Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 05/2020

Napędy i Sterowanie
numer 05/2020Struktura półprzewodnikowa Side Wall Gate – następca technologii Trench
Nowa struktura krzemowa tranzystorów, nazwana Side Wall Gate, charakteryzuje się doskonałymi parametrami przekraczającymi barierę wyznaczaną dotychczas przez strukturę typu Trench. Stanowi ona wypełnienie luki pomiędzy standardowymi półprzewodnikami krzemowymi a technologiami o podwyższonym paśmie zabronionym.

***

Simplified Motion Series. Łatwe pozycjonowanie
Simplified Motion Series łączy prostotę pneumatyki z zaletami automatyzacji elektrycznej. Zintegrowane napędy tego typu są doskonałą alternatywą dla tych wszystkich użytkowników, którzy szukają rozwiązań elektrycznych do bardzo prostych zadań ruchu i pozycjonowania, ale bez skomplikowanego uruchamiania wymaganego w przypadku tradycyjnych napędów elektrycznych. Nie ma potrzeby stosowania żadnego oprogramowania, ponieważ obsługa opiera się na zasadzie plug and work. Cyfrowe wejścia/wyjścia oraz IO-Link® są zawsze zintegrowane – produkt posiada oba typy sterowania w standardzie.

***

Napędzamy automatyzację…
5sAUTOMATE jest preferowanym dystrybutorem Universal Robots – duńskiego producenta robotów współpracujących – oraz wielu światowej klasy partnerów. Dzięki ich rozwiązaniom oferujemy systemy out-of-the-box / plug-and-play.

***

LD120 – przemysłowe wyświetlacze programowalne
Wyświetlacze alfanumeryczne serii LD120 znajdują zastosowanie w automatyce przemysłowej. Umożliwiają wyświetlanie danych liczbowych i komunikatów tekstowych. Mogą być swobodnie programowane przez użytkownika, tak aby jednocześnie wyświetlać kilka różnych informacji i dynamicznie zmieniać podział ekranu. Każdy zestaw danych może mieć swój „ekran”. Dane można wyświetlać w jednym lub dwóch rzędach.

***

Marta Osińska
Krajowe Inteligentne Specjalizacje – czym są?
Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS) to obszary, których rozwój ma zapewnić kreację innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, wzrost wartości dodanej gospodarki oraz zwiększenie jej konkurencyjności. To właśnie obszary wskazane w Inteligentnych Specjalizacjach traktowane są jako posiadające największy potencjał i zasoby, pozwalające w największym stopniu urzeczywistnić założenia Strategii UE.

***

Szkoła enkoderów firmy LeineLinde. Cz. 3. Mechanika (montaż enkodera)
W bieżącym numerze prezentujemy Państwu kolejny artykuł z cyklu „Szkoła Enkoderów” – tym razem będą to informacje na temat poprawnego montażu enkodera.

***

Rozwiązania napędowe do aplikacji o zwiększonych wymaganiach higienicznych
Zapewnienie wysokiej czystości urządzeń ze względów higienicznych i technologicznych jest przedmiotem troski i celem działań producentów wielu branż, a w szczególności branży spożywczej i farmaceutycznej. W aktualnej sytuacji światowej pandemii COVID-19 treści bezpieczeństwa zdrowotnego nabierają dodatkowej siły i znaczenia. Napędy NORD stanowią optymalne rozwiązanie, gdy wymagane jest utrzymanie najwyższej higieny w zakładzie. Zapraszamy na przegląd rozwiązań, jakie NORD stosuje w tym celu w swoich napędach.

***

Właściwości i znaczenie przewodów HELUCONTROL® JZ-520-HMH LS0H GREY i HELUCONTROL® JZ-520-HMH-C LS0H GREY
Przewody HELUCONTROL® JZ-520-HMH LS0H GREY i HELUCONTROL® JZ-520-HMH-C LS0H GREY są przeznaczone przede wszystkim do stosowania w miejscach oraz budynkach skupiających dużą ilość osób, czyli w budynkach o charakterze Zagrożenia Ludzi (ZL), w których wymagane jest bezpieczeństwo pożarowe na bardzo wysokim poziomie. Takimi budynkami są m.in.: biurowce, wieżowce, szpitale, instytucje oświaty oraz kultury, lotniska, dworce, metro.

***

Polski przemysł wspiera walkę z koronawirusem
Konsekwencje pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 są odczuwalne na całym świecie. Wpływ koronawirusa na polską gospodarkę będzie niebagatelny. Dość wspomnieć, że Ministerstwo Finansów tnie budżetowe prognozy wzrostu gospodarczego na ten rok niemal o połowę. Z pierwotnie planowanych 3,7 proc. może nie zostać nawet 2 proc. W tym kontekście postawa i zaangażowanie polskich firm, zakładów przemysłowych jest budująca. Jak dostawcy technologii dla przemysłu reagują na bieżącą sytuację? Przedstawiamy inicjatywy firm, które zapewniają wsparcie w tych wyjątkowych czasach.

***

Ryszard Nowicki, Ahmet Duyar
Zróżnicowanie systemów online monitorowania stanu technicznego agregatów napędzanych silnikami elektrycznymi AC
Streszczenie: Od wielu lat monitorowanie i diagnostyka wirnikowych maszyn elektrycznych są realizowane z pomocą analizy napięć i prądów. Podejście takie umożliwia rozpoznawanie nieprawidłowości w zasilaniu silników AC, niesprawności ich obwodów elektrycznych, a także rozpoznawanie pogorszenia mechanicznego stanu technicznego wszystkich części agregatu. W przypadku napędów większych mocy stosowane są powszechnie przekaźniki zabezpieczające, natomiast dla agregatów z napędami o niższej mocy mogą być wykorzystywane monitory anomalii. Nadzór większej grupy agregatów wymaga wdrożenia systemu umożliwiającego predykcyjne utrzymanie ruchu. W artykule pokazano przykłady kilku rozwiązań systemowych, jakie mogą być wykorzystywane na tę okoliczność.

***

Tadeusz Glinka, Sławomir Szymaniec
Diagnostyka maszyn i urządzeń – uwagi ogólne
Współcześnie, w okresie stale rosnących wymagań wobec wydajności oraz redukcji kosztów produkcji w przemyśle i energetyce, koniecznością staje się właściwa eksploatacja i diagnostyka maszyn. Często uszkodzenia niewielkich elementów napędowych skutkują znacznymi stratami wynikającymi z nieprzewidzianego zatrzymania procesu produkcyjnego oraz nieplanowych prac remontowych. Diagnostyka maszyn i urządzeń oraz monitorowanie parametrów ich pracy pozwalają uniknąć skutków awarii, właściwie zaplanować okresy przeglądów i remontów maszyn i urządzeń oraz znacznie wydłużyć czas ich eksploatacji [2.1–2.33].

***

Piotr Paduch, Sławomir Szymaniec
Aparaturowe aspekty pomiaru wyładowań niezupełnych maszyn elektrycznych. Część 1
ENG EQUIPMENT ASPECTS OF ELECTRIC MACHINE DIAGNOSTICS BASED ON A PD – PART I

Abstract: Operation of electric machines is accompanied by partial discharges. Partial discharges have a very complex nature. Together with progressing use of machines, there is a change in the intensity of partial dis­charges with typical phase-resolved distributions. The diagnostics can be carried out using available partial charge detectors. The author’s solutions regarding detectors and devices for measurements of partial dis­charges in electric machines in industrial conditions have proved to be successful. Results of measurements of partial discharges in motors depend on: the condition of their insulation, motor load, temperature of windings, humidity, level of external interference, and characteristics of partial discharge detectors and partial discharge analysing devices.

***

Piotr Paduch, Sławomir Szymaniec
Aparaturowe aspekty pomiaru wyładowań niezupełnych maszyn elektrycznych. Część 2
ENG EQUIPMENT ASPECTS OF ELECTRIC MACHINE DIAGNOSTICS BASED ON A PD – PART II
Abstract: Operation of electric machines is accompanied by partial discharges. Partial discharges have a very complex nature. Together with progressing use of machines, there is a change in the intensity of partial dis­charges with typical phase-resolved distributions. The diagnostics can be carried out using available partial charge detectors. The author’s solutions regarding detectors and devices for measurements of partial dis­charges in electric machines in industrial conditions have proved to be successful. Results of measurements of partial discharges in motors depend on: the condition of their insulation, motor load, temperature of windings, humidity, level of external interference, and characteristics of partial discharge detectors and partial discharge analysing devices.

***

Marcin Barański
Diagnostyka drganiowa trakcyjnych maszyn elektrycznych – przykład niewywagi
Streszczenie: W artykule przedstawiono drganiową metodę diagnozowania silników trakcyjnych wzbudzanych magnesami trwałymi, które są wykorzystywane m.in. w pojazdach elektrycznych. Metoda wykorzystuje właściwości maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi, a mianowicie zjawisko indukowania się napięcia w uzwojeniu twornika pod wpływem drgań mechanicznych wirnika względem stojana. Przedstawiono genezę metody, podobieństwo do elektrodynamicznego czujnika drgań, wyniki obliczeń oraz badań laboratoryjnych mających na celu detekcję częstotliwości, które odpowiadają wibracjom, wymuszonych niewywagą wirnika.

ENG The Vibration Diagnostic of Electrical Traction Machines – Unbalance Example
Abstract: This article presents a vibration diagnostic method designed for permanent magnets (PM) traction motors. Those machines are commonly used in traction drives of electrical vehicles. Specific structural properties of machines excited by permanent magnets are used in this method – electromotive force (EMF) generated due to vibrations. This work presents: the method genesis, the similarity of permanent magnet machine and vibration sensor, results of calculations and laboratory tests.

***

Józef Gierasimiuk
Instrukcje stanowiące wyposażenie maszyny a instrukcje bhp dla stanowisk pracy
Europejska koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa jednoznacznie wskazuje, że zminimalizowanie, tak daleko jak to tylko możliwe, ryzyka związanego z poszczególnymi zagrożeniami w procesie projektowania zarówno maszyn, jak i innych struktur technicznych, w tym stanowisk pracy, osiąga się, stosując triadę bezpieczeństwa.

***

Andrzej Dębowski
Przykłady elektrycznych napędów trakcyjnych. Cz. 2. Kolejowy napęd elektryczny
Elektryczny napęd w szynowym transporcie kolejowym rozpowszechnił się znacznie później niż w szynowym transporcie miejskim (tramwajach). Dawniej więc komunikacja miejska wyprzedzała w rozwoju kolej. Podobnie jest i teraz. Być może przyczyną takiego stanu rzeczy jest większa potrzeba działań modernizacyjnych przejawiana przez mniejsze przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, ograniczone w swojej aktywności raczej do jednego miasta, niż chęć wprowadzania innowacji przez duże przedsiębiorstwo zarządzające koleją krajową.

***

Andrzej Dębowski
Przykłady elektrycznych napędów trakcyjnych. Cz. 3. Samochodowy napęd elektryczny
W Polsce już w latach osiemdziesiątych XX wieku prof. Eugeniusz Popławski ze swoim zespołem podjął w Politechnice Świętokrzyskiej systematyczne badania nad elektrycznym napędem nadającym się do zainstalowania w seryjnie produkowanych samochodach elektrycznych [A34]. Taką pierwszą próbą było zainstalowanie w karoserii Fiata 125p typowego przemysłowego silnika asynchronicznego zasilanego z falownika tyrystorowego. Źródłem energii był zestaw zwykłych, ciężkich akumulatorów kwasowo-ołowiowych ulokowany w bagażniku samochodu. 

Reklama