Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo ebm papst sap weld B&RSEW EURODRIVE

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 03-04/1999

Napędy i Sterowanie
numer 03-04/1999


J. Konieczny, J. Kowal, B. Sapiński
Animacja 3D zawieszenia hydroaktywnego pojazdu
W artykule opisano sposób fotorealistycznego modelowania zawieszenia z zastosowaniem programu 3D Studio. Zwrócono uwagę na problemy związane z konwersją obiektu, którego projekt wykonano za pomocą programu AutoCAD, do programu 3D Studio wykorzystanego w celu animacji. Jako przykład wybrano zawieszenie hydroaktywne firmy Citroën oparte na elemencie hydropneumatycznym.(...)
 
 
S. Forusiński
CAD partnerem w procesie planowania
Wraz z narastającym umiędzynarodowieniem, krótszym czasem planowania i realizacji, specyficznymi oczekiwaniami klientów, oraz rosnącym dążeniem do redukcji kosztów, coraz ważniejsza staje się konieczność ograniczenia czasu poświęcanego na planowanie, jak również uproszczenia metod posługiwania się przewidzianymi do tego celu narzędziami. Wymogom tym można sprostać wykorzystując nowoczesne oprogramowanie CAD i sprzęt na bazie PC, zapewniając jednocześnie odpowiednią jakość rezultatów procesu planowania. (...)
 
 
R. Drężek
Nowy standard w serwonapędach Simovert Masterdrives - Motion Control
Wszędzie tam, gdzie od napędu wymagana jest bardzo dobra dynamika, duża wydajność, prostota montażu i precyzyjna regulacja obrotów silnika zastosowanie znajdują przekształtniki typoszeregu SIMOVERT MASTERDRIVES Motion Control. Typoszereg ten został zaprojektowany specjalnie do zastosowań w serwonapędach maszyn i systemów technologicznych. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja przekształtników SIMOVERT MASTERDRIVES Motion Control. (...)
 
 
Z. Pawelski
Właściwości napędu z bezstopniową skrzynią biegów z równoległym przepływem mocy
Z wymagań proekologicznych dotyczących pojazdów wynika, że układ napędowy powinien umożliwiać realizację ciągłej zmiany przełożenia, by przy stałej lub prawie stałej prędkości kątowej silnika zapewnić w szerokim zakresie ciągłą zmianę prędkości pojazdu bez przerywania przepływu mocy. Mogą być tu brane pod uwagę wyłącznie rozwiązania niekonwencjonalne, które dzielą się na dwie grupy: stopniowe i bezstopniowe, a w zależności od struktury na: mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne oraz złożone. (...)
 
 
R. Winter
Kompatybilność elektromagnetyczna napędów elektrycznych z przekształtnikami częstotliwości (cz. 1)
Niniejszy artykuł dotyczy problemu ograniczania emisji zakłóceń występujących przy napędach elektrycznych z przekształtnikami częstotliwości. Druga część artykułu, która ukaże się w terminie późniejszym będzie poświęcona praktycznym zasadom montażu układu napędowego w szafie sterowniczej. (...)
 
 
J. Turowski
Polska Grupa Robocza UNESCO-UNISPAR i jej misja
(...)Program UNISPAR (Akronim do słów: UNIversity-Industry-Sience-PARtnershlp), przyjęty w 1995 r. przez 27 Sesję Zgromadzenia Ogólnego UNESCO, ma właśnie na celu wspieranie współpracy międzynarodowej w formie sieci i upowszechniania informacji oraz pomocy Krajom Członkowskim UNESCO w ustalaniu i wdrażaniu wspólnych projektów uczelniano-przemysłowych na poziomie narodowym, regionalnym i międzynarodowym, w celu zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności ich przemysłów(...)
 
 
U. Marmann
Ekonomiczne rozwiązania przy użyciu motoreduktorów z zamontowanymi falownikami
Przed około 20 laty poprzez szerokie wprowadzenie sterowań programem wprowadzonym do pamięci (SPS), coraz bardziej przestawiono się na scentralizowane rozwiązania sterowania. Dzisiaj natomiast coraz częściej wymaga się rozwiązań zdecentralizowanych, ponieważ w ten sposób m.in. nakłady na szafę sterownicza są mniejsze i tym samym niższe koszty całego urządzenia. (...)
 
 
R. Cupek
Stacja kontrolno-nadzorcza KRONOS
Współczesne systemy automatyki przemysłowej buduje się coraz częściej z wykorzystaniem zasady rozpraszania funkcji urządzeń automatyki i wiązania ich z poszczególnymi elementami kontrolowanego procesu. Podejście takie wymaga stosowania coraz to większej liczby swobodnie programowalnych sterowników przemysłowych oraz specjalizowanych układów automatyki, które rozmieszczone na terenie obsługiwanego obiektu wymieniają ze sobą dane za pomocą lokalnych sieci przemysłowych. (...)
 
 
M. Germata
Nowoczesne kable sterownicze
Kable sterownicze służą obecnie zarówno do przesyłania energii jak i transmisji danych. Dlatego poprawne ich zaprojektowanie, zastosowanie właściwych materiałów oraz stosowanie zawansowanej technologii wytwarzania jest niezbędną koniecznością. (...)
 
 
Lenze-Rotiw
Małe ale silne - systematyczne powiększanie się rodziny motoreduktorów
Zapotrzebowanie na nowoczesne, elastyczne i tanie w użyciu zespoły napędowe wzrasta wraz z optymalizacją maszyn i procesów. Aby móc w sposób bardziej dopasowany oraz prostszy rozwiązać zadania w stosunku do napędów o momencie obrotowym do ok. 200 Nm, zostały skonstruowane dwa nowe motoreduktory o małych rozmiarach. (...)
 
 
W. Pierzgalski, M. Twardowski
System gospodarki energetycznej
System gospodarki energetycznej opracowany w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Metrologii Elektrycznej "METROL" w Zielonej Górze wspomaga dyspozytorów mocy w zakresie dostarczania, przekazywania i analizowania informacji, przy wielopłaszczyznowym dostępie do wielkości mierzonych w sieci energetycznej. (...)
 
 
J. Przybylski, Z. Szulc
Skutki generowania wyższych harmonicznych prądu i napięcia przez przekształtniki układów napędowych
Przekształtniki energoelektroniczne są urządzeniami, które przekształcają energię elektryczną o parametrach wynikających z układu zasilania (sieć energetyczna, źródło napięcia) na parametry wyjściowe potrzebne do sterowania odbiornikiem. Najczęściej stosowanymi przekształtnikami są prostowniki (niesterowane i sterowane) i przemienniki częstotliwości, a odbiornikami silniki prądu stałego i przemiennego. (...)
 
 
Toshiba In Touch with Tomorrow
Toshiba - marka kojarzona w Polsce przede wszystkim z takimi wyrobami, jak komputery czy kopiarki - jest światowym potentatem we wszystkich dziedzinach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem i użytkowaniem energii elektrycznej. Jednym z ważniejszych obszarów działalności korporacji jest technika napędu elektrycznego. (...)
 
 
W. Jagieła
Cyfrowe zabezpieczenia bloku energetycznego w Elektrowni OPOLE
W artykule przedstawiono krótki opis budowy i programowania zabezpieczeń bloków elektroenergetycznych typu REG 216 firmy ABB, oraz współpracę zabezpieczeń z systemem sterowania i nadzoru SCS 100. (...)
 
 
A. Janiszewski
Mechatronika w systemach ważących
Mechatronika oznacza pewien trend w projektowaniu i wytwarzaniu maszyn i urządzeń technicznych, polegający na interdyscyplinarnym podejściu do projektowania. Urządzenie jest traktowane jako funkcjonalna całość. Układy sterowania, kontroli i regulacji są zabudowane wewnątrz układu mechanicznego. (...)
 
 
Siemens Micromaster Eco - łatwo dostępna oszczędność
Zastosowanie nowego przemiennika MICROMASTER Eco w instalacjach grzewczych, wentylacji i klimatyzacji jest najprostszym sposobem oszczędności finansowych na etapie zakupu, instalacji i eksploatacji. Ponadto można być pewnym, że stosując takie urządzenie robimy wszystko co możliwe dla ochrony środowiska np. ze względu na zużycie zasobów naturalnych lub ograniczenie szkodliwych emisji. (...)
 
 
W. Kollek, Z. Kudźma, J. Rutański
Podstawy projektowania filtrów akustycznych hydraulicznych układów napędowych
W artykule przedstawiono przyczyny powstawania pulsacji ciśnienia w hydrostatycznych układach napędowych, która to pulsacja jest jedną z podstawowych przyczyn hałaśliwości. Podano modele tłumików pulsacji typu biernego i czynnego wykorzystanych jako filtry akustyczne układów hydrostatycznych. Przedstawiono program komputerowy obliczania parametrów tłumików. Przeprowadzono badania doświadczalne skuteczności poszczególnych tłumików w obniżaniu hałasu wytypowanych układów. (...)
 
 
Kupujemy wagę samochodową
Ważenie jest jednym z tych pomiarów, który służy zarówno do poprawnego przeprowadzenia procesu technologicznego jak i również jednym z podstawowych pomiarów służących do rozliczeń handlowych towarów masowych. Leży więc ono w zakresie zainteresowań zarówno kadry technicznej, jak i zarządzającej. (...)
 
 
ABB Industrial Components
Dziesięć najczęściej popełnianych błędów przy wymiarowaniu napędów
Wiele ludzi uważa, że potrafi szybko oszacować daną aplikację i dobrać do niej odpowiedni napęd. Jednakże, na dobierających napędy czyhają pułapki, a pewne błędy są popełniane wielokrotnie. Błędy te prowadzą do przewymiarowania napędu i niepotrzebnego zwiększenia kosztów zarówno związanych z zakupem większego napędu jak i z jego funkcjonowaniem. Można tego uniknąć pamiętając o kilku prostych zasadach. (...)
 
 
W. Piechocka
Katowice`99 - Międzynarodowe Targi Górnictwa, Energetyki, Metalurgii i Chemii
Targi w Polsce stały się imprezami o ogromnym, prestiżowym znaczeniu. Do takich należy zaliczyć targi organizowane co dwa lata przez Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o. p.n. KATOWICE '99 - Międzynarodowe Targi Górnictwa, Energetyki, Metalurgii i Chemii, tegoroczny termin targów to 6-10.09.99. (...)
 

Reklama