecki, Roman Dudek
Analiza stabilności przekształtnikowych napędów trakcyjnych bezpośrednią metodą Lapunowa


Marek Niechaj
Autonomiczny fotowoltaiczny system napędowy bez elektrycznego źródła buforowego z silnikiem indukcyjnym jednofazowym


Mariusz Krupa, Janusz Flasza
Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej do regulacji prędkości kątowej silnika indukcyjnego w układzie sterowania typu IFOC


Sebastian Latosiewicz
Bezrdzeniowy silnik tarczowy wzbudzany magnesami trwałymi w układzie Halbacha


 
07-08/2013
Grzegorz Wiciak
Badania parametrów separacji CO2 z zastosowaniem separatora membranowego – wybrane zagadnienia


Jan Marianowski, Wojciech Teper
Gaz łupkowy? Hydraulika, hydraulika i jeszcze raz hydraulika


Mirosław Wnuk
Sterowanie jednorodnym ruchem pociągów na odcinku linii


Mirosław Wnuk
Automatyczne sterowanie ruchem pociągu na odcinku o zmiennym profilu


Rafał Konsek, Krzysztof Kaczmarczyk, Zdzisław Budzyński, Bartosz Polnik
Podwieszony ciągnik akumulatorowy PCA-1


Rafał Rumin, Jerzy Mikulik
Zastosowanie elementów hydraulicznych w projekcie tarczy korekcyjnej do układu redukcji niewyważenia w wentylatorach


Zygmunt Szymański
Nowoczesne metody badań diagnostycznych maszyn górniczych z wykorzystaniem programu DIAGNOPRZEM


Zygmunt Szymański
Nowoczesne, inteligentne systemy sterowania i diagnostyki kopalnianych stacji wentylatorowych


 
06/2013
Agnieszka Choroszucho, Bogusław Butryło
Wpływ materiałów budowlanych na rozkład pola elektromagnetycznego wewnątrz pomieszczenia mieszkalnego zaprojektowanego w różnych technologiach budowlanych


Jarogniew Rykowski
Wysokopoziomowy system adresowania urządzeń inteligentnego budynku, pracujący z wykorzystaniem ontologii i Internetu Rzeczy


Jerzy Madej, Bartłomiej Będkowski
Analiza numeryczna wpływu przewietrzników na efektywność chłodzenia maszyn elektrycznych


Waldemar Dołęga
Praktyczne aspekty wykorzystania instalacji fotowoltaicznych w budownictwie


Zygmunt Szymański, Jarosław Napierała, Jarosław Węcławek
Mechatroniczny manipulator układów sterowania wyposażonych w pulpit sterowniczy


 
05/2013
Andrzej Radecki
Falownikowy układ sterowania napędem indukcyjnym w stanach awaryjnych: możliwości i ograniczenia


Bogdan Żółtowski
Bezpieczeństwo maszyn (cz. II)


Jan Kapinos
Zagrożenia eksploatacyjne transformatora energetycznego spowodowane uszkodzeniem przepustu izolatorowego


Roman Miksiewicz
Diagnostyka silników indukcyjnch dwuklatkowych z uszkodzonymi prętami


Sławomir Szymaniec, Wojciech Kandora
Diagnostyka izolacji uzwojeń wysokonapięciowych maszyn elektrycznych wykonanych w technologii Resin-Rich na etapie produkcji


Wojciech Kandora
Diagnostyka off-line izolacji uzwojeń turbogeneratorów metodą pomiarów wyładowań niezupełnych


Wojciech Leśniewski, Wojciech Litwin
Napęd i zasilanie hybrydowe niewielkich jednostek pływających


Zygmunt Paszota
Straty i sprawność energetyczna silników i układów napędowych


 
04/2013
Bogdan Żółtowski
Bezpieczeństwo maszyn (cz. I)


Piotr Gaj
Aspekty bezpieczeństwa komputerowych systemów przemysłowych


Piotr Janicki, Marek Trajdos
Metoda analizy przyczyn źródłowych w praktyce serwisowej maszyn elektrycznych – zagadnienia wybrane


Tadeusz Glinka, Waldemar Olech
Narażenia transformatorów blokowych pracujących w systemie elektroenergetycznym


 
03/2013
Andrzej Rusek
Zwiększenie kompatybilności elektromagnetycznej oraz efektywności energetycznej napędów o cyklicznym charakterze obciążenia sieci zasilającej


Bronisław Drak
Zniszczenia klatek rozruchowych wirników dwuklatkowych silników indukcyjnych


Ewelina Kilian, Wojciech Koral
Problemy sterowania hydraulicznymi zaworami redukcji ciśnienia przy zastosowaniu regulatorów zewnętrznych


Paweł Dybowski, Waldemar Milej
Diagnostyka silnika indukcyjnego z wykorzystaniem dostępnych napięć stojana


Stefan Gierlotka
Rozwój technologii wytwarzania magnesów

 
 
02/2013
Andrzej Sikora, Adam Zielonka
Dobór silnika elektrycznego dla pojazdu hybrydowego przeznaczonego do poruszania się w ruchu miejskim


Florian G. Piechurski
Wykorzystanie monitoringu sieci wodociągowej do obniżenia poziomu strat wody


Janusz Flasza, Dariusz Kazirod
Poprawa efektywności energetycznej napędów przemysłowych – analiza porównawcza stacji odpylania


Zbigniew Goryca, Mariusz Malinowski, Artur Pakosz
Wolnoobrotowa prądnica do elektrowni wiatrowej lub wodnej


Zbigniew Szulc
Ocena efektywności energetycznej regulowanych układów napędowych w pompowniach wodociągowych


Zygmunt Szymański
Nowoczesne metody sterowania i badań diagnostycznych kopalnianych pomp głównego odwadniania


 
01/2013
Jarosław Guziński
Narażenia napięciowe silników indukcyjnych zasilanych z falowników napięcia


Jerzy Alenowicz
Monitorowanie stanu wytężenia stalowych ustrojów nośnych maszyn i urządzeń


Stanisław Kulas
Sposób wyznaczania obciążalności ciągłej torów prądowych z zestykami i rozpraszaczami ciepła

Reklama