Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 07-08/2002

Napędy i Sterowanie
numer 07-08/2002


Grzegorz Walaszek
UNIDRIVE V.3 - uniwersalny przemiennik częstotliwości
W drugiej połowie lat 90. większość napięciowych przemienników częstotliwości stanowiła tradycyjne układy, określane często mianem U/f=const. Jako osobna grupa występowały napędy funkcjonujące w oparciu o wektor orientacji przestrzennej pola elektromagnetycznego, przeznaczone do pracy w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego. Pojawiły się również pierwsze rodziny napędów wektorowych do pracy w pętli otwartej. Równocześnie dostępne były układy umożliwiające pracę w trybie regene-racyjnym, zwłaszcza dla dużych mocy.

***
Zbigniew Szulc, Jerzy Przybylski
Podstawy projektowania napędów regulowanych pomp i wentylatorów z przemiennikami częstotliwości średniego napięcia 6 kV
Ostatnie lata są okresem czasu w krajowym przemyśle i energetyce, kiedy zaczęły pojawiać się pierwsze kon-cepcje zastosowania przemienników średniego napięcia 6 kV. Kilka z tych koncepcji zostało zrealizowanych. Na przeszkodzie szerszego stosowania tych urządzeń stoi ich wysoka cena, lecz niemałą rolę często odgrywa brak rzetelnych opracowań technicznych przedstawiających sposób postępowania przy wykonywaniu założeń techniczno-ekonomicznych. Nowa technika generowania napięcia wyjściowego przemiennika częstotliwości średniego napięcia oraz rozbudowany obwód zasilający przemiennika, minimalizujący negatywne oddziaływania na sieć zasilającą, wymagają innego podejścia do projektowania regulowanych układów napędowych średniego napięcia. Wiedza o przemiennikach częstotliwości niskiego napięcia jest jak najbardziej przydatna, ale jest to dopiero pierwszy krok do wykonywania projektów koncepcyjnych tego typu napędów średniego napięcia. Autorzy artykułu, chcąc przekazać swoje doświadczenia uzyskane przy realizacji projektów koncepcyjnych układów napędowych z przemiennikami częstotliwości średniego napięcia, mają nadzieję, że pomogą projektantom w tej dziedzinie.

***
Tadeusz Minksztym
Przetwornice częstotliwości VLTŽ Danfoss w rozproszonych systemach sterowania silnikami
W ciągu ostatnich kilku lat rozproszone systemy sterowania i kontroli napędami pozostają w centrum zainteresowania inżynierów i osób zarządzających wysoko wydajnymi procesami produkcyjnymi w różnych sektorach przemysłu. Firma DANFOSS zaznacza swój udział w rozwoju takich systemów, oferując przetwornice częstotli-wości VLTŽ przeznaczone do nabudowy na maszynę lub silnik, lub wręcz tworzące z silnikiem zintegrowany układ napędowy.

***
Marek Narewski
Mikroserwonapęd Eurotherm Drives typu 631 Kosztooszczędny zestaw do sterowania maszynami dla OEM
W ostatnich latach obserwuje sie znaczny wzrost zastosowań wysoko sprawnych bezszczotkowych serwonapędów w różnych dziedzinach przemysłu, innych niż przemysł maszynowy i robotyka. Szacunki firm marketingowych określają wartość rynku na 1,1 do 1,2 miliarda funtów z oczekiwaną stopą wzrostu około 12% rocznie. Historycznie rzecz biorąc, maszyny produkcyjne w różnych branżach przemysłu (np. tekstylny, przemysł opakowań i przemysł drukarski) bazowały na wykorzystaniu silników indukcyjnych o stałej prędkości obrotowej połączonych w układ napędowy przy pomocy zespołu przekładni, wałków, pasów i sprzęgieł. Z drugiej strony presja na zwiększenie produktywności wraz z wymaganiami dotyczącymi elastyczności wytwarzania, szybszego czasu przezbrajania oraz uzyskiwania większej niezawodności wyrobów końcowych wyeksponowała ograniczenia stwarzane przez systemy mechaniczne. Każda zmiana rodza- ju wyrobu prowadziła do dłuższych przestojów z powodu konieczności regulacji i wymiany elementów mechanicznych.

***
Jacek Lasowy, Stanisław Strzelecki
Przekładnie ślimakowe serii "W"
Przekładnie ślimakowe serii "W" BONFIGLIOLI stosowane są w przypadkach, gdy zależy na dużej liczbie przełożenia i znacznej równomierności przenoszenia ruchu przy zachowaniu możliwie największej cichobieżności. Przekładnie serii "W" zastępują dotychczas produkowane przekładnie ślimakowe serii "VF" [1], przy czym są z nimi w pełni wymienialne. Przekładnie ślimakowe "W-EP" z kor-pusem pokrytym specjalną warstwą tworzywa epoksydowego, elementami przekład- ni wykonanymi ze stali kwasoodpornej oraz specjalnymi uszczelnieniami, zalecane są w przemyśle spożywczym.

***
Najnowsza i najpiękniejsza montownia w Polsce
W przemysłowej części Łodzi 14 czerwca 2002 r. uroczyście otwarto nowo wybudowaną siedzibę firmy SEW-EURODRIVE Polska, której Czytelnikom NiS nie trzeba przedstawiać. Bryła budynku - dzieło łódzkich projektantów - która ma odzwierciedlać nowoczesność i innowacyjność produk-tów tej firmy, przyciąga wzrok już z daleka. Zakład w obecnym stanie jest przygotowany do pracy przeszło dwudziestu osób, jednak teren wokół jest na tyle duży, by w razie konieczności powiększyć budynek dwukrotnie.

***
Piotr Tokarz
Algorytmy sterowania silnika z magnesami trwałymi z wykorzystaniem cyfrowego układu sterowania
Silniki prądu zmiennego z magnesami trwałymi zdają się być dość atrakcyjną alternatywą dla silników indukcyjnych klatkowych. Magnesy ziem rzadkich pozwalają nie tylko na zwiększenie jakości pracy silnika, ale także na zwiększenie stosunku mocy wyjściowej do masy silnika, polepszenie właściwości dynamicznych silnika, poprawienie niezawodności silnika. Cena magnesów ziem rzadkich spada, co powoduje, że silniki o wzbudzeniu z takimi magnesami stają się coraz bardziej popularne. Ponadto postęp w dziedzinie półprzewodników sprawił, że sterowanie silnikami bezszczotkowymi stało się proste i wydajne w szerokim zakresie prędkości obrotowych.

***
Wojciech Znojek, Maciej Kiela
Dlaczego wybrać system DRM także w dobie recesji?
Przeglądając od pewnego czasu wiodące czasopisma z branży IT, zwróciłem szcze-gólną uwagę na wzmożone zainteresowanie tematyką oprogramowania klasy ERP czy CRM. Treść większości z tych artykułów, jak również komentarzy specjalistów i analityków, łączyło jedno stwierdzenie: "Recesja na rynku systemów do wspiera- nia zarządzania przedsiębiorstwem". Chciałoby się krzyknąć: "Panowie! Skąd ten pesymizm?" Nie każda branża w równym stopniu przeżywa recesję.

***
Paweł Łoś
Komputery przemysłowe B&R
W nowoczesnych systemach automatyzacji coraz częściej, w miejsce tradycyjnej struktury Sterownik-Panel Operatorski, stosuje się komputer przemysłowy in- tegrujący zadania sterowania i wizualizacji. Uzyskuje się w ten sposób system o otwartej architekturze (możliwość realizacji dowolnych sieci, integracji specjalizowanych kart PCI/ISA oraz dodatkowych urządzeń zewnętrznych) oraz o bardzo dużej wy-dajności (rodzina procesorów Intel).

***
Krzysztof Kania
Przemienniki częstotliwości Vacon sterowane poprzez magistralę komunikacyjną PROFIBUS DP
Najnowszym trendem w automatyce przemysłowej jest sterowanie urządzeniami i maszynami za pomocą magistrali komunikacyjnych. Wykorzystanie m.k. daje praktycznie nieograniczone możliwości również w sterowaniu przemiennikami częstotliwości. Poprzez m.k. możemy nie tylko wydawać komendy sterujące, takie jak: start, stop, rewers, zadawanie częstotliwości i inne, ale również monitorować aktualny stan napędu (silnika, falownika) i odczytywać oraz zmieniać parametry konfiguracyjne falownika. Przemienniki częstotliwości Vacon mogą współpracować z wszystkimi ważniejszymi protokółami komunikacyjnymi: Interbus-S, Modbus, Device Net, LonWorks, CANopen, Profibus DP, C-Bus.

***
Piotr Suprynowicz
Gaszenie żaru
Czy zastanawialiście się kiedyś Państwo, jaki jest całkowity czas postoju maszyn w linii produkcyjnej spowodowany, wydawałoby się, błahymi czynnikami, takimi jak zapylenie czy nadmierna temperatura, i to nie gdzie indziej, jak w Waszej sza- fie sterowniczej czy obudowie urządzeń elektronicznych? Na pewno się zastanawia- liście i z pewnością wiecie, ile to kosztuje Waszą firmę. Cały problem polega na tym, że nie ma skutecznej metody zapobiegania wszystkim niepożądanym czynnikom, mającym wpływ na zachowanie bezawaryjnej pracy urządzeń, a te, które są dostępne, są bardzo drogie. Czyżby nie było alternatywnego rozwiązania?

***
Jacek Biegun
RE10TC - nowy moduł wielokanałowego regulatora temperatury do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Szybki rozwój maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych sprawił w ciągu ostatnich lat, iż coraz więcej producentów sterowników mikroprocesorowych zwraca dużą uwagę na tę gałąź przemysłu. Przejawia się to m.in. w opracowywaniu dedykowanych rozwiązań dotyczących zarówno sprzętu, jak i oprogramowania systemowego, da-jących producentowi maszyn narzędzia pozwalające na coraz bardziej optymalne sterowanie parametrami procesu przetwórstwa tworzyw sztucznych.

***
Krzysztof Tomasik
Produkcja precyzyjnych odlewów ciśnieniowych w Lumelu
Czy Państwo wiedzą, że drugą obok produkcji aparatury kontrolno-pomiarowej specjalizacją LUMEL SA jest produkcja precyzyjnych odlewów ciśnieniowych ze stopów Al i Zn? Historia odlewnictwa ciśnieniowego w Lumelu datuje się od końca lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku i jest ściśle związana z konstrukcją i potrzebą wykonania obejm siluminowych do ustrojów pomiarowych mierników tablicowych. Wtedy też, korzystając z rad i opinii Instytutu Odlewnictwa w Krakowie, postanowiono oprzeć rozwój odlewnictwa stopów alu-minium o nowoczesne formy i wydajne maszyny odlewnicze. Na początku lat sześćdziesiątych zakupiono pierwsze cztery maszyny. Na początku lat siedemdziesiątych, w ramach specjalizacji w Zjednoczeniu Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej Mera, Lumelowi przypadła specjalizacja w dziedzinie odlewnictwa ciśnieniowego stopów aluminium.

***
Sebastian Stępniak
Przetworniki w pomiarach temperatury
Temperatura jest jedną z najczęściej mierzonych i kontrolowanych wielkości fizycznych w układach sterowania procesami. Sama zamiana wartości temperatury na użyteczną informację może odbywać się na wiele sposobów. Również akwizycja tych danych i ich transmisja jest realizowana w różnych układach pracy. W tym artykule zostaną przedstawione podstawowe typy elektrycznych czujników temperatury oraz ich własności. W dalszej części omówione będą pomiarowe przetworniki temperatury MCR firmy Phoenix Contact.

***
Zoptymalizowane rozwiązania przy pomocy ID7-Sys METTLER TOLEDO
Czy Państwa pomysł na automatyzację jest jedyny w swoim rodzaju i dlatego wymaga dokładnie dopasowanego systemu sterowania i kontroli? Posiadają Państwo konkretne wyobrażenia o tym, w jaki sposób można by było wykorzystać posiadane urządzenia wagowe? Standardowe rozwiązania odpowiadają co prawda ogólnym wymogom, nie spełniają jednak wszystkich Państwa życzeń? W odpowiedzi na każdy z po-wyższych warunków posiadamy teraz doskonałe narzędzie: dzięki nowemu ID7-Sys tworzenie takich rozwiązań leży w zasięgu ręki - szybko, precyzyjnie i wszechstronnie. ID7-Sys jest terminalem pozwalającym na dowolne zaprogramowanie. Obszernie wyposażony zbiór różnorodnych funkcji umożliwia szybką realizację specyficznych, odpowiadających wymogom klienta zadań.

***
CsC - Gateway
Moduł COLLIER- SAP-Connection METTLER TOLEDO to nowego rodzaju na- rzędzie programowe umożliwiające znormalizowaną wymianę danych ze sprawdzonym ERP-systemem SAP R/3. Z jednej strony mamy do czynienia z wiodącym na światowym rynku, standardowym oprogramowaniem gospodarczo-ekonomicznym, jakim jest SAP R/3. Po przeciwnej stronie: COLLIER - nowoczesny system obsługujący zarządzanie i kontrolę jakości, jak i kierowanie produkcją i przepływem materiałów. W połączeniu stanowią one spójne rozwiązanie, które w dniu dzisiejszym w pełni zaspokaja kompleksowe, ekonomiczne i właściwe dla procesu produkcyjnego wymogi.

***
Ireneusz Bujalski
Zarządzanie jakością dostaw w różnych gałęziach przemysłu
Za istotną tendencję rynkową uznaje się obecnie unifikację wymagań w zakresie kształtowania jakości, przybierającą postać coraz to liczniejszych aktów normatywnych, które wyzna-czają wymagania kierowane pod adresem dostawców. Standar-dy ISO serii 9000 w tym przypadku zostały poddane weryfi-kacji. Coraz częściej elementy systemów jakości rozbudowy-wane są ponad minimalne wymagania modeli ISO 9001(2).

***
Katarzyna Kajstura, Ewa Majewska
Targi Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych
Już po raz 74 odbyły się w Poznaniu Targi Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych. Wystawcy w dniach od 17 do 20 czerwca prezentowali ofertę najnowszych technik i technologii dla najważniejszych dziedzin przemysłu. Targi uroczyście otworzył Prezy-dent RP, Aleksander Kwaśniewski, który następnie zwiedził ekspozycję oraz wziął udział w debacie z wynalazcami. Prezydent wręczył najlepszym polskim firmom "Polskie Noble Gospodarcze". Nagrody Gospodarcze zostały przyznane w siedmiu kategoriach: polskie przedsiębiorstwo, małe polskie przedsiębiorstwo, instytucja finansowa, eksporter, gospodarstwo rolne, inwestycja zagraniczna w Polsce oraz wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii.
 

Reklama