Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo ebm papst sap weld B&RSEW EURODRIVE

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 07-08/2007

Napędy i Sterowanie
numer 07-08/2007


Artur Mazur, Artur Politowicz
Wymagania funkcjonalne zintegrowanych systemów mechatronicznych dla ładowarek kołowych
Zastosowanie systemów mechatronicznych w maszynach roboczych ciężkich, w tym w maszynach górniczych, wynika z konieczności spełnienia coraz większych wymagań klienta i wymogów z zakresu bezpieczeństwa i eksploatacji maszyn w trudnych warunkach wyrobisk górniczych. Podstawowym ograniczeniem w stosowaniu tych systemów są: brak właściwej wiedzy w zakresie doboru optymalnych systemów dla konkretnych aplikacji; brak zaufania co do niezawodności systemów mechatronicznych;...

***
Witold Jaszczuk
Elektromagnesy prądu stałego – cz. III. Wpływ napięcia zasilania elektromagnesu prądu stałego na sprawność układu napędowego
Od dawna wiadomo, że napięcie zasilania elektromagnesu ma decydujący wpływ na czas oraz przebieg rozruchu i ruchu roboczego napędzanego mechanizmu. Zagadnieniom tym poświęcono w przeszłości szereg opracowań. Na szczególną uwagę zasługują prace E. Kallenbacha [1, 2], w których podano granice możliwości zmian charakterystycznych czasów działania układu elektromechanicznego w funkcji napięcia zasilania, a wśród nich czasu rozruchu i czasu ruchu roboczego mechanizmu. Zmian możliwych do uzyskania na drodze doboru parametrów zasilania elektromagnesu w przypadkach zasilania ze źródła napięciowego i prądowego.

***
Ryszard Dindorf
Zagadnienia montażu mikrozaworów pneumatycznych
W mikrosystemach technicznych MST (ang. Microsystem Technology) występują mikrosystemy płynowe (ang. Microfluidic), które dotyczą zarówno mikrohydrauliki, jak i mikropneumatyki [3]. W systemach tych występują zawory w postaci zminiaturyzowanej o wymiarach nominalnych kilku milimetrów oraz mikrozawory o wymiarach nominalnych od kilku do kilkuset mikrometrów. W mikrosystemach elektromechanicznych MEMS (ang. Micro Eletro-Mechnical System) wyróżnia się technikę zminiaturyzowaną, mikrotechnikę i nanotechnikę.

***
Tomasz Barszcz
Wsparcie utrzymania ruchu maszyn pomocniczych na bazie systemu VIBex oraz usług diagnostycznych
Korzyści płynące z zastosowań systemów monitorowania i diagnostyki maszyn są coraz lepiej rozumiane przez użytkowników. Początkowo, z uwagi na bardzo wysoki koszt, systemy te instalowano głównie w najdroższych obiektach, takich jak np. samoloty czy turbozespoły energetyczne. W następnych latach, głównie na skutek ciągłego spadku cen elektroniki (w tym zwłaszcza komputerów) i jednoczesnego poprawiania się ich parametrów technicznych (wydajność procesorów, pojemność pamięci) uzasadnione ekonomicznie stało się stosowanie tych systemów również w maszynach niekrytycznych. Rozszerzanie grup maszyn objętych systemami monitorowania i diagnostyki spowodowało konieczność zmian w podejściu do użytkownika.

***
Dobry rok dla Freudenberg Group
Sukcesem zakończył się ubiegły rok finansowy dla firmy Freudenberg Group. Po raz pierwszy w 158-letniej historii koncernu wartość sprzedaży przekroczyła kwotę 5 mld euro. W tym osiągnięciu miały swój udział wszystkie oddziały firmy należące do rodziny Freudenberg Group. Pod koniec 2006 r.firma Freudenberg zatrudniała 33 526 pracowników, o 141 więcej niż w bilansie opublikowanym na koniec 2005 r.

***
Tadeusz Minksztym
VLT® 1,2 MW – napędy nowej generacji Danfoss w rozszerzonym zakresie mocy
Pod koniec roku w oparciu o nowoczesną technologię, znaną z wcześniejszych wdrożeń, Danfoss znacznie rozszerzy zakres oferowanych urządzeń, aż do mocy 1,2 MW. Wdrażanie kolejnych produktów, promowanie nowej generacji napędów i rozwijanie zakresu dostępnych mocy to konsekwentne działania Danfoss Drives, podejmowane od początku 2006 r. Innowacyjność, wykorzystanie najnowszych technologii i niezawodność to cechy od lat kojarzone z marką VLT®. W tym już roku znane od lat napędy serii VLT®5000, VLT®6000 i VLT®8000 w całym zakresie dostępnych mocy zastąpione zostały nową ofertą.

***
Przygotowanie powietrza serii D
Wszechstronny typoszereg zespołów przygotowania powietrza o mocnej metalowej konstrukcji. Wszystkie wersje dostępne są w trzech wielkościach wykonania: Mini (1700 l/min), Midi (3500 l/min) oraz Maxi (11 500 l/min). Dostępne wielkości przyłączy pneumatycznych od 1/8 do 1”. Rodzina filtrów w serii D oferuje liczne opcje filtrów oraz stopni filtrowania od 40 µm do 0,01 µm, jak i filtry z węglem aktywnym o wysokiej wydajności usuwania oleju ze sprężonego powietrza oraz pochłaniania zapachu dla produkcji spożywczej.

***
Tobiasz Witor
Lenze Digitec Controls realizuje uniwersalną koncepcję zdalnej obsługi, opartą o komputery przemysłowe IPC
Zdalny dostęp do maszyn i urządzeń to obecnie w wielu branżach oczywistość – nie tylko za pośrednictwem lokalnych sieci, lecz przez globalny zdalny dostęp czy przez Internet. Jeśli jednak chodzi o więcej niż tylko o kontrolę parametrów, poszukiwane są zaawansowane, uniwersalne koncepcje. W niniejszym artykule przedstawiony jest system stworzony przez Lenze Digitec Controls, który oferuje szerokie możliwości parametryzacji, wizualizacji i programowania na odległość i dzięki temu spełnia wszystkie wymagania systemu przyjaznego dla klienta.

***
Dariusz Ways, Wiesław Monkiewicz
Przykładowe aplikacje bezpieczeństwa SIMOCODE pro – układ nawrotny z układem bezpieczeństwa. Kontrola zatrzymania awaryjnego z monitorowanym startem, kategoria 2 wg EN 954-1
Przykładowe aplikacje bezpieczeństwa to działające i przetestowane konfiguracje na bazie standardowych produktów firmy Siemens, umożliwiające proste, szybkie i korzystne cenowo tworzenie aplikacji w zakresie techniki bezpieczeństwa. Każdy z opisanych przykładów funkcji bezpieczeństwa realizuje jedno z często spotykanych zadań częściowych, jakie występują w typowych sytuacjach u klientów.

***
Ireneusz Jakubowski
Rexroth – to świat nowoczesnej pneumatyki Easy 2 Combine
Easy 2 Combine to prosty w montażu, elastyczny w rozbudowie, przyjazny w obsłudze i konserwacji system łączenia pneumatycznych elementów napędowych firmy Bosch Rexroth: chwytaków pneumatycznych GSP, modułów napędu liniowego MSC, modułów napędu obrotowego RCM oraz portali osi pneumatycznych i elektrycznych. Każdy z nich posiada możliwość współpracy z czujnikami położenia identyfikującymi krańcowe położenia.

***
CLPA i MPL Technology wspierają polskie uczelnie techniczne
Podczas spotkania na Politechnice Śląskiej w Gliwicach David Folley, reprezentujący CC-Link Partner Association (CLPA), prezes Andrzej Baryłko z MPL Technology Sp. z o.o. oraz Marcin Staręga, koordynator ds. promocji CLPA Polska, wręczyli prof. dr. hab. inż. Jerzemu Świdrowi, dziekanowi Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej, nowoczesny zestaw szkoleniowy wyposażony w zaawansowane technologicznie moduły sieci CC-Link i sprzęt automatyki przemysłowej.

***
Inwestycje w lepszą przyszłość – nowe technologie
Ze Stanisławem Gajosem, prezesem Zarządu w Katowickim Holdingu Węglowym SA, rozmawia Ryszard Klencz. Ryszard Klencz: – Związany jest Pan z Katowickiem Holdingiem Węglowym; czy może Pan przybliżyć jego historię naszym Czytelnikom? Stanisław Gajos: – Katowicki Holding Węglowy SA powstał 29 czerwca 1993 r. w wyniku połączenia 11 kopalń będących jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa...

***
Wyniki Zakładu Maszyn Górniczych GLINIK Spółka z o.o.
Wydarzenia marketingowe. Pierwsze miesiące nowego roku skłaniają do podsumowań i przemyśleń dotyczących minionego okresu. Rok 2006 obfitował w liczne wydarzenia – w głównej mierze były to wydarzenia pozytywne dla naszej Firmy. Pod względem sprzedaży Zakład Maszyn Górniczych GLINIK Spółka z o.o. osiągnął wynik nienotowany przez ostatnie lata. Utrzymująca się koniunktura i ożywienie na rynku górniczym pozwoliły na pozyskanie zamówień na dostawy wyposażenia ścian wydobywczych dla kopalń i spółek węglowych.

***
Kombajn ścianowy z elektrycznym napędem posuwu KSW-880E/3,3 kV
Kombajn ścianowy KSW-880E/3,3 kV z elektrycznym napędem posuwu przeznaczony jest do dwukierunkowego mechanicznego urabiania i ładowania węgla w ścianowym systemie eksploatacji bezwnękowej na przenośniku ścianowym w systemie bezcięgnowym typu EICOTRACK. Szczególnie nadaje się do pracy w kompleksach ścianowych o dużej koncentracji wydobycia. Może współpracować z przenośnikami o szerokości 800 mm – 1100 mm.

***
MLECZNA REWIA i DELIKATESY w Gdańsku
W dniach od 24 do 26 maja br. odbyły się 15. Targi Spożywcze DELIKATESY 2007 oraz jubileuszowa 10. edycja Targów Mleczarstwa MLECZNA REWIA 2007. Imprezę targową zorganizowały Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, a patronat honorowy nad ekspozycją sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. DELIKATESY i MLECZNA REWIA to imprezy targowe poświęcone gospodarce żywnościowej. W tegorocznej edycji wzięło udział blisko 80 firm.

***
Piotr Augustynek, Witold Ober
CAN w napędach – cz. V. Analiza systemu sterowania sprzężonych napędów BLDC
W celu przetestowania podstawowych trybów pracy dwóch silników BLDC, sprzężonych ze sobą po magistrali CAN i sterowanych przy pomocy komputera osobistego, stworzono platformę testową. Po napisaniu odpowiedniego oprogramowania dla układu zostały zdjęte charakterystyki dotyczące pozycji napędów, ich wzajemnej współpracy oraz dokonano konfrontacji wiadomości teoretycznych (standardów) CANopen z rzeczywistym zastosowaniem tej magistrali w produktach firmy Alcatel – Lucent Dunkermotoren.

***
Elektrownie wiatrowe z enkoderami inkrementalnymi firmy Baumer Hübner
W ostatnich latach coraz większą popularność zdobywają odnawialne źródła energii. Jednym spośród wielu urządzeń przeznaczonych do jej wytwarzania jest elektrownia wiatrowa. Bliska współpraca firmy Baumer Hübner z producentami podzespołów do elektrowni wiatrowych zaowocowała wykonaniem enkodera serii HOG 131. Enkoder inkrementalny HOG 131 zbudowany jest w oparciu o technologię „HeavyDuty”.

***
System kontroli pomp za pomocą falownika Sinus K firmy Santerno
Falowniki serii Sinus K zyskują coraz większe uznanie klientów. Spośród wielu innych urządzeń tego typu dostępnych na rynku polskim wyróżniają się szerokim zakresem mocy (do 2 tys. kW). Dużym atutem serii jest szeroki wachlarz możliwości i funkcji. Powoduje to, że falowniki produkcji Santerno są chętnie stosowane w wielu aplikacjach przemysłowych.

***
Technika napędowa w przemyśle chemicznym
Przemysł chemiczny – jedna z młodszych gałęzi przemysłu – to bardzo szybko i dynamicznie rozwijająca się branża, w której produkcja wypiera wyroby z metalu, drewna, szkła i włókna naturalnego. Produkcja przemysłu chemicznego oparta jest na bogatej bazie surowcowej, głównie węglu kamiennym, soli kamiennej, siarce i skałach wapiennych. Ponadto przemysł chemiczny wykorzystuje odpadki i produkty uboczne przemysłu hutniczego, koksowniczego i drzewnego, co przyczynia się do znacznych oszczędności w gospodarce surowcowej i obniżki cen produkowanych artykułów.

***
Produkty MCI® Danfoss – najlepsze rozwiązanie dla transportu technologicznego
Softstarty (urządzenia łagodnego rozruchu) są sprawdzonym rozwiązaniem utrzymującym prąd rozruchowy silników indukcyjnych na rozsądnym poziomie, co pozwala obniżyć naprężenia i wibracje wpływające znacząco na ilość awarii. Jednym z kluczowych parametrów jest czas między przeglądami, który decyduje o efektywności procesu technologicznego. Zastosowanie softstartów istotnie wydłuża żywotność silników i przekładni, tym samym przyczynia się do obniżenia kosztów napraw i przeglądów.

 ***
Serwomotory firmy MAVILOR
Serwomotory są dostępne jako AC lub DC. Wczesne serwomotory były generalnie w wersji DC, ponieważ przez wiele lat jedyny typ kontroli dla wielkich prądów odbywał się za pośrednictwem SCR-ów. W miarę rozwoju techniki tranzystorowej rosła ich zdolność do sterowania większych prądów i do przełączania takowych prądów z większą częstotliwością, a serwomotor AC był używany coraz częściej. Wczesne serwomotory były przeznaczone szczególnie do serwowzmacniaczy.

***
Najnowsza kamera termograficzna produkcji VIGO System SA
Rynek kamer termograficznych wzbogacił się we wrześniu 2006 r. o nową pozycję. Zespół konstruktorów VIGO System SA opracował i wdrożył do produkcji w ramach realizowanego Projektu Celowego kamerę termograficzną VIGOcam v50. Firma specjalizuje się w produkcji detektorów podczerwieni (wg opracowanej przez siebie technologii) i urządzeń z nimi związanych. Ultraszybkie, niechłodzone detektory głównie są eksportowane. Odbiorcą krajowym jest przemysł zbrojeniowy. W projekcie kamery v50 zostały wykorzystane wieloletnie doświadczenia w produkcji i sprzedaży kamery skanującej V-20.

***
Jacek Biegun, Grzegorz Ingielewicz
Rozwiązania B&R dla maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych – cz. I
Ciągły i dynamiczny rozwój przemysłu tworzyw sztucznych skłonił firmę B&R do poszukiwania rozwiązań pozwalających w jak najszerszym zakresie zaspokoić potrzeby tej branży. Na przestrzeni wielu lat firma B&R zdobyła pozycję lidera w zakresie dostawy rozwiązań automatyzacji dla maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych, co potwierdzają szerokie referencje obejmujące m.in. producentów wtryskarek, wytłaczarek, maszyn do rozdmuchu, manipulatorów i innych.

***
Tomasz Wilk
INWENCJA 2007. Schneider Electric buduje nowy elektryczny świat
Automatyka przemysłowa, efektywność energetyczna oraz osprzęt i systemy elektroinstalacyjne to trzy filary, na których oparła się tematyka INWENCJI 2007 – części ogólnoświatowej wystawy zorganizowanej przez firmę Schneider Electric. Ekspozycja podróżuje od początku 2007 r. i zanim zawitała do Warszawy, odwiedziła Francję, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Chiny, a organizatorów czeka jeszcze wyprawa do Indii i Brazylii. Warszawskie spotkanie odbyło się w dniach 18–21 czerwca br. w salach Centrum Murator EXPO. Na powierzchni prawie 5000 m2, przy 42 stoiskach można było dowiedzieć się wszystkiego na temat najnowszych produktów i rozwiązań firmy Schneider Electric.

***
Thomas Hüttemeier
Niezawodna instalacja. Uniwersalne, modułowe przekaźniki bezpieczeństwa
Prosta i bezproblemowa instalacja elementów systemu sterującego bezpieczeństwem w projektowaniu nowoczesnych instalacji jest niezbędna. W szafie sterowniczej muszą być monitorowane, a następnie oceniane pod kątem prawidłowego działania i krzyżowania się obwodów różne sygnały z rejonu eksploatacji urządzeń. W zależności od potencjalnego niebezpieczeństwa przyciski awaryjne instaluje się jako jednokanałowe z jednym zestykiem rozwiernym wymuszonego odłączania lub dwukanałowe z dwoma zestykami rozwiernymi.

***
Krystian Ternka
Dobór prowadnic szynowych z ABEG
Technika liniowa staje się coraz bardziej popularna w maszynach i urządzeniach precyzyjnych. Z jednej strony wykorzystywana jest podczas produkcji maszyn, np. do obróbki metali, drewna, czy też maszyn w liniach produkcyjnych. Z drugiej strony niezbędna jest w sektorze utrzymania ruchu, gdzie podczas remontów stosuje się oryginalne elementy liniowe czy też tańsze lub szybciej i łatwiej dostępne zamienniki.

***
Edyta Trawińska
Płyty przeprowadzające KEL-DP oraz KEL-QTA
Niemiecka firma Icotek GmbH jest producentem nowoczesnych systemów wprowadzania i mocowania przewodów oraz kabli. Główną ideą firmy jest możliwość instalowania na obiekcie gotowego okablowania bez jego demontażu. Ułatwia to znacznie montaż końcowy, serwisowanie i późniejszą rozbudowę urządzeń. Umożliwia korzystanie z usług wytwórców wiązek końcowych. Jednym z proponowanych rozwiązań wprowadzania przewodów są elastyczne płyty przeprowadzające, które można podzielić na dwie grupy:

***
Połączenie światów IT i automatyki w Saia®PCD
Wymagania zastosowane w koncepcjach zarządzania pamięcią w świecie sterowników są w wielu punktach odmienne od przyjętych w świecie IT. Powoduje to często niekompatybilność, a uzyskanie właściwej wymiany danych możliwe jest jedynie przez stosowanie dedykowanego oprogramowania komunikacyjnego. Sterowniki rodziny Saia®PCD3 i nowe CPU typu Saia®PCD2.M5xxx z modułami pamięci typu flash oraz ze zintegrowanymi serwerami Web i FTP wypełniają tę lukę.

***
Piotr Sobota
Wynalazcy nagrodzeni medalami
W dniach 30–31 maja 2007 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2007, w której uczestniczyło 100 wystawców z 11 krajów, w tym 35 uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych z Polski. Na wystawie zorganizowanej pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przewodniczącego Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych zaprezentowano 185 rozwiązań, natomiast do konkursu na najlepsze wynalazki zgłoszono 123 rozwiązania patentowe.

***
Rockwell Automation przejmie ICS Triplex
Rockwell Automation poinformował o osiągnięciu porozumienia, na mocy którego przejmie spółkę Industrial Control Services Group Limited (ICS) za kwotę 110 mln GBP w gotówce. Spółka ICS – znana pod marką ICS Triplex – należy do największych na świecie dostawców newralgicznych systemów sterowania i bezpieczeństwa dla przemysłu paliwowo-energetycznego.

***
Marek Bombor
Panele operatorskie HMI i PLC firmy Unitronics = OPLC
Firma UNITRONICS specjalizuje się w innowacyjnym sprzęcie, jakim są sterowniki zintegrowane z panelem operatorskim, tzw. OPLC. Podstawowymi zaletami takiego rozwiązania są oszczędność miejsca w szafie sterowniczej, jak również kompaktowa budowa całego urządzenia. Brak zewnętrznego kabla łączącego panel ze sterownikiem eliminuje możliwość uszkodzenia tego połączenia.

***
Grzegorz Walaszek
Projektowanie sieci CTNet pod nadzorem SyPT Pro firmy Control Techniques
Prezentowane powszechnie przemysłowe rozwiązania sieciowe to najczęściej fieldbusy, rozpoznawane poprzez nazwy znanych standardów, jak Profibus, Interbus, DeviceNet, CAN czy CANopen. Niniejszym przedstawiamy równorzędnego reprezentanta sieciowego o nazwie CTNet, czyli Control Techniques Network. Dla odmiany, aby nieco rozwiać atmosferę tajemniczości, ciągle jeszcze panującą wokół przemysłowych aplikacji natury informatycznej, pokażemy od podstaw zarys procesu projektowania, bowiem prostota kreowania sieci CTNet, funkcjonującej bez autonomicznego PLC, stać się może zachętą zarówno do głębszej analizy zagadnienia, jak i decyzji o stworzeniu aplikacji własnej.

***
Jerzy Hickiewicz
Seminarium „Problemy eksploatacyjne elektroenergetyki, elektromechaniki i energoelektroniki” 8SPE-2007
Podobnie jak w latach ubiegłych, w dniach 17–19 kwietnia br., tym razem w Zespole Turystyczno-Wypoczynkowo--Rehabilitacyjnym Caritas Diecezji Opolskiej Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim k. Opola, odbyło się seminarium 8SPE-2007. Seminarium nie rozpoczęło się w Elektrowni Opole, jak to się odbywało tradycyjnie od 1994 r., ze względu na remont tamtejszej wielkiej sali konferencyjnej.

***
Nowa generacja uszczelnienia firmy TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS
Stale rosnące wymagania stawiane hydraulicznym systemom uszczelniającym przyczyniają się do powstawania nowych, innowacyjnych technologii. Uszczelnienie Turcon® Stepseal® V, zaprezentowane po raz pierwszy podczas Hannover Messe, posiada w stosunku do konwencjonalnych systemów uszczelniających dodatkowe zabezpieczenie przed narastaniem ciśnienia pośredniego, które może się pojawić pomiędzy uszczelnieniami, gdy pracują one w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych.

***
Trelleborg Sealing Solutions – nowa nazwa ze znakomitą historią
Busak+Shamban, ze swoim 50-letnim dorobkiem, działa od października 2003 roku w strukturze Trelleborg AB, zajmując się w dalszym ciągu uszczelnieniami i techniką uszczelniania. Aby skonsolidować strategię marki, Busak+Shamban zmienił nazwę na Trelleborg Sealing Solutions, która obowiązuje od 2 kwietnia 2007 roku. Trelleborg – światowy koncern, liczący się w takich obszarach biznesowych, jak: Trelleborg Enginnered Systems, Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems oraz Trelleborg Sealing Solutions – wykorzystuje z dużym powodzeniem zaawansowane technologie i ogromną wiedzę techniczną kadry inżynieryjnej.

***
Odporny na płomienie z certyfikatem UL/CSA. Nowość: Przewód sterujący TPE CF9.UL i CF10.UL
Z myślą o dynamicznych zastosowaniach przy dużych liczbach cykli, dużych prędkościach i przyśpieszeniach oraz o zastosowaniach w wymagającym otoczeniu firma igus z Kolonii stworzyła przewody sterujące „Chainflex” CF9 i CF10. Stosowana z powodzeniem od 15 lat na całym świecie seria przewodów, dostępna teraz również z dodatkową certyfikacją UL-/CSA.

***
Smukły, kompaktowy, niewymagający konserwacji. DryLin EasyTube: ustawianie wrzeciona w rurze
Dla ustawiania formatowania firma igus z Kolonii stworzyła niewymagającą konserwacji jednostkę liniową „DryLin EasyTube”. Lekki system o bardzo kompaktowej konstrukcji nie wymaga żadnego smarowania i składa się tylko z siedmiu pojedynczych części: wrzeciona, rury, dwóch pierścieni zaciskowych, kołnierza mocującego i sani. System jest od zaraz gotowy do wysyłki z magazynu w rozmiarze konstrukcyjnym 25 oraz o średnicach 12 mm i 30 mm. Przylegająca od zewnątrz rura wykonana z eloksalowanego aluminium lub stali szlachetnej, prowadzi sanie. Wrzeciono z gwintem trapezowym symetrycznym i nakrętka są zintegrowane w rurze.

***
HYDROCOR GS 460 NH – pierwsza w pełni roztworowa ciecz HFA-S
Nowoczesne systemy hydrauliczne wymagają stosowania coraz lepszych cieczy do ich długotrwałego i bezawaryjnego funkcjonowania. Decydujące o sukcesie marketingowym czynniki to przede wszystkim argumenty ekonomiczne, najwyższe parametry technologiczne, wysoka sprawność ekologiczna oraz gwarantowane bezpieczeństwo i higiena pracy. Od ponad stu lat D.A. STUART projektuje i produkuje ciecze hydrauliczne do różnych zastosowań.

***
Odnawialna i nieograniczona energia słoneczna
Kraje wysoko rozwinięte, ze względu na znaczne zużycie energii, od wielu lat prowadzą politykę dotyczącą odnawialnych źródeł energii. Przykładem jest Senat Stanów Zjednoczonych, który 31 lipca 2003 r. przyjął ustawę dotyczącą prawa energetycznego (Energy Policy Act of 2003). Ustawa ta ma na celu promocję odnawialnych źródeł energii i wprowadzenie National Renevable Electricity Standard (NRES), który wymaga od przedsiębiorstw prowadzących obrót energią elektryczną otrzymywania przynajmniej 10% energii z wiatru, słońca, geotermii i innych odnawialnych źródeł do 2020 r.

***
Nowy standard w systemach 19-calowych – MicroTCA firmy SCHROFF
Ciągły wzrost liczby przesyłanych danych w technologiach teleinformatycznych wymaga stosowania elastycznej w rozbudowie infrastruktury. Dzięki małym wymiarom, możliwości rozbudowy oraz wysokiej funkcjonalności w połączeniu z wysokimi parametrami przesyłu danych system MicroTCA spełnia i będzie spełniał w przyszłości wymagania stawiane przez obecnie stosowane tego typu systemy. Dzięki swojej modularnej budowie, która zapewnia elastyczność w rozbudowie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami, systemy MicroTCA mogą być również stosowane w sektorach niezwiązanych z telekomunikacją. Wszędzie tam, gdzie dzięki swym właściwościom stanowią doskonałą alternatywę dla obecnie pracujących systemów, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów związanych z użytkowaniem.

***
Anna Szymczak
Jak zwiększyć szanse na uzyskanie dotacji?
Wszyscy aktualnie śledzimy informacje na temat nowych programów dotacji z okresu budżetowania 2007–2013. Brak odpowiedzi powoduje wiele irytacji i niezadowolenie. Tymczasem warto rozważyć, jak się dobrze przygotować do aplikacji w ramach unijnych programów – i nie chodzi tutaj o posiadanie w szufladzie biznesplanu gotowego do wysłania do instytucji wdrażającej.

***
Klaudiusz Szymczak
System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Bezpieczeństwo pracowników, konieczność spełniania wymagań prawnych oraz utrzymywanie dobrego wizerunku to powody, dla których aspekty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy są niezwykle istotne dla firm. Poza tym nieobecność pracownika w pracy z powodu wypadku przynosi wymierne straty przedsiębiorstwu. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2005 r. odnotowano 84 402 wypadki, co sprawiło, że średnio jeden poszkodowany pracownik był nieobecny w pracy 43,7 dnia.

***
Witold Jaszczuk, Ignacy Mościcki, Rafał Kania
Udział Politechniki Warszawskiej w międzyuczelnianych warsztatach Project Management Days 2007
W dniach 25–27 kwietnia 2007 r., przy współpracy Szkoły Głównej Handlowej, Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych oraz Politechniki Warszawskiej, odbyła się druga edycja Ogólnopolskiej Konferencji Project Management Days 2007. Trzy dni wykładów i warsztatów, przeznaczonych głównie dla studentów, umożliwiły prawie 200 uczestnikom bliższe poznanie zagadnień z dziedziny technik zarządzania projektami.

***
Rozwiązania Parkera dla górnictwa
Krok w kierunku zwiększenia produkcji, poprawy bezpieczeństwa i zapewnienia niezawodności pracy maszyn i urządzeń. Parker Hannifin, wiodący dostawca na światowym rynku napędów i sterowań, posiada niezmiernie bogatą ofertę skierowaną dla rozmaitych gałęzi przemysłu. Specjalne rozwiązania techniczne przeznaczone są dla trudnych warunków przemysłu wydobywczego.

***
Ewa Osiecka
Konferencja Automatyków Rytro 2007. O nowych tendencjach w systemach pomiarów i automatyki
„Nauka – projektanci – producenci – użytkownicy” – to hasło najtrafniej określa grupę uczestników, która co roku obecna jest na jednym z najważniejszych wydarzeń w branży automatyki. XI Konferencja Automatyków RYTRO 2007 również w tym roku odbyła się w gościnnych wnętrzach „Perły Południa” – hotelu położonego wśród zielonych lasów i wzgórz Beskidu Sądeckiego.

***
Ryszard Klencz
Seminarium Sauer-Danfoss w Pałacu Mierzęcin
Profesjonalne spotkanie konstruktorów i producentów maszyn w Pałacu Mierzęcin, zorganizowane przez Sauer-Danfoss w dniach 31 maja – 1 czerwca 2007 r., stworzyło platformę dyskusji na temat najnowszych rozwiązań w hydraulice siłowej. Wybór miejsca seminarium sprzyjał wymianie poglądów. Przygotowanie oprawy spotkania świadczy o dużym zaangażowaniu organizatorów.

***
RCoC Marine, Offshore – organizacja, cele, zadania
Biuro Regionalne Bosch Rexroth działające w Gdańsku ma długą tradycję współpracy z przemysłem okrętowym. Realizowane w ciągu 15 lat istnienia Biura projekty i dostawy systemów z branży okrętowej pozwoliły na uzyskanie przez jego pracowników doświadczeń w tej dziedzinie. Doświadczenia te bazowały na specjalistycznej wiedzy pierwszych pracowników Biura, którzy wywodzili się z Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku. Od początku lat dziewięćdziesiątych ub.w., współpracując ściśle ze wszystkimi liczącymi się w polskim przemyśle okrętowym ośrodkami, projektowano tu systemy i realizowano dostawy systemów napędów hydraulicznych i sterowań do Stoczni w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Ustce oraz do zakładów, producentów wyposażenia okrętowego takich, jak m.in.: Towimor, Hydroster, Fama, ABB Zamech Marine.

***
Edward Szmit
Napęd elektryczny na morzu
Zastosowanie napędu elektrycznego zawsze cieszyło się zainteresowaniem producentów i użytkowników środków transportu. Już w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku fizyk niemieckiego pochodzenia – Moritz Hermann Jacobi, profesor uczelni w Dorpacie (Estonia) i członek Akademii Nauk w Petersburgu, w Rosji zwany Borysem – zastosował swój wynalazek – silnik komutatorowy zasilany z baterii ogniw galwanicznych do napędu łodzi pływającej po Newie. Podobnie było w innych dziedzinach transportu. W drugiej połowie dziewiętnastego wieku Werner Siemens zbudował pierwszą lokomotywę elektryczną, by kilka lat później uruchomić tramwaje elektryczne na ulicach Berlina, natomiast w rok po tym wydarzeniu fizyk angielski W.E. Ayrton zbudował pierwszy samochód z napędem elektrycznym.

***
Ryszard Klencz
V Międzynarodowy Kongres Węgla Brunatnego. WĘGIEL BRUNATNY – ENERGIA – ROZWÓJ
BOT KWB Bełchatów SA w dniach 11–13 czerwca 2007 r. była gospodarzem V Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Węgla Brunatnego zorganizowanego pod hasłem WĘGIEL BRUNATNY – ENERGIA – ROZWÓJ. Kongres ten już po raz trzeci przygotowany został przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Bełchatowie. W Kongresie udział wzięło ok. 400 przedstawicieli branży z kraju i z zagranicy. Tak liczna frekwencja świadczy, że BOT KWB Bełchatów SA dobrze wpisuje się w tematykę wykorzystania węgla brunatnego. Kongres został objęty Honorowym Patronatem Premiera Rzeczpospolitej Polskiej Jarosława Kaczyńskiego.

***
ENERGETAB 2007. Rocznicowe spotkanie energetyków
Tegoroczne, jubileuszowe 20. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2007 będą jeszcze większe niż w ubiegłym roku. Chęć prezentacji swoich najnowszych aparatów, urządzeń, maszyn i technologii wyraziło ponad 600 firm. Zwiększone zapotrzebowanie wystawców na powierzchnię ekspozycyjną spowodowało, iż oprócz dotychczasowych pojawią się kolejne dwa pawilony wystawowe oznaczone X i Y.

***
Mariusz Czechowicz, Tadeusz Glinka
XVI Seminarium Naukowo-Techniczne BOBRME Komel „Problemy eksploatacji maszyn i napędów elektrycznych”
W dniach 23–25 maja br. w Rytrze koło Nowego Sącza po raz XVI spotkali się uczestnicy Seminarium Technicznego „Problemy eksploatacji maszyn i napędów elektrycznych”, zorganizowanego przez Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych Komel z Katowic.

***
Radosław Zieliński
Seminarium Naukowo-Techniczne WISŁA WAN odbyło się już po raz XVIII
Przedsiębiorstwo PPHW PROLOC z Katowic już po raz XVIII zorganizowało w dniach 15–18 maja br. Seminarium Naukowo-Techniczne WISŁA WAN, które podobnie jak w roku ubiegłym miało miejsce w Rezydencji Prezydenta RP Zamek Dolny w Wiśle Czarnem.

***
Grzegorz Włodarczyk
ITM Polska INFOSYSTEM. Nowoczesne technologie dla przemysłu
Setki nowych produktów, nowe ekspozycje, specjalistyczne pokazy i warsztaty, międzynarodowe spotkania biznesowe oraz bogaty program konferencji i seminariów – to obraz tegorocznych Targów ITM Polska. Targi Innowacje – Technologie – Maszyny, odbywające się w dniach 11–14 czerwca br., tradycyjnie zorganizowane zostały w pawilonach wystawienniczych Międzynarodowych Targów Poznańskich.

***
Targi EXPOPOWER 2007. Pierwsza ekspozycja energetyczna w Poznaniu
Międzynarodowa konferencja „Unia Europejska a energetyczne wyzwania przyszłości; u progu ery odnawialnej energii”, zorganizowana przez UNICORN SME Union Poland, stała się wydarzeniem szczególnym, prezentując zagadnienia, które stanowią wyzwanie dla energetyki w UE i dotyczą bezpośrednio Polski. Fred Golderberg, profesor Royal Institute of Technology w Sztokholmie, jest ekspertem od zagadnień klimatycznych. Zaprezentował powiązania między zużyciem energii w przemyśle i wpływem na ocieplenie klimatu. Zagadnienia te są niezwykle istotne również dla naszego kraju, bowiem rozwój techniczny powoduje roczny 10-proc. wzrost na zapotrzebowanie energii oraz zwiększenie emisji gazów cieplarnianych.

Reklama