Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 04/2001

Napędy i Sterowanie
numer 04/2001


Optymalne wykorzystanie serworegulatorów pozycjonujących serii 9300 w aplikacji automatu do produkcji butelek metodą wydmuchu do formy
Artykuł poświęcony jest sprawozdaniu z przygotowania i realizacji projektu sterowania pięcioma zespołami maszyny do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych do produktów płynnych (popularnych butelek do napojów), uzyskiwanych metodą rozdmuchu uplastycznionej preformy w formie właściwej.

***
Marek Narewski, Zbigniew Bagiński
Nowy napęd Eurotherm Drives serii 650 - Światowa premiera w czasie targów "Napędy i Sterowanie" 2001
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na prosty w budowie oraz w eksploatacji falownik do najbardziej typowych zastosowań, takich jak wentylatory, pompy, proste maszyny, firma Eurotherm Drives opracowała falownik oznaczony symbolem 650. Falownik łączy w sobie cechy znanych falowników serii 601 oraz bardziej zaawansowanego modelu serii 605. Nowa seria przemienników częstotliwości firmy Eurotherm Drives przeznaczona jest do regulacji prędkości standardowych trójfazowych silników indukcyjnych.

***
ABB wprowadza nowy napęd z rodziny Comp-AC
Przemiennik częstotliwości ACS160, najnowszy wyrób w zakresie małej mocy, oferuje wytrzymałą konstrukcję oraz bezkonkurencyjną elastyczność. Może być dostarczony jako jednostka zintegrowana z silnikiem, do zabudowy na dowolnym silniku lub przeznaczony do montażu naściennego. ACS160 został przygotowany tak, aby całkowicie odmienić rynek napędowy.

***
Elektroniczny handel e-commerce Napędy ABB można już kupować poprzez Internet
Strona e-commerce stworzona przez ABB dla napędów serii Comp-AC pozwala samodzielnie dobrać i zamówić napęd z zakresu mocy od 0,37 kW do 37 kW. Witryna www.comp-ac.com jest ściśle związana z filozofią obsługi sprzedaży napędów Comp-AC. Filozofię tę wyraża sześć oryginalnych ikon Comp-AC: natychmiastowe zamówienie, szybka obsługa dostaw, dogodne formy płatności, proste instrukcje obsługi, całodobowa pomoc, ogólnoświatowa gwarancja.

***
ABB wprowadza na rynek bezradiatorowe przemienniki częstotliwości serii Comp-ACTM
Eliminując radiator, firma ABB rozpoczęła produkcję mniejszych, lżejszych wersji przemienników częstotliwości małej mocy serii Comp-ACTM , wychodząc naprzeciw oczekiwaniom producentów maszyn i szaf sterowniczych. W wielu aplikacjach, gdzie używane są przemienniki częstotliwości, wielkość i waga tych urządzeń jest istotnym czynnikiem.

***
Jacek Kęsy
Produkt ekologiczny
Nowoczesne myślenie o produkcie zakłada pełną ekologiczność na wszystkich etapach jego powstawania i eksploatacji. Począwszy od fazy pozyskiwania surowców, niezbędnych do jego wytworzenia, poprzez cykle przetwarzania surowca w materiały konstrukcyjne, wytwarzanie produktu, eksploatację, na degradacji po okresie użytkowania skończywszy. Czystość wszystkich wymienionych procesów jest wyznacznikiem ekologiczności produktu.

***
Marcin Jaczewski
Pełna oferta MITSUBISHI ELECTRIC dla sieci Profibus/DP
Otwarta sieć Profibus/DP umożliwia niezwykle szybką wymianę danych pomiędzy sterownikami PLC serii AnS/QnAS, AnU/QnA a szerokim zakresem urządzeń peryferyjnych, takich jak: zdalne cyfrowe we/wy, zdalne analogowe we/wy, zdalne inteligentne PLC (FX0N, FX2N), przetwornice częstotliwości (FR-A540, FR-E540), pulpity operatorskie (seria MACE) oraz urządzenia innych producentów. Ostatnie raporty PNO, Organizacji Użytkowników Sieci PROFIBUS, podają liczbę kilkuset producentów podzespołów i 1900 produktów dla tej sieci. MITSUBISHI ELECTRIC aktywnie uczestniczy w pracach tej organizacji i wytycza przyszłe trendy rozwoju sieci Profibus/DP.

***
Piotr Kasprzycki
Kamery termowizyjne serii TVS-600
Kamery termowizyjne znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, medycyny, nauki i nie tylko. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na urządzenia tego typu w Polsce Vigo System poszerza swoją ofertę o dwa nowoczesne modele: TVS-610 o zakresie pomiarowym -20÷300°C oraz TVS-620 o zakresie -20÷900°C rozszerzalnym do 2000°C. Rozdzielczość termiczna w zakresach podstawowych wynosi 0,1°C. Oba modele zbudowane są w oparciu o niechłodzoną macierz 320x240 detektorów bolometrycznych. Zastosowanie niechłodzonej macierzy umożliwia rejestrację obrazów termowizyjnych z częstotliwością 30 Hz i uniknięcie kłopotów związanych z transportem, przechowywaniem i użytkowaniem środka chłodzącego.

***
Krzysztof Skura
Przemysłowy system komunikacyjny INTERBUS w automatyzacji procesów przemysłowych
Architektura sieciowego systemu komunikacyjnego jest ściśle związana z wykorzystywanym w danym systemie interfejsem elektrycznym oraz protokołem komunikacyjnym warstwy liniowej (warstwa 2 wg modelu referencyjnego ISO/OSI). Stosowane obecnie sieciowe systemy komunikacyjne typu FIELDBUS wykorzystują kilka rodzajów struktur topologicznych. W technice integracji urządzeń automatyki przemysłowej na poziomie czujników i urządzeń wykonawczych oraz sterowników używane są struktury typu magistralowego (ang. bus) oraz pierścienia (ang. ring). INTERBUS jest systemem o topologii pierścienia, tzn., że wszystkie urządzenia automatyki są aktywnie włączone w zamkniętą pętlę komunikacyjną.

***
Cezary Jędra
Logix Platforms. Nowatorska koncepcja rodziny sterowników Rockwell Automation
Nowa koncepcja systemu sterowania Rockwell Automation oparta jest o nowatorskie rozwiązania: * RSLogix - jednorodne środowisko programowe; * Logix - skalowalne rodziny sterowników; * NetLinx - otwarte serwisy i sieci komunikacyjne; * ViewAnyWare - wizualizacja procesów oparta na jednorodnym i skalowalnym rdzeniu zrealizowanym na bazie technologii DCOM.

***
Mirosław Łukiewski
Dławiki silnikowe
Przekształtniki tyrystorowe są najczęściej stosowanymi układami zasilania oraz regulacji silników elektrycznych. W celu poprawienia charakterystyk mechanicznych oraz własności dynamicznych tyrystorowego układu napędowego często między silnikiem a układem przekształtnika umieszcza się dławiki silnikowe. Producentem dławików silnikowych jednofazowych ED1S oraz trójfazowych ED3S jest firma ELHAND TRANSFORMATORY z Lublińca.

***
Artur Rola
Specjalne sensory do zastosowań w technice transportu wewnętrznego
Dla wysokiego stopnia automatyzacji produkcji zawsze był i jest bardzo ważny człon, który umożliwia przemieszczanie produktów z jednego miejsca przetwarzania na drugie, a więc jest członem sprzęgającym kolejne operacje technologiczne. W tej dziedzinie bardzo ważne miejsce zajmuje technika przenośników rolkowych, które umożliwiają szybki i bezpieczny transport produktów, towarów i innych obiektów, których waga i objętość może zawierać się w bardzo szerokich granicach.

***
Jerzy Szymański
Zdalna transmisja danych sterowanie w czasie rzeczywistym napędów z przemiennikami częstotliwości VLTŽ firmy Danfoss
Przemienniki częstotliwości to urządzenia energoelektroniczne, które poprzez zmianę częstotliwości i amplitudy napięcia w falowniku wyjściowym, energooszczędnie regulują prędkość obrotową i moment silników elektrycznych prądu przemiennego. Przemysłowy przemiennik częstotli-wości składa się z prostownika, obwodu pośredniego, falownika oraz układu sterowania i zabezpieczeń.

***
Tomasz Mocarski, Leszek Matusiak
System sterowania i wizualizacji kotłowni w fabryce AMICA Wronki SA
Jednym z zakładów, które zdecydowały się na budowę nowej kotłowni gazowo-olejowej, jest fabryka AMICA Wronki SA. Dzięki nowemu obiektowi ograniczono do minimum wpływ gospodarki energetycznej zakładu na środowisko naturalne. Ponadto, w porównaniu z dotychczasową kotłownią węglową, zwiększono zainstalowaną moc cieplną nowej kotłowni. Umożliwia to zasilanie w energię cieplną nowych obiektów, a tym samym rozbudowę zakładu. /font>

***
Jerzy Orlikowski, Grzegorz Janiak
Założenia i efekty modernizacji ciepłowni Wejherowo-Nanice w O.P.E.C. Gdynia
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie aplikacji sterowania i wizualizacji procesu produkcji energii cieplnej w trybie automatycznej pracy kotłowni, zapewniającej nadążną zmianę produkcji ciepła, w stosunku do warunków zewnętrznych, instalacji wewnętrznych, a także do aktualnych potrzeb wynikających z parametrów pracy węzłów cieplnych.

***
Edward Palczak, Jan Pompowski
Stany przejściowe układu hydraulicznego z akumulatorem (przepływ uwarstwiony)
W hydraulicznych układach: napędowych, sterujących i regulacyjnych zależnie od rozwiązania konstrukcyjnego i przeznaczenia akumulatory mogą być wykorzystywane między innymi jako: tłumiki pulsacji ciśnienia w instalacji hydraulicznej, dodatkowe źródła energii podtrzymujące ciśnienia w odciętej gałęzi układu, dodatkowe źródło zasilania, oprócz pompy, amortyzator uderzeń dynamicznych ciśnień, powstałych w wyniku zmian prędkości przepływu.

***
Antoni Wojtulewicz
Zapytanie ofertowe w serwisie automatyka.pl
Na przełomie lutego i marca w Serwisie automatyka.pl uruchomiony został dział poświęcony najnowszym wydarzeniom w branży, równolegle uruchomiono mechanizm umożliwiający gromadzenie danych o szkoleniach, a także informator targowy. Kolejne nowe firmy po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dołączają swą ofertę do bazy danych Serwisu. W ciągu ostatniego miesiąca w Serwisie automatyka.pl zarejestrowało się ponad 100 nowych firm. Najważniejszym wydarzeniem było jednak uruchomienie w połowie marca mechanizmu przekazywania zapytań ofertowych.

***
Ireneusz Bujalski
Jakość - droga do sukcesu rynkowego Zarządzanie zorientowane na proces
Kiedy staramy się szczegółowo rozpatrzyć jakiś problem lub stojące przed nami zadanie, dążymy do tego, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki. Cel ten osiągniemy, jeśli będziemy postępować metodycznie. Taka metodyczna droga nie jest wcale abstrakcyjna ani skomplikowana. Opisana jest skrótem "PDCA" oznaczającym: planowanie, realizację, sprawdzenie i zastosowanie (Plan - Do - Check - Act). Ten model myślowy stworzył Edward W. Deming, wskazując w ten sposób jedną z możliwych dróg doskonalenia jakości w przedsiębiorstwie.

***
Anna Nozdryn-Płotnicka
Bez TV, a głośno VII Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów AUTOMATICONŽ oraz II Międzynarodowe Targi Pomp i Armatury Przemysłowej POMPY i ARMATURA
Kolejna edycja targów AUTOMATICONŽ, która odbyła się w dniach 27 - 30 marca bieżącego roku w Warszawie, zgromadziła około 200 wystawców, łącznie reprezentujących około 300 firm, i przyciągnęła rzesze zwiedzających. Zakres tematyczny targów obejmował: aparaturę kontrolno-pomiarową i elementy automatyki; automatyzację; robotyzację; napędy; laboratoryjną aparaturę pomiarową do celów przemysłowych, naukowych i dydaktycznych; usługi konsultingowe i inne.

***
Piotr Puk
Automatyka dla przemysłu spożywczego
Już po raz piąty w Skorzęcinie (k. Gniezna) odbyła się konferencja naukowo-techniczna "Napędy-Sterowanie-Automatyka przemysłowa". Tym razem poświęcona była branży spożywczej. Konferencja zorganizowana przez redakcję miesięcznika Napędy i Sterowanie miała miejsce w dniach 14-16 marca br. i zgromadziła przedstawicieli kilkunastu firm, którzy zaprezentowali swoją ofertę dla przedstawicieli przemysłu spożywczego (browarów, cukrowni, zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego itp.).

Reklama