Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 04/2021

Napędy i Sterowanie
numer 04/2021Festo Motion Terminal umożliwia pozycjonowanie za pomocą pneumatyki. Duża elastyczność systemu pick & place dzięki cyfrowej pneumatyce
Jak można zwiększyć produktywność, zapewnić wysoką elastyczność i jednocześnie zmniejszyć koszty energii? Wykorzystując pneumatykę cyfrową. Pneumatyka cyfrowa zapewnia inteligentne połączenie mechaniki, elektroniki i oprogramowania, oferując tym samym maksymalną adaptacyjność, elastyczność oraz ogólną efektywność wykorzystania sprzętu (OEE – Overal Equipment Effectiveness).

***

Seria cMT X od Weintek. Prawdopodobnie najbardziej wydajne panele HMI na rynku
Stworzyliśmy projekt na panelu. Dodaliśmy do niego m.in. wiele elementów graficznych, próbkowanie danych, synchronizację danych z serwerami zewnętrznymi. To wszystko spowodowało, że nasz panel działa wolniej. Niestety przejścia pomiędzy ekranami nie są płynne, ikony pojawiają się z opóźnieniem, przetwarzanie danych zajmuje dużo czasu. Prezentujemy rozwiązanie od Weintek, które pomoże rozwiązać te oraz wiele innych problemów pojawiających się podczas programowania i użytkowania paneli HMI.

***

Weintek wprowadza na rynek trzy nowe standardowe panele operatorskie z serii cMT X
cMT2078X, cMT2108X, cMT2158X. Panele te posiadają czterordzeniowy procesor o wysokiej wydajności, który zapewnia szybkie i płynne działanie oraz z łatwością upora się z najtrudniejszymi obliczeniami. Nowe modele serii cMT X dostępne są w 3 rozmiarach: 7", 10" i 15".

***

Możliwość rejestracji czasu pracy wynajmowanego osprzętu hydraulicznego dzięki nowemu licznikowi Webtec
Firma Webtec opracowała nowy licznik czasu pracy, idealny do maszyn budowlanych i rolniczych, gdzie specjalistyczny osprzęt hydrauliczny może być własnością jednego podmiotu i może być wynajmowany na podstawie rzeczywistego czasu pracy. RFS200 daje także właścicielom możliwość przeprowadzania konserwacji w oparciu o czas pracy, a nie maszynogodziny. Mogą oni więc lepiej rozplanować zarządzanie zdrowiem systemu hydraulicznego, a przy tym ponoszą mniejsze koszty.

***

Lider w produkcji zaawansowanych technologicznie tłoczonych rur termoplastycznych i zabezpieczeń przewodów hydraulicznych
Spółka Smart Protections, utworzona jako sukcesor wieloletniego włoskiego producenta tłoczonych rur termoplastycznych, rozpoczęła swoją działalność w marcu 2015 r. W styczniu 2016 r. produkcja została przeniesiona do nowej siedziby.

***

Szkoła enkoderów firmy LeineLinde. Cz. 7. Elektronika – montaż enkodera
Kontynuując cykl „Szkoła enkoderów”, mamy przyjemność zaprezentować Państwu informacje na temat montażu enkoderów firmy LeineLinde.

***

Maciej Burnus
Bezpieczeństwo w przemyśle
Nieustający trend wsparcia mechanicznego dla człowieka na produkcji dał inżynierom ważne wyzwanie – bezpieczeństwo.

***

Stefan Hensel
ACOPOS 6D. Nowa era produktywności
Dzisiejsze zakłady i maszyny zajmują dużo miejsca. Ale tylko ułamek ich powierzchni ma rzeczywisty wpływ na sam proces produkcji. Znacznie większa część przestrzeni produkcyjnej przeznaczona jest do transportu produktów z miejsca na miejsce. Można jednak uwolnić się od tych ograniczeń jednowymiarowego transportu produktów i przygotować grunt pod nową erę produktywności.

***

Bartosz Jagła
System napędowy perfekcyjnie dostosowany do branży spożywczej
Zapewnienie wysokiej czystości urządzeń ze względów higienicznych i technologicznych jest przedmiotem troski i celem działań producentów branży spożywczej. Okresowe czyszczenie i sterylizacja, zwykle wykonywane w trakcie pracy, są kluczowym warunkiem, który zaostrza wymagania stawiane stosowanej tutaj technice napędowej. Przy przetwórstwie żywności, oprócz konieczności utrzymywania czystości, napędy często mają styk z substancjami agresywnymi, jak kwasy i zasady. Światowy ekspert technologii napędowej, firma NORD DRIVESYSTEMS, oferuje innowacyjne rozwiązania idealnie dostosowane do wymagań stawianych przez przemysł spożywczy.

***

Stanisław Gawron, Tadeusz Glinka
Wielobiegunowa prądnica synchroniczna ze wzbudzeniem hybrydowym
Streszczenie: Wielobiegunowa prądnica synchroniczna ma liczbę par biegunów p = pPM + pEM. Bieguny (2pPM) są wzbudzane magnesami trwałymi, a na biegunach (2pEl) jest umieszczone uzwojenie wzbudzenia. W artykule przedstawiono prądnicę synchroniczną o liczbie par biegunów p = 6, przy czym cztery pary biegunów są wzbudzane magnesami trwałymi przyklejonymi na powierzchni nabiegunników, a dwie pary biegunów są wzbudzane elektromagnetycznie. W ten sposób straty mocy wzbudzenia zmniejszają się o 66%. Sześciofazowe uzwojenie twornika (2 x 3 fazy) umożliwia zwiększenie mocy znamionowej prądnicy o 3,4% i o taką samą wartość zmniejszają się straty mocy w uzwojeniu twornika. Prądnica przy pracy samotnej i zmianach mocy obciążenia ma możliwość stabilizacji napięcia, a przy pracy na sieć elektroenergetyczną umożliwia regulację, w sposób ciągły, mocy biernej. Uzwojenie wzbudzenia ma małą masę miedzi, tym samym straty mocy w uzwojeniu wzbudzenia są małe.

ENG A MULTIPOLAR SYNCHRONOUS GENERATOR WITH HYBRID EXCITATION
Abstract: A multi-pole synchronous generator has a number of pole pairs p = pPM + pEM. The poles (2pPM) are excited with permanent magnets, and the field winding is located at the poles (2pEl). The article presents a synchronous generator with the number of pole pairs p = 6, where four pole pairs are excited with permanent magnets glued on the surface of the pole pieces, and two pole pairs are electromagnetically excited. In this way, the excitation power loss is reduced by 66%. The six-phase armature winding (2 x 3 phase) allows the generator’s rated power to increase by 3,4% and the power loss in the armature winding is reduced by the same amount. The generator in the case of off-gird work and changes of load power has the ability to stabilize the voltage, and when working on-grid it allows continuous regulation of reactive power. The excitation winding has a small copper mass, thus the power losses in the field winding are low.

***

Jacek Przybyłka, Piotr Kuzera
Właściwości eksploatacyjne układów napędowych z nowoczesnymi silnikami asynchronicznymi zintegrowanymi z układem energoelektronicznym
Streszczenie: Silniki indukcyjne klatkowe są powszechnie stosowane w przemyśle do napędów wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń. W dobie rozwoju automatycznych układów sterowania i wizualizacji napędów wymagają one do zasilania odpowiednich układów energoelektronicznych, znacząco zwiększających ich możliwości regulacyjne. W artykule przedstawiono wymagania stawiane silnikom zintegrowanym z układami energoelektronicznymi w oparciu o wyniki badań silnika zasilanego z softstartu w porównaniu z zasilaniem falownikowym. Zaprezentowano także możliwości pracy silników w trybie automatycznym z wizualizacją pracy napędów.

ENG Modern asynchronous motors integrated with power electronic drive systems – exploitation properties of applied drive systems
Abstract: Induction cage motors are widely used in industry for drives of all types of equipment and machines. In the era of the development of automatic drive control and visualization systems, they require appropriate power electronic systems to significantly increase their control capabilities. The article presents the requirements for motors integrated with power electronics systems based on the results of tests carried out on a soft-start motor in comparison with inverter power supply. Presented is the possibility of working in automatic mode with the visualization of the drive.

***

Chris Dotson
Bezpieczeństwo w chmurze. Zasady i pojęcia
Tak, ta książka została napisana jako praktyczny przewodnik, jednakże w pierwszej kolejności konieczne jest omówienie kilku istotnych dla chmury zasad wysokiego poziomu bezpieczeństwa przed skupieniem się na praktycznych elementach. W przypadku, gdy czytelnik uzna, że jest doświadczonym specjalistą do spraw bezpieczeństwa, ale początkującym w środowisku w chmurze, możliwe jest przejście od razu do podrozdziału „Model współodpowiedzialności w chmurze”.

***

Chris Dotson
Zarządzanie zasobami danych i ich ochrona
Pierwszym krokiem po zapoznaniu się z rozdziałem 1 (WDP 03/2020), w którym omówiono zakresy odpowiedzialności dostawcy i klienta, jest ustalenie, gdzie są lub będą znajdowały się dane oraz to, jak je zabezpieczyć. Często pojawia się wiele nieporozumień dotyczących terminu „zarządzanie zasobami”. Czym dokładnie są zasoby i co trzeba zrobić, aby nimi zarządzać? Oczywistą – i nieprzydatną – odpowiedzią jest to, że zasoby są wszystkim, co się posiada. Poniżej przedstawiono więcej szczegółów.

***

K. Eric Drexler
MDL destylacja inteligencji: Poznawanie strategii bezpiecznego dostępu do superinteligentnych możliwości rozwiązywania problemów
Technologie SI mogą osiągnąć próg szybkiej, otwartej, rekurencyjnej poprawy, zanim będziemy przygotowani na wyzwania związane z pojawieniem się superinteligentnych agentów SI2. Jeśli taka sytuacja nastąpi, może okazać się niezwykle ważne zastosowanie metod zmniejszania ryzyka sztucznej inteligencji, dopóki bardziej kompleksowe rozwiązania nie zostaną zrozumiane i gotowe do wdrożenia. Jeśli metody redukcji ryzyka mogą przyczynić się do tych kompleksowych rozwiązań, tym lepiej.

***

Jan Górzyński
Pozyskiwanie i przetwarzanie energii odnawialnej
Biomasa jest to substancja organiczna, która powstaje w wyniku przetwarzania energii promieniowania słonecznego w procesach fotosyntezy odbywających się w roślinach. Jest formą gromadzenia energii słonecznej jako produktu fotosyntezy – procesu, w wyniku którego rośliny produkują węglowodany z dwutlenku węgla zawartego w atmosferze i wody przy wykorzystaniu promieniowania słonecznego. Skład chemiczny biomasy tworzą podstawowe pierwiastki: węgiel, wodór i tlen.

***

Krystian Leonard Chrzan
Wentyl Gilesa-Mościckiego
Streszczenie: W artykule przedstawiono prace prof. Ignacego Mościckiego (prezydenta Polski w latach 1926–1939), których wynikiem było zbudowanie nowego typu ogranicznika przepięć. W literaturze technicznej jest on jednak znany tylko jako wentyl Gilesa od nazwiska dyrektora fabryki kondensatorów we Fryburgu. Po prawie 100 latach konstrukcję wentylu Gilesa-Mościckiego wykorzystano ponownie w ograniczniku przepięć MC 50-B.

ENG Giles-Moscicki’s valve
Abstract: The article presents the works of prof. Ignacy Mościcki (president of Poland in the years 1926–1939), which resulted in the construction of a new type of surge arrester. In technical literature, however, it is only known as the Giles valve, after the director of the capacitors factory in Fribourg. After almost 100 years, the Giles-Mościcki valve structure was reused in the surge protective device MC 50-B.

***

Stefan Gierlotka
Dyspozytornie kopalniane
Dla sprawnego zarządzania ruchem zakładu górniczego oraz monitorowania zagrożeń w kopalniach służą dyspozytornie ruchu. Dyspozytornia prowadzi nadzór nad pracą urządzeń o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa kopalni. Podstawowym wyposażeniem dyspozytorni początkowo była łączność telefoniczna oraz urządzenia alarmowo-informacyjne do rejonów prowadzenia robót górniczych.

***

Wspomnienie Stowarzyszenia Elektryków Polskich o śp. dr. inż. Andrzeju Przytulskim
W nocy z 22 na 23 lutego br. zmarł dr inż. Andrzej Przytulski, adiunkt w Katedrze Automatyzacji Napędów i Robotyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej oraz nauczyciel kontraktowy w Zespole Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu. Należał do PTETiS i SEP, gdzie od 26 kwietnia 1984 roku był członkiem Koła nr 17 przy Politechnice Opolskiej.

***

Fotowoltaika dziś i jutro
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Bielsko-Bialski oraz ZIAD Bielsko-Biała SA zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji FOTOWOLTAIKA DZIŚ i JUTRO w niespotykanej dotychczas formule w oparciu o hybrydowe rozwiązanie prowadzenia wykładów online oraz praktycznych pokazów w specjalnej strefie OZE podczas Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2021.

 

Reklama