Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 03/2002

Napędy i Sterowanie
numer 03/2002


Józef Stąpel
"Nic ponad miarę" - nowy miernik parametrów sieci typu N13
Już od marca oferta LUMEL SA w zakresie przyrządów do pomiaru parametrów sieci energetycznych zostanie poszerzona o nowy miernik parametrów sieci typu N13. Nowy miernik jest odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów, którzy poszukują na rynku prostego, taniego i funkcjonalnego przyrządu do pomiaru parametrów sieci trójfazowej.

***
ACS 800 - wizja stała się rzeczywistością
- W marcu 2002 r. ABB wprowadza do swojej oferty nową serię przemienników częstotliwości oznaczoną symbolem ACS 800. Urządzenia te dzięki wielu innowacyjnym rozwiązaniom sprawiają, że konfiguracja i uruchomienie napędu staje się niesłychanie proste. Przemienniki częstotliwości nowej serii zapewniają znakomitą jakość regulacji pracy silnika dzięki znanej i sprawdzonej w serii ACS 600 technice sterowania DTC (Bezpośrednie Sterowanie Momentem).

***
Aleksander Hager
Biopaliwa płynne w rozwoju napędów - część II
Jednym z warunków racjonalnego wykorzystania na Ziemi różnych nośników energii możliwych do pozyskania z tego źródła, szczególnie w perspektywie, jest uwzględnienie w bilansie energetycznym udziału energii odnawialnej. Jej udział może być znaczący, szczególnie w rolnictwie, ale nie tylko, o czym świadczą programy i prognozy krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo. Wymóg powyższy stawia człowiekowi ochrona zasobów środowiska naturalnego Ziemi i istniejącego stanu równowagi atmosfery, który tylko przy rozumnym gospodarowaniu nośnikami energii zapewni, że dobrodziejstwo przyrody nie obróci się przeciwko człowiekowi, a pozyskana energia będzie służyć rozwojowi cywilizacji i dobrobytu.

***
Terminale operatorskie MI4 firmy Moeller
MI4 to rodzina terminali operatorskich zawierających terminale tekstowe, graficzne oraz dotykowe. W początkowej fazie rozwoju elementy te były uzupełnieniem systemów PLC firmy Moeller, pozwalając na wizualizację i obsługę ciągów technologicznych. Dzisiaj są to produkty charakteryzujące się dużymi możliwościami technicznymi, a przy tym prostotą i funkcjonalnością. Pozwalają one jednocześnie na współpracę ze sterownikami PLC wiodących firm sprzętu automatyki na świecie.

***
Krzysztof Kania
Nowa generacja mikronapędów, czyli przemienniki częstotliwości Vacon NXL
Fińska firma VACON Oyj jest najdynamiczniej rozwijającym się producentem przemienników częstotliwości w Europie, jak i na świecie. Spośród wielu firm oferujących przemienniki częstotliwości tylko działalność VACON-a jest w 100% pod-porządkowana konstruowaniu, produkcji i sprzedaży przemienników częstotliwości. Tak wąska specjalizacja i pełna koncentracja na jednym wyrobie doprowadziła do powstania produktu charakteryzującego się wysokimi parametrami techniczny-mi, dużymi możliwościami, łatwością eksploatacji, niezawodnością i - co ważne - niewygórowaną ceną.

***
Przykład zastosowania falownika wektorowego serii FDS4000
W przykładzie tym zastosowano motoreduktor stożko-wy Firmy Stöber. Obciążeniem napędu jest sprężyna, której wykres teoretyczny, momentowy ma charakter linii sinusowej (patrz poniższy wykres). Celem jest osiągnięcie poprzez falownik firmy Stöber przybliżonego wykresu w funkcji momentu i prądu silnika, jak największej dokładności (stabilności) obrotów przy obrocie, co 360° tarczy ze sprężyną. Porównanie to zostało wykonane przy 300 obr./min silnika 4-polowego i przełożeniu przekładni stożkowej i=17.

***
Radosław Dzik
Silniki krokowe firmy Stegmann - cz. II
Zasilanie silników krokowych uza-leżnione jest od konstrukcji uzwo-jeń. W wypadku unipolarnego uzwojenia każda faza zasilana jest z centralnego źródła, więc konsekwentnie tylko jedna część każdego uzwojenia jest używana w danej fazie. Współczynnik pomiędzy mocą wyjściową silnika jest mniejszy niż przy zasilaniu bipolarnym, z uwagi na nieekonomiczne wykorzystanie uzwojeń.

***
Krzysztof Domagała, Waldemar Graczykowski, Andrzej Potok
Przekształtniki w układach napędów elektrycznych Elektrowni Bełchatów
Referat stanowi podsumowanie doświadczeń z wdrażania i eksploatacji przekształtników energoelektronicznych zastosowanych w układach napędowych w Elektrowni Bełchatów. Przedstawione są także problemy techniczne wynikłe podczas eksploatacji ww. urządzeń energoelektronicznych.

***
Krzysztof Ludynia
Wysokojakościowe systemy łączenia i sterowania układów hydraulicznych i pneumatycznych
Nieustanny rozwój techniki i technologii produkcji wywołuje stały wzrost wymagań dla armatury hydraulicznej i pneumatycznej, których zaspokajanie jest głównym celem korporacji HAM-LET. Korporacja HAM-LET Group została założona w 1950 roku. Specjalizuje się ona w projektowaniu, produkcji i sprzedaży wysokojakościowych złączy i zaworów stosowanych w systemach pneumatyki i hydrauliki siłowej, a także w transporcie szerokiej gamy cieczy i gazów.

***
Jacek Barszcz
Nowoczesny świat maszyn z napędami B&R
Współczesny świat maszyn stawia przed producentami systemów sterowania i napędów wciąż nowe wyzwania. Pełna integracja, jak i uniwersalność zastosowań są cechami poszukiwanymi i pożądanymi. Stale śledząc kierunki rozwoju rynku, na początku XXI wieku firma B&R prezentuje ofertę serwonapędów w pełni adekwatną do wymogów Ery Kosmicznej.

***
Dariusz Owczarz
Nowy przekształtnik Micromaster 440
W 2001 r. firma Siemens wprowadziła do sprzedaży nowy falownik standardowy Micromaster 440. Jest to kontynuacja wymiany całej rodziny napędów standardowych i wprowadzenie czwartej generacji układów Micromaster. Falowniki Micromaster 440 (nr katalogowy 6SE6440...) zastępują znane układy Micromaster Vector (nr katalogowy 6SE32...).

***
Mieczysław Dworczyński
Swobodnie programowane przetwornice częstotliwości oparte na platformie Logix
Rosnące w stosunku do przetwornic częstotliwości wymagania aplikacyjne zmusiły projektantów Allen Bradleya do stworzenia nowej, zintegrowanej ze sterownikiem programowanym, rodziny napędów PowerFlex. Takim przykładem jest model 700SDriveLogix zawierający wewnątrz sterownik rodziny ControlLogic

***
Kontrola pozycji - kontroler silnika krokowego o wysokiej funkcjonalności
Jednoczipowy kontroler pozycji TMC453 z firmy TRINAMIC Microchips GmbH oferuje użytkownikowi gamę funkcji. Układ steruje bezpośrednio końcówką mocy i wytwarza dla 2-, 3- i 5-fazowych silników krokowych wszystkie niezbędne cyfrowe i analogowe sygnały sterujące prądem i zdefiniowane przez użytkownika trajektorie ruchu.

***
Przegląd produktów MITSUBISHI ELECTRIC - Podstawowa oferta MPL Technology na Targi AUTOMATICON 2002
Z prawdziwą przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa do odwiedzenia naszego stoiska na tegorocznych Targach AUTOMATICON 2002. Kolejny już raz będziemy mogli porozmawiać z Państwem na tematy związane z automatyzacją procesów technologicznych oraz przedstawić szczegółowo dostępną na rynku europejskim technologię Mitsubishi Electric oferowaną dla potrzeb automatyki przemysłowej.

***
System WAGO I/O - w kierunku totalnej decentralizacji - Nowe obszary zastosowań
System I/O jest podstawowym produktem firmy WAGO dla automatyki przemysłowej. Obejmuje on uniwersalne moduły wejściowe/wyjściowe oraz interfejsy i sterowniki programowalne. Moduły I/O pozwalają na dołączanie do układu sterowania dowolnych syg- nałów analogowych i dwustanowych, osprzętu komunikującego się poprzez interfejsy szeregowe oraz urządzeń specjalnych. Taka uniwersalność systemu umożliwia dostosowanie go do potrzeb dowolnej instalacji.

***
Andrzej Dymitrowski, Janusz Gędziorowski
Filtry wyjściowe dla przemienników częstotliwości
Na wyjściu przemiennika częstotliwości występują duże stromości napięciowe, będące efektem szybkiego przełączania w elementach półprzewodnikowych, takich jak tranzystory IGBT. W sprzężeniach pojemnościowych pomiędzy przewodami obwodu głównego oraz pomiędzy nimi i przewodem ochronnym indukują się bardzo duże prądy obciążające przemiennik, mogące powodować nawet zadziałanie zabezpieczeń wewnętrznych przemiennika. Duże stromości prądowe i napięciowe powodują powstawanie naprężeń elektrycznych i mechanicznych zarówno w przewodach, jak i silniku, narażających izolację i powodujących znaczne zmniejszenie trwałości.

***
Damian Bocheński, Andrzej Balcerski
Układy napędowe na pływających jednostkach wiertniczych
Pływające jednostki wiertnicze są przeznaczone do wierceń podmorskich otworów poszukiwawczych i eksploatacyjnych. Niekiedy mogą być przystosowane do prowadzenia eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Pływająca jednostka wiertnicza charakteryzuje się zdolnością do przemieszczania na miejsca wierceń za pomocą holowników lub własnego napędu. Wśród nich są takie, które na czas wiercenia zostają osadzone bezpośrednio na dnie morza. Należą do nich platformy samopodnośne i zanurzeniowe. Drugą grupę stanowią jednostki, które na czas wiercenia pozostają w stanie pływania. Do tej grupy zalicza się platformy półzanurzeniowe oraz statki i barki wiertnicze.

***
Tomasz Jakubik
Falowniki firmy Fuji Electric
Japońska firma Fuji Electric jest, nowym na naszym rynku, producentem elektronicznych falowników stosowanych w systemach napędowych silników elektrycznych. W artykule prezentujemy rodzinę nowoczesnych, tranzystorowych falowników FVR--E11S, które są przeznaczone do napędów małej i średniej mocy.

***
Nowy kontroler PXI 8176 RT z procesorem 1.2 GHz
Nowej generacji kontroler PXI 8176 RT z procesorem 1.2 GHz wykonuje aplikacje do 300% szybciej niż pozostałe kontrolery PXI i 28% szybciej niż kontroler NI 8170 RT. Kontroler PXI 8176 RT umożliwia wykonywanie pętli z prędkością 40 kHz.

***
Jerzy Ostrowski
Serwis przetwornic VLTŽ Danfossa
Firma Danfoss jest znana jako czołowy producent napędów elektrycznych. Przetwornice częstotliwości Danfossa są wyposażone w wiele innowacyjnych rozwiązań technicznych, przy tym wyróżnia je - przynajmniej w wypadku niezbyt złożonych aplikacji - prostota obsługi. Warto jednak zwrócić uwa-gę nie tylko na szczególne techniczne walory czy wyjątkowe charakterystyki robocze napędów rodziny VLTŽ, ale również na pewne dość istotne aspekty dotyczące obsługi serwisowej tych urządzeń.

***
Andrzej Gizicki, Jerzy Szymański
Przetwornice częstotliwości VLTŽ firmy Danfoss w modernizowanych układach jezdnych zwałowarek i koparek w kopalniach węgla brunatnego
W kopalniach węgla brunatnego eksploatowane są wyprodukowane w Niemczech w latach 60. i 70. duże koparki i zwałowarki o masie własnej przekraczającej 1000 ton, zbierające dziennie kilkadziesiąt tysięcy m3 nadkładu. Mankamentem tych ko-parek jest rozwiązanie układu jezdnego.

***
Mieczysław Briger, Andrzej Waliszewski
Systemy sterowania pompami ASQ
Apator Control Sp. z o.o. to uznany na rynku producent aplikacji przemienników częstotliwości, softstartów oraz napędów prądu stałego. Firma projektuje i wyko- nuje, uwzględniając potrzeby klientów, systemy sterowania pompami w zakresie mocy od 0,75 kW do 1 MW, zasilane napięciami 3x380 V, 3x500 V lub 3x690 V.

***
Najnowszy katalog Technokabel
To już drugie, rozszerzone wydanie Informatora Technicznego opracowanego przez Spółkę Akcyjną TECHNOKABEL - producenta kabli sterowniczych, sygnalizacyjnych, telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, przewodów współosiowych i audio-video.

***
Sebastian Klaczyński
Nowości w złączach przemysłowych Pluscon
Przełom ostatnich dwóch lat zaznaczył się rozwojem nowych koncepcji i standardów w technice połączeń elektrycznych. Seria przemysłowych złączy wtykowych PLUSCON uległa w tym czasie ewolucji, której kierunek jest zgodny z ogólnoświatowym trendem automatyzacji procesów produkcyjnych. Wyraźnie zaznaczony został rozwój wyrobów związanych z dystrybucją i przesyłem sygnałów sterujących (w tym także technika światłowodowa). Technologia łączenia obwodów została udoskonalona przede wszystkim w kierunku uproszczenia i przyspieszenia montażu.

***
Nowy sensor koloru firmy Wenglor Sensoric GmbH - pewniejszy niż ludzkie oko
W obecnych czasach procesy przemysłowe nie mogą obejść się bez szeroko pojętej automatyki zawierającej w dużej mierze elementy czujnikowe. Przy identyfikacji i kontroli obiektów wykorzystywane są w znacznym stopniu czujniki bezkontaktowe, np. optoelektroniczne, indukcyjne, pojemnościowe, magnetyczne.

***
Pojemnościowe czujniki zbliżeniowe
Firma TWT AUTOMATYKA rozszerza zakres swojej oferty i rozpoczyna produkcję pojemnościowych czujników zbliżeniowych wykrywających metale, szkło, tworzywa, drewno, materiały sypkie, ciecze i inne substancje.

***
Gwarantowany brak skutków ubocznych
Terminale ID20 METTLER TOLEDO wraz z inteligentnym systemem zarządza- nia ważeniem stanowią doskonałą ochronę jakości i bezpieczeństwo produkcji w QUÍMICA FARMACÉUTICA BAYER (QFB).

***
Antoni Wojtulewicz
Serwis automatyka.pl rekomenduje witryny zagraniczne (część II)
prezentujemy drugą część zestawienia linków ze świa-ta automatyki, elektroniki, armatury przemysłowej, pomiarów i dziedzin pokrewnych. Serwis automatyka.pl już wkrótce zmieni swoją szatę graficzną. W nowej strukturze 200 adresów internetowych do najważniejszych witryn na świecie związanych z tym segmentem rynku znaleźć będzie można pod adresem: www.automatyka.pl/links.

***
Andrzej Kurdziel, Jacek Sokołowski
Wizualizacja wyników pomiarów
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, firma Metronic Instruments oferuje szereg przyrządów z funkcją rejestrującą wraz z programem REJESTRATOR 30 przeznaczonym do odczytu i wizualizacji wyników pomiarów na komputerze typu PC.

***
Jerzy Warywoda
TURCK - Moduły sieciowe z serii piconetŽ
Rosnące wymagania dotyczące szybkości produkcji i jej wielkości stawiają nowe zadania przed producentami maszyn i urządzeń. Zwiększenie szybkości pracy urządzeń i komfortu obsługi staje się możliwe poprzez wprowadzanie do nich najnowszych zdobyczy automatyki przemysłowej. Mimo że przemysłowe protokoły komunikacyjne znane są od lat siedemdziesiątych, ich powszechne stosowanie stało się faktem w ostatnich latach.

***
Ireneusz Ratka
Strategia efektywnej obsługi konsumenta
Strategia efektywnej obsługi konsumenta (ECR - Efficient Consumer Response) jest strategią funkcjonowania łańcuchów dostaw produktów częstego zakupu, która uczyniła dystrybucję polem skutecznej walki konkurencyjnej. Strategia Efektywnej Obsługi Klienta jest nowoczesną strategią zarządzania łańcuchem dostaw, według której producenci, dystrybutorzy, handlowcy, detaliści i dostawcy usług logistycznych współpracują ze sobą w celu lepszego, szybszego i bardziej efektywnego zaspokojenia potrzeb klienta.

***
Ireneusz Bujalski
Jakość - droga do sukcesu rynkowego - Statystyka
Statystyka nie jest niczym nieznanym. Każdy, wcześniej czy później, ma lub będzie miał z nią do czynienia - ze statystyką wyrobów, statystyką sprzedaży, statystyką wzrostu itp. W pracy związanej z zarządzaniem jakością nie można się obejść bez statystyki.

***
Napędy i Sterowanie, Elektroinstalacje 2002
Kolejna edycja Targów Napędy i Sterowanie oraz Elektroinstalacje 2002 odbyła się w Warszawie w dniach od 12 do 14 lutego br. Ogółem zaprezentowało się około 90 wystawców. Impreza każdego roku pozwala na przegląd najważniejszych dla branży zagadnień. Udział w Targach stwarza możliwość bezpośredniego kontaktu pomiędzy producentem, dostawcą a użytkownikiem i klientem, a tym samym wymianę informacji i doświadczeń.

***
Katarzyna Jaworek
V Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX 2002
W dniach 26-28 lutego 2002 r. w Centrum Targowym Kielce już po raz piąty odbyły się Międzynarodowe Targi ENEX. Impreza wystawiennicza została zorganizowana we współpracy z Izbą Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska. Równolegle z Targami ENEX 2002 została zaprezentowana po raz pierwszy w CTK Wystawa Technologii Wytwarzania, Przemysłu i Dystrybucji Ciepła CIEPŁOWNICTWO SIECIOWE. Wystawa odbyła się pod honorowym patronatem Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Restrukturyzacji Energetyki oraz Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Patronat medialny nad Targami ENEX sprawował miesięcznik "Energia Gigawat", zaś patronem internetowym imprezy było Centrum Informacji o Rynku Energii. Wystawa CIEPŁOWNICTWO SIECIOWE została natomiast objęta patronatem medialnym kwartalnika "Ciepło".

Reklama