Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 07-08/2004

Napędy i Sterowanie
numer 07-08/2004


Oferta ABB w zakresie systemów sterowania i sterowników programowalnych
Koncern ABB – światowy lider w automatyzacji procesów przemysłowych posiada w swej ofercie zarówno systemy sterowania klasy DCS, jak i sterowniki programowalne PLC, pracujące w praktycznie wszystkich gałęziach przemysłu. Duża zainstalowana baza to oprócz powodu do dumy także zobowiązanie do ciągłego ulepszania naszych produktów i ich rozwoju tak, by jak najlepiej zaspokajały one rosnące potrzeby naszych Klientów.

***
Daniel Dobroliński
Scentralizowana i rozproszona struktura sygnałów I/O
Przemysłowe instalacje chłodnicze realizowane przez firmę Grasso Sp. z o.o. z Gdyni zawierają układy automatyki przemysłowej oparte na swobodnie programowalnych i konfigurowalnych sterownikach. We wstępnym etapie tworzenia koncepcji i założeń projektowych systemu zauważono potrzebę weryfikowania możliwości użycia różnych struktur okablowania sygnałów wejściowych i wyjściowych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono i porównano dwie przykładowe struktury: scentralizowaną i rozproszoną. Opracowanie zawiera krótką charakterystykę i porównanie obu systemów oraz opis przykładowej struktury rozproszonej wybranej i zainstalowanej przez firmę Grasso Sp. z o.o. z Gdyni w zakładach mięsnych na południu Polski.

***
Piotr Huryń
Ekstremalnie szybkie, nadzwyczajnie precyzyjne oraz niezwykle elastyczne Serwonapędy B&R ACOPOS
Wśród rozwiązań napędów dostępnych na rynku dominują systemy zamknięte, o zdefiniowanej funkcjonalności, na którą użytkownik nie ma wpływu. W tych systemach wszelkie niestandardowe rozwiązania aplikacyjne muszą być realizowane po stronie sterowania nadrzędnego PLC. Firma B&R postanowiła zmienić tradycyjne podejście do techniki napędowej poprzez częściowe otwarcie systemu operacyjnego swoich napędów oraz udostępnienie wyspecjalizowanych bloków funkcyjnych implementowanych przez użytkownika. W ten sposób użytkownik ma możliwość optymalnego wykorzystania wydajnego procesora DSP (Digital Signal Processor) SHARC wykorzystywanego w napędach B&R, co gwarantuje realizację złożonych algorytmów bezpośrednio w napędzie z cyklem 400 µs i przez to odciążenie oraz jednoczesne uproszczenie nadrzędnego systemu sterowania.

***
Piotr Jaszczak, Andrzej Tasarz
Jak oszczędzać, stosując napędy SIEMENS z serii MICROMASTER 4 w układach automatyki
Nowoczesne duże systemy automatyki charakteryzują się zazwyczaj rozproszoną strukturą sterowania, gdzie jednostka nadrzędna komunikuje się z elementami wykonawczymi, np. przetwornicami częstotliwości, poprzez różnego rodzaju sieci komunikacyjne kablowe lub światłowodowe, zapewniające pełną kontrolę nad urządzeniami. Co zrobić w przypadku mniejszych układów automatyki, gdzie też występuje konieczność rozproszenia systemu, ale nieuzasadnione ekonomicznie jest stosowanie specjalizowanych sterowników, sieci oraz dodatkowych kart komunikacyjnych (np. PROFIBUS-DP) do przetwornic częstotliwości? Firma SIEMENS już od dawna ma przygotowane rozwiązanie dla integratorów takich właśnie układów automatyki. Rozwiązaniem tym jest znajdujący się w standardowym wyposażeniu przetwornicy częstotliwości firmy SIEMENS, w tym również MICRO-MASTER 4, port komunikacyjny RS485 z protokołem USS.

***
Witold Ober
Nowe enkodery absolutne – cz. II
Budowa enkodera RE252 - Obudowa enkodera o średnicy 52,4 mm wykonana jest z metalu i zapewnia jednocześnie odpowiednie ekranowanie. Mocowanie rotora enkodera na osi np. silnika ułatwia pierścień zaciskowy i dzielona tuleja rotora z tworzywa. Obudowę enkodera mocuje się za pierścień serwo np. dostępnymi w osprzęcie mimośrodami. Poszczególne części składowe enkodera pokazuje rozstrzelony rysunek. Enkoder nie wymaga żadnego justowania podczas procesu produkcji w przeciwieństwie do większości dostępnych enkoderów w innych technologiach.

***
Witold Jaszczuk, Michał Szymański
Silniki skokowe – część II - Rodzaje uzwojeń i zasada działania silnika z magnesem trwałym w wirniku
W poprzednim artykule tego cyklu opisano cechy charakterystyczne silników skokowych i główne zastosowania tej grupy maszyn elektrycznych. Przedstawiono też ogólną budowę i funkcje elektronicznych komutatorów silników, wskazując na dwa odmienne rodzaje komutacji: unipolarną i bipolarną. Wyjaśniono pojęcie mikroskoków i podano sposób ich realizacji. W tym artykule opisane zostaną najczęściej występujące typy uzwojeń silników skokowych, ich wyprowadzenia z silnika i możliwe połączenia. Przedstawiona będzie poglądowo budowa i zasada działania silnika skokowego na przykładzie najprostszej odmiany z wirnikiem o magnesie trwałym namagnesowanym promieniowo.

***
Kolektor zasilany z wykorzystaniem przetwornicy częstotliwości VLT®6000 z wbudowanym regulatorem pomp - Sterowanie kaskadą pomp
Znane są korzyści związane z wykorzystaniem przetwornic częstotliwości do płynnej regulacji wydajności pomp. Danfoss oferuje specjalną – dedykowaną do napędów pompowych i wentylatorowych – serię przetwornic VLT®6000 (na moce od 1,1 do 450 kW). Rozszerzeniem możliwości regulacyjnych VLT®6000 jest opcja Regulatora Pomp pozwalająca na sterowanie kaskadą maksymalnie pięciu pomp zasilających wspólny kolektor. Regulator Pomp może również nadzorować pracę systemów z wentylatorami lub dmuchawami. Karta Regulatora Pomp przeznaczona jest do wbudowania w przetwornicę częstotliwości VLT®6000 bez względu na wielkość (moc) napędu. Możliwe jest również zamówienie VLT®6000 z fabrycznie wbudowanym regulatorem pomp.

***
Vít Chlebovský
Transfer sygnałów cyfrowych za pomocą kolektorów pierścieniowych
Digitalizacja to nieodwracalny proces we wszystkich współczesnych gałęziach przemysłu. Elementy analogowe są coraz częściej zastępowane przez swoje ekwiwalenty cyfrowe oferujące większe możliwości techniczne. Jako przykład z zakresu maszyn obrotowych możemy wymienić cyfrowe enkodery lub cyfrowe jednostki sterujące silnikiem. W przypadku, gdy część systemu się obraca, powstaje potrzeba doprowadzenia na obracającą się część nie tylko zasilania, ale również sygnałów cyfrowych. Co wtedy? Czy zwykłe złącze obrotowe ze ślizgowym stykiem elektrycznym potrafi transferować sygnały?

***
Grzegorz Walaszek
Zaawansowana informatyka w wieloosiowych systemach serwonapędowych - Technologia SLM
Po tachoprądnicach i całej gamie czujników położenia, wraz z dyskretyzacją metod sterowania, swój czas miały enkodery oraz proste łącza cyfrowe. Nie na długo jednak, gdyż szeroko rozumiana ekspansja metod sterowania, transmisji oraz przetwarzania danych to całkiem nowe technologie, w ramach których dzisiaj zarówno serwonapęd, jak i wszelkie sprzężenia to rozproszone i nadzwyczaj precyzyjne systemy sterowania wraz z szybką i niezawodną magistralą komunikacyjną. Tytułem wstępu – to właśnie SLM. W wyniku wieloletniej pracy zespołu badawczo-rozwojowego brytyjskiej firmy Control Techniques (obecnie grupa Emerson Electric Co.) światło dzienne ujrzała idea nowatorskiego podejścia do sprzężenia zwrotnego oraz metody projektowania i koordynacji ruchu dla systemów wieloosiowych serwo AC, nazwana technologią SLM (Speed Loop Motor).

***
Technologia przyszłości - Sterowanie armaturą za pomocą napędów DREHMO
W procesie wytwarzana energii w elektrowniach różnych rodzajów, przy zaopatrywaniu w wodę i gaz, w przemyśle chemicznym i petrochemicznym zadanie regulacji przepływu przejmują od dziesięcioleci napędy elektromechaniczne. Na skutek zwiększonych wymagań sprawności i dyspozycyjności instalacji szczególną rolę odgrywa automatyzacja. Napędy DREHMO są produkowane, rozwijane i stosowane na świecie od ponad 50 lat.

***
Michał Januszek
Panel operatorski GE Fanuc alternatywą dla komputera w systemach SCADA
Wizualizacja procesu większości użytkowników kojarzy się przede wszystkim z aplikacją na komputerze stacjonarnym – klasycznym PC lub też komputerze przemysłowym. Jest to rozwiązanie istotnie najczęściej stosowane, ale wcale nie jedyne. Ciekawą alternatywę stanowią tu graficzne panele operatorskie firmy GE Fanuc Automation, które umożliwiają zarówno lokalne sterowanie procesem, jak i nadzór nad całością instalacji. Należy oczywiście pominąć kwestię bardzo prostych systemów, do obsługi których w zupełności wystarcza tekstowy panel operatorski, umożliwiający operatorowi swobodne ustawianie odpowiednich parametrów procesu. Systemy średnie lub duże wymagają narzędzi znacznie bardziej zaawansowanych – i w aktualnej ofercie graficznych paneli operatorskich GE Fanuc takie właśnie narzędzia się znajdują.

***
Twoja firma w Portalu automatyka.pl
Jednym z celów Portalu automatyka.pl jest ułatwianie komunikacji w branży automatyki przemysłowej. Nasz Portal gromadzi zestaw narzędzi umożliwiających współtworzenie jak najbardziej kompletnej bazy informacji o tej branży i narzędzi do jak najlepszego poruszania się po niej. Główna zaleta naszego Serwisu to bogate i uporządkowane informacje o firmach, jakie działają w tym sektorze rynku, ich ofercie, produktach i działalności. Portal przez trzy lata działalności zgromadził już niemal 1200 firm.

***
Wieloosiowe systemy zasilające do robotów - Modułowe prowadniki przewodów
Modułowy i długowieczny system zasilający do robotów z łamanymi ramionami przyczynia się w znacznym stopniu do zagwarantowania bezzakłóceniowego przebiegu produkcji. Poprzez produkt Triflex R firma igus oferuje teraz producentom i użytkownikom robotów nową rodzinę systemową.

***
Przewody sterownicze - Eliminacja efektu korkociągu dzięki zasadzie „liny okrętowej”
Firma igus (Kolonia) przedstawiła na Targach „Industrie Messe 2004” w Hanowerze zupełnie nową metodę skręcania żył w przewodach elektroenergetycznych i sterowniczych, przede wszystkim dla obszarów zastosowania obciążonych ryzykiem.

***
Marian A. Partyka
Optymalizacja konstrukcji układów maszynowych - Graficzne procesy decyzyjne
W opracowaniu przedstawiono różne możliwości zastosowania struktur graficznych procesów decyzyjnych. W szczególności uwzględniono logiczne drzewa decyzyjne, grafy zależności i metodę trójkątów Schmigalli. Wykazano zależności pomiędzy wielowartościowością zmiennych logicznych a zakresami zmian wartości liczbowych dla parametrów konstrukcyjnych i/lub eksploatacyjnych w procesie opty-malizacji dyskretnej. Udowodniono znaczenie rangi ważności takich parametrów. Ponadto podano modyfikację obliczeniową metody morfologicznej dla powtarzających się realizacji różnych funkcji (celów) projektowanego układu.

***
PM800 Merlin Gerin – zaawansowany miernik parametrów elektrycznych
Schneider Electric Polska wprowadza do oferty Power Logic pod marką Merlin Gerin nową serię mierników parametrów elektrycznych PM800. Mierniki te w małym module o wymiarach 96 x 96 mm i głębokości 70 mm zawierają wszystkie zaawansowane funkcje potrzebne do nadzoru instalacji elektrycznej. Mierniki serii PM800 (3 wersje: PM810, PM820, PM850) posiadają wbudowany port do komunikacji RS485, 1 wejście i 1 wyjście logiczne, pomiar współczynnika zawartości wyższych harmonicznych (THD) oraz alarmy. Natomiast mierniki PM820 i PM850 są wyposażone dodatkowo w pamięć wewnętrzną do zapisu danych (pomiary, alarmy itp.) oraz umożliwiają analizę poszczególnych harmonicznych w prądach i napięciach. Miernik PM850 posiada ponadto możliwość rejestrowania przebiegów.

***
Adam Modzelewski
Nowa gama rozruszników energoelektronicznych Altistart 01 Telemecanique
Schneider Electric Polska wprowadza pod marką Telemecanique nową gamę rozruszników energoelektronicznych Altistart 01. Zastępują one dotychczasową ofertę LH4N. Altistart 01 jest praktyczną alternatywą między klasycznymi układami gwiazda–trójkąt, a zaawansowanymi technologicznie urządzeniami do kontroli rozruchu, pracy oraz zatrzymania (np. typu ALTISTART 48). Wspomniana wyżej optymalizacja aplikacyjna przejawia się przede wszystkim w lepszej jakości rozruchu (i zatrzymania) w porównaniu z rozwiązaniem elektromechanicznym oraz znacznie atrakcyjniejszej ofercie handlowej w stosunku do wielofunkcyjnego urządzenia dedykowanego do aplikacji „soft start/soft stop”. Jest to powód powszechnego stosowania tych produktów w standardowych aplikacjach, które nie wymagają bardzo wysokiej dynamiki oraz precyzji sterowania.

***
Otwarcie nowej siedziby HELUKABEL Polska
W sobotę 5 czerwca br. w miejsco-wości Krze Duże k. Radziejowic Helmut Luksch – właściciel firmy HELUKABEL – dokonał uroczystego otwarcia nowej siedziby HELUKABEL Polska. Zaproszeni na uroczystość przyjaciele i partnerzy, których było blisko 100, zwiedzali obiekt składający się z biur i magazynu o powierzchni 1000 m2 z 1300 miejscami paletowymi i nowoczesnymi dokami transportowymi. Po oficjalnej części były zabawy i konkursy. Były także przewidziane loty balonem, jednak pogoda popsuła szyki. Budowę obiektu rozpoczęto w lipcu 2003 r., a oddano go do użytku w marcu br. Jest on usytuowany przy trasie Warszawa–Katowice, niedaleko ogólnopolskiego centrum logistycznego w Mszczonowie oraz planowanego miejsca przecięcia autostrad. Otwarcie siedziby firmy to sygnał, że firma jest mocno związana z rynkiem. Dzięki magazynowi i jego lokalizacji oraz specjalnie opracowanemu systemowi klienci mogą otrzymać towar do 24 godzin od złożenia zamówienia.

***
Pneumatyczny schładzalnik powietrza
Pojęcie ciepła może powodować różne skojarzenia. Jednym kojarzy się z wakacjami i nadmorską plażą, innym na przykład z nastrojowym wieczorem przy kominku. Są jednak osoby, którym ciepło kojarzy się zgoła inaczej. Są to między innymi pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie ruchu w zakładach przemysłowych. Dla nich ciepło często oznacza kłopoty: awarie, przerwy w pracy zakładu, straty. Skąd takie złe skojarzenia? Łączą się one paradoksalnie z postępem technicznym. Elektronika wkraczająca we wszystkie dziedziny życia nie omija również żadnej z gałęzi przemysłu. I nie chodzi tu tylko o układy kontrolno-pomiarowe czy regulacyjne, gdzie sterowniki swobodnie programowalne funkcjonują od wielu lat. Coraz bardziej wyrafinowana elektronika z układami mikroprocesorowymi zdobywa takie obszary, jak układy zasilające czy napędowe. Wszędzie tam elektronika poprawia jakość i niezawodność działania układów, ale stawia też określone, wysokie wymagania. Jednym z nich są warunki klimatyczne, głównie temperatura, której wartość ma ogromne znaczenie dla poprawnej pracy podzespołów elektronicznych.

***
Andrzej Łojko
Movicon CE – oprogramowanie SCADA dla Windows CE i CE.Net.
W tradycyjnych systemach sterowania zmienne procesowe są gromadzone, wizualizowane i archiwizowane w centralnych platformach SCADA. Coraz częściej jednak występują sytuacje, w których konieczne jest zastosowanie lokalnej stacji wizualizacyjnej, gromadzącej dane tylko z wybranego fragmentu obiektu i przekazującej je do centralnego serwera. Rozwiązanie to wiąże się z zakupem kolejnej drogiej licencji SCADA oraz komputera przemysłowego. Minimalizując tę niedogodność, firma VECTOR wprowadziła na rynek polski oprogra-mowanie Movicon CE – pakiet SCADA pracujący pod systemem Windows CE.

***
Krzysztof Pietrusewicz, Paweł Biały
Odporna struktura MFC/IMC
Artykuł prezentuje wyniki badań nad procesem optymalizacji zawartości tlenu w spalinach kotła parowego mocy 4 MW z użyciem odpornej struktury MFC/IMC. Proponowany układ typu model-following (regulacja nadążająca za modelem) charakteryzuje się istotnie większą odpornością na zmiany właściwości regulowanego procesu oraz znacznie wyższym, w porównaniu do klasycznej jednopętlowej struktury z regulatorem PID, tłumieniem zakłóceń. Bardzo ważny przy tym jest fakt niezmienności parametrów struktury (współczynników skalujących, nastaw). W aktualnie działającym układzie poprawne działanie zapewnione jest poprzez strojenie nastaw regulatorów dla dziesięciu różnych punktów pracy palnika. Teza o wysokiej elastyczności proponowanego rozwiązania regulacji typu model-following potwierdzona została poprzez wykorzystanie rozmytego regulatora PID jako elementu algorytmu regulacji.

***
Piotr Glinka
Automatyka w strefach Ex – ATEX 100a
W procesach przemysłowych substancje, które w normalnych warunkach pracy nie stwarzają zagrożenia, po wymieszaniu z innymi substancjami, na skutek podwyższonej temperatury lub wystąpienia innych czynników stwarzają zagrożenie wybuchowe. Z tego względu zostały określone strefy zagrożenia wybuchem Ex, zaś urządzenia dopuszczone do pracy w tego typu obszarach muszą spełniać bardzo surowe normy, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Obszarem zagrożonym wybuchem określamy każdy obszar, w którym w niesprzyjających warunkach może dojść do powstania atmosfery wybuchowej, a w konsekwencji do eksplozji. Potencjalne zagrożenie powstaje przy procesach produkcji, obróbki, transportu oraz składowania substancji takich, jak pyły czy łatwopalne gazy i ciecze. Tego rodzaju strefy zagrożone wybuchem znajdziemy np. w kopalniach, fabrykach branży chemicznej, na stacjach benzynowych, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, oczyszczalniach ścieków, lotniskach, różnego typu maszynach napełniających czy silosach.

***
Grzegorz Ramotowski
Nowoczesne systemy sterowania dźwignic
STEROWANIE RADIOWE TC 100/TC 200 (Cattron-Theimeg) - Radiowe systemy sterowania Cattron--Theimeg są tanie, niezawodne i są powszechnie stosowane przez: przemysł metalurgiczny, samochodowy, budowlany, chemiczny, morski, spożywczy, górniczy, farmaceutyczny oraz kolej, handel i logistykę.

***
Ryszard Brzeziński, Zbigniew Psikus
Układ automatycznej stabilizacji temperatury i izualizacji procesu technologicznego
W 1998 roku w KGHM podjęto decyzję o modernizacji Wydziału Ciągłego Odlewania Miedzi Huty Miedzi „Legnica”. W szczególności dotyczyło to zmiany układu elektrycznego zasilania dwóch pieców: odlewniczego o mocy Pmax = 250 kW i topielnego o mocy Pmax = 1500 kW. Piece instalowane były podczas budowy Huty i bazowały na technologii wytopu według licencji radzieckiej. Energia do wytopu miedzi dostarczana jest z odpowiednio zaprojektowanego systemu elektroenergetycznego KGHM. Dostarczana była do wzbudników indukcyjnych pieców w układzie regulacji ręcznej – przewidziano odczepy na transformatorach. Same wzbudniki pracowały i pracują jako transformatory jednofazowe z zezwojem zwartym po stronie wtórnej, który stanowi topiony wsad miedzi elektrolitycznej. Częstotliwość napięcia zasilającego wynosi f = 50 Hz.

***
Bolesław Karwat, Sebastian Mularz
International Carpathian Control Conference – ICCC 2004
W dniach od 25 do 28 maja w Zakopanem odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Katedrę Automatyzacji Procesów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki – International Carpathian Control Conference – ICCC 2004. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prorektor ds. Badań Naukowych AGH, prof. Janusz Kowal wraz z dziekanem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, prof. Włodzimierzem Kowalskim. Referaty plenarne wygłosili: prof. Marian S. Stachowicz z University of Minnesota „Soft computing for advanced control” oraz prof. Andrzej Samek z AGH Kraków “Bionics – alink connecting engineering and the nature”.

***
Citect w Polsce
Z inicjatywy Grupy MPL w Centrum Finansowym Puławska w Warszawie 3 czerwca br. odbyła się Konferencja „Plant floor to the store”. Uczestniczący w niej goście mieli okazję zapoznać się z profilem działalności australijskiej firmy Citect, światowego lidera w dziedzinie systemów informatycznych w branży automatyki przemysłowej. Spotkanie to było odpowiedzią na potrzeby oraz oczekiwania zakładów i firm przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, które to branże poszukują kompleksowych rozwiązań zwiększających wydajność i rentowność produkcji, przy zachowaniu niskiej ceny oraz wysokiej jakości oferowanych produktów. Dlatego organizatorzy konferencji, stawiając w centrum uwagi szeroko rozumiane zarządzanie informacją w procesach przemysłowych, wiele miejsca poświęcili również normom FDA, S88 oraz wytycznym GMP, regulującym przebieg procesów technologicznych w tych przemysłach.

***
Dariusz Mokry
Inkubator nowoczesnego przemysłu
Poznań – targowa stolica Polski – tradycyjnie w czerwcu stał się miejscem prezentacji produktów, usług i technologii, które wprowadzane są na polski rynek. Okazją ku temu były już 76. Targi Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych, zorganizowane na terenach ekspozycyjnych Międzynarodowych Targów Poznańskich. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął minister gospodarki i pracy. W rankingu Światowego Forum Gospodarczego Polska pod względem konkurencyjności gospodarki znalazła się na ostatnim miejscu wśród państw zjednoczonej Europy. Jego autorzy nisko ocenili stopień zaawansowania w naszym kraju procesu budowy gospodarki opartej na wiedzy. Także Bank Światowy w opublikowanym ostatnio raporcie zwraca uwagę na konieczność zasadniczego zwiększenia spadających od 10 lat nakładów na prace badawczo-rozwojowe. Nowoczesne technologie stanowią bowiem siłę napędową gospodarki oraz niezbędny warunek wzrostu produktywności i rozwoju przemysłu. Jak uzyskać dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań? Skąd wziąć fundusze na wdrażanie i generowanie innowacyjnych technologii? Gdzie poszukiwać partnerów do innowacyjnej produkcji? Odpowiedź na te pytania profesjonaliści i przedsiębiorcy każdego roku znajdą m.in. na Targach Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych w Poznaniu.

***
Mariusz Czechowicz
XIII Seminarium Techniczne „Problemy eksploatacji maszyn i napędów elektrycznych”
W Ustroniu-Jaszowcu (woj. śląskie) po raz 13 spotkali się uczestnicy Seminarium Technicznego „Problemy eksploatacji maszyn i napędów elektrycznych”. Organizatorem spotkania, trwającego od 19 do 21 maja, był Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych „Komel” Katowice. Podczas Seminarium dominowały zagadnienia z dziedziny diagnostyki eksploatacyjnej, której poświęcono dwie pierwsze sesje.

***
Technologie Trzeciego Millenium...
...to idea przyświecająca tegorocznym, XIII Międzynarodowym Targom Elektroenergetyki, Elektrotechniki, Elektroniki i Telekomunikacji „Eltarg 2004”, które odbywały się w dniach 25–28 maja br. w Katowicach. Ekspozycję branżową przygotowały Międzynarodowe Targi Katowickie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. Podczas czterodniowej imprezy zaprezentowało się około 100 firm z takich krajów, jak Austria, Niemcy, Republika Czeska, Słowacja oraz Polska. Wystawcy skorzystali z okazji do przedstawienia swoich osiągnięć z zakresu elektrotechniki przemysłowej i jej powszechnego stosowania, eksponując urządzenia do wytwarzania, przetwarzania i przesyłania energii elektrycznej. Swoje miejsce na Targach miały również elektronika przemysłowa oraz automatyka. Podczas katowickiego Eltargu promowały się np. takie firmy, jak: ABB, Cantoni Motor, IGE+XAO Polska, Jean Mueller Polska czy Siti-Pol.

***
Konferencja Automatyków Rytro 2004 - Wiedza i integracja – dwa oblicza automatyki
Tendencje w systemach pomiarów i automatyki, promocja najnowszych wyrobów producentów urządzeń pomiarów i automatyki, przede wszystkim zaś integracja środowiska automatyków – to główne założenia Konferencji Automatyków w Rytrze. Zorganizowane po raz ósmy spotkanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży, które każdego roku przyciąga przedstawicieli nauki, projektantów, producentów, a także użytkowników zainteresowanych nowościami oraz możliwościami stosowania systemów szeroko pojętej automatyki.

Reklama