Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 06/2001

Napędy i Sterowanie
numer 06/2001


Lenze
Artykuł jest kontynuacją publikacji z poprzedniego numeru, dotyczącej wykorzystania serwonapędów firmy Lenze w przygotowaniu i realizacji projektu sterowania pięcioma zespołami maszyny do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych do produktów płynnych (popularnych butelek do napojów), uzyskiwanych metodą rozdmuchu uplastycznionej preformy w formie właściwej.

***
Jerzy Przybylski, Zbigniew Szulc
Rozwój napędów obrabiarek skrawających
Wiodącą pozycję wśród technik wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym zajmuje obróbka ubytkowa. Podlega ona dalszemu intensywnemu rozwojowi zmierzającemu do podwyższenia dokładności i wydajności przy równoczesnym zmniejszeniu obciążenia środowiska. Podstawowymi maszynami wytwórczymi są więc nadal obrabiarki skrawające, których konstrukcja również ulega ciągłym zmianom, aby sprostać wymaganiom wynikającym z wymienionych tendencji rozwojowych.

***
Jacek Kęsy
Nowa odsłona Sumitomo - Drive6000
Począwszy od maja bieżącego roku, w ofercie firmy Sumitomo Cyclo Europe pojawia się nowy produkt - seria Drive6000 obejmująca reduktory i motoreduktory cykloidalne. W sensie ideowym jest to kontynuacja dotychczas produkowanych urządzeń serii Drive4000, wzbogaconych o wy-niki wieloletnich badań i doświadczeń eksploatacyjnych.

***
ABB Centrum Automatyki IT
Technologia DTC w systemach wielosekcyjnych opartych na wspólnej szynie DC

Technologia bezpośredniego sterowania momentem (DTC) , poprzednio stosowana tylko w indywidualnych napędach standardowych, zostaje zastosowana przez ABB w systemach napędów wielosekcyjnych. Pomimo to, iż napęd wielosekcyjny ze wspólną szyną prądu stałego był już dostępny wcześniej, ABB oferuje teraz takie rozwiązanie oparte na przemiennikach częstotliwości ACS 600 MultiDrive, wykorzystujących właściwości technologii bezpośredniego sterowania momentem

***
ABB Centrum Automatyki IT
ABB wprowadza zdalny system sterowania i monitorowania napędów

DriveWEB dla Mdbus pozwala użytkownikom na zdalne sterowanie i monitorowanie napędów poprzez Internet, intranet lub telefon komórkowy z WAP. Taki system może przekazywać ostrzeżenia lub informować o zakłóceniach oraz pozwala użytkownikom na uruchomienie i zatrzymanie napędu, kasowanie zakłóceń i ustawianie parametrów. DriveWEB jest unikalnym rozwiązaniem ABB dla zastosowań przemysłowych.

***
Andrzej Juszczyk
Kompleksowe zabezpieczenia silników niskiego napięcia
W sieciach niskiego napięcia coraz częściej spotyka się urządzenia generujące wyższe harmoniczne w sieci. Coraz częściej stosuje się przemienniki częstotliwości czy prostowniki. Współczesne zabezpieczenia silników powinny być tak skonstruowane, aby nadawały się do pracy w sieciach, w których mamy do czynienia z odkształconymi przebiegami napięcia zasilania. Stawia to nowe wymagania urządzeniom zabezpieczającym w zakresie jakości pomiaru..

***
Krzysztof Zbierski
Bezkrzywkowe układy wtrysku paliwa szybkoobrotowych silników o zapłonie samoczynnym cz.I
Z wymaganiami ekologicznymi związana jest potrzeba stosowania silników o coraz mniejszej emisji szkodliwych składników spalin oraz o najmniejszym jednostkowym zużyciu paliwa. W konsekwencji może to przyczynić się do globalnego zmniejszenia tych składników emitowanych do atmosfery, a także dwutlenku węgla, który odpowiedzialny jest za powstawanie efektu cieplarnianego. Już dzisiaj mówi się o "czystym" silniku, na którego określenie pojawia się nazwa - "Green Diesel" [3]. Być może uda się w niedalekiej przyszłości wyprodukować silnik spalinowy o "zerowej" emisji.

***
Nowe rozwiązania zabezpieczeń ochrony ziemnozwarciowej dla sieci typu IT, w szczególności zasilającej odbiory z przemiennikami częstotliwości
Rozwój nowej kategorii przemysłowych odbiorów energoelektronicznych stosowanych w sieciach IT dostarcza wielu korzyści techniczno-ekonomicznych, ale jest także przyczyną szeregu problemów związanych z ochroną ziemnozwarciową. Zjawiska zachodzące w w/w sieciach w czasie eksploatacji przemienników częstotliwości, a w szczególności podczas rozruchu i regulacji falowników negatywnie wpływają na identyfikację stanu zakłóceń ziemnozwarciowych przez dotychczas stosowane powszechnie zabezpieczenia ziemnozwarciowe.

***
Radosław Dzik
SSI - synchroniczny interfejs szeregowy firmy Stegmann część II
W pierwszej części (styczeń 2001) przedstawiono ogólne informacje na temat transmisji danych wykorzystywanych w przetwornikach kąta (enkoderach). Podsumujmy: przetworniki kąta wykorzystywane są w różnych gałęziach przemysłu, robotach, urządzeniach precyzyjnych, zatem wymagania odnośnie nich są ściśle określone. Wiąże się to również z potrzebą zastosowania niezawodnego ale prostego sposobu kodowania i transmisji danych. Wybiera się najczęściej kod Graya, a transmituje sygnał poprzez synchroniczny interfejs szeregowy - SSI, opracowany przez firmę Stegmann, uznany już za standard przemysłowy. W kodzie Gray'a przy przejściu z jednej wartości do sąsiedniej zmienia się tylko jeden bit.

***
Tadeusz Minksztym
Ulepszone sterowanie i większy zakres zastosowań przetwornic częstotliwosci VLTŽ oferowanych przez Danfoss dla przemysłu
Wraz z rozszerzeniem zakresu mocy oraz zwiększeniem dostępności nowych zaawansowanych funkcji sterowania, przetwornice częstotliwości serii VLTŽ2800 spełniają oczekiwane przez użytkowników najostrzejsze wymagania dla napędów przemysłowych. Od momentu ich wprowadzenia przez Danfoss dwa lata temu, przetwornice częstotliwości VLTŽ2800 dzięki uniwersalności zastosowań i niezawodności konstrukcji, są napędami powszechnie stosowanymi w każdym obszarze działalności przemysłowej.

***
INTERKAMA 2001
3 maja w Centrum Prasowym hotelu Holiday Inn w Brnie odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Messe Düsseldorf Gmbh. Przedstawiciele prasy - w tym naszej redakcji - zaproszeni przez organizatorów zostali poinformowani, że w dniach 24.09. - 28.09. bieżącego roku w Düsseldorfie odbędą się 15. Międzynarodowe Targi Specjalistyczne - INTERKAMA; są to targi nastawione na prezentacje rozwiązań dla automatyzacji produkcji i procesów przemysłowych, urządzeń, instrumentów i komponentów, systemów, usług i rozwiązań. .

***
Produkcja kart inteligentnych
Producent inteligentnych kart zbliżeniowych potrzebował w pełni zautomatyzowanego urządzenia do programowania kart inteligentnych, które wykonywane jest na końcu procesu produkcyjnego. Programowanie polega na ładowaniu zawartości elektronicznej do karty inteligentnej, co umożliwia dostosowanie właściwości produktu do wymagań klienta. Dodatkowo, system musi testować każdą kartę na widoczność i czytelność kodu służącego do identyfikacji.

***
SABUR Sp. z o.o.
Inteligentny system komunikacji radiowej MORSEŽ
System MORSEŽ firmy RACOM jest inteligentnym, cyfrowym systemem przesyłu informacji drogą radiową z wykorzystaniem metody komutacji pakietów (packet switching). Ma on budowę wielowarstwową i spełnia wymagania układów o inteligencji rozproszonej. Informacja może być wymieniana zarówno pomiędzy użytkownikami stacjonarnymi, jak i będącymi w ruchu. Jest to system o bardzo dużych możliwościach funkcjonalnych, dużej niezawodności i pewności działania. Może być sercem zarówno niewielkich układów telemetrycznych, jak i ogólnopaństwowych systemów monitoringu i sterowania. Pod wieloma względami jest systemem unikalnym na rynku.

***
Marcin Jaczewski
Sterowniki programowalne - seria Q zł złoty Medalista Targów AUTOMATICON 2001ot
Wprowadzona na światowe rynki przez MITSUBISHI ELECTRIC najnowsza seria Q sterowników programowalnych stanowi niewątpliwy przełom w technice sterowania i kontroli procesów. Ze względu na ogromne możliwości wielopoziomowej dedykowanej kontroli, seria Q staje się już SYSTEMEM oferującym zarówno sterowanie pojedynczych maszyn, urządzeń, jak również złożonych instalacji kompleksowych procesów technologicznych (np. elektrociepłowni, oczyszczalni, skomplikowanych procesów chemicznych, zintegrowanych wielofunkcyjnych procesów obróbki, montażu itd.).

***
Andrzej Garbacki
SuiteVoyagerTM - zarządzanie procesem technologicznym przez Internet
Możliwość wglądu w przebieg procesu przemysłowego i kontroli nad nim za pomocą sieci Internet staje się obecnie coraz ważniejszym aspektem nowoczesnych systemów informatycznych, wykorzystywanych w przemyśle. Stosowanie technologii internetowej daje przedsiębiorstwu wymierne korzyści ekonomiczne, wynikające z jednej strony z możliwości użycia istniejących sieci LAN/WAN oraz istniejącego - niekoniecznie szybkiego - parku komputerowego, z drugiej zaś - z niezależności od dedykowanego licencjonowanego oprogramowania za wyjątkiem przeglądarek internetowych..

***
Krzysztof Skura
INTERBUS Rugged Line nowa koncepcja budowy rozproszonych modułów I/O
Wraz ze wzrostem stopnia złożoności systemów automatyki przemysłowej rosną żądania co do wymaganego czasu diagnozowania i serwisu, a także czasu bezawaryjnej pracy. W przeszłości w projektach systemów automatyki przemysłowej przyjęto podejście zdecentralizowane opierające się na sieciach FIELDBUS (INTERBUS, PROFIBUS). Podejście takie wpłynęło w sposób znaczący na redukcję liczby instalowanych na obiektach przemysłowych szaf sterowniczych. Kolejnym krokiem w rozwoju rozproszonych systemów automatyki jest podniesienie funkcjonalności oraz niezawodności peryferyjnych urządzeń automatyki, czego przykładem jest rodzina modułów Rugged Line (RL) firmy Phoenix Contact. Firma BMW z powodzeniem zastosowała moduły tego typu w swoich aplikacjach pilotowych i oświadczyła, że będzie używała ich w przyszłych projektach.

***
Józef Kozłowski
Harmoniczne napięcia i prądu w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych
Współczesne znaczenie słowa filtr jest związane z bardziej abstrakcyjnym rozumieniem oczyszczanego medium niż np. zawiesiny w sieciach. Zwykle jednak wiąże się ono z przechodzeniem przez jakąś barierę; można mówić o przenikaniu informacji ze strefy objętej wojną lub o przenikaniu promieni słonecznych przez gałęzie drzew. Czasami bariera jest ustawiona przez człowieka celowo i służy do oddzielenia czegoś, co jest pożądane, od czegoś, co jest zbędne. Klasycznym tego przykładem może być oczyszczenie wody, innym - stosowanie filtra ultrafioletowego na obiektywie aparatu fotograficznego. Jeżeli, rozwijając dalej przykłady, rozważanym medium są sygnały, np. napięcie elektryczne, to bariera w postaci chociażby obwodu elektrycznego - jest filtrem dokonującym pewnego przekształcenia sygnału.

***
Mirosław Łukiewski
Dławiki w układach filtrów wyższych harmonicznych
Znaczny poziom wyższych harmonicznych w przemysłowych oraz miejskich sieciach elektroenergetycznych jest spowodowany szybkim wzrostem ilości eksploatowanych przekształtników i odbiorników nieliniowych. Odkształcenie sinusoidy napięcia prowadzi do zwiększenia strat, a w skrajnych sytuacjach nawet do zakłóceń w pracy maszyn i urządzeń. W celu ograniczenia niekorzystnego wpływu odbiorników nieliniowych i przekształtników na sieć elektroenergetyczną, zasilane z niej maszyny oraz na połączone z siecią baterie kondensatorów stosuje się układy filtrów wyższych harmonicznych. Firma ELHAND TRANSFORMATORY z Lublińca jest producentem dławików typu ED3F przeznaczonych do pracy w układach filtrów LC wyższych harmonicznych.

***
Antoni Wojtulewicz
Zapytanie ofertowe do ponad 370 firm na www.automatyka.pl
Jak dowiedzieć się, czy cena przepływomierza, jaki zakupiliśmy w zeszłym miesiącu od naszego stałego dostawcy, nie jest za wysoka? Jak w prosty sposób uzyskać informacje, kto w Polsce dostarcza sterowniki CNC, jakich marek i w jakiej cenie? Skąd uzyskać informacje o dostawcach produktów trudno dostępnych? Czy szukanie po omacku w książce telefonicznej, wydzwanianie po firmach nie jest stratą czasu i pieniędzy ? Ilu z nas, mających na co dzień do czynienia z branżą automatyki, przeżywa podobne rozterki?

***
UGS
Solid Edge - sprawdzone rozwiązania przy projektowaniu maszyn
Solid Edge (SE) jest systemem specjalnie dostosowanym do potrzeb konstruktorów-mechaników. Opracowywany od początku pod kątem zastosowań mechanicznych, łączy w sobie praktyczne aspekty projektowania maszyn z niezaprzeczalnymi własnościami, jakimi powinien odznaczać się nowoczesny system CAD - łatwością nauki i użytkowania. Dzięki niemu producenci maszyn mogą polepszyć współpracę oraz udostępnianie danych projektowych między zespołami roboczymi poprzez zastosowanie praktycznych, tanich narzędzi.

***
Ireneusz Bujalski
JAKOŚĆ - DROGA DO SUKCESU RYNKOWEGO - Rozwinięcie Funkcji Jakości - QFD CZĘŚĆ I
Tradycyjne techniki pomiaru rynku, np. segmentacja rynku czy model wieloatrybutowy, postrzegane są jako ogromnie użyteczne i są powszechnie stosowane. Niestety nie spisują się one w tłumaczeniu potrzeb klienta na specyficzne działania i specyfikacje dotyczące produktu. Wiedząc "czego" chce klient, projektanci danego produktu potrzebują jasnego wykazu pytań "jak" (w jaki sposób) należy to zrobić, by dostarczyć klientowi korzyści w zakresie danego kryterium.

Reklama