Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo ebm papst sap weld B&RSEW EURODRIVE

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 04/2000

Napędy i Sterowanie
numer 04/2000


Jerzy Przybylski, Zbigniew Szulc, Andrzej Niedziałkowski
Energoelektroniczne układy firmy Rockwell Automation do regulacji silników prądu przemiennego
Potrzeba regulacji silników prądu przemiennego dużej mocy i średniego napięcia 6 kV wynika z 3 podstawowych czynników: o ze stosowania nowych technologii (procesy technologiczne wymagają regulacji prędkości obrotowej maszyn roboczych), o oszczędności energii elektrycznej (cena energii ciągle rośnie), o polepszenia warunków eksploatacji silników i maszyn roboczych (kontrolowanie procesów przejściowych, prędkości obrotowej i momentu wydłuża techniczny czas życia urządzeń).

***
Janusz Rokicki
Procesy łączeniowe obwodów prądu stałego przy wykorzystaniu standardowych łączników krzywkowych
Łączniki krzywkowe o symbolu CA i C posiadając w ramach swoich typów różnorodne systemy i materiały styków oraz zróżnicowane postacie zacisków przyłączeniowych - znajdują zastosowanie zarówno w obwodach sterowania aparatów i silników, jak i w układach elektronicznych. Mogą także funkcjonować w trudnym, agresywnym środowisku, otoczeniu. Spełniają wymagania europejskich norm podmiotowych, w tym norm LEC947-3 oraz VOE0660 część 107. Poza tym łączniki te w przedziale od C26 do C125 posiadają certyfikaty niemieckiego Lloyda.

***
Arkadiusz Dams, Marek Tarłowski
VACON CXR - nowa generacja przemienników częstotliwości, nowe możliwości zastosowań
Firma VACON, jeden z dziesięciu czołowych producentów przemienników częstotliwości, wprowadza na rynek serię przemienników częstotliwości Vacon CXR. Przemienniki częstotliwości Vacon CXR, dostępne są w zakresie mocy 2,2 kW do 1500 kW i wyposażone są w sterowany mostek wejściowy oparty na tranzystorach IGBT. Zastosowanie aktywnego mostka prostowniczego umożliwia zwrot energii hamowania do sieci, z minimalnym oddziaływaniem na sieć zasilającą. Nowa technologia przemienników częstotliwości otwiera nowe możliwości i nowe obszary zastosowań dla typowych przemienników częstotliwości.

***
Radosław Zieliński
MV 3000 napędem nowej ery
W dobie obecnego rozwoju przemysłu, technologii oraz kontroli i sterowania systemami przemysłowymi, prosta regulacja napędami elektrycznymi już nie wystarcza. W wielu aplikacjach istnieje potrzeba inteligentnej reakcji na zaistniałe warunki pracy, a także dopasowanie sterowania do specyficznych układów technologicznych. W tak zaostrzonych warunkach pracy pomóc może przemiennik częstotliwości najnowszej generacji, produkowany przez firmę ALSTOM z rodziny Alspa MV 3000

***
Adam Modzelewski
Wielofunkcyjne zabezpieczenie silnikowe do LT6 Telemecanique
Idea inteligentnego zabezpieczenia i sterowania mocą jest w dobie obecnego rozwoju technologicznego systemów dystrybucji i zarządzania energią, rozwiązaniem przyjętym jako zjawisko naturalne. Kontrolę nad procesami typu "ON/OFF", czy "WYŁ / ZAŁ" przejęły mikroprocesory, które dzięki swej ogromnej mocy obliczeniowej są w stanie monitorować, analizować i przetwarzać więcej i szybciej wartości parametrów oraz stanów fizycznych w porównaniu z metodami klasycznymi. Prowadzą także niezbędny dialog typu "maszyna - maszyna" lub "człowiek - maszyna".

***
Andrzej Skowronek
Internet w sterownikach programowalnych Modicon TSX
Sieci komunikacyjne, systemy SCADA, sterowniki PLC to obecnie nierozłączne elementy systemów automatyki, posiadające nieograniczone możliwości nadzoru, sterowania, alarmowania i archiwizacji danych. Wszystko po to, by coraz lepiej, szybciej i wydajniej produkować. Podstawowym elementem systemu jest informacja i jej przepływ. Konieczny jest więc szybki i bezpieczny do niej dostęp, a następnie podział i rozesłanie do odpowiednich użytkowników.

***
Tomasz Grzegocki
Czujniki kontroli przepływu cz.2 - czujniki przelotowe
Ciekawą grupą czujników kontroli przepływu firmy TURCK stanowią czujniki przelotowe. Są to urządzenia służące do nadzorowania bardzo małych przepływów medium (minimalny próg czułości od 5ml/min). Czujniki przelotowe stosowane są wszędzie tam, gdzie nie zachodzi konieczność pomiaru ilościowego przepływu, lecz nadzór zmian jego wielkości (prędkości) lub/i temperatury. Mała średnica rur oraz niewielka prędkość przepływu medium zmuszają często do stosowania nietypowych rozwiązań związanych z kontrolą przepływu. Czujniki przelotowe doskonale spełniają właśnie tutaj swoje zadanie.

***
Piotr Nowak
Programowalne cyfrowe mierniki tablicowe serii N11 i N12
Coraz większe wymagania rynku dotyczące jakości, wielofunkcyjności, zmniejszenia gabarytów oraz obniżenia ceny urządzeń elektronicznych, a z drugiej strony możliwości jakie daje szybki rozwój w elektronice, a przede wszystkim w technice mikroprocesorowej, znacznie przyspiesza wdrażanie nowych wyrobów do produkcji seryjnej. Lumel, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wdrożył do produkcji pod koniec 1999 roku nową rodzinę mierników N11 i jest obecnie w trakcie wdrożenia kolejnej N12.

***
Serwoprzemienniki z funkcją swobodnie programowalnego sterownika PLC
Stale rosnący nacisk ze strony konkurencji, który powoduje oferowanie produktów o coraz lepszych parametrach po niższej cenie, skutkuje także tym, że producenci maszyn chcąc sprostać tym wymaganiom - muszą się "napracować". Rozwiązaniem może być w tym przypadku inteligentny serwonapęd 9300 servo PLC. Przykładem jest rozwiązanie ,dzięki któremu producent nożyc o napędzie hydraulicznym stosując 9300 servo PLC zaoszczędził na kosztach materiałowych, a urządzenie zużywa mniej energii i emituje mniej hałasu.

***
Zbigniew Rybacki, Tomasz Żurawski
Kryteria doboru wentylatorów do urządzeń energoelektronicznych
Podstawą nowoczesnej produkcji i ostatnich technologii jest szybki rozwój mikroelektronicznych elementów, które stają się coraz mniejsze, szybsze i o coraz większych mocach. Do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania obwodów mikroelektronicznych wymagana jest stała temperatura jak również warunki pracy: - zwiększenie temperatury pracy o 10°C - zmniejsza "żywotność" podzespołu prawie o połowę, stałe zmiany temperatury są powodem szybszego starzenia się podzespołów.

***
Jacek Kęsy
PARAMAX8000 maksymalizacja parametrów
Mogłoby się wydawać, że w klasycznej technice zazębienia ewolwentowego nic nowego wymyślić już nie można. Współczesne przekładnie zębate charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami eksploatacyjnymi, w szczególności stosunkiem przenoszonej mocy do ciężaru. Osiąga się to stosując doskonałe techniki wytwarzania, nowoczesne materiały i wyrafinowaną obróbkę cieplno-chemiczną kół zębatych. W ofercie firmy SUMITOMO znajdują się reduktory zębate o parametrach zasługujących na uwagę.

***
oprac. Andrzej Siedlaczek
Podstawy obliczeń układów napędowych - część I
Reduktor obrotów jest to układ kół zębatych w zamkniętej obudowie. Obudowa reduktora zawiera też wały, łożyska i niektóre inne drobne części. Koła zębate są osadzone na wałach, a łożyska podtrzymują wały. Obudowa reduktora na ogół zawiera jakiś rodzaj środka smarnego, jak olej lub smar stały, do smarowania kół zębatych i łożysk. Reduktory występują w licznych odmianach kształtów i wielkości, aby nadawały się do szerokiego zakresu zastosowania.

***
Piotr Merwart, Tomasz Michałek
Profibus-DP drogą radiową
W ostatnich latach w dziedzinie automatyki przemysłowej nastąpił szybki rozwój układów sterowania rozproszonego. Pociągnął on za sobą pojawienie się na rynku automatyki różnego rodzaju standardów sieci przemysłowych. Wśród nich szczególnie popularny w krajach Europy stał się protokół Profibus-DP, co spowodowało uznanie go przez wielu producentów różnego typu urządzeń automatyki za standard komunikacji.

***
System wizualizacji i sterowania procesami przemysłowymi CITECT 5.2
Oprogramowanie do wizualizacji i sterowania procesami przemysłowymi CITECT produkowane przez firmę Ci Technologies z Australii po raz pierwszy pojawiło się na rynku w 1987 roku. Pierwsze jego wersje opracowane dla systemu DOS szybko zyskały sobie popularność i uznanie w przemyśle australijskim. Coraz większe zainteresowanie programem, a także postęp w dziedzinie informatyki sprawiły, że już w 1992 roku powstał pierwszy program CITECT dla Windows. Od tego czasu w programie nastąpiło wiele zmian, które miały na celu coraz wyższy stopień automatyzacji procesu tworzenia aplikacji tak, aby ograniczyć wymóg posiadania szerokiej wiedzy informatycznej wśród użytkowników i jak najbardziej uprościć obsługę.

***
Edward Lisowski
Aplikacje programów CAD do projektowania elementów napędu hydraulicznego
Współcześnie projektowanie elementów hydrauliki realizowane jest najczęściej przy zastosowaniu systemów komputerowych CAD. Powszechność komputerów PC sprawia, że komputerowe wspomaganie może być stosowane na wszystkich etapach projektowania. Można wykorzystywać je zarówno w pracach z zakresu grafiki, obliczeń wytrzymałościowych i przepływu, badań, itp. W niniejszej pracy zwrócono uwagę na zalety zapisu konstrukcji elementów hydrauliki w przestrzeni 3D, który jest zapisem bardziej ogólnym niż w 2D.

***
Lucjan Zieliński
Stan i perspektywy rozwoju produkcji sterowań hydraulicznych
W artykule zostanie omówiony typowy podstawowy schemat układu sterowania hydraulicznego, który realizuje zawsze określone zadanie przestawiania, nastawiania urządzenia regulacyjnego obiektu technicznego. Wobec tego podstawowa struktura takiego układu jest taka sama, jak układu napędu hydraulicznego. Oczywiście dla układu sterowania hydraulicznego podstawowym zadaniem jest sterowanie obiektem technicznym, stąd szczególne rozwiązanie i działanie elementów sterowania tego układu.

***
Adam Struzik, Dariusz Pitura, Dariusz Gniza
Zastosowanie układów ważących w systemach automatyki przemysłowej - część I
W dzisiejszych czasach jednym z podstawowych kryteriów zapewniających osiągnięcie przez producenta sukcesu w określonej dziedzinie gospodarki, jest ciągłe podnoszenie i zapewnianie wysokiej jakości oferowanych usług, produktów. Z tego też względu w Zakładach Przeróbki Mechanicznej Węgla coraz bardziej koniecznym staje się ciągły pomiar i kontrola parametrów produkowanego rodzaju węgla, co pozwala na bieżącą obserwację jakości produktu oferowanego klientowi.

***
Tomasz Gabryszewski
Super kompaktowe przemienniki częstotliwości HITACHI serii L100 i SJ100 z nowym modułem mocy ISPM - część I
Obecnie wzrasta zapotrzebowanie na falowniki, które oferują zaawansowane systemy kontroli, łatwą obsługę, zmniejszoną emisję zakłóceń EMI, mniejsze wymiary i niską cenę. Zaspokojenie tych żądań łączy się z budową nowych modułów mocy realizujących kompleksowo funkcję sterowania obrotami silnika. Niezawodność przy upakowaniu mikroprocesora oraz zasilaniu układu poprzez tranzystory mocy IGBT jest najważniejsza dla uzyskania rezultatu w postaci utrzymania sterowania cyfrowego.

***
Barbara Lisowska
Podstawy prawne metrologii w Polsce - stan obecny i planowane zmiany w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską
Skrót referatu wygłoszonego na I Konferencji Technicznej "Ważenie i dozowanie w procesach przemysłowych", która odbyła się w marcu.

***
WAŻENIE I DOZOWANIE W PROCESACH PRZEMYSŁOWYCH
Pod honorowym patronatem Prezesa Głównego Urzędu Miar odbyła się I Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Ważenie i dozowanie w procesach przemysłowych", zorganizowana przez redakcję naszego czasopisma. W Polsce do tej pory niewiele organizowano imprez, których tematem wiodącym byłaby metrologia. Tym bardziej więc cieszy fakt, że konferencja spotkała się z aprobatą Głównego Urzędu Miar

***
Marcin Świetliński
SEM - własne opracowania i produkcja
Zaczynaliśmy w roku 1993 oferując miernik tablicowy z odczytem cyfrowym i świecącą linijką, czyli bargrafem. Takie połączenie odczytu cyfrowego i analogowego okazało się nader szczęśliwe - sprzedaż tych mierników rosła bardzo szybko, tworząc możliwości rozwoju firmy. Kiedy jeden z zadowolonych użytkowników przyznał się, że zakleił wyświetlacz cyfrowy, bo potrzebna mu była sama linijka, szybko opracowaliśmy tańszy wskaźnik linijkowy. W taki sposób ukształtowała się nasza specjalność - mierniki z linijką i wskaźniki linijkowe. Z roku na rok gama przyrządów rozszerzała się.

***
TARGI HANNOVER 2000
Co roku w Hanowerze odbywa się jedna z największych w Europie imprez targowych pod nazwą HANNOVER MESSE. W tym roku odbyła się w dniach 20 - 25 marca. Targi, jak zawsze, zadziwiały swoim rozmachem, profesjonalną organizacją, różnorodnością i atrakcyjnością ekspozycji. Na powierzchni wystawowej, która wynosiła 269 500 m2, gospodarze zajmowali 199 500 m2. Natomiast zagraniczni wystawcy korzystali z powierzchni 70 000 m2, z czego największą zajmowali Włosi (13 0645 m2), a następnie: Holandia, Szwajcaria, Francja, Hiszpania, Szwecja, Belgia, Austria, Wielka Brytania, USA, Tajwan, Polska.

Reklama