Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 01/2002

Napędy i Sterowanie
numer 01/2002


Niższe ceny przemienników częstotliwości produkcji ABB
ABB oferuje nowe rozwiązanie dystrybucji przemienników częstotliwości o mocach od 0,12 kW do 37 kW z rodziny Comp-AC. Duża konkurencja oraz szybki rozwój rynku przemienników częstotliwości w Polsce wiąże się z ciąg-łym wzrostem wymagań klientów. Atrakcyjna cena i wysoka jakość nie są dzisiaj wystarczającym argumentem zdolnym przekonać klienta do zakupu. W dobie nasilenia konkurencji zyskała na znaczeniu szeroko rozumiana jakość obsługi sprzedaży. Pod tym pojęciem kryją się takie elementy, jak: szybkie i terminowe dostawy, proste procedury zamówień, przystępne instrukcje obsługi, korzystne warunki gwarancji, a przede wszystkim możliwość uzyskania wsparcia technicznego o każdej porze dnia czy nocy.

***
Serwonapędy firmy STOBER
Serwofalowniki i serwosilniki z przekładniami są idealnym rozwiązaniem każdego problemu typu napędowego. Firma STÖBER w swojej ofercie posiada całą techni- kę serwonapędową, zaczynając od serwosilników o stałych magnesach z serwofalownikami z możliwościami pozycjonowania i synchronizowania, a kończąc na przekładniach standardowych i wysokoprecyzyjnych

***
Jerzy Przybylski, Zbigniew Szulc
Metody oszczędności energii elektrycznej w napędzie prądu przemiennego
Napęd prądu przemiennego stanowi 90% wszystkich układów napędowych stosowanych w praktyce. Podobne szacunki dotyczą energii elektrycznej zużywanej przez cały napęd elektryczny. W Polsce napęd zużywa ok. 56% - 60% energii wytworzonej w ciągu roku [1]. Można więc stwierdzić, że układy napędowe prądu przemiennego wykorzystują około połowy energii elektrycznej zużywanej przez wszystkie odbiorniki elektryczne. Oszczędność energii elektrycznej w tego rodzaju układach napędowych była zawsze przyczyną poszukiwań nowych rozwiązań oraz modernizacji, zwłaszcza dla dużych mocy układów napędowych - 100 kW i więcej. Jednak dopiero w latach 90. ubiegłego stulecia, w okresie znacznego rozwoju przemienników częstotliwości, można było uzyskać przy ich wykorzystaniu znaczne oszczędności energii elektrycznej.

***
Radosław Dzik
Dwa filary firmy Stegmann
Od dłuższego czasu już firma Stegmann opiera się na swojej szybko zmieniającej się organizacji. To dostosowywanie do potrzeb odbiorców spowodowało, że wykształciły się dwa główne działy (Business Units) - linie produkcyjne w firmie: Czujniki i przetworniki (Sensors) i Technika napędowa (Drives/Actuators).

***
Janusz Gędziorowski, Andrzej Dymitrowski
Filtry i rezystory dla napędów przekształtnikowych
Podstawowym wyposażeniem w nowoczesnych napędach przekształtnikowych (oprócz układów regulacji i sterowania) są filtry tłumiące zakłócenia radioelektryczne, dławiki wejściowe, filtry wyjściowe i rezystory hamowania. Firmy produkujące układy napędowe posiadają różne rozwiązania konstrukcyjne swoich wyrobów. W większości przypadków ograniczone gabaryty przemienników częstotliwości nie pozwalają na zainstalowanie tych elementów wewnątrz obudowy. Uzupełnienie wyposażenia powierza się więc najczęściej dystrybutorom przemienników lub biurom projektowym.

***
Andrzej Balcerski, Damian Bocheński
Układy napędowe holowników
Holowniki stanowią grupę jednostek pływających, których zadaniem jest holowanie obiektów nie mających własnego napędu, wprowadzanie i wyprowadzanie statków do i z portów, pomoc w manewrach, holowanie i asekuracja jednostek uszkodzonych, udział w akcjach ratowniczych itp.

***
Silniki krokowe w ofercie firmy SAIA-Burgess
Napęd oraz pozycjonowanie urządzeń wykonawczych stanowi podstawowy element całego procesu technologicznego. Zawodne mechanizmy krzywkowe i zapadkowe, niezbędne w przypadku napędów wykorzystujących silniki prądu stałego oraz redukcja kosztów wpłynęły na fakt coraz częstszego stosowania w elementach wykonawczych urządzeń pozycjonujących wyposażonych w silniki krokowe.

***
Lech Ptaszyński, Marek Baczyński
Aplikacje specjalne w przemiennikach częstotliwości Vacon
VACON Oyj to ceniony na rynku międzynarodowym fiński producent przemienników częstotliwości. Firma zajmuje się projektowaniem i produkcją dostosowanych do wymagań użytkownika nowoczesnych przemienników, wykorzystując do tego najnowsze osiąg-nięcia technologiczne. Oprogramowanie przemiennika do konkretnego zastosowania, nazywane potocznie aplikacją, ulega ciągłemu rozwojowi, a liczba różnorodnych zastosowań rośnie z roku na rok. Przemienniki częstotliwości Vacon stały się w ostatnich kilku latach popularne na polskim rynku m.in. dzięki aplikacji do sterowania kaskadą pomp z możliwością "wędrowania falownika" pomiędzy napędami - tzw. aplikacja PFC (ang. Pump and Fan Control with Autochange). Liczba obiektów w kraju z zastosowaną aplikacją PFC oceniana jest obecnie na co najmniej kilkaset sztuk.

***
W. Kollek, P. Osiński, M. Stosiak
Możliwości diagnozowania narzędzi i urządzeń metodami energetycznymi
Intensywny rozwój przemysłu w ostatnim stuleciu prócz niekwestionowanych korzyści niesie nowe, dotąd nie spotykane zagrożenia. Wśród tych zagrożeń na czoło wysuwają się procesy wibroakustyczne. Dotyczą one, w zasadzie, każdego pracującego urządzenia. W szczególnym świetle stawia się układy hydrauliczne, które prócz licznych zalet, mają poważną wadę - są źródłem hałasu o stosunkowo dużym poziomie. Dlatego też, z uwagi na powyższe, do dotychczasowych kryteriów stawianych urządzeniom należy dołączyć kryterium hałaśliwości. Spełnienie kryterium hałaśliwości wpływa na konkurencyjność obiektu (układu). Lekceważenie tego kryterium bądź jego niespełnienie prowadzić może, w skrajnym przypadku, do dyskwalifikacji urządzenia.

***
SEE4000 - Montażówki aparatowe
Inwestor, zlecając projekt, żąda coraz więcej w coraz krótszym czasie i za coraz niższą cenę. Ma być lepiej, czytelniej, bez błędów. Z drugiej strony projektant wykonujący projekt elektryki lub automatyki kupuje program specjalistyczny, który ma być tani, szybki, prosty. Znacznie zwiększają się więc wymagania wobec dostawców oprogramowania. Trzeba powiedzieć sobie jasno: nie ma i nie będzie programów idealnych. Nikt nie stworzy takich programów. Natomiast silny nacisk na producentów programów powoduje rozwój pewnych specjalistycznych funkcji.

***
Wojciech Wąsik
Modemy w instalacjach przemysłowych
Obecnie jednym z ważniejszych ele mentów instalacji przemysłowej jest pulpit operatorski. Z reguły połączony jest on z centralnym urządzeniem sterującym, do którego doprowadzone są wszystkie sygnały elektryczne układu sterowania. Przy pomocy protokołu komunikacyjnego, obsługiwanego przez procesor pulpitu operatorskiego, wszystkie parametry urządzenia sterującego, np. sterownika PLC, przetwornicy częstotliwości czy serwonapędu, dostępne są dla człowieka. Oczywiście wymaga to zaprojektowania odpowiednich ekranów synoptycznych dla operatora urządzenia, serwisanta czy też producenta.

***
Martin Müller, Hermann Möhlenbein opracował: Tomasz Feruś
W jedności siła Idealna komunikacja przy zastosowaniu Ethernetu i magistrali obiektowej
W ostatnich latach w dziedzinie komunikacji obiektowej wprowadzono znaczącą liczbę różnych standardów. Z kolei na poziomie biura dominująca jest sieć Ethernet z TCP/IP. Dalsze rozszerzanie tego systemu, a także oczekiwania użytkowników, którzy chcieliby mieć tylko jeden system komunikacyjny obejmujący cały obszar działania firmy, prowadzą wprost do pytania, czy w niedalekiej przyszłości sieć Ethernet mogłaby również pełnić rolę magistrali busowej.

***
Marek Baczyński, Lech Ptaszyński
Przetwornice częstotliwości Danfoss w automatyzacji mieszalni mąk w zakładach "MIXT"
Większość zakładów zbożowo-młynarskich w Polsce w ostatnich latach stanęła przed koniecznością modernizacji. Cześć z nich - o gorszej pozycji rynkowej - walczy o przetrwanie, prężniejsze zakłady stawiają na rozwój poprzez wprowadzenie nowych technologii produkcji.

***
Włodzimierz Strzyżewski
Układy łagodnego rozruchu CT-START
Mimo bogatej oferty przemienników częstotliwości na rynku napędów silników prądu przemiennego, układy łagodnego rozruchu (softstart) nadal znajdują szeroki krąg nabywców. Decyduje o tym znacznie niższa cena softstartów, która dla większych mocy jest ok. 3-krotnie mniejsza od ceny najprostszych przemienników częstotliwości.

***
Robert Pastuszka, Marek Trajdos
UWAGA! Kabel odporny na zwarcia!
W wypadku zaistnienia zwarcia przed pierwszym aparatem w danym obwodzie niedoskonale chronione przewody ulegną zniszczeniu, najczęściej wraz z miejscami przyłączenia ich do szyn głównych, co może stać się powodem poważnej awarii, pożaru itp. Tak więc szafa sterownicza, z pozoru wykonana zgodnie z regułami sztuki, może w pewnych przypadkach okazać się niedoskonała. W zasadzie jedynym racjonalnym rozwiązaniem problemu jest zastosowanie przewodów o izolacji wzmocnionej we właściwy sposób. To znaczy odpornej na zwarcia.

***
Zbigniew Kiełbus, Tadeusz Minksztym
Danfoss optymalizuje układy napędowe w oparciu o bezpośrednią kontrolę momentu
Danfoss wprowadza na rynek przetwornicę częstotliwości VLTŽ 5000 Flux - dynamiczny sterowany wektorem strumienia pola napęd do wymagających zastosowań. Dzięki połączeniu sterowania wektorem strumienia z serwomotorami lub standardowymi silnikami AC otrzymujemy rozwiązanie napędu o niezwykle wysokich parametrach funkcjonalno-ekonomicznych.

***
Zbigniew Mówka
Modernizacja systemu automatyki na bloku BC 50 nr 4 w Zespole Elektrociepłowni Wybrzeże SA w Gdańsku
W poniższym artykule przedstawiono rozwiązania zastosowane w ramach modernizacji AKPiA na bloku BC 50 nr 4 w Zespole Elektrociepłowni Wybrzeże SA w Gdańsku. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę CONTROLMATICA ZAP - PNEFAL Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim w okresie maj-listopad 2001 r.

***
Piotr Glinka
Automatyka w strefach zagrożonych wybuchem Ex
W otaczającej nas rzeczywistości czyha na nas wiele niebezpieczeństw i zagrożeń. Podobnie jest w procesach przemysłowych - substancje, które w normalnych warunkach pracy nie stwarzają zagrożenia, po wymieszaniu z innymi substancjami, na skutek podwyższonej temperatury lub wystąpienia innych czynników stwarzają zagrożenie wybuchowe. Z tego względu zostały określone strefy zagrożone wybuchem Ex, zaś urządzenia dopuszczone do pracy w tego typu obszarach muszą spełniać bardzo surowe normy, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

***
Mirosław Łukiewski
Dławiki typu ED3F oraz ED3FL do ochrony kompensacyjnych baterii kondensatorów
Parametry techniczne produktów ELHAND TRANSFORMATORY dostosowywane są wciąż do zmieniających się warunków eksploatacji oraz rosnących potrzeb i oczekiwań klientów. Proces ten sprzyja powstawaniu nowych typów urządzeń.

***
Antoni Wojtulewicz
Co każda firma wiedzieć powinna? (o Serwisie automatyka.pl)
W Serwisie automatyka.pl zarejestrowanych jest już blisko 600 firm, a miesięcznie odwiedza go ponad 8 tysięcy osób. Główną zaletą Serwisu jest jego interaktywność, która sprzyja powstawaniu zawodowej społeczności automatyków. Pełna skuteczność ekranowania i trwała odporność na pękanie i rozerwanie - odpowiednio konfekcjonowane przewody do siłowników i silników jako czynnik ekonomiczny Napędy siłowników w nowoczesnych maszynach często nazywane są miarą wszechrzeczy. Jest to ocena nie uwzględniająca wszystkich aspektów. Właśnie te liczne zalety, które przetwornice wnoszą do techniki napędowej, niosą ze sobą równocześnie ryzyko i niebezpieczeństwo w zakresie automatyzacji.

***
Wojciech Zdun
SOLID EDGE Insight - PDM razem z systemem CAD
26 września 2001 r. firma UGS, od 1października 2001 r. EDS PLM Solutions, zaanonsowała Solid Edge Insight, nową technologię, łączącą zarządzanie danymi o produkcie z pakietem oprogramowania CAD-Solid Edge. Technologia Insight poszerza funkcjonalność systemu Solid Edge o zarządzanie zmianami, wersjami, powiązaniami pomiędzy plikami oraz listami części (BOM) w celu ułatwienia przedsiębiorstwom zapisywania, udostępniania i powtórnego wykorzystania zgromadzonej przez konstruktorów wiedzy inżynierskiej.

***
Ireneusz Ratka
Harmonogramowanie zadań jako element procesu planowania wytwarzania
Harmonogramowanie polega na takim dopasowaniu wszystkich operacji do siebie, aby nie było żadnych przestojów wynikających z konieczności oczekiwania na materiały oraz aby zostały dotrzymane terminy zamówień. Harmonogramowanie zadań roboczych jest jedną z warstw szczebla planowania wytwarzania, gdzie każde zlecenie ma podawaną datę rozpoczęcia i realizacji danego zadania. Terminy rozpoczęcia i zakończenia mają również wszystkie operacje i procesy zewnętrzne, gdyż związane to jest ściśle z terminowością dostarczenia wszystkich potrzebnych materiałów na produkcję. W wyniku przeliczania czasów potrzebnych na realizację poszczególnych operacji ustala się terminy ich rozpoczęcia i zakończenia.

***
Katarzyna Kajstura
Napędy, sterowanie, automatyka przemysłowa w służbie oszczędności
VII konferencja naukowo-techniczna, zatytułowana "Napędy, sterowanie, automatyka przemysłowa w służbie oszczędności", odbyła się w Ciechocinku w dniach od 5 do 7 grudnia br. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele firm zajmujących się produkcją i dystrybucją oraz główni specjaliści pionu technicznego reprezentujący przedsiębiorstwa wykorzystujące napędy i systemy automatyki przemysłowej.

***
Ireneusz Bujalski
Zarządzanie środowiskiem - ISO 14001 oraz ISO 14004
Termin "zarządzanie środowiskiem", który staje się coraz modniejszy w ostatnich czasach, oznacza dla wielu przedsiębiorstw przyjęcie i stosowanie zaleceń normy ISO 14001 oraz normy ISO 14004. System zarządzania środowiskowego, opisany w normach ISO 14001 i ISO 14004, bazuje na cyklu Deminga. Jest to proste i skuteczne, oparte na dostępnej i sprawdzonej informacji, narzędzie ciągłej poprawy i doskonalenia systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa.

***
Przedsiębiorstwo FAIR PLAY finał IV edycji konkursu
W Filharmonii Narodowej odbył się finał IV edycji konkursu i programu dla rzetelnych i uczciwych firm "Przedsiębiorstwo Fair Play". Konkurs organizuje Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" oraz Krajowa Izba Gospodarcza. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 549 firm, przy czym do drugiego etapu zakwalifikowało się 478. Ostatecznie certyfikaty otrzymały 463 firmy, a nagrody główne w postaci statuetek - 15 firm.

***
Katarzyna Kajstura
DANFOSS - 10 lat w Polsce
Konferencja prasowa z okazji 10-lecia firmy Danfoss Polska odbyła się 6 grudnia br. w Grodzisku Mazowieckim. Na temat historii firmy oraz osiągniętego na rynku polskim sukcesu mówił Peter Simson - General Director, Dorota Jezierska - Dyrektor Sprzedaży Ogrzewnictwo i Wentylacja, Małgorzata Balcerzak - Dyrektor Departamentu Personalnego i Tomasz Kostuch - Kierownik Produktu.

***
Międzynarodowe Targi w Brnie - MSV, IMT 2002
Międzynarodowe Targi Maszynowe (MSV 2002) wspólnie z Międzynarodowymi Targami Obrabiarek i Maszyn do Obróbki Plastycznej (IMT 2002) odbędą się w dniach od 16 do 20 września 2002 roku w czeskim Brnie. Integracja gałęzi przemysłowych i postępujące zacieranie się granic pomiędzy poszczególnymi ekonomikami w sposób wyraźny odzwierciedlają się w strukturze Międzynarodowych Targów Maszynowych MSV w Brnie. Targi MSV jako portal wzajemnie powiązanych, specjalizowanych grup branżowych są wyjątkową okazją do przedstawienia systemowych i międzybranżowych rozwiązań wysoko kompetentnej i międzynarodowej klienteli fachowej, tj. ponad 100 000 zwiedzających z wszystkich dziedzin produkcji przemysłowej.

Reklama