Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 04/2008

Napędy i Sterowanie
numer 04/2008


Klaudiusz Szymczak
Błędy popełniane podczas wdrażania systemów zarządzania ISO
W większości przypadków firmy wdrażają system, gdyż wymaga tego od nich klient. Część z nich jako cel stawia sobie uzyskanie certyfikatu i zapomina, że źle wdrożony system zarządzania może utrudnić życie. W niniejszym artykule przedstawione zostaną najczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorstwa. Solidne wdrożenie systemu zarządzania związane jest z dużym nakładem pracy ze strony pracowników. Tutaj pojawia się podstawowy błąd, który popełniają firmy, a mianowicie niewystarczające zaangażowanie lub jego brak. Niestety nie ma możliwości, żeby solidnie wdrożyć system zarządzania bez udziału pracowników.

***
Eckhard Zimmermann
Elektroniczny system zarządzania pracą silników optymalizuje maszyny nowej generacji w bębnowych kombajnach górniczych. Prawdziwy „kumpel”
W kombajnach bębnowych nowej generacji do pozyskiwania węgla i innych bogactw naturalnych renomowany producent po raz pierwszy zastosował zaawansowany system zarządzania pracą silników. Dzięki temu udało się zaoszczędzić dużo miejsca i jednocześnie zastosować standardowe podzespoły, które przy serwisowaniu i naprawach można bardzo szybko wymieniać. W połączeniu z różnymi dostępnymi możliwościami diagnostycznymi ten „kumpel” natychmiast lokalizuje awarie i zapewnia odpowiednią ochronę.

***
Najlepsza Bogdanka, najbezpieczniejszy Bobrek
Zaszczytny tytuł Kopalni Roku 2007 od lutego br. nosi Kopalnia Węgla Kamiennego Bogdanka z Lublina – zadecydowało jury konkursu Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa. Jego wyniki ogłoszono z końcem lutego br. podczas gali w Szczyrku, w ramach pięciodniowej Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Laureatów konkursu, który popularyzuje wysiłki na rzecz poprawy wyników ekonomicznych, ocenia zyskowność i koszty produkcji, zatrudnienie i wydajność ogłoszono podczas XVII edycji Szkoły Eksploatacji Podziemnej.

***
NORD – układy napędzające dla przemysłu drzewnego
Serwotechnologia jest elementem i rozwiązaniem kluczowym automatyzacji, co coraz częściej jest niezbędne w przemyśle drzewnym. Wraz z technologią NORD można otrzymać wysoko wydajny i niezawodny napęd dla typowych procesów realizowanych podczas obróbki drewna. Napędy NORD bardzo dobrze sprawdzają się oraz spełniają podstawowe i specjalne wymagania dotyczące instalacji i maszyn stosowanych w sektorze obróbki drewna.

***
Jens Willmann
Kontrola urządzeń ochrony przed przepięciami
Do kontroli urządzeń ochrony odgromowej i przed przepięciami wystarcza w zasadzie sprawdzenie wizualne wbudowanych wskaźników stanu. W przypadku instalacji lub obwodów sygnałowych AKPiA, wymagających szczególnej ochrony, zaleca się jednak badanie elektrycznych właściwości elementów powiązanych z bezpieczeństwem. Do tego celu nadaje się np. urządzenie testujące przedstawione w niniejszym artykule.

***
Sławomir Szymaniec
Analiza wyników pomiarów wyładowań niezupełnych w silnikach elektrycznych
Złożona struktura materiałów izolacyjnych stosowanych w silnikach indukcyjnych WN i specyfika procesu technologicznego ich układu izolacyjnego [1, 2, 3, 5, 6, 7, 15] mogą być przyczynami powstania wewnętrznych defektów – najczęściej w postaci: wtrącin powietrznych, obszarów o zmiennej przenikalności elektrycznej, ostrych mikronierównomierności powierzchniowych itp. Układy izolacyjne silników WN pracują w warunkach wieloczynnikowego narażenia [1, 15, 16], co powoduje, że w czasie eksploatacji maszyn powiększają się defekty już istniejące oraz powstają nowe.

***
Sterowanie napędami hydraulicznymi
W niektórych maszynach, jak np. do obróbki metalu, różnego rodzaju prasach, maszynach w przemyśle drzewnym, bardzo często można spotkać napędy hydrauliczne. Posiadają one liczne zalety, jak: duże moce i siły przy małej objętości napędu, dużą odporność i niezawodność, tanie i proste elementy wykonawcze (cylindry). Do wad należy zaliczyć: przecieki w systemie hydraulicznym, duże natężenie hałasu podczas pracy, niską wydajność elektryczną, a także skomplikowany algorytm sterowania.

***
Elke Schnur, Bernhard Schlichter
Zastosowanie automatycznego filtra samoczyszczącego RF3 w celu wydłużenia czasu eksploatacji filtrów świecowych w obróbce surowej wody przed układem odwróconej osmozy
Zoptymalizowanie obróbki wody surowej jest ważnym elementem w procesie przemysłowego jej odsolenia przy pomocy ciśnieniowej metody membranowej, jak np. nanofiltracja względnie odwrócona osmoza. Głównym celem niniejszego opracowania było zastosowanie filtra samoczyszczącego RF3 w fazie filtracji wstępnej w procesie pozyskiwania wody pitnej z wody zasolonej i morskiej. W dalszej części zostaną przedstawione budowa i funkcjonowanie automatycznego filtra RF3 z zastosowaniem nowych stożkowych elementów filtracyjnych. Ponadto przedstawimy pilotażowy projekt przeprowadzony przy użyciu filtra RF6 w amerykańskim przedsiębiorstwie wodociągowym „Indian River County” (Vero Beach, Floryda).

***
STASTO prezentuje zawory współosiowe CO-AX. Mniejsze, lżejsze, lepsze
Zawory współosiowe z każdym rokiem zdobywają coraz większe uznanie na rynku. Firma Stasto Automation od wielu lat posiada w swojej ofercie zawory współosiowe produkowane przez firmę Müller CO-AX AG. Zawory te, dostępne w wykonaniu 2/2, 3/2 oraz w wersjach NC i NO, wychodzą naprzeciw wysokim wymaganiom współczesnych technologii, oferując bardzo szerokie spektrum zastosowania i jednocześnie zapewniając wysoką sprawność i bezpieczeństwo działania. Stosowane są do sterowania wszelkiego rodzaju mediów, jak: próżnia, gazy i ciecze, a w szczególności do mediów zanieczyszczonych, agresywnych chemicznie lub o właściwościach ściernych.

***
Podwójny enkoder firmy BaumerHübner w obrotowej koparce chwytakowej
W dzisiejszym artykule chcielibyśmy zaprezentować kolejne urządzenie, w którym zastosowano produkty firmy BaumerHübner. Półautomatyczna obrotowa koparka chwytakowa umożliwia przeładunek towarów sypkich w ilości 1750 ton na godzinę. Jednorazowo chwytak może zebrać 35 m3 przeładowywanego surowca. Kiedy operator ustawi chwytak koparki we właściwym położeniu do zebrania surowca, następuje włączenie półautomatycznego systemu kontroli procesu podnoszenia i przesuwania chwytaka.

***
Zagadnienie niezawodności styków przekaźników elektromagnetycznych RELOG firmy EAW-Relaistechnik
Firma EAW-Relaistechnik pod znakiem handlowym RELOG oferuje stykowy system modułowy techniki przekaźnikowej przeznaczony do budowy urządzeń sterowniczych i aparatury przekaźnikowych urządzeń zabezpieczających. Jednoczy on różnego rodzaju przekaźniki elektromechaniczne w głęboko przemyślany, dopasowany do siebie system, z ujednoliconymi parametrami elektrycznymi i konstrukcyjnymi.

***
Szybkie i łatwe tworzenie raportów z produkcji – Proficy Historian Excel Add-In
Proces zarządzania charakteryzuje pięć podstawowych wyznaczników: planowanie, organizowanie, przekazywanie poleceń, koordynacja oraz kontrola. Realizacja tych funkcji jest prowadzona przez zarządcę za pomocą odpowiednich instrumentów. Jak bardzo ważnym czynnikiem w procesie zarządzania jest czas, pokazuje rysunek pierwszy. Na wykresie mamy przedstawione dwie osie. Pierwsza z nich [T] wskazuje czas, w którym produkt został wprowadzony na rynek. Druga natomiast określa wielkość zysków osiągniętych ze sprzedaży danego produktu w odniesieniu do czasu.

***
Rafał Cupek
Akwizycja danych w systemach przemysłowych
Niniejszy artykuł zawiera przegląd mechanizmów komunikacyjnych wykorzystywanych w przemysłowych systemach akwizycji danych, dokonywany pod kątem specyfiki problemów występujących w rozproszonych systemach czasu rzeczywistego. Na bazie zorganizowanej warstwowo przemysłowej infrastruktury informatycznej analizowany jest przepływ informacji, począwszy od poziomu procesu, poprzez przemysłową bazę danych, aż do systemów dystrybucji informacji. Współpraca zdeterminowanych czasowo, przemysłowych systemów sterowania i wizualizacji z systemami zarządzania przedsiębiorstwem rodzi szereg problemów, możliwych do rozwiązania poprzez zastosowanie odpowiedniego podejścia projektowego uzupełnionego o mechanizmy praktycznej weryfikacji założeń teoretycznych.

***
Cezary Ziółkowski
Jednopłytkowe komputery wbudowane MOXA
MOXA, znany producent sprzętu automatyki przemysłowej, wprowadziła do swojej oferty serię jednopłytkowych komputerów wbudowanych do zabudowy o oznaczeniu EM-1200. Są to komputery oparte na procesorze ARM9 taktowanym zegarem o częstotliwości 192 MHz. Pamięć urządzenia stanowi 8 MB pamięci Flash oraz 16 MB pamięci SDRAM. Dodatkowo pamięć można rozszerzyć za pomocą kart SD. Komputery z serii EM-1200 wyposażone są w 2 porty Ethernet 10/100 Mbps pozwalające na łatwą implementację redundantnego połączenia sieciowego.

***
Maria J. Jończy
Udany debiut Pneumaticonu
80 wystawców z kraju, USA, Włoch, Niemiec, Japonii i Korei Południowej prezentowało swoje produkty i technologie na pierwszych Targach Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON, które odbyły się w dniach 4–6 marca br. w Kielcach. Z zaprezentowanymi rozwiązaniami zapoznało się ponad 1000 zwiedzających, najlepsze z nich nagrodzono medalami i wyróżnieniami. Medal Targów Kielce otrzymała firma ELEKTRO-AUTOMATIC z podwarszawskiego Piastowa za typoszereg siłowników wahliwych pneumatycznych.

***
„Nic tak nie szkodzi, jak sukces”
Spostrzeżeniami na temat Targów Pneumaticon podzielił się z nami dr inż. Henryk Chrostowski – kierujący Zakładem Modelowania Maszyn i Urządzeń Hydraulicznych oraz Statków Śródlądowych w Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Wśród licznych swoich obowiązków sprawuje również funkcję wiceprezesa Korporacji Napędów i Sterowań Hydraulicznych i Pneumatycznych, która była współorganizatorem Pneumaticonu.

***
TOX®-Powerpackage – idealne naciski w operacjach siłowych o zakresie 2–2000 kN
TOX®-Powerpackage jest energooszczędnym napędem siłowym, łączącym zalety pneumatyki i hydrauliki. Skok całkowity został podzielony na zasilany sprężonym powietrzem, wymagający niewielkiej energii dosuw szybki oraz uruchamiany automatycznie pneumohydrauliczny skok siłowy. Siłowniki pneumatyczne oraz większość systemów hydraulicznych marnują bardzo dużo energii na dosuwy jałowe, niewymagające wysokich ciśnień. Siłownik TOX®-Powerpackage uruchamia skok siłowy dopiero tam, gdzie jest to rzeczywiście wymagane.

***
Zdecentralizowany system sterowania CTEC-CPI firmy Festo
Wysoka niezależność zapewniająca obsługę dużej liczby We/Wy w zdecentralizowanej instalacji. Zbudowana według koncepcji plug & work, gwarantuje krótszy czas cyklu oraz atrakcyjne funkcje diagnostyczne. Zdecydowanie obniża koszty łączenia jednostek. Więcej szczegółowych informacji pod hasłem: CPI – system połączeń elektrycznych firmy Festo. Doskonałe rozwiązanie dla centralnej instalacji sterowania maszyną z możliwością pracy zdecentralizowanej. Nowy system instalacyjny CPI oferowany przez firmę Festo integruje zawory i oddalone moduły We/Wy zlokalizowane w pobliżu napędów.

***
Nowe systemy pomiaru kąta i obrotu oparte na absolutnych systemach magnetycznych
Bogata oferta enkoderów absolutnych firmy Kuebler rozszerzyła się ostatnio o nową grupę – enkodery magnetyczne. Nie wypierają one z oferty standardowych enkoderów optoelektronicznych, wręcz odwrotnie – uzupełniają tę ofertę o enkodery miniaturowe absolutne, które dzięki swojej technologii pomiaru są bardziej odporne na niekorzystne warunki przemysłowe. W poniższym artykule przedstawimy budowę enkoderów magnetycznych, różne wersje tych enkoderów, a także docelowe branże ich zastosowania.

***
Bartłomiej Kocik
Uniwersalny system oznaczeń. Drukarka termotransferowa SI2K
Drukarka termotransferowa SI2K włoskiej firmy GRAFOPLAST jest najnowszym rozwiązaniem, opartym na technologii transferu termicznego. SI2K drukuje na produktach firmy GRAFOPLAST. Drukarka gwarantuje szybki i profesjonalny nadruk, może drukować również kody kreskowe, a oznaczniki po zadrukowaniu są gotowe do natychmiastowego użytku.

***
Ryszard Jasiński
Badanie eksperymentalne pompy wielotłoczkowej osiowej PWK27 firmy HYDROTOR w niskich temperaturach otoczenia
Napęd hydrostatyczny jest szeroko stosowany w maszynach i urządzeniach pracujących w różnych warunkach klimatycznych, również w niskich temperaturach otoczenia. Zespołem hydraulicznym wrażliwym na działanie temperatury jest przede wszystkim zespół zasilania układu, który ma decydujący wpływ na pracę i niezawodność całego napędu hydraulicznego. Niska temperatura wpływa na układ hydrauliczny, powodując wzrost oporów przepływu oleju hydraulicznego, a tym samym spadek sprawności hydrauliczno-mechanicznej w zespołach przetwarzających energię.

***
Florian Hofmann, Przemysław Degórski
Czujniki optyczne w tartacznych zrzynarkach
Drewno z uwagi na dużą zmienność właściwości fizycznych stanowi duże wyzwanie dla technologii pomiarowych. Zależność naturalnego materiału od warunków zewnętrznych również silnie wpływa na wynik pomiaru. Czujniki optyczne są bardzo często stosowane w tartakach, gdzie istnieje potrzeba optymalizacji segregowania pni drzew przeznaczonych do przetarcia (przycinki). Laserowe czujniki firmy Micro-Epsilon są używane w systemach bocznego przycinania firmy Esterer WD GmbH w celu realizacji optymalnego uzysku surowca z wykończonej tarcicy.

***
Targi ENEX 2008. Przyszłość w energii odnawialnej
W dniach 4–6 marca br. zorganizowane zostały w halach wystawowych Targów Kielce XI Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX, VI Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – Nowa Energia oraz IX Ekologiczne, Komunalne Targi Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu EKOTECH. Ekspozycje zwiedziło ok. 4 tys. osób. Na stoiskach eksponowało się 120 wytwórców energii konwencjonalnej i producentów energii ze źródeł odnawialnych z Polski, Niemiec i Szwecji. Na wystawie nie zabrakło maszyn, urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych, najnowszych technologii systemowych, armatury sieciowej, kolektorów słonecznych, pieców opalanych drewnem, promienników ciepła, kotłowni opalanych biomasą oraz pojazdów na biopaliwo.

***
Jarosław Molenda
Sieć zasilana przez Ethernet
Sieć Ethernet znajduje dzisiaj coraz większą popularność zarówno w rozwiązaniach biurowych, jak i przemysłowych. Kolejnym krokiem, który poszerza jej funkcjonalność, jest technologia Power over Ethernet, czyli zasilanie urządzeń poprzez sieć Ethernet. Obecnie staje się ona coraz bardziej popularna, ponieważ zapewnia transmisję danych bez konieczności stosowania dodatkowych kabli zasilających. Firma Advantech do bogatej oferty dołączyła również przemysłowe rozwiązania wspierające standard PoE.

***
Magdalena Dudek
Pilz rozumie i zaspokaja potrzeby klienta
Aby zaznaczyć swoją obecność na rynkach Europy Wschodniej, a tym samym wzmocnić i podkreślić pozycję światowego lidera w dziedzinie automatyki bezpieczeństwa, firma Pilz otworzyła pierwsze na tym obszarze przedstawicielstwo, oferując polskim klientom bezpośredni dostęp do proponowanych produktów oraz usług. Polskie biuro istnieje w Warszawie już od połowy 2007 r., natomiast od stycznia br. kieruje nim Dariusz Kowalski, pełniący funkcję dyrektora generalnego Pilz Polska Sp. z o.o.

***
Nowa tuleja z tworzywa sztucznego wyrównuje największe tolerancje i zapobiega grzechotaniu. Zbyt duży luz w łożysku?
Specjalista w dziedzinie polimerowych łożysk ślizgowych, firma igus GmbH z Kolonii, skonstruowała teraz nowe łożysko, które wyrównuje tolerancje w zakresie > 2/10 mm. Bez względu na to, czy wał czy też zamocowanie mają duże tolerancje: łożysko przez cały czas wytwarza naprężenie wstępne, zapewniając dzięki temu bezgłośną pracę bez powstawania luzów.

***
Ethernet: zastosowania przemysłowe dla drogi przemieszczenia o długości do 100 m. Pierwszy przewód GigE do prowadników przewodów
Na ostatnich targach „Vision” przewód GigE (Gigabit Ethernet) – stanowiący alternatywę dla FireWire, USB oraz CameraLink – nazywano nowym standardem przyszłości. Pierwsi producenci aparatów fotograficznych pokazywali już modele aparatów. W wizualizowanej technice automatyzacji, inaczej niż ma to miejsce w dziedzinie consumer, przewody ethernetowe muszą przy tym wytrzymywać duże obciążenia mechaniczne. W tym celu firma igus GmbH z Kolonii stworzyła obecnie pierwszy na świecie przewód GigE przeznaczony do stosowania w pozostających w ciągłym ruchu prowadnikach przewodów.

***
Jarosław Mielczarek, Maciej Sałasiński
Systemy nadzoru stanu izolacji elektrycznych sieci przemysłowych
Dzisiejsze procesy produkcyjne są coraz bardziej zautomatyzowane, dlatego też jakakolwiek niezapowiedziana przerwa w zasilaniu powoduje wysokie koszty związane z koniecznością ponownego zestrojenia systemu, przestojem w produkcji, opóźnieniem dostaw. Jak pokazuje doświadczenie, znacząca część problemów z instalacją elektryczną związana jest z pogorszeniem się jej stanu izolacji. Aby można było podjąć świadome działania zapobiegawcze prowadzące do szybkiego i sprawnego usunięcia źródeł zagrożenia dla zdrowia lub wystąpienia awarii krytycznej, konieczne jest uzyskanie wcześniejszej informacji o pogarszaniu się izolacji w konkretnym obwodzie. Aby zdobyć taką informację, konieczne jest ciągłe monitorowanie stanu izolacji sieci w jej poszczególnych odcinkach i reagowanie na pojawienie się stanów ostrzegawczych.

***
Michał Krzęcio
Zabezpieczenie i sterowanie polem silnika WN za pomocą zespołu CZAZ-UM
Od złotego medalu na Międzynarodowych Targach Elektrotechniki „ELTARG 1996” w Katowicach dla zespołu CZAZ-M rozpoczęła się historia cyfrowych zespołów automatyki zabezpieczeniowej produkcji firmy ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o., przeznaczonych dla silników asynchronicznych i synchronicznych wysokich napięć. Wieloletnie doświadczenia konstrukcyjne i eksploatacyjne zaowocowały w opracowaniu Cyfrowego Zespołu Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej typu CZAZ-UM. Zachowano w nim sprawdzone oraz cenione przez użytkowników cechy i parametry zespołów CZAZ, wprowadzając jednocześnie modyfikacje wynikające z postępu technicznego i zmieniających się wymagań EAZ.

***
Typowa aplikacja oparta na serwomotorze MAVILOR – czołowy producent napędów – obecny na polskim rynku
Od początku 2006 r. na polski rynek wkroczyła hiszpańska firma MAVILOR, która jest jednym z największych producentów silników i serwonapędów. Firma produkuje bardzo szeroki zakres urządzeń, również dla tak wielkich koncernów, jak Bosch czy Siemens. Jednak obecnie chce rozpocząć ekspansję na polskim rynku pod własną marką. Silniki i serwonapędy MAVILOR należą do najchętniej wykorzystywanych przez konstruktorów w profesjonalnych maszynach oraz wszędzie tam, gdzie trzeba zastosować napęd pracujący w ciężkich warunkach, ale i tam, gdzie ważny jest stosunek ceny do jakości wyrobu.

***
Adam Pietrzyk
Zintegrowany system modelowania procesów eksploatacji
Powszechne wykorzystywanie systemów klasy CMMS stwarza możliwości gromadzenia uporządkowanej i kompletnej informacji eksploatacyjnej. W artykule przedstawiono koncepcję systemu integrującego funkcjonalność systemu CMMS z analizami RAMS. Rozwiązanie takie daje możliwość modelowania procesów eksploatacji pod kątem planowania strategii utrzymania parku maszynowego.

***
Najlepsze prace dyplomowe 2007
Prezentujemy kolejne streszczenie pracy dyplomowej pt. „Wizualizacja, akwizycja danych i raportowanie pracy miksera gumy”. Autor opracowania, Dariusz Politowski z Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej, zajął II miejsce w edycji konkursu krakowskiej firmy ASTOR na najlepszą pracę dyplomową 2007 r., zorganizowanego w ramach działań wspierających edukację.

***
Mieczysław Brudniak
Prezentacja dorobku 10-lecia Zakładu Maszyn Górniczych GLINIK Sp. z o.o. 125-lecie firmy GLINIK
Gorlice – miasto szlacheckie u stóp Beskidu Niskiego, w pobliżu Biecza, ważnego ośrodka administracyjnego, siedziby kasztelana i starosty, przez dziesiątki lat nie miało szans rozwoju i nie mogło rywalizować z tym królewskim miastem. Zainicjowany w połowie XIX wieku przez Ignacego Łukasiewicza boom naftowy spowodował na Ziemi Gorlickiej szybki rozwój przemysłu. Zakładano spółki naftowe, destylarnie ropy naftowej, a te potrzebowały drewna, beczek, wielu artykułów żelaznych i metalowych, narzędzi i maszyn.

***
Andrzej Kret
Nowoczesna obudowa zmechanizowana Zakładu Maszyn Górniczych GLINIK Sp. z o.o. – dzień dzisiejszy i przyszłość
125-lecie Fabryki Maszyn GLINIK SA oraz przypadające w roku ubiegłym 10-lecie Zakładu Maszyn Górniczych GLINIK Sp. z o.o. to doskonała okazja do podsumowania dotychczasowych osiągnięć oraz wskazania kierunków ich rozwoju w przyszłości. Ciągłe dążenie do doskonalenia i rozwoju doprowadziło nasz zakład do dzisiejszego poziomu, gdzie dzięki posiadaniu doskonale przygotowanej i zaangażowanej kadry inżynieryjno-technicznej firma dorównała potentatom światowym, a w chwili obecnej w niektórych dziedzinach wprowadziła własne rozwiązania, przewyższające swoimi walorami użytkowymi rozwiązania innych firm.

***
Marek Jaszczuk
Perspektywy rozwoju systemów mechanizacyjnych w Polsce
W analizie, której celem jest prognozowanie rozwoju technologicznego systemów mechanizacyjnych w polskich kopalniach węgla kamiennego, należy uwzględnić następujące czynniki: - prognozę zmiany zasobów i warunków zalegania z uwzględnieniem zagrożeń w kolejnych latach; - prognozę zapotrzebowania na węgiel w kolejnych latach; - stan technologii w tym zakresie; - uwarunkowania ekonomiczne...

***
Andrzej Pytlik
Drgania w układach hydraulicznych sekcji obudowy zmechanizowanej
Do podstawowych elementów hydraulicznego układu podpornościowego obudowy zmechanizowanej należą stojakowe bloki zaworowe, będące elementami układu sterowania hydraulicznego. W skład ich wchodzą zazwyczaj zawory zwrotne sterowane hydraulicznie (tzw. zamki hydrauliczne), zawory ograniczające ciśnienie oraz manometry kontrolujące ciśnienie w podtłokowych przestrzeniach stojaków i podpór hydraulicznych. Częste przypadki uszkodzeń elementów układu sterowania zmechanizowanej obudowy ścianowej stały się powodem, dla którego w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach rozpoczęto prace badawcze mające na celu wyjaśnienie przyczyn ich powstawania oraz podjęcie odpowiednich środków zaradczych celem ich minimalizacji.

Reklama