Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 12/2020

Napędy i Sterowanie
numer 12/2020


Micropilot FWR30 – zdalne zarządzanie zapasami w mobilnych zbiornikach z tworzyw sztucznych
Pierwsza bezprzewodowa, zasilana bateryjnie radarowa sonda poziomu jest już dostępna w sprzedaży. Zyskaj wiedzę o aktualnej lokalizacji oraz napełnieniu cieczą każdego paletopojemnika, mauzera lub kontenera magazynowego. Urządzenie pracuje w chmurze i jest w stanie wytrzymać na jednej baterii nawet 10 lat.

***

„Celma” – jedno z najstarszych i największych przedsiębiorstw na Śląsku Cieszyńskim obchodzi obecnie 100-lecie swojego istnienia. Okrągły wiek „Celmy”
Za początek dzisiejszej „Celmy-Indukty” przyjmuje się datę 20 października 1920 roku. Wtedy z inicjatywy inżyniera Karola Rusza rodem z Wędryni, na bazie warsztatów mechanicznych, zaczęły działać Zakłady Elektromechaniczne w Ustroniu. Sam założyciel po I wojnie światowej wrócił w rodzinne strony, uzyskawszy wcześniej dyplom w Lille we Francji, nabywając jednocześ­nie w firmie Louisa Becquarta licencję na produkcję silników elektrycznych. Myślał o uruchomieniu fabryczki po lewobrzeżnej stronie Olzy, ale podział Śląska Cieszyńskiego w 1920 roku spowodował jego przeprowadzkę do Cieszyna, bo czuł się Polakiem.

***

Napędy mechaniczne – ważne aspekty dotyczące zastosowań przemysłowych
„Sercem” każdej maszyny jest jej układ napędowy, którego bezawaryjna praca oraz właściwa żywotność są kluczowe dla poprawnego funkcjonowania urządzenia, linii produkcyjnej, a czasem – w przypadku głównych jednostek – nawet całego zakładu. Każdy nieplanowany przestój to znaczne straty dla firmy, dlatego warto sięgać po rozwiązania „zahartowane w boju”, od sprawdzonego producenta. Warto również zwracać uwagę zarówno na właściwy dobór, jak i serwis przekładni podczas ich użytkowania.

***

Rozwiązania napędowe do produkcji wypieków
Po awarii napędu w piekarniach Fine Lady Bakeries wybrano jako zamiennik przekładnię NORD MAXXDRIVE.

***

Dni Budownictwa i Architektury – Forum Gospodarcze Budownictwa Build4Future oraz Forum Designu i Architektury D&A
Organizowane już po raz trzeci Forum Gospodarcze Budownictwa „Build4Future” w swojej najbliższej odsłonie podejmie najbardziej aktualne dla sektora tematy – tym razem dyskusje odbędą się online.

***

Producent agregatów prądotwórczych FOGO inwestuje w przyszłość z suwnicami ABUS
FOGO Sp. z o.o. jest obecnie największym producentem agregatów prądotwórczych w Polsce. Firma rozpoczęła działalność produkcyjną w 2003 r. w Wilkowicach w Wielkopolsce, przez kolejne lata sukcesywnie budując swoją pozycję na rynku.

***

Trzy podstawowe parametry pomiaru momentu obrotowego
Precyzja urządzeń do pomiaru momentu obrotowego ma coraz większe znaczenie na stanowiskach do testowania mocy i aplikacjach do monitorowania produkcji, gdzie wydajność ma kluczowe znaczenie dla spełnienia wysiłków w zakresie zrównoważonego rozwoju przemysłowego.

***

Szkoła enkoderów firmy LeineLinde. Cz. 5. Elektronika – przewody enkodera
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejną część cyklu „Szkoła enkoderów” – Elektronika enkodera.

***

Anna Szymczak
Ostatnie duże środki na wdrożenie wyników prac B+R w firmach
Do 17 lutego przedsiębiorcy z Polski będą mogli składać wnioski o pozyskanie dotacji na wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych. Będzie to ostatni konkurs prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach perspektywy budżetowej 2014–2020. Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój to flagowy nabór wniosków dla firm planujących duże i innowacyjne inwestycje w rozwój firmy. Rusza jego ostatnia edycja.

***

FM Systeme – rodzina profili 40 ma nowe rodzeństwo
Strzelanie do wróbli z armat, nadprodukcja. Istnieje wiele określeń na to, co opóźni rozwiązanie Twojego problemu lub doprowadzi go do granicy ceny. Czy tak musi być? Nie z naszego punktu widzenia.

***

Ryszard Tadeusiewicz
Archipelag sztucznej inteligencji. Część I
Tytuł tego artykułu może budzić wątpliwości Czytelników. Sztuczna inteligencja? Wiadomo! Ale jakiś archipelag? Już wyjaśniam. Otóż sztuczna inteligencja tylko z nazwy jest dziedziną integralną, jak – nawiązując do tytułu miesięcznika – napędy albo sterowanie. W istocie sztuczna inteligencja to zbiór bardzo różnych metod, które ludzie wymyślili w tym celu, żeby maszyny lepiej zaspokajały ich potrzeby. Te metody w większości nie mają ze sobą nawzajem absolutnie nic wspólnego. Są od siebie odległe i nie ma łatwego sposobu przejścia od jednej z nich do innej. Pozwoliłem sobie porównać tę sytuację do archipelagu wysp.

***

Helena Dodziuk
Druk 3D w budownictwie
Druk 3D (ang. 3D printing, 3DP) polega, mówiąc w dużym uproszczeniu, na nakładaniu kolejnych, łączonych następnie ze sobą warstw materiału na podstawie programu komputerowego [1]. Znalazł on zastosowanie w wielu dziedzinach, m.in. w różnych gałęziach przemysłu, medycynie, modzie, sztuce i edukacji [2]. Budownictwo pozostaje jedną z niewielu dziedzin, w której w niewielkim stopniu wykorzystuje się druk 3D. Dotychczas oparte jest ono głównie na pracy ręcznej. Robienie butów, ubrań czy też urządzeń domowych zostało już dawno zautomatyzowane, teraz czas na zautomatyzowanie budowy domów. Możliwości zastosowań druku 3D w budownictwie doprowadziły do wielu propozycji i licznych interesujących realizacji [1–3] (rys. 1, [4]) i obecnie przechodzą one od działalności niszowej do mainstreamu [5]. Przewiduje się, że rynek budownictwa 3D osiągnie 1,5 mld USD w roku 2024 [6].

***

Tomasz Jarek, Sebastian Berhausen
Zastosowanie uzwojenia pomocniczego do tłumienia napięć wałowych
Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcję sposobu eliminacji napięć i prądów wałowych w maszynach synchronicznych z magnesami trwałymi. Metoda ta bazuje na zastosowaniu pomocniczego uzwojenia kompensującego zmienny w czasie okrężny strumień magnetyczny występujący w jarzmie obwodu elektromagnetycznego. Na podstawie pomiarów laboratoryjnych przeprowadzonych na prototypowym silniku przebadano wpływ dodatkowego uzwojenia nawiniętego w jarzmie stojana na wartości napięć i prądów wałowych.

***

Zbigniew Goryca, Grzegorz Peczkis
Hydrogenerator do mikroelektrowni wodnej
Według danych Towarzystwa Małych Elektrowni Wodnych w Polsce jest od 12 000 do 15 000 miejsc po dawnych młynach lub tartakach wodnych. W miejscach tych mogą być umieszczone mikroelektrownie wodne pracujące przy małych przepływach i niewielkich spiętrzeniach wody. Informacje te przyczyniły się do rozpoczęcia prac nad hydrogeneratorem do produkcji energii elektrycznej, składającym się z turbiny wodnej i generatora, przeznaczonym do przepływów rzędu 3,5 m3/min i spiętrzeń wody do ok. 2 m. W przypadku większych przepływów przewiduje się pracę równoległą hydrogeneratorów. W poniższej pracy przedstawiono konstrukcję i wybrane wyniki badań opracowanego hydrogeneratora składającego się z turbiny wodnej i generatora prądu.

***

Inteligentny budynek – wprowadzenie
Inteligentny budynek jest pojęciem, które pojawiło się na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Początkowo dotyczyło obiektów budowlanych wyposażonych w dość zaawansowaną (jak na ówczesne czasy) automatykę instalacji i systemów. Zasadność tego określenia budziła wątpliwości. Kwestionowano „inteligencję” budynku. Twierdzono, że zasadniejsze byłoby mówienie o „instynkcie” budynku (przez analogię do zwierząt – chodzi o określone reakcje na określoną, zaistniałą sytuację). Dziś termin „inteligentny budynek” to już codzienność, chociaż wiedza przeciętnego człowieka na ten temat jest często bardzo powierzchowna i nie do końca zgodna z prawdą. Obecnie inteligentny budynek oznacza już nie tylko, choćby najbardziej zaawansowaną technologicznie, automatykę budynkową. Dziś pojęcie to należy rozważać w znacznie szerszym kontekście.

***

Instalacje inteligentnego budynku
Zadaniem współczesnych instalacji budynkowych jest zapewnienie odpowiedniego komfortu życia i pracy, bezpieczeństwa ludzi i mienia przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji. Realizacja tych zadań wymaga wykorzystania wielu elementów pomiarowych, sterujących oraz wykonawczych, działających zgodnie z opracowanymi algorytmami. Inteligentne instalacje budynkowe należy traktować jako zbiór innowacyjnych technologii, dzięki którym można zapewnić efektywne i przyjazne środowisko pozwalające na realizację założonych, wielowątkowych celów.

***

Marek Bolesław Horyński
Programowanie współczesnych instalacji budynkowych urzeczywistnieniem potrzeb człowieka zaspokajanych przez budynki inteligentne
Streszczenie: O wysokości standardu budynku decyduje obecność zautomatyzowanych instalacji elektrycznych. BIM jest podstawą integracji realizacji inwestycji. Zapewnienie ekonomicznego użytkowania i utrzymania budynku wymaga wszechstronnego podejścia do procesu jego projektowania i realizacji. Istotną rolę we współczesnym budownictwie odgrywają integratorzy systemów, którzy dzięki szerokiej wiedzy koordynują i korelują wymianę informacji między branżami. Szczególnej uwagi kwestie te wymagają w takich sytuacjach, jak zagrożenie epidemiologiczne.

ENG Programming contemporary building installations as the realization of human needs satisfied by intelligent buildings
Abstract: Thanks to the possibility of changing the configuration of individual devices, the functions of the BMS system can be adapted to the current needs of the user. Technological progress and increasing customer requirements mobilize the activities of representatives of almost every field of science and technology, including the building automation sector. Critical periods for humanity, such as the state of epidemiological emergency, are a particular challenge. This market is full of hitherto unknown ideas, concepts, as well as devices, components and apparatus, which are entering more and more computerized methods that repeatedly replace physical human activity. Undoubtedly, the issue of intelligent buildings will find wide application in the future for many generations to make life easier for people all over the world.

***

Jarogniew Rykowski, Wojciech Świtała, Tomasz Jenek
Sieci bezadresowe jako sposób sterowania „inteligentnymi” urządzeniami domowymi
Streszczenie: W artykule opisano nowy sposób realizacji niewielkich sieci lokalnych, który wykorzystuje adresowanie na bazie typu urządzenia, a nie adresu fizycznego węzła sieci. Taka sieć nie wymaga rejestracji nowych urządzeń, nieustannego sprawdzania obecności i aktywności urządzeń, katalogowania ich możliwości i parametrów dostępowych, pobierania i ustalania dynamicznych adresów w momencie pojawienia się węzłów dynamicznych typu smartfon itp. Zarządzanie siecią jest zdecentralizowane, nie istnieje żaden stały punkt sieci, który periodycznie gromadzi informacje o dołączonych urządzeniach i sprawdza ich stan. Nie ma potrzeby utrzymywania centralnej bazy danych urządzeń. Zestaw urządzeń pracujących w sieci jest dynamiczny, co umożliwia także korzystanie ad-hoc z urządzeń personalnych typu smartfon. Idea przedstawiona w artykule została zaimplementowana z wykorzystaniem urządzeń AGD produkowanych przez firmę Amica SA z siedzibą we Wronkach. Do implementacji wykorzystano transmisję w standardzie WiFi oraz BLE, w trybie mesh, wykorzystując popularne mikrosterowniki firm Nordic Semiconductor i Espressif.

***

Stefan Gierlotka
Górnicze Obserwatorium Magnetyczne przy Kopalni Doświadczalnej „Barbara” i Centrali Ratownictwa Górniczego w Mikołowie
Pierwsza Stacja Ratownictwa Górniczego na Górnym Śląsku została utworzona w 1907 roku w Bytomiu. W wyniku przeprowadzonego plebiscytu na Górnym Śląsku w 1921 roku nastąpił podział Śląska między Niemcy i Polskę. Po podziale Śląska Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu pozostała po stronie niemieckiej. Konieczne stało się utworzenie stacji ratownictwa górniczego dla kopalń polskich. W 1925 roku zorganizowano w polskiej części Górnego Śląska Stację Doświadczalną i Centralę Ratownictwa Górniczego na terenie Fabryki Materiałów Wybuchowych „Lignoza” w Pniowcu koło Tarnowskich Gór.

***

Stefan Gierlotka
Początki rozwoju – elektryfikacja kopalń
Górnictwo od najdawniejszych czasów odgrywało znaczącą rolę w rozwoju gospodarczym świata. Pierwotny górnik wydobywał węgiel ze sztolni, a następnie z płytkich szybów. Urobek wyciągał kołowrotem z korbą, na który nawijała się konopna lina. Gdy wielkość kopalń wzrosła tak, iż wyrobiska pionowe zastąpiono podziemnymi wyrobiskami poziomymi, odległymi od szybu nieraz o kilka kilometrów, ręczny transport urobku okazał się zbyt uciążliwy i mało wydajny. Zaprzęgnięto wtedy do pracy konie, parę, a wreszcie elektryczność.
 

Reklama