Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 05/2021

Napędy i Sterowanie
numer 05/2021MoReSiC – stacja ładowania pojazdów z silnikiem elektrycznym oparta na elementach z węglika krzemu
Samochody z silnikiem elektrycznym odgrywają istotną rolę w procesie dekarbonizacji energetyki. Coraz bardziej rygorystyczne normy emisji spalin oraz mająca miejsce w wielu państwach Europy odpowiednio nakierowana polityka podatkowa zachęcają konsumentów do szukania alternatywy dla samochodów z silnikiem spalinowym. Użytkowanie pojazdów z silnikiem elektrycznym niesie z sobą wiele problemów, do najistotniejszych z nich – poza ceną – można zaliczyć ich ograniczony zasięg oraz niski poziom gotowości infrastruktury elektroenergetycznej do ich ładowania.

***

Analogowe mikrokontrolery front-end RX23E-A firmy Renesas do precyzyjnego wykrywania i zastosowań pomiarowych
Zaawansowane rozwiązania jednoukładowe integrują obwody analogowe i mikrokontroler, zapewniając precyzję lepszą niż 0,1% dla szerokiej gamy czujników i urządzeń pomiarowych do zastosowań produkcyjnych i testowych.

***

Nowa seria DPI 705E zapewnia dokładne i niezawodne monitorowanie ciśnienia i temperatury w środowiskach przemysłowych. RS Components oferuje szereg ulepszonych wskaźników ciśnienia i temperatury firmy Druck
Asortyment obejmuje dwie wersje – DPI 705E do użytku w strefach bezpiecznych i DPI 705E-IS (iskrobezpieczny) do użytku w strefach niebezpiecznych. Modele te mają mocną, trwałą konstrukcję oraz stanowią rozwinięcie i zastępują cenioną rodzinę DPI 705. Przyrządy są zaprojektowane do obsługi jedną ręką i wprowadzają nowe i ulepszone funkcje, aby zapewnić jeszcze większą dokładność i niezawodne monitorowanie ciśnienia lub temperatury podczas uruchamiania, wykrywania usterek i testowania systemu, w tym testowania szczelności.

***

Dzięki prawie milionowi członków na całym świecie, którzy łączą się teraz za pośrednictwem społeczności DesignSpark, jego wartość jako globalnego źródła innowacji inżynieryjnych stale rośnie. RS Components świętuje 10-lecie DesignSpark nowymi zasobami
Nowa strona internetowa DesignSpark, która ma zlokalizowane wersje dostępne w Chinach, Francji, Niemczech, Japonii, Ameryce Północnej i Wielkiej Brytanii, została opracowana z pomocą opinii użytkowników, aby stworzyć bardziej przejrzysty i prostszy interfejs do wyszukiwania i używania treści. Ulepszone narzędzia wyszukiwania i filtrowania oraz sekcje oznaczone kolorami również ułatwią nawigację i poprawią komfort korzystania z witryny przez użytkownika.

***

Teraz dostępny jest raport niezakończonych połączeń i wybór siatki w obszarze pokrytym miedzią. RS Components dodaje nowe funkcje i poprawia interfejs użytkownika w bezpłatnym oprogramowaniu DesignSpark PCB w wersji 9
Oprogramowanie DesignSpark PCB to zestaw bezpłatnych narzędzi do szybkiego tworzenia prototypów płytek drukowanych, które oferują nieograniczone możliwości w zakresie liczby i wielkości schematów, liczby warstw, węzłów, płytek i połączeń. Dostępna jest także funkcja integracji z bibliotekami części RS i producentów, funkcja edycji bibliotek w celu tworzenia bibliotek niestandardowych oraz możliwość integracji z bezpłatnymi systemami CAD DesignSpark do projektowania urządzeń mechanicznych i elektrycznych. Użytkownicy, którzy wymagają bardziej złożonego zestawu reguł projektu i cech, mogą importować schematy płytek drukowanych i pliki utworzone w oprogramowaniu DesignSpark PCB do bardziej zaawansowanego oprogramowania De­­signSpark PCB Pro.

***

Pomoc dla dystrybutorów w pocovidowej rzeczywistości
LOTOS Oil – spółka zależna Grupy LOTOS – uruchamia drugą edycję cieszącego się olbrzymią popularnością programu wsparcia kontrahentów. Kontynuacja programu ma nazwę „Razem w przyszłość 2.0”. Spółka gwarantuje wypłatę już w lipcu premii półrocznej i daje możliwość przenoszenia niewykorzystanych budżetów marketingowych na kolejne okresy.  Chce także wspierać marketingowo swoich dystrybutorów w budowaniu ich pozycji na rynkach lokalnych poprzez promocje cenowe i z nagrodami.

***

Innowacyjne nowości w portfolio NORD
W odpowiedzi na potrzeby klientów oraz bazując na analizie najważniejszych światowych trendów rynkowych, NORD poszerza swoje portfolio o nowe produkty. Innowacyjny DuoDrive łączy w jednej higienicznej obudowie reduktor i silnik, a zdecentralizowana przetwornica NORDAC ON sprawdzi się idealnie w aplikacjach transportu poziomego, współpracując z najwydajniejszym silnikiem NORD.

***

Anna Szymczak
Nowe dotacje – lep na przedsiębiorców
Trwa okres posuchy w dotacjach, a dokładniej – stare dotacje z perspektywy budżetowej 2014–2020 się skończyły, a nowe dopiero się tworzą. Trwa promocja zakończonych inwestycji dotowanych z UE. Zainteresowanie tematyką dotacyjną jest duże i niektórzy próbują taką sytuację wykorzystać, aby zarobić na nieuwadze przedsiębiorców.

***

Zdalny serwis z zastosowaniem CS-RHC (Control-Service Remote Helmet Controller)
Przedstawiamy nową usługę dedykowaną firmom, które chcą zachować ciągłość produkcji, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo i komfort pracowników. Przygotowaliśmy zestaw, który umożliwia wsparcie techniczne na odległość. CS-RHC (Control-Service Remote Helmet Controller) to specjalnie przygotowany kask, dzięki któremu połączysz się z inżynierem Control-Service i zdalnie przeprowadzisz serwis.

***

Jerzy Sobczak
Falownik solarny / ładowarka serii SPV18 VPM off grid firmy Sanyu
Kwestia ceny energii dostarczanej do domu lub przedsiębiorstwa to często pojawiający się problem, który powoduje, że wiele osób zaczyna poszukiwać alternatywnych rozwiązań. Jednocześnie coraz większy nacisk kładziony jest na tak zwaną „zieloną energię”, czyli energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

***

Liczniki produkcyjne LDP800
Liczniki produkcyjne serii LDP800, z dużym ekranem LED, mogą pokazać dużo więcej niż tylko wynik produkcji w sztukach, dzięki czemu stają się ekonomicznym narzędziem do analizy przebiegu procesu produkcyjnego. Ich oprogramowanie wylicza wszystkie najważniejsze parametry procesu, takie jak: wynik, wynik procentowo, wydajność, czas taktu i czas pracy.

***

Sławomir Szymaniec, Marek Kacperak
Diagnostyka drganiowa maszyn i zespołów maszynowych
Wieloletnie doświadczenia autorów w utrzymaniu ruchu w przemyśle oraz w drganiowej eksploatacyjnej diagnostyce maszyn pozwoliły ustalić podstawowe, dominujące zjawiska dynamiczne w zespołach maszynowych cementowni, ich przyczyny oraz wpływ na pracę cementowni. Wiarygodna diagnostyka maszyn jest możliwa tylko przy dobrej znajomości potencjalnych uszkodzeń maszyn i sposobów ich rozróżnienia.

***

Jan Górzyński
Pozyskiwanie i przetwarzanie energii odnawialnej. Cz. 2
Energia wody występująca w przyrodzie, która może być wykorzystana do celów energetycznych, to energia mórz i oceanów oraz wód śródlądowych. Podstawowe znaczenie dla energetyki ma wykorzystanie energii wód śródlądowych, ponieważ energia mórz i oceanów jak dotychczas jest wykorzystywana w niewielkim stopniu i nie liczy się w bilansie energii zużywanej na świecie. Energia wód śródlądowych jest wynikiem obiegu wody w przyrodzie uruchamianego działaniem energii słonecznej.

***

Jakub Bernatt, Stanisław Gawron, Tadeusz Glinka
Porównanie strat mocy i sprawności silników w różnych wariantach rozwiązania
Streszczenie: Układy napędowe maszyn wyciągowych na szybach wydobywczych w kopalniach węgla kamiennego i rud miedzi bazują na silnikach prądu stałego wzbudzanych elektromagnetycznie. Sprawność energetyczna tych silników wynosi około 90%. W artykule przedstawiono silniki alternatywne: silnik prądu stałego wzbudzany magnesami trwałymi; silnik wzbudzany magnesami trwałymi i komutacją elektroniczną. Sprawność wymienionych silników jest większa, a ilość traconej energii w silnikach jest mniejsza.

ENG EFFICIENCY AND POWER LOSSES OF MOTORS IN VARIOUS VARIANTS OF THE SOLUTION
Abstract: The drive systems of winding machines, on production shafts of coal mines and copper ores mines, are based on electromagnetically excited DC motors. The energy efficiency of these motors is around 90%. The alternative motors are presented in the article: DC motor excited by permanent magnets; a motor excited by permanent magnets and electronic commutation. The efficiency of these motors are greater, and the amount of energy lose in motors are smaller.

***

Stanisław Gawron
Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne wirników maszyn z magnesami trwałymi
Streszczenie: W artykule przedstawiono innowacyjne, opatentowane w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, różne warianty rozwiązań konstrukcyjnych wirników maszyn z magnesami trwałymi. Zaprezentowane rozwiązania mają na celu umożliwienie równomiernego rozkładu temperatury wewnątrz maszyny, co korzystnie wpływa na pracę urządzenia oraz jego trwałość. Powierzchnia zewnętrzna wirnika może być ukształtowana w czasie obliczeń elektromagnetycznych i cieplnych silnika. W zależności od prędkości obrotowej maszyny można dobrać korzystny kształt powierzchni, liczbę bruzd i usytuowanie wzdłuż osi wirnika, bez istotnego pogorszenia permeancji obwodu magnetycznego maszyny.

ENG INNOVATIVE DESIGNS FOR ROTORS OF PM MACHINES
Abstract: Different design variants for rotors of permanent machines are presented in this paper. These designs have been patented by the Polish Patent Office (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej). The aim of these designs is to attain uniform temperature distribution within the machine. Such distribution has a positive impact on machine operation and its durability. The external surface of the motor may be formed during electromagnetic and thermal calculations. Depending on rotational speed, a satisfactory shape of the surface may be selected together with number of grooves and  positioning along rotor axis; this should not lead to significant deterioration in permeance of machine’s magnetic circuit.

***

Stefan Gierlotka
Właściwości elektryczne niektórych ryb
Niektóre gatunki ryb, należące do rodzin: drętwy, strętwy, mruki i sum elektryczny, wyewoluowały niezależnie narządy elektryczne. Ryby te należą do gromad chrzęstno- i kostnoszkieletowych. Wytwarzane napięcie elektryczne u tych ryb służy do obezwładniania zdobyczy lub odstraszania napastników. Niektóre ryby swe narządy elektryczne wykorzystują do elektrolokacji i orientacji w środowisku.

Reklama