Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 01/2022

Napędy i Sterowanie
numer 01/2022Dobór właściwego przewodu
Przewody sygnałowe używane do łączenia czujników tensometrycznych ze wzmacniaczem muszą spełniać wiele różnych wymagań. Powodzenie pomiaru, podobnie jak niezawodność działania maszyn w oparciu o pomiar siły, zależy również od doboru kabla. Więcej

***

Automatyzacja procesu produkcji w przemyśle mleczarskim przy użyciu silników LinMot
200 milionów litrów mleka i 60 milionów litrów śmietanki. Te imponujące wolumeny płynów są co roku przetwarzane w firmie Emmi Mittelland Molkerei AG w szwajcarskim mieście Suhr. Nie byłoby to możliwe bez silników liniowo-obrotowych LinMot i zamknięcia typu wing-cap. Więcej

***

Etykieta produktu – nowy dostęp do usług cyfrowych SEW-EURODRIVE
Etykieta produktu pozwala na szybkie i proste powiązanie produktu z naszymi cyfrowymi usługami. Wystarczy zeskanować smartfonem lub tabletem kod QR i natychmiast skorzystać z wielu naszych usług cyfrowych: od dostępu do wszystkich danych i dokumentów dla określonych produktów, przez wizualną kontrolę pozycji pracy napędu, szybki dostęp do analiz błędów oraz zamówień usług serwisowych, po dobór i zamawianie części zamiennych czy też nowych odpowiedników. Więcej

***

Biznes w erze cyfrowej. Targi ITM z planem dla przemysłu
Trwają przygotowania do kolejnej edycji Targów ITM INDUSTRY EUROPE. Wydarzenie – zgodnie z oczekiwaniami branży – odbędzie się jak w ubiegłych latach późną wiosną. Hale targowe od 31 maja do 3 czerwca 2022 roku wypełnią nowoczesne maszyny i urządzenia dla Przemysłu 4.0.

***

Nowe enkodery inkrementalne serii M500 z indukcyjną metodą pomiaru firmy LeineLinde
Firma LeineLinde wprowadza na rynek nową serię enkoderów inkrementalnych z indukcyjną metodą pomiaru, oznaczonych jako M500. Enkodery serii M500 zostały zaprojektowane, aby sprostać wyzwaniom dnia dzisiejszego, a także wymogom jutra. Urządzenia wykonane są zgodnie z obowiązującymi normami przemysłowymi w zakresie interfejsów mechanicznych i elektrycznych, a dostępne wersje określają przyszłe standardy dzięki swoim innowacyjnym, nowym funkcjom. Więcej

***

Rozwiązania napędowe dla inteligentnych procesów piwowarskich
Kreatywne piwa rzemieślnicze to znak rozpoznawczy browaru Landgang z siedzibą w Hamburgu. Aby precyzyjnie kontrolować produkcję opartą na szczegółowych przepisach, browary z północnych Niemiec polegają na inteligentnych systemach napędowych firmy NORD DRIVESYSTEMS. Więcej

***

Marta Godula
Nowoczesne linie technologiczne – projekt – realizacja – sterowanie
Od 29 lat P.W. DREWMAX udoskonala i wdraża najnowsze rozwiązania w zakresie budowy maszyn oraz automatyki przemysłowej. W zakresie naszej działalności znajduje się kompleksowa budowa linii technologicznych oraz wyposażenie obiektów produkcyjnych. Integrowane przez nas systemy sterowania są podstawą funkcjonowania kilkudziesięciu fabryk zlokalizowanych nie tylko na terenie Polski, ale i poza jej granicami. Więcej

***

CONTROL-STOM wiosną 2022 roku!
Po dwóch przełożonych z powodu pandemii edycjach jesiennych Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM powracają do stałego, wiosennego terminu. Zapraszamy do Targów Kielce w dniach od 5 do 7 kwietnia 2022 roku!

***

Nowości pneumatyczne w Targach Kielce na wiosnę!
Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań KIELCE FLUID POWER, będące stałym elementem przemysłowego cyklu wystaw kieleckiego ośrodka, powracają do stałego, wiosennego terminu. Zapraszamy do Targów Kielce od 5 do 7 kwietnia 2022 roku! Więcej

***

Waldemar Frankiewicz, Zbigniew Lewandowski, Michał Kuc
Wpływ środowiska elektromagnetycznego na pracę napędu BLCD
Streszczenie: W artykule zamieszczono najważniejsze informacje na temat możliwości potencjalnego wpływu środowiska elektromagnetycznego na eksploatację napędu BLDC. W szczególności zaprezentowane zostały wyniki badań odporności bezzałogowego statku powietrznego BSP z napędem BLDC na wyładowania elektryczności statycznej ESD wykonane w akredytowanym Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej i Pomiarów Pól Elektromagnetycznych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia. Omówiono zakres przeprowadzonych badań, uzyskane wyniki oraz wymagania normatywne w tym zakresie.

ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT EFFECTS ON BLDC DRIVE
Abstract: The most important information regarding possibility of electromagnetic environment effects on BLDC drive operation were presented in this article. In particular, this paper presents tests results on the drone with BLDC power unit throughout ESD immunity tests performed in accredited Laboratory of Electromagnetic Compatibility Testing and Electromagnetic Field Measurements of the Military Institute of Armament Technology. This paper also covers range of performed tests, obtained results and standard requirements regarding this test range.

***

Jakub Bernatt, Tadeusz Glinka, Artur Polak
Energooszczędny układ napędowy
Streszczenie: Moment znamionowy maszyny elektrycznej determinuje jej gabaryt. Maszyny wolnoobrotowe mają większą objętość i masę od maszyn o tej samej mocy znamionowej, lecz wyższej znamionowej prędkości obrotowej. Sprawność energetyczna maszyny obciążonej mocą znacznie mniejszą od mocy znamionowej ma także sprawność mniejszą od znamionowej. Porównano sprawność energetyczną trzech układów napędowych napędzających maszynę roboczą z prędkością obrotową n = 187,5 obr./min. Wykazano, że sprawność silnika synchronicznego o liczbie par biegunów p = 16 w warunkach pracy wynosi η = 77% i jest mniejsza o 16% od sprawności silnika synchronicznego i silnika indukcyjnego o liczbie par biegunów p = 2 plus przekładnie mechaniczne o przełożeniu i = 8. Silniki synchroniczny i indukcyjny, o liczbie par biegunów p = 2 plus przekładnie mechaniczne o przełożeniu i = 8 stanowią napęd alternatywny do silnika synchronicznego wolnoobrotowego o liczbie par biegunów p = 16.

ENERGY-SAVING DRIVE SYSTEM
Abstract: The rated torque of the electric machine determines its dimensions. Slow-running machines have a larger volume and weight than machines with the same rated power but higher rated rotational speed. The energy efficiency of the machine loaded with power significantly lower than the rated power also has the efficiency lower than the rated one. The energy efficiency of three drive systems driving a working machine with a rotational speed of n = 187,5 rpm was compared and it was shown that the efficiency of a synchronous motor with the number of p = 16 poles under operating conditions is η = 77% and is 16% lower than that of a synchronous motor and an induction motor with the number of pole pairs p = 2, plus mechanical gears with the ratio i = 8. Synchronous and induction motors with the number of pole pairs p = 2 plus mechanical gears with the ratio i = 8 constitute an alternative drive to the slow-speed synchronous motor with the number of pole pairs p = 16.


***

Andrzej Barszcz, Mirosław Chłosta, Marek Szlęzak
Nowy pojazd dostawczy N.Truck firmy MELEX – od pomysłu do realizacji
Streszczenie: Polityka ekologiczna nakłada na poszczególne państwa członkowskie UE wymagania dotyczące bezemisyjnego transportu. W tym zakresie podjęto działania związane z opracowaniem nowego pojazdu dostawczego o dmc do 3,5 t. Pomysł został zrealizowany z wykorzystaniem środków NCBiR – projekt nr POIR.01.02.00-00-0194/16 – w ramach programu sektorowego INNOMOTO. Realizacja projektu wymagała zaprojektowania od podstaw nowego pojazdu firmy MELEX. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z nową konstrukcją.

Abstract: Environmental policy imposes on individual EU Member States requirements for emission-free transport. In this regard, measures were taken to develop a new delivery vehicle with a DMC up to 3.5. The idea was implemented with the use of NCBiR funds – project no. POIR.01.02.00-00-0194/16 – under the INNOMOTO sector program. The implementation of the project required designing a new MELEX vehicle from scratch. This article presents selected issues related to the new structure.

***

Marcin Biernacki, Przemysław Majewski
Analiza możliwości rekuperacji elektrycznego pojazdu komunikacji miejskiej
Streszczenie: W pracy przedstawiono wybrane sposoby odzyskiwania oraz magazynowania energii wytworzonej podczas hamowania pojazdu użytkowanego na potrzeby transportu publicznego na terenach miejskich. Omówiono podstawowe fazy pracy elektromechanicznego układu napędowego autobusu poruszającego się jedną z wybranych tras komunikacyjnych w dużej aglomeracji miejskiej, gdzie wybrana trasa została przyjęta jako trasa testowa. Omówiono współpracę układu napędowego z pojedynczym oraz z dwoma zasobnikami (magazynami) energii o parametrach dobranych do wariantów przejazdu trasą testową. Przeanalizowano ilość odzyskiwanej energii w stosunku do ilości energii niezbędnej do przebycia wybranej trasy, a ponadto zwrócono uwagę na trwałość głównego i pomocniczego źródła zasilania, które jednocześnie służą do odbioru i magazynowania energii odzyskanej podczas hamowania. Omówiono wybrane warunki opłacalności odzyskiwania energii.

Abstract: The document describes selected methods of recovering and storing energy generated during breaking a vehicle (bus) intended for collective passenger transport in urban areas. Basic operate phases of electromechnical propulsion system of  bus was described where to take in to account real communication route as a testing route. The work of the electromechanical drive system with single and with two cooperating energy storage (storages) units was analyzed. A propulsion system powered from a source or sources of energy with different capacities provided for the test route variants, that are the equivalent of one of the real routes served by public transport plants, was tested. The amount of recovered energy was analyzed in relation to the amount of energy necessary to travel the selected route. The durability of the main and cooperated auxiliary power source, operated as the storage of energy recovered during vehicle braking, was analyzed. Selected profitability conditions for energy recovery were analyzed.

***

K. Eric Drexler
MDL destylacja inteligencji: Poznawanie strategii bezpiecznego dostępu do superinteligentnych możliwości rozwiązywania problemów
Technologie SI mogą osiągnąć próg szybkiej, otwartej, rekurencyjnej poprawy, zanim będziemy przygotowani na wyzwania związane z pojawieniem się superinteligentnych agentów SI2. Jeśli taka sytuacja nastąpi, może okazać się niezwykle ważne zastosowanie metod zmniejszania ryzyka sztucznej inteligencji, dopóki bardziej kompleksowe rozwiązania nie zostaną zrozumiane i gotowe do wdrożenia. Jeśli metody redukcji ryzyka mogą przyczynić się do tych kompleksowych rozwiązań, tym lepiej.

***

Aleksander Nicał, Elżbieta Szmigiera, Kostiantyn Protchenko, Krzysztof Kaczorek
Rola BIM w prefabrykacji
Realizacja projektu w technologii prefabrykacji betonowej znacznie różni się od procesów budowlanych w technologii tradycyjnej, głównie ze względu na to, że nakłady pracy są przeniesione na wcześniejszy etap – etap produkcji. Wiele procesów jest standaryzowanych, co pozwala uzyskać wysoki poziom automatyzacji, uwzględniając zasady lean management, lean construction, Industry 4.0 i inne.

Reklama