Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 05/2004

Napędy i Sterowanie
numer 05/2004


Danfoss rozwija ofertę produktów VLT® - Aplikacje dla gospodarki wodno–ściekowej
Rosnące zapotrzebowanie na czystą wodę gwałtownie zwiększa zainteresowanie energooszczędnymi systemami jej pozyskiwania i oczysz–czania. Od dziesięcioleci przetwornice częstotliwości VLT®, używane do sterowania silników pomp, dmuchaw, pras, dekanterów, przenośników i innych maszyn procesowych używanych w systemach gospodarki wodno–ściekowej, optymalizują sterowanie procesami technologicznymi oraz redukują zużycie energii.

***
Piotr Huryń
Programowanie serwonapędów B&R za pomocą biblioteki PLCopen Motion Control
Sterowanie napędami jest jednym z podstawowych zagadnień w technologii automatyzacji. Związane jest to z jego stosunkowo dużym udziałem w całkowitych kosztach automatyzacji oraz potencjalnie dużymi możliwościami generowania oszczędności. Zastosowanie jednego środowiska programistycznego do oprogramowania napędów, sterowania, wizualizacji i komunikacji może skutkować krótszym czasem przygotowania aplikacji oraz uruchomienia i serwisowania maszyny. Pociąga to za sobą znaczne obniżenie kosztów całości aplikacji. Stosując standardowy, ujednolicony język programowania napędów, można wydatnie usprawnić powstawanie aplikacji. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, organizacja PLCopen stworzyła wytyczne standardu.

***
National Instruments rozszerza technologię Express o modułowe przyrządy pomiarowe oraz systemy czasu rzeczywistego LabVIEW 7.1
National Instruments (Nasdaq: NATI), światowy lider przyrządów wirtualnych, przedstawiło LabVIEW 7.1, nową wersję graficznego środowiska programowania LabVIEW. LabVIEW 7.1 umożliwia wykorzystanie technologii Express w przyrządach pomiarowych oraz w systemie czasu rzeczywistego dzięki nowym Express VI dla modułowych instrumentów National Instruments oraz nowemu sterownikowi NI-DAQmx, zaawansowanemu debugowaniu i synchronizacji niskiego poziomu dla modułu LabVIEW 7.1 Real-Time.

***
DIAdem 9.0
National Instruments prezentuje DIAdem 9.0, nową wersję interaktywnego oprogramowania do zarządzania, kontroli, analizy i raportowania. DIAdem dostarcza unikatowe środowisko do przetwarzania danych testowych w informacje potrzebne do podejmowania decyzji. DIAdem importuje dane z przemysłowych baz danych i formatów plików, jak ASCII, plików binarnych i Excela, oraz może obsłużyć zestaw danych zawierający ponad miliard punktów pomiarowych.

***
Sebastian Hillar
Nowa oferta firmy FOSTER - Nowe moduły pozycjonowania dla sterowników PLC LG
W sprzedaży pojawiły się nowe moduły pozycjonowania APM (Advanced Position Module) służące do kontroli serwonapędów lub silników krokowych sterowanych impulsowo. Są bardzo dobrym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niezależnej kontroli 1, 2 lub 3 osi. Doskonale nadają się do sterowania serwonapędami robotów przemysłowych, wykrawarek, linii produkcyjnych wymagających dokładnej regulacji oraz odpowiedniej dynamiki.

***
Marek Sudolski
MENTOR II – nowoczesna platforma aplikacyjna dla napędów prądu stałego
Wzrastająca konkurencja na rynku napędów prądu stałego, przy jednoczesnym wzroście parametrów sterowania układów napędowych prądu zmiennego, powoduje, że klient nie poszukuje obecnie wyłącznie prostych układów napędowych DC, ale całych gotowych rozwiązań aplikacyjnych. Jednocześnie wymaga on pełnej uniwersalności samego napędu i łatwości jego modernizacji wraz ze wzrostem wymagań stawianych danej aplikacji. Układ MENTOR II, będący jednostką w pełni uniwersalną i umożliwiającą łatwą rozbudowę, jak najbardziej spełnia wymienione wyżej wymagania.

***
Możliwości sterowania bezkomutatorowymi silnikami prądu stałego
O zaletach bezkomutatorowych silników prądu stałego (silniki EC) w porównaniu z silnikami komutatorowymi oraz silnikami krokowymi i silnikami prądu zmiennego pisaliśmy już w przeszłości. Dotychczas jednak niewiele miejsca poświęcaliśmy sposobowi sterowania tymi silnikami.

***
Nowe rozdzielnice – PRISMA PACK Merlin Gerin
Schneider Electric Polska wprowadza na rynek pod marką Merlin Gerin rozdzielnice wiszące PRISMA PACK. Skonstruowano je z myślą o zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa użytkowania, uproszczeniu prac montażowych oraz ułatwieniu zamawiania. Podobnie jak wszystkie rozdzielnice Prisma, także i ta gama produktów spełnia wymagania normy PN-EN 60439 –1 (IEC 60439 –1).

***
Nowe produkty wprowadzane na rynek na Targach Automaticon 2004 przez Schneider Electric Polska - Inteligentny rozrusznik silnikowy TeSys U
TeSys U, marki Telemecanique, to inteligentny rozrusznik silnikowy do silników trójfazowych o mocy do 15 kW z możliwością rozbudowy do 250 kW. TeSys U jest na rynku pierwszym produktem tego typu, który ma tak wielkie możliwości, a jednocześnie jest tak prosty w obsłudze.

***
Witold Ober
Przetworniki optoelektroniczne
Przetworniki kąta znajdują wszechstronne zastosowanie w przemyśle na liniach produkcyjnych i w urządzeniach wykonawczych, a także w branży samochodowej, sprzęcie powszechnego użytku i wszelkiego rodzaju urządzeniach pomiarowych wielkości geometrycznych. Firma WObit od 14 lat specjalizuje się w dostawach przetworników do pomiaru kąta szczególnie w technologii optoelektronicznej.

***
Paweł Piechota
T-R4 – nowe jednofunkcyjne przekaźniki czasowe
Od kwietnia 2004 roku oferta przekaźników czasowych RELPOL SA poszerzona została o dwa nowe, jednofunkcyjne przekaźniki typu T-R4. Przekaźniki czasowe oferuje się w dwóch wykonaniach: - T-R4-E-2014-23-5230 – z funkcją E realizującą opóźnienie załączenia; - T-R4-Wu-2014-23-5230 – z funkcją Wu realizującą odmierzanie nastawionego czasu załączenia.

***
Andrzej Łojko
Oprogramowanie SCADA o najlepszym współczynniku jakość/cena - Platforma Movicon
Wymogi dzisiejszego rynku kładą duży nacisk na wzrost efektywności zarządzania procesem produkcyjnym poprzez odpowiednią jego wizualizację, kontrolę i nadzór. Te zadania spełniają produkty z rodziny SCADA umożliwiające pełną kontrolę procesu, a co za tym idzie, zwiększenie jego opłacalności. Odpowiadając na te potrzeby, firma VECTOR wprowadziła do oferty platformę programową Movicon. Łatwość użycia, duże możliwości w połączeniu z bardzo dobrą ceną sprawiają, iż produkt ten zdecydowanie wyróżnia się spośród innych tego typu aplikacji występujących na rynku.

***
Wiktor Szechowcow, Michaił Laszenko
Układ napędowy ciągnika WT-100 - Optymalizacja obciążenia dynamicznego
Obciążenie dynamiczne każdego odcinka przekładni mocy zależy od sprężystych, bezwładnościowych i tłumiących właściwości jej elementów składowych i od parametrów wymuszenia (częstotliwości, amplitud, reguł zmian, miejsc przyłożenia). Na etapie projektowania niezbędna jest wiedza o roli każdego elementu układu w kształtowaniu jego obciążenia, w oparciu o którą istnieje możliwość określenia optymalnych wartości parametrów każdego elementu w celu minimalizacji tego obciążenia.

***
Tadeusz Szczepanik
Napędy asynchroniczne dla najbardziej wymagających aplikacji - Przetwornice wektorowe FR-V500
Przedstawiamy wybrane funkcje i możliwości najnowszej serii przetwornic częstotliwości Mitsubishi Electric z rodziny „500” – wektorowych przetwornic częstotliwości serii FR-V500. Pominięto omawianie ogólnie znanych funkcji i cech wspólnych dla wszystkich przetwornic wektorowych, które są oczywiście znane Czytelnikom. W niektórych przypadkach odnosimy się do dobrze znanych na naszym rynku przetwornic FR-A500, które były poprzednio prezentowane na łamach NiS.

***
Certyfikat UL dla serii Chainflex CF130.UL/CF140.UL
Firma igus konsekwentnie rozwija swoją serię Chainflex CF130/140. Produkty Chainflex CF130.UL lub CF140.UL stanowią technicznie zoptymalizowane rozwiązanie, z certyfikatem UL dla wszystkich przekrojów, w tym samym segmencie cenowym, co zwyczajne dostępne w handlu tak zwane „nadające się do stosowania w prowadnikach przewodów” skręcane warstwowo przewody sterownicze. Typowe zakresy zastosowania tego przewodu sterowniczego z PVC to systemy prowadzenia przewodów dla branży opakowań, handlingu, automatyzacji, maszyn do cięcia i spawania, maszyn do obróbki drewna. W tym celu technologia produkcji i materiały zostały jeszcze bardziej udoskonalone.

***
Wojciech Doliński
Nowe podejście do spraw bezpieczeństwa produktów w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej – część V - Znak CE
Ostatni odcinek cyklu artykułów poświęconych problemom bezpieczeństwa produktów wynikającym z dyrektyw „nowego podejścia” zawiera omówienie dyrektywy 94/9/EC – ATEX, która dotyczy sprzętu przeznaczonego do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem. Pomimo że przyjęto ją już w 1994 r., to jednak weszła w życie dopiero z dniem 1 lipca 2003 r. Tak więc producenci z krajów Unii Europejskiej mieli aż 9 lat na dostosowanie swoich urządzeń do wymagań tej dyrektywy. Zupełnie inna była sytuacja producentów z krajów, które wstąpiły do Unii 1 maja br. W naszym przypadku czas dostosowania wynosił zaledwie 10 miesięcy i 20 dni, bo tyle dzieliło dzień 1 maja 2004 r. od ubiegłorocznego referendum akcesyjnego.

***
Wacław Kollek, Zygmunt Kudźma, Kazimierz Maga, Michał Stosia
Zakłócenia pracy hydrostatycznych układów sterowanych w technice proporcjonalnej - Identyfikacja wymuszeń
Zaletą hydrostatycznych układów jest między innymi to, że łatwo poddają się automatyzacji, wporównaniu do innego rodzaju napędu. Uwidacznia się to zwłaszcza przy zastosowaniu elementów hydraulicznych proporcjonalnych lub serwozaworów. Istota sterowania proporcjonalnego polega na utrzymywaniu proporcjonalności pomiędzy elektrycznym sygnałem wejściowym o niewielkiej mocy a hydraulicznym sygnałem wyjściowym, którym jest wartość ciśnienia lub natężenia przepływu – z reguły o znacznie większej mocy.

***
Jan Zajączkowski
HBM „wymyśla koło”, czyli o nowej konstrukcji momentomierza
Przed paroma laty, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, Hottinger Baldwin Messtechnik, firma znana na całym świecie między innymi z wielkiej innowacyjności, postanowiła opatentować i wprowadzić do produkcji nowy rodzaj czujnika momentu obrotowego oznaczony symbolem T10. W odróżnieniu od dotychczas stosowanego w różnych wersjach wałka skrętnego z naklejonym mostkiem tensometrycznym tym razem przetwornik przyjął postać kołnierza-tarczy.

***
Wacław Kollek, Michał Stosiak
Kierunek rozwoju napędów i sterowań hydraulicznych na progu XXI wieku
W ostatnich latach zauważyć się da intensywny rozwój i coraz szerszy zakres zastosowań napędów hydraulicznych. Dziś można wyróżnić cztery główne obszary o określonych własnoś–ciach stosowanej hydrauliki. Są to: - hydraulika stacjonarna – ogólnego przeznaczenia; - hydraulika mobilna, w tym maszyny robocze; - hydraulika okrętowa; - hydraulika lotnicza. Zatem każda z tych dziedzin wymusza odpowiedni rozwój elementów oraz wysokospecjalizowanych układów. Kierunek tego rozwoju określony jest m.in. przez: wykonywane funkcje, wymogi bezpieczeństwa, wymogi ekologiczne oraz czynniki ekonomiczne.

***
ENEX i ENEX – Nowa Energia 2004 - „Odnawialne źródła energii – usuwanie barier rozwoju”
Siódma edycja Międzynarodowych Targów Energetyki ENEX odbyła się w dniach 23–25 marca br. w pawilonach wystawowych Targów Kielce. Tradycyjnie, równolegle z wystawą energetyki konwencjonalnej trwały Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – Nowa Energia. Honorowy patronat nad imprezami objął przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Restrukturyzacji Energetyki, Jerzy Suchański. W tegorocznych Targach udział wzięło około 70 wystawców z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Czech, Węgier i Holandii. Powierzchnia ekspozycji targowej wzrosła w porównaniu do zeszłorocznej o ok. 20%.

***
Targi Hannover Messe 2004
Wydarzeniem, które nieustannie przyciąga uwagę specjalistów niemal wszystkich branż przemysłu, są targi hanowerskie. Tegorocznej imprezie wystawienniczej przygotowanej przez Deutsche Messe AG Hannover towarzyszyły hasła – Technologia, Innowacyjność, Automatyzacja. Tegoroczna hanowerska impreza była miejscem ekspozycji 5040 wystawców, którzy swe nowoczesne rozwiązania techniczne oraz produkty prezentowali na powierzchni 151 500 m2. Liczącą się grupę stanowili wystawcy zagraniczni.

Reklama