Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 04/2006

Napędy i Sterowanie
numer 04/2006


Bartosz Szwarczewski
Simaris deSign – wsparcie dla biur projektów
W dzisiejszych czasach, gdy projektanci mają coraz mniej czasu na stworzenie projektu, programy wspomagające stały się wręcz niezbędnym narzędziem w warsztacie biura. Najnowsza wersja programu Simaris deSign posiada funkcje, które jeszcze bardziej usprawniają prace projektowe. Pierwszą czynnością, którą wykonuje projektant, jest obliczenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Jest to podstawowy warunek, po którego spełnieniu można przejść do dalszego etapu projektowania.

***
Carsten Schmidt
Elektroniczne przekaźniki bezpieczeństwa optymalizują konstrukcję elektryczną. Niezawodne ogniwa łańcucha bezpieczeństwa
Innowacją nazywamy proces, w wyniku którego z pomysłów i wynalazków powstają ekonomiczne zastosowania praktyczne. Zgodnie z tą definicją do rozwiązań innowacyjnych można z pewnością zaliczyć nowoczesne przekaźniki spełniające funkcje bezpieczeństwa. Dzięki zwiększaniu stopnia zintegrowania elektroniki proste przekaźniki łączeniowe są coraz bardziej „uszlachetniane”. Spełniają one w ten sposób warunki dla perfekcyjnych, ekonomicznych rozwiązań.

***
Grzegorz Wilk
SIRIUS 3RW44 – mercedes wśród układów łagodnego rozruchu
Od kilku lat obserwuje się w przemyśle dążenie do wdrażania najnowszych osiągnięć techniki. Wraz z rozwojem energoelektroniki, mikroelektroniki oraz techniki mikroprocesorowej powstają całkiem nowe możliwości konstrukcji napędów prądu przemiennego o coraz lepszych parametrach. Nieustannie poszukuje się nowych rozwiązań obniżających koszty wytwarzania. Najczęściej wykorzystywanym obecnie rodzajem napędu jest silnik indukcyjny. Przy tym rozruch bezpośredni czy nawet rozruch gwiazda – trójkąt w wielu przypadkach nie jest najlepszym rozwiązaniem. Na porządku dziennym jest występowanie niekorzystnych zjawisk, takich jak udary mechaniczne w maszynie czy udary napięcia w sieci zasilającej.

***
Adam Modzelewski
Nowy napęd Telemecanique
Schneider Electric wprowadza do swojej oferty kolejny napęd. ALTIVAR 61 marki Telemecanique jest przemiennikiem częstotliwości dedykowanym aplikacjom zmiennomomentowym: pompom oraz wentylatorom. Wykorzystuje algorytm sterowania wektorem pola w otwartej pętli, a także algorytm U/f ze skalowalną w 2 lub 5 punktach charakterystyką, z optymalizacją poboru energii w zależności od obciążenia.

***
Nowa marka na rynku krajowym. Silniki elektryczne Dutchi Motors®
Power is our commodity, the world is our market. Towar jest naszą siłą, świat jest naszym rynkiem. Ten slogan holenderskiego producenta i dostawcy silników elektrycznych Dutchi Motors BV staje się również rozpoznawalny na naszym rynku krajowym. Wśród światowych dostawców silników elektrycznych wyroby ze znakiem towarowym Dutchi Motors® stały się jednymi z najbardziej znanych i najlepiej sprzedawanych produktów w świecie.

***
Modułowe jednostki przygotowania sprężonego powietrza serii MS
Festo stworzyło serię układów przygotowania powietrza serii MS dla konfigurowania zestawów wg zróżnicowanych potrzeb Klientów, od zastosowań standardowych w układach pneumatycznych po dokładne przygotowanie powietrza w przemyśle np. spożywczym czy elektronicznym. Podstawowe cechy i właściwości układów: budowa modułowa umożliwiająca tworzenie indywidualnych konfiguracji; maksymalna wartość ciśnienia wejściowego: 20 barów; dostępne wielkości: od 1,8”do 2”...

***
Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu
Szybkie prototypowanie regulacji rozmytej serwonapędu pneumatycznego
Dzięki rozwojowi automatyzacji i robotyzacji produkcji zwiększa się zainteresowanie serwonapędami pneumatycznymi, które charakteryzują się niskim kosztem wykonania, wysoką dynamiką działania i niezawodnością pracy. Jednak niezadowalająca dokładność pozycjonowania serwonapędów pneumatycznych ogranicza ich zastosowanie w wieloosiowych manipulatorach i robotach przemysłowych [1]. Szybki rozwój pneumatycznych urządzeń automatyki i pneumatycznych maszyn manipulacyjnych oraz rosnące wymagania użytkowe w praktyce przemysłowej stawiają przed regulatorami i sterownikami szereg ważnych zadań.

***
Janusz Kotowicz, Grzegorz Wiciak, Daniel Węcel
Modelowanie układów energetycznych wspierane przez pomiary z laboratoryjnego układu energetycznego – wybrane zagadnienia
Układy turbin gazowych instaluje się obecnie zarówno w energetyce, jak i w różnych gałęziach przemysłu oraz transportu. W układach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła od początku lat dziewięćdziesiątych moc instalowanych turbin gazowych przekracza 25 tys. MW rocznie. Dlatego też od wielu lat w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej prowadzi się badania nad różnymi układami z turbinami gazowymi.

***
Szkoła enkoderów – część X. Sygnały STATUS i +EV SENSOR
Podczas podłączania przewodów lub wtyczek do enkodera zazwyczaj korzystamy ze schematu połączeń. Ów schemat zawiera informacje na temat, który styk lub przewód odpowiedzialny jest za przesył danego sygnału. Wśród sygnałów możemy wyróżnić sygnały zasilające (+E Volt i 0 Volt), sygnały wyjściowe (A,B,N i A’,B’,N’) oraz sygnały dodatkowe. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy opisać sygnały zaliczane do grupy dodatkowych – STATUS i +EV SENSOR.

***
MicroLogix 1100 – nowa funkcjonalność w rodzinie MicroLogix
Zdolności komunikacyjne coraz częściej określają rodzaj urządzeń stosowanych w układach sterowania. W niewielkich aplikacjach (do kilkudziesięciu we/wy) mikrosterowniki dobrze spełniają swą rolę, ale już gdy w grę wchodzi zaawansowana komunikacja, to często okazuje się, że nie mogą im sprostać. Szybka komunikacja z systemami SCADA, zaawansowana transmisja szeregowa – to elementy sprawiające tym rozwiązaniom wiele trudności.

***
Wspomagany komputerowo dobór napędów – część I. Przewodnik po programie ELCAT
Programy inżynierskie firmy NORD, dostępne na stronie www.nord.pl lub na płytach CD, umożliwiają dobranie napędów we własnym zakresie, wykonanie rysunków oraz wizualizację projektów. Wszystkie programy przeznaczone są do pracy w środowisku Microsoft Windows.

***
Przeniesienie napędu za pomocą przekładni cięgnowych
Jednym z zasadniczych problemów w zakresie budowy maszyn jest przeniesienie napędu. Działanie to powinno odbywać się w sposób jak najbardziej ekonomiczny, zarazem prosty konstrukcyjnie i technologicznie uzasadniony. Takim rozwiązaniem jest przeniesienie napędu za pomocą przekładni cięgnowych. Przekładnie z elastycznym elementem cięgnowym przeznaczone są do przenoszenia siły na zadanym odcinku od członu napędzającego do napędzanego roboczego członu mechanizmów i maszyn.

***
Przepływomierze masowe Coriolisa – wpływ lepkości medium na jakość pomiaru
Oczekiwanie użytkownika względem masowego pomiaru przepływu zdaje się być proste i oczywiste – dokładność, niezależność od parametrów procesowych i własności mierzonego medium, takich jak lepkość, temperatura i ciśnienie. Przykład instalacji, pochodzący z zakładów BYK – Chemie w Wesel, demonstruje wpływ konstrukcji przepływomierza masowego na dokładność pomiaru w przypadku produktów różniących się lepkością.

***
Roboty Hexor II już w szkołach
Do poprawy jakości życia obecnie bardzo mocno przyczynia się robotyzacja przemysłu. O tym jednak, jak wiele jeszcze jest do zrobienia w tej dziedzinie, świadczy chociażby fakt, że dziś w Polsce na 10 tys. robotników przypadają zaledwie trzy roboty. Ponieważ za postępem w sferze robotyzacji powinna podążać nauka, niezwykle ważne jest, że pierwsze dydaktyczne roboty już trafiły do szkół.

***
Niezawodność i wszechstronność robotów precyzyjnych Mitsubishi Electric
Koncern Mitsubishi Electric systematycznie powiększa swoją ofertę w zakresie robotów przemysłowych. Ostatnim dodatkiem do gamy produktów jest robot o sześciu stopniach swobody i udźwigu równym 3 kg. Nowy model, dostępny również w wersji z pięcioma stopniami swobody, uzupełnia ofertę nowoczesnych robotów Mitsubishi Electric o udźwigu do 12 kg. Nowy uniwersalny robot został oficjalnie zaprezentowany na Targach Motek 2005 w Sinsheim.

***
WISŁA WAN
Wizualizacja, automatyka i napędy – to problematyka XVII Seminarium Naukowo-Technicznego WISŁA WAN, które odbędzie się w dniach 25–28 kwietnia br. w Zamku Prezydenckim Dolnym w Wiśle Czarnej. Trzydniowa impreza przygotowana została przez przedsiębiorstwo PROLOC – licencjonowanego reprezentanta departamentu przetwarzania energii, francuskiej firmy ALSTOM. Honorowy patronat nad seminarium objęło miasto Wisła.

***
Paweł Wiącek
Laserowy czujnik mikroprzemieszczeń OD Max w technologii CMOS
Czujnik mikroprzemieszczeń OD Max jest wysoce precyzyjnym urządzeniem laserowym, zapewniającym przeprowadzanie dokładnych pomiarów w zakresie stosunkowo niewielkich odległości. Został zaprojektowany w taki sposób, aby użytkownik mógł zastosować go w różnych aplikacjach, począwszy od pomiarów niewielkich odległości aż do pomiarów grubości (i jej zmian) powierzchni elementów technologicznych.

***
Mirosław Łukiewski
Transformator z sześciofazowym uzwojeniem wtórnym stosowany w galwanotechnice
Trójfazowe prostowniki znajdują wiele zastosowań przemysłowych. W procesach technologicznych galwanizacji szeroko rozpowszechnione są prostowniki sześciopulsowe ze względu na stosunkowo prostą budowę i dobre parametry użytkowe. W artykule przedstawiono transformator z sześciofazowym uzwojeniem wtórnym typu ET6S, będący kluczowym elementem prostownika sześciopulsowego z przewodem neutralnym.

***
Jan Kiciński
Modelowanie w budowie i eksploatacji maszyn – tendencje rozwojowe
Modelowanie w budowie i eksploatacji maszyn coraz częściej łączy się z nową i niezwykle dynamicznie rozwijającą się dyscypliną wiedzy, a mianowicie diagnostyką według modelu. Na zagadnienia modelowania spojrzymy w tym artykule poprzez pryzmat tej właśnie dyscypliny. Podstawowym problemem diagnostyki według modelu jest niejednoznaczność związków łączących zamodelowane defekty z ich symptomami – rys. 1. Fakt ten znakomicie utrudnia interpretację wyników analizy komputerowej.

***
Tomasz Śliwakowski
Frenic ECO do napędu wentylatorów i pomp
Zgodnie z ustaleniami Protokołu z Kyoto, państwa produkujące 55% światowej emisji gazów cieplarnianych zobowiązane są do działań zmierzających do zmniejszenia emisji sześciu z nich. W latach 2008–2012 ma nastąpić obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 5,2% poziomu z roku 1990. Oprócz działań polegających na ograniczeniu stosowania gazów wywołujących efekt cieplarniany, ważne jest również ograniczenie zużycia energii elektrycznej.

***
Modularny system intuicyjnego tworzenia oprogramowania ze schematów blokowych. Wizualne programowanie
Coraz inteligentniejsze czujniki generujące mnóstwo informacji o procesie i zapotrzebowanie na kompleksową obsługę danych pomiarowych powodują rozwój oprogramowania analizującego i sterującego procesem. Czołowe firmy produkujące czujniki pomiarowe oprócz wskaźników procesu dedykowanych do określonych typów czujników dostarczają bardzo elastyczne narzędzia programistyczne umożliwiające końcowemu użytkownikowi tworzenie kompleksowych systemów pomiarowych o stopniu złożoności, w jakim do tej pory możliwe było wykonanie oprogramowania tylko przez wyspecjalizowanych programistów. Poniżej opisano narzędzia, dzięki którym tworzy się takie oprogramowanie bez głębokiej znajomości technik programowania.

***
Danka Hozakowska
Kontrola temperatury w szafie z aparaturą elektryczną
Firma ASTAT rozszerzyła swoją ofertę o produkty służące do kontroli temperatury w szafach z aparaturą elektryczną. Proponuje: filtry i wentylatory z filtrem, wyciąg dachowy, grzejniki, regulatory temperatury i wilgotności, termostaty, lampy, akcesoria itp., kratki wentylacyjne. Druga grupa to przemysłowe urządzenia chłodzące, które znajdują zastosowanie przede wszystkim przy chłodzeniu szaf z aparaturą elektryczną i elektroniczną, sterującą procesami technologicznymi, są to: klimatyzatory, wymienniki ciepła, schładzarki przemysłowe. Cechują się one niezawodnością, działaniem niewymagającym serwisu oraz łatwym montażem.

***
Bezkontaktowa blokada bezpieczeństwa AZM 200
Stosowane dotychczas blokady elektromagnetyczne bezpieczeństwa wymagają precyzyjnego ustawienia pozycji montażu blokady oraz zwory (elementu ryglowanego). To wymaganie najczęściej jest spełnione w przypadku nowo produkowanych maszyn i urządzeń. Niemniej jednak podczas użytkowania wzajemne położenie tych elementów może się zmienić na tyle, że zwora nie będzie precyzyjnie trafiać w otwór blokady. Skutkiem tego jest uszkodzenie jednego bądź obu elementów. To z kolei prowadzi do konieczności zatrzymania produkcji i poświęcenia środków finansowych na naprawę bądź wymianę urządzenia.

***
Firma igus® na targach „R+T” w Stuttgarcie. Lekkie łożyska polimerowe do drzwi, bram i fasad
Urządzenia kołowrotowe lub instalacje szlabanów, pokrycie fasad lub system ochrony przeciwsłonecznej: dziedziny zastosowania elementów maszynowych z tworzywa sztucznego są niemalże nieograniczone. Koloński producent igus GmbH posiada w swojej ofercie obszerny program dla tego rodzaju zastosowań, Na targach „R+T” (Międzynarodowe Targi Rolet, Bram i Osłon Przeciwsłonecznych), które odbyły się w lutym br. w Stuttgarcie, firma zaprezentowała swoje bezobsługowe łożyska ślizgowe i kołnierzowe, łożyska i głowice przegubowe oraz systemy prowadników liniowych.

***
Gabriela Dutkowska
Konferencja prasowa Targów AUTOMATICA. Innowacje i rozwiązania w automatyzacji
Niezależna platforma komunikacyjna dla automatyki – tak organizatorzy określają Targi AUTOMATICA, które od 2004 r. są organizowane przez Messe München i zrzeszenie branżowe ds. robotyki i automatyki VDMA. W tym roku, na nowych terenach targowych w Monachium, w dniach 16–19 maja ponownie spotkają się najwięksi potentaci w dziedzinie automatyzacji.

***
„Dni Technologii Francuskiej w Polsce”
Transport, energetyka oraz ochrona środowiska to trzy ważne dziedziny, które są doskonałą płaszczyzną wymiany doświadczeń w sferze polsko-francuskiej współpracy gospodarczej. Zacieśnianiu dwustronnych kontaktów posłużyły „Dni Technologii Francuskiej w Polsce” zorganizowane w dniach od 28 do 30 marca br. W warszawskim Hotelu „Novotel Centrum” zwiedzający mogli zapoznać się z propozycjami innowacyjnych rozwiązań oraz wiedzą techniczną, jaką oferują swoim polskim kontrahentom francuscy przedsiębiorcy.

***
Marek Pronobis
Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów energetycznych
Zarówno firmy produkujące kotły energetyczne, jak i elektrownie oraz elektrociepłownie stoją obecnie przed poważnymi wyzwaniami, będącymi rezultatem wchodzących w życie wymagań w zakresie ochrony środowiska, a także zaostrzonej konkurencji na rynku energii. Wyzwania te przekładają się bezpośrednio na rozwiązania konstrukcyjne i eksploatację kotłów.

***
Dariusz Koc
Perspektywy dla uwzględniania efektywności energetycznej w realizacji procedur zamówień publicznych
Szacuje się, że uzależnienie krajów Unii Europejskiej (UE) od dostaw paliw i surowców energetycznych z krajów niestabilnych politycznie i gospodarczo kształtuje się na poziomie 60–70%. Wskaźnik ten rodzi określone problemy, spośród których najbardziej jaskrawym i wyraźnie odczuwalnym przejawem był niedawny rosyjsko-ukraiński (wcześniej rosyjsko-białoruski) „kryzys gazowy”, jak również kilkukrotny na przestrzeni ostatnich 2 lat wzrost cen ropy naftowej.

***
Skończyć z władzą związków zawodowych
Lekarstwem na problemy wielu firm, a może nawet naszej gospodarki, byłoby drastyczne ograniczenie władzy związków zawodowych. Błędów nie robi tylko ten, kto nic nie robi, ale od istot myślących oczekuje się uczenia się na błędach. W świecie zwierząt przewodzi osobnik, który udowodni, że jest w stanie zapewnić stadu szansę przetrwania. Tymczasem w świecie ludzi rządzą ci, którym uda się omamić większość. Ludzie jakby nie chcieli dostrzegać, wydawałoby się widocznych gołym okiem, sygnałów czy faktów świadczących o tym, że danemu osobnikowi czy grupie nie zależy na dobru ogółu, a tylko na własnych, partykularnych interesach.

***
Grzegorz Włodarczyk
ENEX i ENEX – Nowa Energia 2006. Nowoczesne rozwiązania w energetyce
W dniach 21–23 marca 2006 r. w pawilonach wystawowych Targów Kielce odbyły się IX Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX oraz IV Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – Nowa Energia, które zostały zorganizowane we współpracy z Izbą Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. Energetyka to ważna gałąź gospodarki, bez której nie mogą rozwijać się pozostałe branże, co sprzyja dużemu zainteresowaniu tymi Targami.

***
Targi AUTOMATICON 2006. Ekspozycja nowości i wiedzy technicznej
Coraz mocniej zaznaczająca się w każdej sferze ludzkiej działalności specjalizacja sprawia, że zachowujące swój branżowy charakter Targi AUTOMATICON cieszą się stale rosnącym powodzeniem wśród fachowców z takich dziedzin, jak automatyzacja i robotyzacja. Bezsprzecznie nieustanny wzrost zainteresowania tą jedną z najbardziej znaczących w Polsce ekspozycji technicznych spowodował moment wzmożonej aktywności wytwórców zarówno w sferze produkcji, inwestycji, jak i rozwoju przedsiębiorstw.

***
Konferencja prasowa METAV 2006. Europejski przemysł obrabiarkowy ma się dobrze
Trzecie co do wielkości na świecie połączone Międzynarodowe Targi Techniki Produkcji i Automatyzacji METAV 2006 w Düsseldorfie to najważniejsze tegoroczne wydarzenie wystawiennicze dla przemysłu metalowego. Dla lepszej prezentacji tej imprezy branżowej w środowisku producentów polskich zorganizowana została przez przedstawicielstwo Messe Düsseldorf GmbH w Polsce, A.S. Messe Consulting Sp. z o.o. w Warszawie konferencja prasowa z udziałem prezesa VDW – Stowarzyszenia Niemieckich Producentów Obrabiarek Helmuta von Monschaw i prezesa Messe Düsseldorf GmbH Wilhelma Niedergoekera.

***
Konferencja Naukowo-Techniczna Automatyka, Pomiary, Zakłócenia
Firma INFOTECH oraz Polskie Centrum Promocji Miedzi zapraszają na kolejną konferencję naukowo-techniczną o charakterze szkoleniowym, z cyklu: „Automatyka, Pomiary, Zakłócenia”, która odbędzie się 24–27 maja 2006 r. w Wojskowym Zespole Wypoczynkowym „Jantar” w Juracie na Półwyspie Helskim. Spotkanie to jest organizowane we współpracy z Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, EC Wybrzeże oraz Stowarzyszeniem Polskich Energetyków – Oddział Gdańsk. Jednym z patronów medialnych jest miesięcznik „Napędy i Sterowanie”.

***
Grażyna Śliwińska
Rekordowy rok firmy Bosch Rexroth AG
Konferencja prasowa firmy Bosch Rexroth AG – światowego lidera w zakresie napędów i sterowań – odbyła się 22 marca br. we Frankfurcie, w położonym nad Menem Hotelu „Intercontinental”. To już kolejna odsłona corocznego cyklu konferencji podsumowujących osiągnięcia firmy w roku poprzednim, a więc tym razem 2005 roku.

***
Ryszard Klencz
Nowe trendy w budowie maszyn górniczych
Konferencja naukowo-techniczna „Nowe trendy w budowie maszyn górniczych”, zorganizowana w dniach 27–28 lutego br., przygotowana została pod patronatem: Zakładu Maszyn Górniczych Glinik Sp. z o.o., Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Katowickiego Holdingu Węglowego SA. Gospodarzem konferencji była redakcja miesięcznika „Napędy i Sterowanie”.

***
Karol Myśliwiec, Krzysztof Szuwalski
Fabryka Maszyn GLINIK SA. Z tradycją i doświadczeniem w przyszłość
Kanadyjczyk Wiliam Henry MacGarvey, konstruktor wynalazca, i wiedeński bankier Johan Bergheim założyli w 1883 roku w Gliniku Mariampolskim „Warsztat remontowy sprzętu wiertniczego”, w którym szybko uruchomiono również produkcję nowych urządzeń i narzędzi wiertniczych oraz maszyn dla budowanych rafinerii. W 1885 roku warsztat ten funkcjonował już jako samodzielna Fabryka Maszyn i Narzędzi Wiertniczych w Gliniku Mariampolskim. Fabrykę włączono następnie do założonego przez MacGarveya i J. Bergheima na mocy koncesji z 12.08.1895 r. Galicyjsko-Karpackiego Naftowego Towarzystwa Akcyjnego.

***
Nowe konstrukcje sprzęgieł
W bieżącym roku FASING-MOJ Sp. z o.o. – Katowice wprowadza na rynek nową grupę sprzęgieł wysokoelastycznych typu MOJ. Sprzęgła te – choć adresowane dla napędów w górnictwie – mogą być stosowane w maszynach w różnych gałęziach przemysłu. Wszędzie tam, gdzie jest utrudniony i bardzo pracochłonny demontaż układu napędowego, sprzęgła te w pełni wykonają swoje zadanie, a wymiana elementów elastycznych nie sprawi żadnych problemów.

***
Targi INSTALACJE 2006. Pociąg przyjaciół do Poznania
Podczas tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Poznańskich INSTALACJE 2006 swoją ofertę reklamową prezentowało 424 wystawców z 22 państw, takich jak: Austria, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Pakistan, Polska, Portugalia, Rosja, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja oraz Włochy.

***
Zakończenie I edycji konkursu na najbardziej efektywną gminę w Polsce
W marcu br. w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom pierwszej edycji „Konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce”. Konkurs zorganizowany został przez Krajową Agencję Poszanowania Energii SA we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Związkiem Miast Polskich (patroni honorowi), Bankiem Ochrony Środowiska SA (partner konkursu) oraz Stowarzyszeniem Polskich Energetyków – Oddziałem w Warszawie (partner organizacyjny).

Reklama