Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 05/1999

Napędy i Sterowanie
numer 05/1999


Z. Kudźma, J. Mackiewicz
Warunki powstania kawitacji w układach hydraulicznych
W referacie przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczących określenia wartości ciśnienia wydzielania się powietrza z oleju w zależności od temperatury. W tym celu przeprowadzono pomiary na dwóch urządzeniach. Pierwszym było specjalnie wykonane ze szkła naczynie próżniowe. (...)

***
Modernizacja układów sterowania w Zakładach Chemicznych Police S.A. - wywiad
Bardzo trudno wyobrazić sobie, aby dzisiejsze linie technologiczne, niezależnie od branży przemysłu, nadal były obsługiwane ręcznie. Warunkiem funkcjonowania zakładu jest pełna automatyzacja (oczywiście na miarę posiadanych środków i możliwości), komputeryzacja, czyli zastosowanie nowoczesnych technik układów sterowania i kontrolno-pomiarowych procesów produkcyjnych. Chemia jest bardzo specyficzną branżą przemysłu.(...)

***
J. Konieczny, R. Ornacki, J. Pluta
Stanowisko do badań sterowanych układów redukcji drgań
Funkcjonowaniu wielu maszyn i urządzeń towarzyszą zakłócenia pociągające za sobą straty energii. Spośród tych zakłóceń najistotniejszymi są zakłócenia natury mechanicznej, które pojawiają się w postaci drgań poszczególnych elementów oraz podzespołów maszyn i urządzeń. Aby właściwie przeciwdziałać ujemnym skutkom szkodliwego działania drgań, należy poznać przyczyny ich powstawania i rozprzestrzeniania się, a także podjąć działania zapobiegające przyczynom powstawania drgań, kontrolować je i sterować nimi. (...)

***
Introl
Napędy przekształtnikowe małej mocy
Dzięki szybkiemu rozwojowi falownikowych modułów mocy opartych na tranzystorach IGBT powstają nowe konstrukcje przetwornic częstotliwości o coraz mniejszych rozmiarach i przystępniejszej cenie. Szczególnie dotyczy to regulacji obrotów silników indukcyjnych od mocy ułamkowych do około 4 kW. Starannie wyselekcjonowany, niewielki zestaw parametrów nie sprawia trudności przy uruchomieniu. Dobrym przykładem są przetwornice produkowane przez firmę TAIAN. (...)

***
PPH Wobit
Miniaturowe sterowniki silników krokowych
Miniaturowe sterowniki silnika krokowego SMC62, SMC54, SMC54 są niewiele większe od pudełka papierosów i zawierają oprócz logiki sterującej i stopni mocy układy regulacji PWM pozwalające na precyzyjną kontrolę wartości prądu w uzwojeniach silnika. Tak zwartą konstrukcję umożliwiają specjalizowane układy scalone firm Nanotec, NS, Allegro zawierające logikę i wydajne stopnie mocy. (...)

***
R. Winter
Ograniczenie emisji zakłóceń elektromagnetycznych w napędach z przekształtnikami częstotliwości (cz. 2)
Niniejszy artykuł dotyczy konstruowania i montażu szaf sterowniczych w przemyśle zgodnie z zasadami kompatybilności elektromagnetycznej i nawiązuje do publikacji, która ukazała się w poprzednim numerze "Napędów i sterowania". (...)

***
W. Piechocka
Doświadczenie i kompetencja
W roku 1997 na bazie Zakładu Pomiarów i Automatyki Zakładów Azotowych S.A. w Tarnowie.Mościcach powstała spółka p.n. AUTOMATYKA. Obecnie funkcjonuje ona jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a podstawową jej działalnością jest obsługa przemysłowych systemów do pomiarów i sterowania. (...)

***
W. Pierzgalski
Zastosowanie mierników MPS i PMPS w diagnostyce obwodów sieci elektroenergetycznych
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania mierników MPS i PMPS produkowanych przez OBR ME "METROL. w diagnostyce odbiorników elektroenergetycznych. Omówiono także, podstawowe wskaźniki charakteryzujące wielokryterialną ocenę odkształceń przebiegów napięć i prądów w sieciach elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia. (...)

***
Lenze-Rotiw
Ruchome cele
Nowoczesne procesy produkcyjne wymagają od współczesnej techniki napędowej coraz większej elastyczności oraz korzystnych cenowo rozwiązań indywidualnych przypadków. Przykładem ilustrującym specjalne zastosowanie uniwersalnego napędu z systemem Global Drive może być praca "latającej piły" przeznaczonej do cięcia płyt z tworzywa sztucznego. (...)

***
Projekt s.c.
Układy samoczynnego przełączania zasilania
Układy samoczynnego przełączania zasilania stanowią istotny element w staraniach o zapewnienie ciągłości zasilania i zarządzania dystrybucją energii elektrycznej. Wielkie obiekty przemysłowe, centra handlowe, centrale telefoniczne itp. wymagają niezawodnego zasilania, najczęściej złożonego z kilku transformatorów, zasilanych z różnych punktów sieci energetycznej. (...)

***
K. Białkiewicz, W. Herman, M. Kobylecki
Napędy 4,5 MW z przemiennikami typu Monoverter
Dane techniczne oraz wnioski z rozruchu i eksploatacji napędów 4,5 MW wentylatorów spalin Bloku 3 Elektrowni Opole z przemiennikami częstotliwości typu Monoverter. (...)

***
S. Banaszak, M. Łuczak
Komputerowa symulacja wpływu wżeru korozyjnego na dynamikę wirnika sprężarki gazów (NOx)
Praca przedstawia wyniki komputerowej analizy wpływu wżeru korozyjnego w wale wirnika na dynamikę wirnika sprężarki tlenków azotu (NOx). Zamieszczono trajektorie i widma drgań względnych czopa względem panwi dla łożysk oraz środka wirnika. W wyniku przeprowadzonej symulacji można określić stopień skorodowania wału wirnika możliwy do zaakceptowania z punktu widzenia poziomu drgań w łożyskach. (...)

***
Simex
Nobel Elektronik
(...)Nobel Elektronik dzięki swoim innowacjom nieustannie wyznacza nowe granice w dziedzinie pomiarów masy i siły. Zaprojektowany i opatentowany w 1969 roku cylindryczny czujnik wagowy KIS, będący podstawą naszych układów ważenia, charakteryzuje się wieloma unikalnymi cechami konstrukcyjnymi. (...)

***
Jak określić potrzeby... czyli zalety kontaktów z działem technicznym
W poprzednim numerze opisywaliśmy procedurę zakupu wagi samochodowej. Temat ten został poruszony jako pierwszy ze względu na jego ciężar gatunkowy. Jest to inwestycja na lata. Często jednak podejmujemy decyzje o zakupie mniejszego sprzętu ważącego, zdając się na wiedzę sprzedawcy, który nie zawsze jest zainteresowany sprzedaniem najlepszego dla klienta rozwiązania. (...)

***
Rafał Drężek
Napędy urządzeń dźwignicowych
Marka Siemens kojarzona jest w Polsce w dużej mierze z telefonią komórkową. Wyroby firmy najbardziej znane są jednak wśród ludzi z branży elektrotechnicznej. Jednak także wśród nich znajomość produktów firmy często ogranicza się do kilku zagadnień, takich jak np. sterowniki programowalne SIMATIC S5 i S7 lub też przekształtniki standardowe Micro- i Midi-Master. A przecież Siemens działa także w takich branżach jak technika napędowa dla różnego rodzaju urządzeń dźwignicowych. (...)

***
J. Tysiak
Tosvert MV . najnowsza rodzina przemienników częstotliwości na napięcie 6kV firmy Toshiba
Główną domeną zastosowań silników średniego napięcia są napędy pomp i wentylatorów dużej mocy. Do niedawna jedyną możliwością regulacji ich wydajności było dławienie na wyjściu za pomocą zasuw i zaworów regulujących co prowadzi do nieuchronnych strat energii. Pojawia się oczywista idea regulacji wydajności poprzez zmianę prędkości obrotowej napędu. (...)

***
M. Hartley
Nowe pole rywalizacji napędów
Możliwości falowników wektorowych bezczujnikowych były miarą, którą oceniali się rywalizujący wzajemnie producenci falowników w ostatnich latach. Każdy nowo pojawiający się na rynku produkt legitymował sie uzyskiwaniem jeszcze większego momentu przy jeszcze mniejszych prędkościach - wszystko to dopełnione mniej czy więcej wiarygodnymi opiniami i kontropiniami. (...)

Reklama