Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 02/2002

Napędy i Sterowanie
numer 02/2002


Autoryzowani Dystrybutorzy ABB DRIVE ALIANCE PARTNERS - BIAP
Koncern ABB w 2002 roku wpro-wadził nową organizację sprzedaży przemienników częstotliwości małej mocy od 0,12 kW do 37 kW. W wyniku wprowadzonych zmian udało się znacznie obniżyć ceny przemienników częstotliwości produkcji ABB, a także skrócić czas ich dostawy. Nowa organizacja sprzedaży opiera się na dystrybucji przemienników częstotliwości serii Comp-AC tylko poprzez wyselekcjonowanych partnerów - Drive Alliance Partners.

***
Marek Narewski, Zbigniew Bagiński
Specjalistyczne wciągarki z falownikowym napędem elektrycznym
Wciągarka lub inaczej winda - to, mówiąc ściślej, urządzenie służące do mechanicznego zwijania i rozwijania liny lub kabla na bęben. W pracy na morzu wciągarki różnego typu są wykorzystywane od wielu lat. Wciągarki wykorzystywane są jako niezależne urządzenia lub są jednym z elementów większego urządzenia, np. dźwigu, bramy wychylnej lub bardziej złożonego systemu.

***
Aleksander Hager
Biopaliwa płynne w rozwoju napędów - część I
W krajach Unii Europejskiej i w Polsce obserwuje się wzrost zainteresowania wykorzystaniem biopaliw płynnych, które w procesie konwersji powstają z biomasy stanowiącej podstawowe odnawialne źródło energii. Terminem biomasa określa się substancje wytworzone w naturalnych procesach biologicznych, zawierających węgiel i wodór jako pierwiastki energetyczne. Powstanie biomasy jest wynikiem procesów biochemicznych, w których decydującym jest fotosynteza, określana jako konwersja energii promieniowania słonecznego w energię biomasy. W procesie konwersji biomasa może być przetwarzana również na paliwo gazowe, energię cieplną i elektryczną.

***
Radosław Dzik
Silniki krokowe firmy Stegmann, cz. I.
W swojej dość bogatej ofercie firma Stegmann posiada również silniki krokowe. Silniki krokowe dokonują konwersji impulsów elektrycznych na mechaniczny ruch rotacyjny (wirowy) ze zdefinio-wanym kątem. Składają się na to elektromechaniczne komponenty, powodujące ruch wałka (jego obrót) synchronicznie do impulsów sterujących. Przy wysokiej częstotliwości impulsów ruch wirnika przechodzi w ruch ciągły.

***
Zalety falowników wektorowych STÖBER w układzie z enkoderami
W nowoczesnych urządzeniach i maszynach są stoso-wane coraz częściej falowniki wektorowe. Falowniki wektorowe wpływają na to, że silniki asynchroniczne pracują z minimalnymi stratami termicznymi przy małych i dużych prędkościach obrotowych. W każdym momencie czasowym i przy różnych obciążeniach falownik oblicza prąd, który jest odpowiednio podawany do silnika.

***
Irena Brol
Napędy Sumitomo w elektrofiltrach
Nawiązując do artykułu zamieszczonego w nr 11(31), pragnę kontynuować temat dotyczący wykorzystania napędów Sumitomo w ekologii. Dziś przedstawiam Państwu następne zastosowanie naszych motoreduktorów. Od kilku lat Fabryka Elektrofiltrów ELWO SA w Pszczynie stosuje napędy cykloidalne w produkowanych przez siebie elektrofiltrach - dokładnie służą do napędzania strzepywaczy pyłu.

***
Tadeusz Szczepanik
Przetwornica częstotliwości: uniwersalna czy specjalizowana?
Zauważalną tendencją w rozwoju przetwornic częstotliwości wiodących producentów jest implementacja w przetwornicach uniwersalnych coraz większej ilości zaawansowanych funkcji, opracowanych pierwotnie dla przetwornic specjalizowanych. W niniejszym artykule omówiono pokrótce wybrane funkcje, zastosowane w przetwornicach wektorowych Mitsubishi Electric serii FR-A500, a pozwalające realizować z ich użyciem wysokiej klasy napędy dźwigowe, w szczególności napędy dźwigów osobowych. Realizacja tych funkcji przez samą przetwornicę pozwala uniknąć nadmiernej rozbudowy (sprzętowej i programowej) sterownika, nie wymaga też stosowania zewnętrznych elementów pomiarowych.

***
Andrzej Cholewiński
XI/ON - nowa generacja rozproszonych we/wy cz. V - system XI/ON - projektowanie struktury stacji (I/OAssistant)
Artykuł niniejszy jest kontynuacją tematu "Modułowy system rozproszonych wejść/wyjść XI/ON produkcji firmy Moeller", przedstawianego w poprzednich numerach miesięcznika.

***
Targi ENEX w Centrum Targowym Kielce
Początkiem sezonu wystawienniczego 2002 w branży energetycznej będą V Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX, organizowane przez Centrum Targowe Kielce we współpracy z Izbą Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska. Wystawa odbędzie się w dniach 26 - 28 lutego 2002 roku, w kieleckim ośrodku targowym. Targi odbywać się będą pod honorowym patronatem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Patronat medialny sprawuje miesięcznik "Energia Gigawat", zaś patronem internetowym imprezy jest Centrum Informacji o Rynku Energii - www.cire.pl.

***
Cezary Jędra
Rockwell Automation - Rozproszone Systemy Sterowania oparte na bazie otwartej sieci ControlNetTM
Obserwując rozwój systemów sterowania, wyróżnić można kolejne etapy charakteryzujące się wyraźną odmiennością obowiązującej architektury. Punktami zwrotnymi były udoskonalenia, często zasadnicze zmiany filozofii i kierunków rozwoju, jakie zachodziły na platformach sterowników, sieci komunikacyjnych, urządzeń wejść/wyjść i w systemach wizualizacji.

***
Bogdan Partyka
Euchner już w Polsce...
Wielu Czytelnikom pisma "Napędy i sterowanie" firma Euchner z pewnością nie jest obca. Wyroby tego producenta już od kilkunastu lat obecne są w maszynach i urządzeniach wielu polskich firm.

***
Ireneusz Woźniak
Niezawodny zestaw pompowy w zakładach CARGILL
W zakładach firmy CARGILL w Bielanach Wrocławskich we wrześniu 2001 roku oddano do eksploatacji interesujący układ automatyki - zestaw pompowy - odpowiadający za dostawę wody zasilającej i utrzymywanie jej stałego ciśnienia w całej sieci zakładowej. Wszelkie prace przy tym systemie wykonali specjaliści firmy JADAN.

***
Nowa wersja pakietu LabVIEW 6.1 - National Instruments oferuje zintegrowane narzędzia kontroli złożonych systemów oraz urządzeń
AUSTIN, Texas - 15 stycznia 2002 r. - National Instruments wprowadza na rynek LabVIEW 6.1, nową wersję graficznego środowiska dla aplikacji kontrolno-pomiarowych, stosowanego zarówno w instytutach badawczych, jak i w halach przemysłowych. LabVIEW 6.1, oparty na łatwym w integracji z Internetem LabVIEW 6i, umożliwia tworzenie aplikacji i korzystanie z najnowszych technologii, jak XML oraz komunikacja bezprzewodowa.

***
Sebastian Stępniak
Światłowody w automatyce przemysłowej
Współczesna automatyzacja procesów przemysłowych wymaga przekazu i odbioru coraz większej liczby danych, przy czym narzuca również ostre kryteria co do szybkości transmisji i jej jakości. Ważną rolę odgrywają też inne uwarunkowania, takie jak odległość transmisji i struktura całego systemu przekazywania informacji. Często zdarza się, że parametry transmisji powszechnie stosowanych instalacji miedzianych są już niewystarczające. Jedynym rozwiązaniem jest w takich przypadkach zastosowanie światłowodów.

***
Pomiar i kontrola wielkości fizycznych w układach automatyki
Kontrola i pomiar takich wielkości, jak ciśnienie, temperatura i przepływ stano- wią integralną część układów automatyzacji procesów przemysłowych. Monitoro- wanie tych wielkości stanowi podstawę zapewnienia jakości w wielu procesach produkcyjnych, zaś w wielu przypadkach - szczególnie w strefach zagrożonych wybuchem - stanowi podstawę bezpieczeństwa pracy. Firma TURCK również w tej dziedzinie jest dla Państwa kompetentnym partnerem.

***
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe M8
W programie produkcji firmy TWT AUTOMATYKA główne miejsce zajmują indukcyjne czujniki zbliżeniowe reagujące na wprowadzanie metalu w strefę czułości. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców stosujących nowoczesne układy automatyki i sterowania, TWT AUTOMATYKA uruchomiła produkcję indukcyjnych czujników zbliżeniowych TID w obudowach metalowych z gwintem M8/1, przystosowanych do mocowania przy użyciu nakrętek.

***
Mirosław Łukiewski
Transformatory zasilające układy przekształtnikowe
Zasilanie układów przekształtnikowych odbywa się najczęściej za pośrednictwem transformatorów, których parametry dostosowane są do wymagań przekształtników. ELHAND TRANSFORMATORY od kilkunastu lat produkuje transformatory przekształtnikowe typu ET1SB oraz ET3SB. Jest to bardzo obszerna grupa maszyn w różnych wykonaniach. Transformatory tego typu współpracują z wieloma, często złożonymi, układami przekształtników.

***
"Ten, który zmienia polski przemysł"
10 stycznia br. w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się uroczystość przyznania honorowego tytułu "Tego, który zmienia polski przemysł". W ten sposób nagrodzono 10 osób, firm, instytucji, które zdaniem redakcji miesięcznika gospo-darczego "Nowy Przemysł" miały znaczący wpływ na pozytywne zmiany zachodzące w polskim przemyśle w 2001 roku.

***
Antoni Wojtulewicz
Serwis automatyka.pl rekomenduje witryny zagraniczne
Internet powoli wydostaje się z epoki chaosu. Coraz więcej w nim informacji usystematyzowanej i odpowiednio przedstawionej. Serwis automatyka.pl stara się tę pożądaną tendencję zaszczepiać na rodzimym gruncie, porządkując informacje o polskim rynku automatyki w jednej witrynie.

***
Ireneusz Ratka
Strategia zarządzania łańcuchem dostaw w połączeniu z systemem ERP
Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM - Supply Chain Management) w dobie wzrostu gospodarczego i panujących warunków konkurencji rynkowej jest sprawą nie tylko bardzo trudną, ale również nabiera coraz większego znaczenia.

***
Ireneusz Bujalski
JAKOŚĆ - droga do sukcesu rynkowego - Koszty jakości
Dotychczas została opisana większość bloków TQM: kierowanie poprzez cele, benchmarking, ankietowanie pracowników itd. Ważnym blokiem, który nie został jeszcze omówiony, są koszty jakości nazywane niekiedy kosztami związanymi z jakością.

***
Ewa Majewska
BUDMA 2002 - największe targi budowlane w Polsce
W Poznaniu w dniach od 15 do 18.01 br. odbyła się największa w kraju impreza wystawiennicza branży budowlanej. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich gościli m.in. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski oraz Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin. Obaj Prezydenci wzięli udział w obradach II Forum Gospodarczego Polska - Rosja.

***
Działalność raciborskiego Koła Naukowego Elektryków
W czerwcu 2001 r. ponad stu uczniów z przedostatnich klas 38 szkół średnich o profilu elektrycznym z województw śląskiego, małopolskiego oraz opolskiego uczestniczyło w V edycji konkursu dla młodzieży pod nazwą "Z elektryką przez świat". Przeprowadzono go w auli głównej Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

***
Danuta Kulbik
Ogólnopolski Zjazd Entuzjastów Nauki "Rozwijanie działalności naukowo-badawczej"
W dniach 27 - 31 grudnia 2001 roku miał miejsce Ogólnopolski Zjazd Entuzjastów Nauki. Spotkaniu przyświecały słowa Anatola France'a: ,,Wolę błędy entuzjasty od obojętności mędrca". Jednym z ważniejszych punktów zjazdu było przedstawienie całorocznej działalności naukowo-badawczej studentów z całej Polski. Pierwszego dnia zjazdu, oprócz sprawozdania, było forum dyskusyjne, w którym uczestniczyło około 100 studentów z całego kraju.

***
W przeddzień Hannover Messe 2002
Konferencja prasowa poświęcona Światowym Targom Innowacyjnych Technologii Przemysłowych HANNOVER MESSE 2002 odbyła się w Warszawie 23 stycznia br. Największe Targi Przemysłowe świata HANNOVER MESSE 2002 zaprezentują kompleksową światową ofertę najnowszych technik i technologii wybranych dziedzin przemysłu oraz kierunki i trendy ich dalszego rozwoju. Program Zintegrowanych Targów Przemysłu obejmuje siedem wiodących imprez branżowych: automatyzację w fabrykach, przepływ materiałów i logistykę, mikrotechnologię, technologię obróbki powierzchniowej, energetykę, poddostawy i inżynierię materiałową oraz badania i technologie.

Reklama