Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 03/2024

Napędy i Sterowanie
numer 03/2024Krzysztof Bielawski, Mirosław Chmieliński, Zbigniew Chyliński, Tomasz Myzia
Systemy sterowania infrastruktury miejskiej i elektroenergetyki kolejowej
Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych Arex Sp. z o.o. z Gdyni bazuje na swoim 35-letnim doświadczeniu w projektowaniu, produkcji, wdrażaniu, szkoleniach i obsłudze posprzedażowej w zakresie urządzeń i systemów automatyki przemysłowej. AREX Sp. z o.o. nieustannie doskonali się w budowaniu wysokoefektywnego zespołu specjalistów gotowego do realizacji ambitnych wyzwań oraz jak najefektywniejszą reakcję na potrzeby klientów i użytkowników dostarczanych urządzeń i systemów.

***

Profesjonalne oznakowanie hal magazynowych i obiektów produkcyjnych
Zadbaj o bezpieczeństwo BHP Twoich pracowników. Powierz nam wykonanie oznakowania poziomego w hali produkcyjnej lub magazynowej! Od 2009 r. specjalizujemy się w malowaniu linii, pasów, wszelkich piktogramów i znaków BHP stanowiących system oznaczeń ciągów komunikacyjnych, dróg transportowych i ewakuacyjnych oraz potencjalnych obszarów kolizji w halach magazynowych i produkcyjnych. Pomożemy Ci stworzyć optymalną przestrzeń pod względem bezpieczeństwa, logistyki, organizacji pracy i produkcji.

***

O spółce MOSCA GmbH
Niemiecka firma MOSCA GmbH jest producentem wysokiej jakości maszyn i materiałów do wiązania pakietów i palet oraz dostawcą kompletnych systemów pakowania w zakładach przemysłowych.

***

Trzy powody, by zastosować modułowy system automatyki MOVI-C®. Żegnajcie komplikacje, witaj MOVI-C®
Modułowy, kompleksowy, skalowalny – system automatyki MOVI-C® firmy SEW-EURODRIVE to kompleksowe rozwiązanie dla każdego zadania automatyzacji. Jeden producent – jedno kompleksowe rozwiązanie. Obejmuje usługi, sprzęt i oprogramowanie, od planowania i uruchomienia po obsługę i serwis. Co ma do zaoferowania? Maksymalne odciążenie, zabezpieczenie na przyszłość i poczucie, że zawsze masz osobę kontaktową, na której możesz polegać.

***

Poznaj produkty Noark!
Wyłączniki kompaktowe serii Ex9M termomagnetyczne (TM) przeznaczone są głównie do zastosowań w dystrybucji energii elektrycznej. Testowane zgodnie z normą IEC / EN 60947-2 zapewniają funkcjonalność i niezawodność dla szerokiej gamy aplikacji.

***

Warsztat Automatyki z Tychów po naprawach testuje falowniki i silniki na hamowni zadawania przeciwnego momentu obrotowego
Stanowiska testowe falowników z hamownią zadawania przeciwnego momentu obrotowego są specjalistycznymi przyrządami używanymi do testowania i diagnozowania falowników, czyli urządzeń służących do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych poprzez zmianę częstotliwości zasilania. Takie stanowisko pozwala na symulowanie różnych warunków pracy silnika, w tym obciążenia, przez co można dokładnie testować wydajność i zachowanie falownika pod różnymi obciążeniami.

***

SHARKBITE I JOHN GUEST AIR & PNEUMATICS. Dwa światowej klasy, niezawodne rozwiązania typu push-fit, które pasują do wszystkich zastosowań sprężonego powietrza i pneumatyki
Sprężone powietrze jest to powietrze utrzymywane pod pewnym ciśnieniem, które zwykle jest wyższe od ciśnienia atmosferycznego. W krajach europejskich od 8% do 10% energii elektrycznej jest wykorzystywane do wytwarzania sprężonego powietrza. W przemyśle (po sprężeniu do odpowiedniego ciśnienia) powietrze wykorzystywane jest jako nośnik energii do zasilania maszyn i urządzeń o napędzie pneumatycznym. Może być również stosowane jako nośnik informacji w pneumatycznych układach sterowania. Przygotowanie sprężonego powietrza realizowane jest w specjalnych urządzeniach sprężarkowych, składowane jest w zbiornikach, a jego transport odbywa się z wykorzystaniem rur i elementów instalacji pneumatycznych.

***

Dotacje na cyfryzację i robotyzację. Siedem błędów i mitów w pozyskaniu środków
W ostatnim czasie sporo się mówi o cyfryzacji i robotyzacji także w kontekście nowych dotacji unijnych. Poniżej krótki przegląd typowych błędów związanych z tym zagadnieniem, które utrudniają pozyskanie środków lub rozliczenie już udzielonej dotacji.

***

Michael Pasko​
Zalety kołków sprężystych zwijanych ze stali nierdzewnej chromowej 420
Firma SPIROL jest wynalazcą kołka sprężystego zwijanego w 1948 r. Kołki zwijane są stosowane w wielu branżach, w tym motoryzacyjnej, medycznej, ciężkiego sprzętu, wojskowej, lotniczej i produktów konsumenckich. W zastosowaniach wymagających połączenia wysokiej wytrzymałości, doskonałej odporności na zużycie i odporności na korozję, nierdzewna chromowa stal martenzytyczna 420 oferuje szereg zalet technicznych oraz stanowi rzetelne i racjonalne pod względem kosztów rozwiązanie.

***

Napędy mieszadeł do produkcji biogazu
PRG Präzisions-Rührer GmbH jest jednym z wiodących na świecie dostawców technologii mieszania, którego produkty znajdują zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym oraz w biotechnologii i produkcji biogazu. Firma wybrała solidne przekładnie z serii NORD MAXXDRIVE® dla największych w Europie fermentorów biogazu.

***

Odkrywanie świata serwonapędów i okablowania
Wywiad z Karolem Lenkiewiczem, Managerem Produktu Readychain & Readycable w firmie igus

***

Jerzy Bakalarczyk – Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku​
Sterowanie silnikami elektrycznymi w przekształtnikowych układach fotowoltaicznych
W ostatnim czasie poświęca się sporo uwagi zastosowaniom instalacji fotowoltaicznych. Spotyka się je obecnie w różnych dziedzinach techniki i w publikacjach prognozuje się ich rozwój. Dość ciekawym rozwiązaniem jest np. wykorzystanie w transporcie miejskim. Innym przykładem może być korzystanie z energii słonecznej do zasilania różnego rodzaju napędu pomp. Ogólnie rzecz biorąc na pierwszy rzut oka takie układy są niezbyt skomplikowane.

***

Innowacyjne linie pakowania produktów sypkich 
DREWMAX Sp. z o.o. jako polski producent maszyn przemysłowych oferuje rozwiązania odpowiadające konkretnym potrzebom polskich i zagranicznych producentów produktów sypkich. Nasze linie technologiczne mają zastosowanie m.in. w przemyśle spożywczym, nasienniczym, paszowym czy węglowym.

***

Małgorzata Gołąbek, Karolina Dąbrowska​
System 5S jako jedno z podstawowych narzędzi Lean Management
Od kilku lat Polska doświadcza procesu transformacji, który niesie ze sobą szereg zmian o różnym charakterze, zarówno gospodarczym, społecznym, jak również politycznym. Gwałtowne tempo przeobrażeń dokonujących się jednocześnie na wszystkich płaszczyznach naszego życia zmusza do podjęcia właściwych działań oraz przyjęcia konkretnych postaw wobec wymagań rzeczywistości.

***

FROMM Poland – Pakuj z głową!
Nie od dziś wiadomo, że produkt, by bezpiecznie dotarł do klienta, musi być odpowiednio zapakowany. Podstawą całego procesu jest dobór odpowiednich produktów, które nie tylko są sprawdzone, ale także łatwo dostępne. Wiele w temacie pakowania do powiedzenia ma firma FROMM, której produkty znaleźć można praktycznie w każdej firmie produkcyjnej. 

***

Karolina Dąbrowska, Małgorzata Gołąbek
Wyzwania w produkcji prototypów – droga do doskonałości
Proces produkcji prototypów odgrywa kluczową rolę w rozwoju nowych produktów i technologii. Prototypy pozwalają instytucjom, firmom i inżynierom na testowanie koncepcji, identyfikację błędów oraz doskonalenie produktów przed wprowadzeniem ich na rynek.

***

Nowy czujnik optyczny do ultraprecyzyjnej diagnostyki
ifm electronic wprowadza przełom w technologii pomiarowej: innowacyjny czujnik optyczny, który wyznacza nowe standardy, mierząc odległości z dokładnością do mikrometrów. Dzięki wyjątkowej rozdzielczości i zdolności do detekcji najdrobniejszych obiektów, czujnik ten otwiera nowe możliwości w precyzyjnym monitorowaniu i kontroli procesów produkcyjnych.

***

Helena Dodziuk​
Społeczne skutki druku 3D. Czyli jak druk 3D zmieni nasze życie
Burzliwie rozwijający się druk 3D, 3DP, zwany również wytwarzaniem addytywnym, AM, polega na tworzeniu trójwymiarowego obiektu z cyfrowego modelu poprzez nakładanie kolejnych warstw materiału, które są następnie sklejane [1]. AM oznacza na ogół zastosowania przemysłowe tej metody, wtedy 3DP odnosi się do wszystkich innych zastosowań, np. w służbie zdrowia, edukacji, nauce lub sztuce. Jednak niektórzy używają 3DP do oznaczenia całej tej dziedziny.

***

Kompleksowy napęd elektryczny przeznaczony dla jednostek pływających
Transport jest jednym z głównych czynników określających rozwój gospodarczy kraju. Nowoczesna infrastruktura oraz dobrze funkcjonujący system transportowy sprzyjają wzrostowi gospodarczemu silnych ośrodków na te części kraju, które z uwagi na brak dobrej dostępności terytorialnej pozostają obecnie niewykorzystane. Umacnia to spójność społeczną, ekonomiczną oraz przestrzenną kraju.

***

Stanisław Gawron, Tadeusz Glinka, Jakub Bernatt​
Informacja o ramowej instrukcji eksploatacji transformatorów
Transformatory są najważniejszymi urządzeniami w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej i są pod szczególnym nadzorem kierowników firm, w których są zainstalowane i pracują. Waldemar Olech, ówczesny kierownik Działu Transformatorów i Izolacji w firmie ZPBE Energopomiar-Elektryka Sp. z o.o. był inicjatorem organizowania co dwa lata konferencji pod hasłem Zarządzanie Eksploatacją Transformatorów ZET.

***

Diagnostyka on-line (monitoring)
Diagnostyka on-line, nazywana niekiedy monitoringiem, jest prowadzona aparaturą stacjonarną w określonych sekwencjach czasowych przez 24 godziny na dobę. Maszyny szczególnie ważne, zwłaszcza w napędach krytycznych, coraz częściej są objęte monitoringiem.

***

Stefan Gierlotka​
Wiedeńska szkoła elektropatologii i ochrony przeciwporażeniowej
Wiedeń ma dwóch wielkich światowych naukowców związanych z elektropatologią. Są to Stefan Jellinek
(1871 – 1969) i Gottfried Biegelmeier (1924 – 2007). Większość obecnie obowiązujących ustaleń podanych jako
normy przez Międzynawowy Komitet Elektrotechniki IEC jest wynikiem prac prowadzonych przez
Gottfrieda Biegelmeiera.

***

Ryszard Klencz​
SEP XXXIII – transformacja energetyczna, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja
XXXIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej odbyła się w Krakowie w dniach 26 – 28 lutego. W programie znalazło się kilkanaście sesji na temat górnictwa, transformacji energetycznej i cyberbezpieczeństwa. O problemach szeroko rozumianego przemysłu wydobywczego rozmawiali naukowcy, menedżerowie, przedstawiciele władz i przedstawiciele przemysłu. Hotel Qubus to miejsce debaty dotyczącej transformacji energetycznej. W hotelu Galaxy trwała trzydniowa wymiana poglądów w ramach „Cyberpoligonu”, której wiodącym problemem jest „Cyberbezpieczeństwo w przemyśle: nowe wyzwania i możliwości”.

***

Targi Enex centrum energetycznego świata!
Święto energetyki, elektrotechniki i odnawialnych źródeł energii w Kielcach pobiło rekordy popularności! 26. edycja targów przyciągnęła do kieleckiego ośrodka łącznie ponad 350 firm z 15 krajów, a także ponad 20 tys. zwiedzających. Ekspozycja odbyła się we wszystkich siedmiu halach Targów Kielce.

***

Targi BUDMA 2024 – podsumowanie
W dniu 2 lutego br. w stolicy Wielkopolski zakończyły się najbardziej rozpoznawalne europejskie targi dedykowane sektorowi budownictwa – Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA oraz towarzyszące im Targi Maszyn Budowlanych INTERMASZ/INFRATEC, a także Targi KOMINKI, które ponownie udowodniły, że branża budowlana – pomimo nie zawsze sprzyjającej koniunktury – ma przed sobą wiele możliwości rozwoju i innowacji, poświęcając przy tym coraz więcej uwagi kwestiom zrównoważonego budownictwa i nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska technologiom.

***

Tadeusz Glinka i Ewa Jaworska
Zbigniew Hilary Żurek, prof. Politechniki Śląskiej
Zbigniew Hilary Żurek urodził się 11.02.1952 r. w Katowicach w śląskiej inteligenckiej rodzinie. W roku 1971 ukończył Wydział Mechaniczny w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach i zdał maturę z oceną bardzo dobrą. W latach 1971 – 1975 studiował na Politechnice Śląskiej, na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym, Oddziale Transportowo-Komunikacyjnym i uzyskał tytuł zawodowy inżyniera. Studia magisterskie odbył na Wydziale Transportu, specjalność Organizacja i Technika Transportu, które ukończył z oceną bardzo dobrą w 1980 r. Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego nadała mu Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w roku 1988 i 2006.

Reklama