Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 03/2001

Napędy i Sterowanie
numer 03/2001


Lenze
System wizualizacji i sterowania linią do produkcji płyt porowatych
Celem tego artykułu jest przedstawienie systemu wizualizacji i sterowania linią produkcyjną płyt porowatych. Jest on kontynuacją artykułu, opisującego automatyzację wymienionej linii produkcyjnej, zamieszczonego w poprzednim numerze "Napędów i Sterowania".

***
Karol Cupiał, Dariusz Bereś
Kryteria doboru silnika elektrycznego do napędu urządzeń o okresowo zmiennej prędkości obrotowej
W dostępnej literaturze specjalistycznej brak jest danych o możliwościach wykorzystania silników elektrycznych do napędu urządzeń wymagających szybkich okresowych zmian prędkości obrotowej. W pracy podjęto próbę analizy dynamiki układu napędowego i oceny dynamicznych parametrów dla kilku wybranych silników. Napęd jest układem nadążnym zapewniającym ciągłe odwzorowanie ściśle zadanego sygnału. Niezależnie od tego jakie są konkretne zadania napędu, najważniejszym problemem projektanta jest znalezienie takiej zewnętrznej struktury, która zapewniałaby uzyskanie pożądanych właściwości dynamicznych przy dotrzymaniu określonej wielkości błędu.

***
Jacek Kęsy
Przekładnie precyzyjne dla automatyki
W ofercie SCE znajdują się cztery grupy produktów, których przeznaczeniem jest praca w układach automatyki. Począwszy od precyzyjnego i szybkiego dozowania, poprzez realizację ruchów ustawczych w manipulatorach i robotach przemysłowych na urządzeniach wymagajacych pozycjonowania z dokładnością mikrometryczną i przy obciążeniu rzędu 10 kNm skończywszy.

***
Radosław Dzik
CoreTech - Jeden za wszystkich... cz. II
CI 6 i CA 6S to seria inkrementalnych i absolutnych przetworników optoelektronicznych firmy Stegmann, skonstruowanych dla zmieniających się potrzeb indywidualnych odbiorców. Nowa technologia CoreTech, poprzez modularną budowę, stanowi szeroki wachlarz rozwiązań dla wielu zastosowań.

***
ABB Centrum Automatyki IT Sp. z o.o.
Przemienniki częstotliwości w zastosowaniach wentylacyjno-klimatyzacyjnych chronią nasze środowisko naturalne
W większości aplikacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych silniki elektryczne są stale napędzane ze znamionową prędkością, a zmianę wydajności realizuje się poprzez dławienie. Wynikiem jest marnowanie energii elektrycznej. Rozwiązaniem jest zastosowanie napędu z płynną regulacją prędkości, która może zaoszczędzić spore ilości energii w takich urządzeniach jak wentylatory, kompresory oraz w szerokim zakresie urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

***
Cichy tryb pracy przemienników częstotliwości ABB serii Comp-ACTM
ABB w swoich niskonapięciowych przemiennikach częstotliwości serii Comp-ACTM wprowadziło nowy cichy tryb pracy napędu. Cicha praca napędu jest szczególnie istotna w warunkach, gdzie wymagana jest cisza. Warunki takie panują w biurach i domach.

***
Józef Kozłowski
Analiza przebiegów czasowych
Analiza harmoniczna przebiegów czasowych zajmuje ważną pozycję wśród metod rozwiązywania zagadnień z dziedziny fizyki i techniki. Została zastosowana po raz pierwszy przy rozwiązywaniu zagadnień z techniki cieplnej. Obecnie analiza harmoniczna przebiegów czasowych jest powszechnie stosowana we wszystkich gałęziach fizyki, elektrotechniki i radiotechniki. Analiza ta umożliwia określenie częstotliwości i amplitud składowych harmonicznych zawartych w przebiegu czasowym funkcji.

***
Andrzej Cholewiński
XI/ON - nowa generacja rozproszonych we/wy - cz. II
"XI/ON" - tak nazywa się nowa rodzina produktów firmy Moeller Electric. Jest to modułowy system obiektowych wejść/wyjść, który może działać w jednej z następujących sieci komunikacyjnych: PROFIBUS DP, DeviceNet, CanOpen, INTERBUS-S. System XI/ON umożliwia połączenie obiektowych czujników i elementów wykonawczych z systemem sterownia. Podstawowe składniki stacji XI/ON to: "Gateway" - interfejs komunikacyjny, moduły zasilania, moduły wejść/wyjść.

***
Jerzy Zdrzałek, Marek Hefczyc
Regulowane napędy na napięcie 6 kV maszyn przepływowych
Specyficzną grupę napędów elektrycznych stanowią napędy maszyn przepływowych - wentylatorów, pomp i sprężarek, o mocach powyżej 500 kW, na napięcie 6 kV. Bardzo często, ze względów technologicznych, wymagana jest regulacja tych maszyn. Najczęściej stosowanymi sposobami zmiany parametrów wentylatorów, pomp i sprężarek jest dławienie na zasuwach, wydmuch (sprężarki) lub zmiana ustawienia aparatu kierowniczego (wentylatory). Wszystkie te sposoby są bardzo nieekonomiczne ze względu na dużą energochłonność, a często również niekorzystne ze względu na sam proces technologiczny.

***
Nowe czujniki firmy TWT
Nowoczesne systemy sterowania wymagają czujników do ciągłego i precyzyjnego kontrolowania położenia, przemieszczeń i ruchu części maszyn, urządzeń i detali w różnych miejscach instalacji przemysłowej. Wymagania stawiane przez przemysł wytyczają kierunki rozwoju w dziedzinie czujników i ich standaryzację. Odpowiednio dobrany zestaw czujników ma duży wpływ na sprawne działanie każdego zautomatyzowanego obiektu.

***
Bogusław Wandzel
WAGO TOPLON - pomysł na inteligentny budynek - Uniwersalne rozwiązanie WAGO na bazie LonWorks
Inteligentny budynek - co to naprawdę znaczy? Produkcja nowoczesnych urządzeń klimatyzacyjnych, oświetleniowych, dla kontroli dostępu itd. wymaga z oczywistych powodów specjalizacji i doświadczenia. Firmy wytwarzające wszystkie te urządzenia dysponują zaawansowaną technologią i dostrzegają korzyści wynikające z wyposażania swych instalacji w systemy sterowania. Wiele z nich zdecydowało się na stworzenie czy zaadaptowanie dla swoich potrzeb sieciowego układu automatyki. Problem polega jednak na tym, że każda licząca się firma posiada i promuje inny system. Realizacja idei inteligentnego budynku wymaga zintegrowania instalacji.

***
Krzysztof Skura
INTERBUS firmy Phoenix Contact
System komunikacyjny INTERBUS jest stosowany w aplikacjach przemysłowych od wielu lat. Patronat nad rozwojem tego standardu pełni organizacja INTERBUS CLUB, która zrzesza ponad 600 producentów i użytkowników tego systemu na całym świecie. Szacuje się, że na całym świecie jest zainstalowanych ponad 4 miliony urządzeń obiektowych automatyki z interfejsem INTERBUS (stan na koniec 1999 r.), co czyni go liderem w obszarze sieci przemysłowych. Przekonującym argumentem, który powinien wpłynąć na wzrost zainteresowania tym system w Polsce jest ratyfikacja w 1999 roku normy systemu INTERBUS (EN 50 254) w Unii Europejskiej.

***
Jaromir Hasik, Jacek Cieślik
Nowa, kompletna oferta Schneider Electric w zakresie elementów sterowania i zabezpieczenia silników
Jeszcze w bieżącym roku firma Schneider Electric zaprezentuje swoją nową, kompletną ofertę elementów sterowania i zabezpieczania silników TeSys, której integralną część stanowi unikalny system połączeń Quickfit. Skrót TeSys oznacza Telemecanique Systems - mistrzowskie rozwiązania oferowane pod marką Telemecanique. Nowa oferta obejmie wyłączniki silnikowe, styczniki i przekaźniki termiczne, a także wspomniany system instalacyjny Quickfit oraz znajdujące się już w ofercie nowe produkty, jak przemien-niki częstotliwości Altivar 28, moduły programowalne Zelio Logic, zasilacze impulsowe Phaseo, przekaźniki pomiarowe i kontrolne Zelio Control oraz przekaźniki czasowe Zelio Time.

***
Układy automatyki i monitoringu w Zakładzie Wodociągu Północnego MPWiK Warszawa
Zakład Wodociągu Północnego MPWiK Warszawa realizuje proces uzdatniania wody ujmowanej z Zalewu Zegrzyńskiego - dla potrzeb m.st. Warszawy. Proces ten w wyniku prowadzonych od 8 lat prac modernizacyjnych - częściowo jest już realizowany w węzłach technologicznych w pełni zautomatyzowanych z użyciem sterowników PLC oraz systemów wizualizacji SCADA. Monitorowanie parametrów procesu uzdatniania wody w istotnych węzłach technologicznych jest również realizowane automatycznie w systemie ciągłym.

***
Piotr Glinka
Systemy sieciowe w strefach zagrożonych wybuchem
Systemy sieciowe zagościły na stałe w układach automatyzacji procesów przemysłowych. Strefy zagrożone wybuchem są specyficznym obszarem dla układów sterowania. W tego typu środowiskach droga od elementów wykonawczych do układu przetwarzania znacząco się zwiększa i usiana jest dużą liczbą dodatkowych połączeń. Zastosowanie systemu Ex-com firmy Turck to nowa propozycja, wydatnie redukująca liczbę wymaganych dotąd połączeń.

***
Krzysztof Kania, Sławomir Malicki
Vacon NX - nowa generacja przemienników częstotliwości
Fińska firma VACON jest najdynamiczniej rozwijającym się producentem przemienników częstotliwości w Europie, jak i na świecie. W szóstym roku działalności po raz kolejny firma zanotowała wzrost sprzedaży przekraczający 50%. Obecnie produkuje ok. 60 tys. przemienników rocznie, mając znaczący udziału w bardzo rozdrobnionym światowym rynku producentów napędów AC. Spośród wielu firm oferujących przemienniki częstotliwości, tylko działalność VACONa jest w 100% podporządkowana konstruowaniu, produkcji i sprzedaży przemienników częstotliwości.

***
Artur Rola
Sieci Ethernet w wykonaniu przemysłowym
Niemiecka firma Hirschmann Electronic GmbH wychodzi z założenia, że urządzenia bazujące na Ethernecie w następnych latach będą miał duży wpływ na zmiany w komunikacji przemysłowej. Z tego powodu jako pierwsza i na razie jedyna firma wprowadziła do swojej oferty rodzinę komponentów typu "Rail" do zastosowań w ciężkich warunkach przemysłowych. Nowa linia przemysłowa INDUSTRIAL Line pozwala na wykorzystanie zalet Ethernetu przy automatyzacji produkcji, zarządzaniu ruchem i kontroli procesów technologicznych. Wspólny rozwój i współpraca dotychczas dwóch osobnych obszarów: biura i części produkcyjnej przedsiębiorstwa przynosi ogromne efekty.

***
Mungo Keulemans
SERWOMECHANIZMY MITSUBISHI ELECTRIC - Precyzyjne układy napędowe
Rozwój automatyki w krajach rozwiniętych takich jak Japonia, Niemcy czy USA potwierdza tendencje wycofywania się z tradycyjnych sposobów kontroli ruchu, takich jak pneumatyka lub hydraulika i wstawiania w to miejsce serwomechanizmów. Ten nowy kierunek w automatyce potwierdza również znaczny wzrost sprzedaży serwomechanizmów w tych krajach.

***
Józef Koczor
PAKIET PCVUE 32 SCADA
Firma IGE+XAO, producent oprogramowania do wspomagania projektowania dla elektryków i automatyków, twórca programów gamy SEE, poszerzyła swoją ofertę o nowy produkt. PCVUE 32 jest pierwszym programem 32 bit SCADA nowej generacji, charakteryzującym się nowoczesną i pełną ergonomią.

***
Antoni Wojtulewicz
www.automatyka.pl, czyli targi automatyki w Internecie
Obecnie Serwis składa się z ośmiu modułów, są to: katalog branżowy, oferty kupna, oferty sprzedaży, inne ogłoszenia, przetargi, szkolenia, katalog firm i galeria produktów. W najbliższym czasie zostaną uruchomione dwie kolejne funkcje: zapytanie ofertowe, a nieco później funkcja "zapytaj eksperta".

***
Antoni Wojtulewicz
www.automatyka.pl - Cała branża w Internecie - cz. V
Serwis automatyka.pl zdołał zarejestrować już ponad 260 firm. Każdego dnia przybywają 2-3 następne. Serwis w ramach promocji świadczy swe usługi nieodpłatnie. Okres ten potrwa do czerwca 2001 roku. Ostatnio wprowadzone zmiany w Serwisie, to uruchomienie działu poświęconego informacjom o szkoleniach oraz informator targowy. Już niedługo zaprezentujemy katalog branżowy w wersji angielskiej.

***
Optymalne sterowanie ruchem w zastosowaniach przemysłowych
Seria przetwornic częstotliwości VLT. 5000 ze sterownikiem ruchu SyncPos Wprowadzając na rynek sterownik ruchu SyncPos, firma Danfoss zwiększyła obszar zastosowań dobrze znanej serii przetwornic częstotliwości VLT. 5000. W artykule pokazano niektóre z korzyści zastosowania zintegrowanego z przetwornicą sterownika SyncPos w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych.

***
Mirosław Łukiewski
Dławiki sieciowe
Dławiki sieciowe znajdują zastosowanie najczęściej w lokalnych zakładowych sieciach NN zasilających wiele przekształtnikowych układów napędowych. W zastosowaniach tych realizują wiele zadań, m.in. ograniczają propagację harmonicznych w sieci, tłumią przepięcia komutacyjne, a w wypadku zwarcia minimalizują wartość ustalonego prądu zwarciowego oraz pochodną prądu.

***
Ireneusz Borowski
Camline. - sposób na łatwe i pewne sterowanie produkcją
W dobie coraz to nowocześniejszych i bardziej wydajnych maszyn staje się rzeczą najważniejszą właściwe sterowanie i planowanie wszystkimi procesami produkcyjnymi. Systemy CamlineŽ pozwalają na zapanowanie nad całym procesem produkcyjnym, wpływanie bezpośrednio na każdy element produkcji, a przede wszystkim zwiększenie produktywności.

***
Nowości UGS
Unigraphics Solutions jest jedną z najszybciej rozwijających się na świecie firm dostarczających oprogramowanie CAD/CAM/CAE/PDM. Firma jest notowana na Giełdzie Nowojorskiej pod symbolem UGS. Otwarte rozwiązania UGS, związane z projektowaniem, wytwarzaniem, wizualizacją, zarządzaniem danymi oraz e-Business, zostały stworzone w celu zapewnienia wymiany danych między różnorakimi aplikacjami wykorzystywanymi w przedsiębiorstwach. Oprogramowanie UGS oparte jest na najnowszej, zaawansowanej technologii informatycznej, najważniejszych standardach przemysłowych oraz inteligentnym wykorzystaniu Internetu. Unigraphics Solutions jest dostawcą wysokiej klasy oprogramowania m.in. CAD/CAM/CAE: Solid Edge oraz Unigraphics.

***
Zmiany w Unigraphics Solutions
Przez wiele lat firma Unigraphics Solutions powiększała zakres kompetencji w dziedzinie oferowanych produktów i usług. Od chwili powstania w 1976 roku, średni roczny współczynnik wzrostu dochodu wyniósł około 24 procent. Do tego sukcesu przyczyniły się zarówno zaawansowane badania i rozwój produktów, jak i strategiczne decyzje zapewniające rozszerzanie oferty o produkty pokrewne, wliczając ostatnio pozyskane produkty firmy EAI.

***
Mirosław Miecielica
Elektroerozyjne wycinarki sterowane numerycznie systemami CAD/CAM - cz. II

***
Cela pomiarowa MonoBloc: więcej niż jeden krok przed konkurencją
- Firma METTLER-TOLEDO znana jest z rewolucyjnych osiągnięć w technice ważenia: pierwsza elektroniczna waga analityczna, pełna automatyczna regulacja proFACT, odporna na zakłócenia mikrowaga, prosta obsługa wag poprzez inteligentną klawiaturę oraz ostatnio - rewolucyjna cela pomiarowa zwana MonoBloc.

***
Krzysztof Wieczorek
PZ4 - pompy zębate IV generacji
Podstawowym elementem układu napędu i sterowania hydraulicznego jest generator energii. W układach hydrostatycznych generatorem jest hydrauliczna pompa wyporowa. Spośród różnych typów pomp wyporowych pompy zębate o zazębieniu zewnętrznym, ze względu na zwartą budowę, prostą konstrukcję, dużą niezawodność oraz, w porównaniu z innymi typami pomp, niską cenę są najczęściej stosowanymi generatorami strumienia cieczy w hydraulicznych układach napędu i sterowania.

***
Wacław Kollek, Piotr Osiński
Zastosowanie holografii akustycznej w diagnozowaniu maszyn i urządzeń
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania metody holografii akustycznej w pomiarach złożonych procesów wibroakustycznych. Innowacyjne metody badawcze wytyczają nowe perspektywy rozwoju w obniżeniu emisji hałasu. Na szczególną uwagę zasługuje omówienie algorytmu identyfikacji źródła pola akustycznego metodą odwrotnego zagadnienia promieniowania. Algorytm STSF (ang. Spatial Transformation of Sound Fields) znany pod nazwą NAH (ang. Near-Field Acoustic Holography) został opracowany przez wybitnych specjalistów z zakresu akustyki teoretycznej Mayranda i Skudrzyka z Pensylvalia State Universyty.

***
Ireneusz Bujalski
Technologia LonWorks. jako fundament systemów automatyki budynków - cz. IV
Posiadając ogólną wiedzę dotyczącą topologii logicznej, czyli reguł komunikacji, z których powinna korzystać każda stacja przy komunikowaniu się w sieci, nasuwa się pytanie: w jaki sposób łączyć węzły z medium transmisyjnym? Różne możliwości i warianty odnoszące się do sposobu okablowania sieci kryje w sobie termin "topologia fizyczna". W praktyce wykorzystywanych jest kilka typów topologii fizycznej.

***
Ireneusz Bujalski
Jakość - droga do sukcesu rynkowego Zarządzanie zorientowane na proces
Każda organizacja swoją działalność realizuje przez procesy, rozumiane jako zbiór logicznie powiązanych sekwencyjnych działań i czynności, które razem powinny kreować wartość dodaną dla odbiorcy (klienta wewnętrznego lub zewnętrznego). Każdy cel zawarty w polityce jakości powinien być swoistego rodzaju procesem, który należy dokładnie opisać oraz systematycznie oceniać i usprawniać.

***
Piotr Puk
Inauguracja targów - Gdańsk 2001
W dniach 7-9.02 br. otwarto sezon wystawienniczy w Gdańsku. Patronat merytoryczny nad imprezą objęli: Ministerstwo Gospodarki, Politechnika Gdańska, Korporacja Napędów i Sterowań oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich; natomiast patronat medialny redakcja miesięcznika "Napędy i Sterowanie".

***
Ryszard Hahn
W Ustroniu po raz drugi - II konferencja naukowo-techniczna "Ważenie i dozowanie w procesach przemysłowych"
W ustrońskim hotelu "Narcyz", położonym w malowniczej okolicy Beskidu Śląskiego, już po raz drugi w historii Wydawnictwa redakcja miesięcznika "Napędy i Sterowanie" zorganizowała w dniach 21-23.02. b.r. konferencję, poświęconą ważeniu i dozowaniu w procesach przemysłowych.

Reklama