Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 12/2022

Napędy i Sterowanie
numer 12/2022


Przekaźniki – ważny element w transporcie szynowym
Gdy wsiadamy do pociągu lub powierzamy nasze towary do przewiezienia taborem kolejowym, mamy nadzieję, że nie tylko dotrzemy z punktu A do B, ale też że podróż przebiegnie sprawnie, bez niedogodności i awarii. Sam tabor kolejowy to tylko część układanki kolejowego systemu. Przecież kolej to też zarządzanie taborem, cała sieć rogatek, szlabanów i innych urządzeń pomocniczych oraz budynki dworców wraz z całą infrastrukturą. Wszędzie tu potrzebna jest niezawodna automatyka, która zadziała w trudnych warunkach, gwarantując bezpieczeństwo pasażerom i pracownikom.

***

Michał Przybylski
Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów a realne oszczędności finansowe
Układy zasilania gwarantowanego (UPS) w wielu sytuacjach są ważnymi elementami systemu zasilania, pozwalającymi uzyskać prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczanych odbiorników. Bardzo ważnym elementem w ich funkcjonowaniu jest zapewnienie ciągłości oraz prawidłowych parametrów zasilania elektrycznego, czyli dostarczenie energii o właściwej jakości. Oprócz podstawowego zadania, jakim jest podtrzymanie zasilania podczas zaników napięcia sieciowego oraz bieżącej poprawy jakości zasilania i filtracji zakłóceń, zasilacze UPS marki EVER z serii POWERLINE GREEN 33 PRO oferują dodatkowe funkcjonalności, dzięki którym można uzyskać oszczędności finansowe.

***

Napędy przemysłowe Rossi – „specjaliści od ciężkiej roboty”
Jedną z najważniejszych grup wyrobów w ofercie Rossi są napędy heavy duty, dedykowane dla wymagających aplikacji przemysłowych. Są one owocem 70-letniego doświadczenia produkcyjnego oraz stale pogłębianej wiedzy fachowej. Wraz z rozwojem dostępnych technologii, w oparciu o wielomilionowe inwestycje w park maszynowy, Rossi konsekwentnie stosuje coraz doskonalsze rozwiązania techniczne. Kluczowe znaczenie ma też restrykcyjna kontrola jakości: począwszy od dostaw komponentów, poprzez wszystkie etapy procesu wytwarzania, aż po sprawdzenie kompletnych jednostek po zakończeniu montażu.

***

Nowości ze świata napędów NORD. Firma po raz pierwszy przekracza sprzedaż na poziomie 1 miliarda euro
rzed przełomem roku 2022/2023 NORD DRIVESYSTEMS po raz pierwszy przekroczy sprzedaż na poziomie 1 miliarda euro. Firma traktuje to jako potwierdzenie od swoich klientów.

***

Nowości ze świata napędów NORD. Rozbudowa fabryki silników NORD w Wiechlicach
Nadszedł moment, w którym możemy oficjalnie potwierdzić, że czeka nas rozbudowa zakładu „NORD Systemy Napędowe Sp. z o.o.” w Wiechlicach. Przewidywana data rozpoczęcia budowy to 1 kwartał 2023 roku. Planowo prace mają się zakończyć rok później.

***

Ryszard Klencz
KGHM – perspektywy rozwoju
KGHM Polska Miedź ukończyła budowę szybu GG-1. To najgłębszy szyb w Polsce, liczy 1342,2 m. „Głogów Głęboki – Przemysłowy” to największy podziemny projekt górniczy w branży metali nieżelaznych w Europie, zarówno ze względu na wielkość udostępnionych zasobów rudy miedzi, jak też planową głębokość eksploatacji. Eksploatacja zasobów z obszaru Głogów Głęboki – Przemysłowy pozwoli KGHM Polska Miedź SA utrzymać zaplanowany wysoki poziom produkcji miedzi w związku z wyczerpywaniem się złóż na innych obszarach górniczych w wyniku wieloletniej eksploatacji.

***

Enkoder liniowy w obudowie ze stali nierdzewnej serii RLI 4300 firmy LeineLinde
W dzisiejszym artykule prezentujemy Państwu enkoder liniowy w obudowie ze stali nierdzewnej serii RLI 4300 firmy LeineLinde. Urządzenie pracuje z dokładnością do 3 μm. Sygnały pomiarowe mogą być przesyłane na odległość do 150 m. Obudowa enkodera wykonana jest ze stali nierdzewnej (1.4104) i została stworzona w odpowiedzi na zapotrzebowanie producentów stali na niezawodny system pomiarowy o dużej dokładności. Zdolność do pracy w bardzo trudnych warunkach – przy szybkich i gwałtownych zmianach temperatury otoczenia – to niewątpliwa zaleta urządzenia. Ze względu na solidność wykonania i niezawodność jest ono cenione w przemyśle ciężkim jako urządzenie przeznaczone do dostarczania danych niezbędnych do kontrolowania procesu produkcji stali.

***

Szczęśliwa trzynastka Targów Energetycznych ENERGETICS
Targi Energetyczne ENERGETICS wróciły do czołówki wiodących wydarzeń dedykowanych branży energetycznej po ponad dwuletniej przerwie.  W dniach 15–17 listopada odbyła się już XIII edycja tego wydarzenia. Rekordowe zainteresowanie wydarzeniem pokazało, że dla branż o kluczowym znaczeniu gospodarczym bezpośrednie rozmowy B2B są fundamentalnym aspektem działalności oraz budowania relacji biznesowych.

***

Trzy razy tak! Powstaje Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny
Połączenie trzech Instytutów jest szansą na zbudowanie multidyscyplinarnej jednostki naukowo-badawczej o międzynarodowej skali działania. Nową jednostkę stworzą trzy placówki naukowe współpracujące w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz: Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza, Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa oraz Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL.

***

BUDMA 2023 – jedyny słuszny kierunek
Trwają intensywne przygotowania do Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA, które odbędą się w Poznaniu, w dniach 31.01–03.02.2023 roku. Podczas nadchodzącej edycji spodziewać się możemy obecności setek producentów i dystrybutorów z całego świata, którzy z początkiem roku pochwalą się swoją najnowszą ofertą.

***

Agnieszka Choroszucho, Jakub Tymiński, Damian Orzechowski, Alan Kondrusik, Szymon Piotr Duchnowski
Wpływ konstrukcji budowlanej na propagację fal elektromagnetycznych
Streszczenie: Praca przedstawia wpływ konstrukcji budowlanej na rozkład pola elektromagnetycznego wewnątrz części budynku. W analizowanym obszarze zamontowano źródło pola o częstotliwości związanej z komunikacją bezprzewodową (2,4 GHz). Artykuł zawiera dyskusję dotyczącą zjawisk fizycznych związanych z propagacją fali elektromagnetycznej w złożonych konstrukcjach zawierających beton, zbrojenie i cegły. Zastosowano numeryczną metodę różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD). Analizowany obszar modelowano według typowych budowlanych technologii. Dokładna analiza wyników może przyczynić się do rozwiązania problemu związanego z zanikami sygnału i problemem związanym z komunikacją bezprzewodową.

The influence of the building structure on the propagation of electromagnetic waves
Abstract: The work presents the influence of the building structure on the distribution of the electromagnetic field inside a part of the building. In the analyzed area, a field source with a frequency related to wireless communication (2.4 GHz) was installed. The article discusses the physical phenomena related to electromagnetic wave propagation in complex structures containing concrete, reinforcement and bricks. The numerical method of finite differences in the time domain (FDTD) was used. The analyzed area was modeled according to typical construction technologies. Careful analysis of the results can contribute to solving the problem related to signal dropouts and the problem related to wireless communication.


***

Grzegorz Stefański, Łukasz Michta, Mirosław Krzowski, Marcin Kaniewski
Silnik komutatorowy do napędu rogatkowego
W krajowej sieci kolejowej znajduje się kilka tysięcy przejazdów kolejowych. Większość z nich chroniona jest szlabanami zamykanymi na czas przejazdu pociągu oraz dodatkową sygnalizacją świetlną. Około 20% szlabanów wyposażonych jest w stare, mechaniczne napędy typu JEGD z szeregowo-bocznikowymi silnikami prądu stałego o mocy 240 W i prędkości obrotowej 1500 obr./min zasilanymi napięciem 24 V. Napędy te nie są produkowane od wielu lat i sukcesywnie zastępowane są napędami RHR (hydrauliczne) lub EEG (mechaniczne).

***

Procesy pomocnicze w systemach produkcyjnych
Procesy pomocnicze z punktu widzenia klienta nie przynoszą mu wartości dodanej. Jednakże w przeważającej części przypadków zadania wykonywane w tych procesach pozwalają na poprawę efektywności pracy systemu produkcyjnego.
Proszę rozważyć hipotetyczny przypadek systemu produkcyjnego, w którym wykonywane są procesy podstawowe obróbki skrawaniem, a głównymi procesami pomocniczymi są procesy transportu międzystanowiskowego.

***

Zbigniew Hilary Żurek
Podstawy fizyczne i materiałowe badań magnetycznych stali konstrukcyjnych niskowęglowych i stopowych magnetycznych oraz paramagnetycznych. Uwagi ogólne – skala laboratoryjna
Stal konstrukcyjna ze względu na dobre właściwości mechaniczne jest podstawowym materiałem stosowanym w technice. Stopy żelaza, będące w większości przypadków magnetyczne, diagnozować można także magnetycznie, nie wykluczając innych metod.

***

Alfred Paszek
Analiza porównawcza funkcjonalności przedsiębiorstw według „Katalogu Branżowego Napędy i Sterowanie” w latach 2019–2022
Streszczenie: Artykuł prezentuje analizę firm świadczących swoje usługi oraz oferujących produkty w zakresie napędów i sterowań. Zamieszczono wyniki analizy porównawczej funkcjonalności firm działających na polskim rynku w latach 2019–2022. Wykonana analiza uwzględnia ilościowe i jakościowe aspekty wynikające ze zgromadzonych danych. Opracowanie przedstawia dynamikę zmian w danym okresie oraz wnioski z przeprowadzonych badań.

Abstract: The article presents a comparative analysis of companies providing their services and offering products in the field of drives and controls. The results of a comparative analysis  of companies operating on the Polish market in 2019–2021 are included. The analysis takes into account the quantitative and qualitative aspects resulting from the collected data. The study presents the dynamics of changes in a given period of time and the conclusions of the research.

***

Bartłomiej Gładysz, Michał Grabia, Krzysztof Santarek
Standardy dla technologii RFID
Standaryzacja ma na celu wprowadzenie jednolitych norm w zakresie obejmowanym standardem. Wykorzystanie standardowych rozwiązań przez różne organizacje pozwala zapewnić kompatybilność, interoperacyjność, bezpieczeństwo, powtarzalność i jakość wyrobów oraz systemów. Często zamiennie używa się terminu standaryzacja i normalizacja. Przez normalizację „rozumie się działalność zmierzającą do uzyskania optymalnego, w danych okolicznościach, stopnia uporządkowania w określonym zakresie, przez ustalanie postanowień przeznaczonych do powszechnego i wielokrotnego stosowania, dotyczących istniejących lub mogących wystąpić problemów”.

 

Reklama